Počet nalezených dokumentů: 54
Publikováno od do

There is no need to wait for accidents applying observation of traffic conflicts and behaviour in Czech practice
Ambros, Jiří; Turek, Richard; Valentová, Veronika
2014 - anglický
Contrary to traditional reactive perspective based on traffic accident occurrence, evaluation using surrogate safety measures is preferred in a proactive safety approach. Traffic conflicts have been one of such indicators; to enable their use in Czech practice, Czech traffic conflict technique and guidelines were developed. The paper presents the study requested by road agency with objective of proving the feasibility of the guidelines. The case study assessed the risk at a newly-built rural intersection on motorway exit ramp before and after a change of road marking. Methodology, observation of traffic conflicts and behaviour, its findings and practical conclusions are reported. Klíčová slova: silniční provoz; bezpečnost; dopravní nehody; dopravní chování; pozorování; proaktivní hodnocení; Česká republika; traffic safety; traffic accidents; traffic conflict; traffic behaviour; observation; proactive assessment; Czech Republic Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
There is no need to wait for accidents applying observation of traffic conflicts and behaviour in Czech practice

Contrary to traditional reactive perspective based on traffic accident occurrence, evaluation using surrogate safety measures is preferred in a proactive safety approach. Traffic conflicts have been ...

Ambros, Jiří; Turek, Richard; Valentová, Veronika
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2014

Brnosafety 2014
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
2014 - český
Klíčová slova: dopravní řidiči; drivers; dopravní nehody; dopravní výchova; silniční doprava Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Brnosafety 2014

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2014

Comparison of severity assessments based on Czech and Swedish traffic conflict techniques
Ambros, Jiří; Laureshyn, Aliaksei
2014 - anglický
Klíčová slova: silniční provoz; dopravní nehody; dopravní konflikt; hodnocení; bezpečnost; Česká republika; Švédsko; traffic; traffic accidents; traffic conflicts; safety; assessments; Czech Republic; Sweden Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Comparison of severity assessments based on Czech and Swedish traffic conflict techniques

Ambros, Jiří; Laureshyn, Aliaksei
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2014

Ekonomické následky dopravní nehodovosti
Vyskočilová, Alena
2014 - český
Klíčová slova: silniční doprava; dopravní nehody; statistiky; ekonomické následky; ztráty z dopravní nehodovosti; bezpečnost; Česká republika; road transport; traffic accidents; statistics; economic consequences; loss of traffic accidents; safety; Czech Republic; dopravní nehody; silniční doprava Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ekonomické následky dopravní nehodovosti

Vyskočilová, Alena
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2014

Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2013
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
2014 - český
Klíčová slova: doprava; dopravní výzkum; výzkumné instituce; projekty; transport; transport research; research institutions; projects Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2013

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2014

Road Safety and Cross Border Tourism in Czech Republic
Pokorný, Petr; Lipl, Martin
2013 - anglický
Klíčová slova: silniční doprava; silniční provoz; bezpečnost; dopravní nehody; řidiči; cizinci; přeshraniční cestovní ruch; Česká republika; drivers; safety; foreigners; road transport; cross border tourism; road accidents; Czech Republic; silniční doprava; silniční provoz Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Road Safety and Cross Border Tourism in Czech Republic

Pokorný, Petr; Lipl, Martin
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2013

Hodnocení bezpečnosti na základě dopravních konfliktů
Ambros, Jiří
2013 - český
Klíčová slova: silniční doprava; silniční provoz; bezpečnost; dopravní konflikty; vyhodnocení dopravních konfliktů; dopravní nehody; projekt KONFLIKT; road transport; road traffic; safety; traffic conflict; project KONFLIKT; silniční provoz; dopravní provoz Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hodnocení bezpečnosti na základě dopravních konfliktů

Ambros, Jiří
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2013

Road I/52 – basic safety analysis
Lipl, Martin
2013 - anglický
Klíčová slova: silniční doprava; silnice I/52; dopravní nehody; řidiči; riziko; riskování; cizinci; turistika; Česká republika; analýzy; road transport; roads; traffic accidents; drivers; foreigners; tourism; Czech Republic; accidents analysis; risk; silnice Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Road I/52 – basic safety analysis

Lipl, Martin
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2013

Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2012
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
2013 - český
Klíčová slova: doprava; dopravní výzkumu; výzkumné instituce; transport; transport research; research institutions; software; projekty; výzkum Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2012

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2013

Moderní metody identifikace a popisu historických cest
Martínek, Jan a kol.
2013 - český
Metodika je zaměřena především na moderní metody výzkumu. Byla vyvinuta ve spolupráci s odborníky z oboru archeologie, historie, geografie, informatiky a geoinformatiky. Řeší kromě tvorby specifických metodických postupů i tvorbu originálních aplikací. Přináší nový pohled a nové zdroje informací o vývoji krajiny a fungování společnosti v minulých staletích Klíčová slova: historické cesty; archeologie; historie; cesty; dopravní sítě; gis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Moderní metody identifikace a popisu historických cest

Metodika je zaměřena především na moderní metody výzkumu. Byla vyvinuta ve spolupráci s odborníky z oboru archeologie, historie, geografie, informatiky a geoinformatiky. Řeší kromě tvorby ...

Martínek, Jan a kol.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2013

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze