Number of found documents: 9321
Published from to

ComplexTrans – global land transportation system: the best way ahead for railways and roads is coherent cooperation, not the competition
2020 -
Keywords: globální pozemní dopravní systém; silniční doprava; železniční doprava; dopravní řešení; snížení spotřeby; snížení CO2 Available in the ZČU Library.
ComplexTrans – global land transportation system: the best way ahead for railways and roads is coherent cooperation, not the competition

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Study on pervious recycled aggregate fiber-reinforced concrete for airfield pavement
Novák J.; Chylík R.; Trtík T.; Kohoutková A.
2020 - English
For the last several years, the attention has been devoted to the development of ecofriendly construction materials with the aim to reduce the environmental impact of construction. The integral part of this development is to find applications for which the recycled materials could be used efficiently. The presented study deals with the development of recycled aggregate fibre reinforced concrete which is going to be used for an innovative precast concrete pavement system. The system is being developed recently at Czech Technical University in Prague with the aim to provide a system for airfield pavement with rapid construction and recycled material utilization. The investigated material is going to be used for construction of a sub-base course which is underneath a surface course of precast concrete elements. Within the scope of the work,standard laboratory tests were conducted with the aim to observe mechanical properties of recycled aggregate fibre reinforced concrete. The obtained findings showed that the material exhibits ductile behaviour likely due to very long polypropylene fibres used for strengthening concrete matrix. On the contrary, the tested material has low modulus of elasticity in comparison with conventional concrete. Subsequently, the pilot construction of the sub-base course was carried out in order to examine both concrete mixture preparation and concrete course installation in practice. The obtained findings showed that a compaction ratio of the material is about 20%. Moreover, a flat surface of the sub-base course was hard to achieve considering the used manufacturing technology. Keywords: pervious concret; fiber reinforced concrete; airfiled pavement; recycled aggregate; flexural strength Available in digital repository of ČVUT.
Study on pervious recycled aggregate fiber-reinforced concrete for airfield pavement

For the last several years, the attention has been devoted to the development of ecofriendly construction materials with the aim to reduce the environmental impact of construction. The integral part ...

Novák J.; Chylík R.; Trtík T.; Kohoutková A.
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Frontier Detection in Consecutive Grid Maps with Set Reduction
2020 -
The paper deals with the problem of frontier detection. The main contribution of the paper is an approach for reducing a set of detected frontiers. All maps in the paper are assumed to be 2D occupancy grid maps. The detection algorithm is based on computing fused map from the maps obtained in the last two-time steps. Frontiers are detected in the fused map instead of the current map. Moreover, the set of detected frontiers is then reduced by applying two restriction rules. The proposed algorithm is verified in the experiment performed in the simulation environment. The results are compared with a basic naive detection approach and with an approach which does not apply the reducing step. Available in the ZČU Library.
Frontier Detection in Consecutive Grid Maps with Set Reduction

The paper deals with the problem of frontier detection. The main contribution of the paper is an approach for reducing a set of detected frontiers. All maps in the paper are assumed to be 2D occupancy ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Validation of GOCE-based gravitational gradients grids by spectral combination method
2020 -
Available in the ZČU Library.
Validation of GOCE-based gravitational gradients grids by spectral combination method

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Application of Multibody Dynamics in the Modelling of a Limited-Slip Differential
2020 -
Available in the ZČU Library.
Application of Multibody Dynamics in the Modelling of a Limited-Slip Differential

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Optimization and Testing of Money Flow Index
2020 -
Příspěvek se zabývá tím, zda lze Money Flow Index (MFI) stále úspěšně používat pro obchodování, a zda jsou parametry doporučené v literatuře nejlepší, které může investor použít. Simulace v náhodném časovém intervalu u největších společností v indexu S&P 500 ukazují, že obchodní strategie založená na MFI může být výhodnější než jednoduchá strategie buy-and-hold. Je však třeba optimalizovat parametry MFI, protože parametry doporučené v literatuře nepřinášejí nejlepší výsledky. Keywords: Money Flow Index; MFI; S&P 500; buy-and-hold; akcie; investování; obchodování Available in the ZČU Library.
Optimization and Testing of Money Flow Index

Příspěvek se zabývá tím, zda lze Money Flow Index (MFI) stále úspěšně používat pro obchodování, a zda jsou parametry doporučené v literatuře nejlepší, které může investor použít. Simulace v náhodném ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Social enterprises in the Czech Republic: selected aspects
2020 -
Hlavním cílem tohoto článku je přispět novými poznatky k dostupným znalostem týkající se charakteristiky sociálních podniků v České republice. Zvláštní pozornost je věnována vybraným oblastem – identifikaci bariér rozvoje sociálních podniků a vybraným aspektům z oblasti managementu. V rámci výstupů byl identifikován nedostatek dat týkající se sociálních podniků. Bylo také zjištěno, že bariéry rozvoje jsou spatřovány, jak v oblasti interních, tak v oblasti externích faktorů. Interní faktory ovšem převládají. Dále byla zjištěna souvislost mezi hodnocením spokojenosti naplnění cílů podniků a využívání vybraných nástrojů manažerského řízení. Sociální podniky, které je využívají, naplňují cíle lépe. Tyto výstupy je vhodné využít a aplikovat v dalším, budoucí výzkumu. Keywords: sociální podnik; bariéry sociálního podnikání; manažerské nástroje Available in the ZČU Library.
Social enterprises in the Czech Republic: selected aspects

Hlavním cílem tohoto článku je přispět novými poznatky k dostupným znalostem týkající se charakteristiky sociálních podniků v České republice. Zvláštní pozornost je věnována vybraným oblastem – ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Standard Cell Tuning Enables Data-Independent Static Power Consumption
Bělohoubek J.; Fišer P.; Schmidt J.
2020 - English
Physical attacks, namely invasive, observation and combined, represent a great challenge for today’s digital design. Successful class of strategies adopted by industry, allowing hiding data dependency of the side channel emissions in CMOS is based on balancing. Although attacks on CMOS dynamic power represent a class of state-of-the-art attacks, vulnerabilities exploiting data dependency in CMOS static power and light- modulated static power were recently presented. In this paper, we describe structures and techniques developed to enhance and balance traditional static CMOS bulk structures. To enable data dependency hiding, we propose low-level techniques based on complementary-value induced balancing currents, constant current source behavioral approximation, and light-sensing capability of traditional CMOS structures. The proposed techniques may be used to build a dual-rail circuit balanced from both perspectives: static and dynamic power. The publicly available TSMC180nm node standard cell simulation is used for evaluation. Keywords: security; power attacks; laser illumination; CMOS Available in digital repository of ČVUT.
Standard Cell Tuning Enables Data-Independent Static Power Consumption

Physical attacks, namely invasive, observation and combined, represent a great challenge for today’s digital design. Successful class of strategies adopted by industry, allowing hiding data dependency ...

Bělohoubek J.; Fišer P.; Schmidt J.
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Strenght and Motor Function in an Aging Population in Dependence to Work Position
2020 -
Cílem příspěvku je objasnit, zda má typ práce vliv na tři fyzické vlastnosti člověka. Jsou to obratnost prstů a rukou, síla stisku a rozsah pohybů. Skupina 67 manuálních a 99 kancelářských pracovníků obou pohlaví v různých věkových skupinách byla hodnocena pomocí Purdue Pegboard testu, Grooved Pegboard testu a Complete Minnesota Dexterity testu. Pro stisk rukou byl použit dynamometr Jamar a rozsah pohybů byl měřen standardními goniometry. V oblasti zručnosti se u mužských kancelářských pracovníků projevila vyšší obratnosti než u manuálních ve všech druzích testů. Ženské kancelářské pracovnice prokázaly významné rozdíly pouze v polovině testů. Rozdíly v síle stisku mezi kancelářskými a manuálními pracovníky nebyly statisticky významné. Byl potvrzen pouze rozdíl mezi muži a ženami, kdy ženy měli přirozeně menší sílu. Pokud jde o rozsah pohybů, měli muži pracující v kanceláři lepší hodnoty pouze v 7 kloubech z 36, avšak ženy měly lepší hodnoty až v 22 z 36 kloubů, než ženy pracující manuálně. Keywords: Demografické změny; zručnost rukou; síla stisku; rozsah pohybů; druh práce Available in the ZČU Library.
Strenght and Motor Function in an Aging Population in Dependence to Work Position

Cílem příspěvku je objasnit, zda má typ práce vliv na tři fyzické vlastnosti člověka. Jsou to obratnost prstů a rukou, síla stisku a rozsah pohybů. Skupina 67 manuálních a 99 kancelářských pracovníků ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Experimental validation of numerical approach for free surface flows modelling based on lattice Boltzmann method
2020 -
This study is focused on numerical as well as experimental investigation of free surface flows during gravity casting processes. The numerical simulations are based on an in-house implementation of the lattice Boltzmann method and results of the implemented algorithm are validated against the measured experimental data. In order to capture the free surface of an incompressible fluid, the algorithm based on the volume of fluid method is adopted. In addition, a surface tension term is included. The suggested computational algorithm is capable of capturing well an evolution of the free-surface flow during gravity casting as shown by comparison of results of the performed numerical simulations and experimental measurements. Available in the ZČU Library.
Experimental validation of numerical approach for free surface flows modelling based on lattice Boltzmann method

This study is focused on numerical as well as experimental investigation of free surface flows during gravity casting processes. The numerical simulations are based on an in-house implementation of ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases