Number of found documents: 5093
Published from to

Diagnostický význam amplifikace genů hTERC a MYCC při vzniku a vývoji cervikálních intraepiteliálních dysplázií a karcinomu děložního hrdla
Kuglík, Petr; Mouková, Lucie; Masarykova univerzita.
2014 - Czech
Keywords: biologie; onkologie; gynekologie a porodnictví; nádory děložního čípku; cervikální intraepiteliální neoplazie; geny myc; amplifikace genu; cytogenetické vyšetření; srovnávací genomová hybridizace; časná detekce nádoru; prekancerózy; progrese nemoci; biologie Available in a digital repository NRGL
Diagnostický význam amplifikace genů hTERC a MYCC při vzniku a vývoji cervikálních intraepiteliálních dysplázií a karcinomu děložního hrdla

Kuglík, Petr; Mouková, Lucie; Masarykova univerzita.
Národní lékařská knihovna, 2014

Epidemiologická studie významu proteinů tukové tkáně ve vztahu k inzulínové rezistenci
Horáková, Dagmar; Univerzita Palackého
2014 - Czech
Keywords: diabetologie; obezitologie; inzulinová rezistence; metabolický syndrom; adiponektin; proteiny vázající mastné kyseliny; epidemiologické studie; časná diagnóza; primární prevence; lékařství Available in a digital repository NRGL
Epidemiologická studie významu proteinů tukové tkáně ve vztahu k inzulínové rezistenci

Horáková, Dagmar; Univerzita Palackého
Národní lékařská knihovna, 2014

Komplexní analýza intrakraniálního EEG záznamu a identifikace epileptogenní zóny u pacientů s nelezionální farmakorezistentní epilepsií
Marusič, Petr; Kršek, Pavel; Univerzita Karlova.
2014 - Czech
Keywords: neurologie; neurochirurgie; elektroencefalografie; intrakraniální tlak; záchvaty; epilepsie parciální; léková rezistence; neurochirurgické výkony; signály - zpracování pomocí počítače; magnetická rezonanční tomografie; výsledek terapie; kvalita života; lékařství Available in a digital repository NRGL
Komplexní analýza intrakraniálního EEG záznamu a identifikace epileptogenní zóny u pacientů s nelezionální farmakorezistentní epilepsií

Marusič, Petr; Kršek, Pavel; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2014

Virologická a genetická charakteristika viru chřipky typu A ve vztahu ke klinické závažnosti infekce
Havlíčková, Martina; Marešová, Vilma; Státní zdravotní ústav
2014 - Czech
Keywords: infekční lékařství; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie; epidemiologie; Influenzavirus A; virus chřipky A - podtyp H3N2; polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí; virus chřipky A - podtyp H1N1; hemaglutinačně inhibiční test; prospektivní studie; epidemiologické studie; kalcitonin; mutace; genotypizační techniky; C-reaktivní protein; diagnostické techniky molekulární; sekvenční analýza DNA; virologie; antivirové látky; mikrobiologie Available in a digital repository NRGL
Virologická a genetická charakteristika viru chřipky typu A ve vztahu ke klinické závažnosti infekce

Havlíčková, Martina; Marešová, Vilma; Státní zdravotní ústav
Národní lékařská knihovna, 2014

Diagnostika Alzheimerovy nemoci založená na detekci komplexů peptidu amyloidu ß s některými endogenními látkami v cerebrospinální tekutině
Krištofiková, Zdena; Homola, Jiří; Psychiatrické centrum Praha.
2014 - Czech
Keywords: neurologie; biologie; Alzheimerova nemoc; amyloidní beta-protein; biologické markery; 17-hydroxysteroiddehydrogenasy; ELISA; biosenzitivní techniky; mezioborová komunikace; výzkum; časná diagnóza; ekonomika lékařská; biologie Available in a digital repository NRGL
Diagnostika Alzheimerovy nemoci založená na detekci komplexů peptidu amyloidu ß s některými endogenními látkami v cerebrospinální tekutině

Krištofiková, Zdena; Homola, Jiří; Psychiatrické centrum Praha.
Národní lékařská knihovna, 2014

Optimalizace novorozeneckého screeningu dědičných metabolických poruch
Kožich, Viktor; Chrastina, Petr; Univerzita Karlova.
2014 - Czech
Keywords: vrozené poruchy metabolismu; prenatální diagnóza; tandemová hmotnostní spektrometrie; chromatografie kapalinová; klinické laboratorní techniky; novorozenecký screening; perinatologie a neonatologie; genetika, lékařská genetika; pediatrie Available in a digital repository NRGL
Optimalizace novorozeneckého screeningu dědičných metabolických poruch

Kožich, Viktor; Chrastina, Petr; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2014

Mukoadhezivní filmy určené ke krytí slizničních defektů dutiny ústní
Vetchý, David; Štembírek, Jan; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.
2014 - Czech
Keywords: otorinolaryngologie; farmacie a farmakologie; technologie farmaceutická; aplikace orální; fyziologické účinky léků; povrchové vlastnosti; buněčná adheze; biofilmy; aftózní stomatitida; celulosa oxidovaná; nosiče léků; lékové formy; imunita slizniční; léky s prodlouženým účinkem; farmakologie Available in a digital repository NRGL
Mukoadhezivní filmy určené ke krytí slizničních defektů dutiny ústní

Vetchý, David; Štembírek, Jan; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.
Národní lékařská knihovna, 2014

Farmaceutická analýza, studium farmakokinetiky a biotransformace nových thiosemikarbazonových protinádorových léčiv
Kovaříková, Petra; Univerzita Karlova.
2014 - Czech
Keywords: farmacie a farmakologie; nádory; cytostatické látky; thiosemikarbazony; biotransformace; vztahy mezi strukturou a aktivitou; klinické laboratorní techniky; proliferace buněk; medicína založená na důkazech; farmakologie Available in a digital repository NRGL
Farmaceutická analýza, studium farmakokinetiky a biotransformace nových thiosemikarbazonových protinádorových léčiv

Kovaříková, Petra; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2014

Aplikace moderních kalkulačních metod pro účely optimalizace nákladů ve zdravotnictví
Popesko, Boris; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.
2014 - Czech
Keywords: management, organizace a řízení zdravotnictví; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví; náklady a analýza nákladů; náklady na zdravotní péči; výdaje na zdravotnictví; investiční náklady; ekonomika a organizace zdravotní péče; kvalita zdravotní péče; ekonomika nemocniční; management Available in a digital repository NRGL
Aplikace moderních kalkulačních metod pro účely optimalizace nákladů ve zdravotnictví

Popesko, Boris; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.
Národní lékařská knihovna, 2014

Účinnost internetového psychoedukačního kognitivně behaviorálního programu u bipolárních pacientů na thymoprofylaxi
Praško, Ján; Látalová, Klára; Fakultní nemocnice (Olomouc, Česko)
2014 - Czech
Keywords: psychiatrie; psychoterapie; bipolární porucha; kognitivně behaviorální terapie; internet; vyučování; výsledek terapie; karbamazepin; lithium; kyselina valproová; srovnávací výzkum účinnosti; interview psychologický; průzkumy a dotazníky; psychiatrie Available in a digital repository NRGL
Účinnost internetového psychoedukačního kognitivně behaviorálního programu u bipolárních pacientů na thymoprofylaxi

Praško, Ján; Látalová, Klára; Fakultní nemocnice (Olomouc, Česko)
Národní lékařská knihovna, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases