Number of found documents: 1136
Published from to

SNA'21 - Seminar on Numerical Analysis
Starý, Jiří; Sysala, Stanislav; Sysalová, Dagmar
2021 - English
Seminar on Numerical Analysis 2021 (SNA'21) is the 15th meeting in aseries of SNA events.The previous meetings were held in Ostrava 2003, 2005, Monínec 2006,Ostrava 2007,Liberec 2008,Ostrava 2009,Nové Hrady 2010, Rožnov 2011, Liberec 2012, Rožnov 2013, Nymburk 2014, Ostrava 2015, 2017, and 2019. SNA events help to bring together the Czech research community working in the field of numerical mathematics and computer simulations.The scope of the seminar ranges from mathematical modelling and simulation of challenging engineering problems, to methods of numerica lmathematics, numerical linear algebra, and high performance computing. SNA'21 has about 80 participants. Its programme includes the traditional Winter School with tutorial lectures focused on selected important topics within the scope of the seminar.This year, the Winter School includes the following lectures: Keywords: numerical analysis; mathematical modelling; computer mathematics Fulltext is available at external website.
SNA'21 - Seminar on Numerical Analysis

Seminar on Numerical Analysis 2021 (SNA'21) is the 15th meeting in aseries of SNA events.The previous meetings were held in Ostrava 2003, 2005, Monínec 2006,Ostrava 2007,Liberec 2008,Ostrava 2009,Nové ...

Starý, Jiří; Sysala, Stanislav; Sysalová, Dagmar
Ústav geoniky, 2021

Epigraphica & Sepulcralia 9. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií
Roháček, Jiří
2020 - Czech
Sborník 16. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se konalo v Praze ve dnech 25. října - 27. října 2017. Obsahuje celkem sedmnáct referátů, které se přímo či kontextuálně zabývají sepulkrálními památkami od pozdního středověku do 21. století. Je zastoupena česká, moravská, slovenská a polská problematika. Sborník je rozdělen do tří částí z hlediska náboženského kontextu diskutovaných témat - do části věnované sepulkrálním památkám křesťanským, židovským a komplementárně, ale stále ve středoevropském prostředí, islámským. The proceedings of the 16th international session on the issue of sepulchral monuments, which took place in Prague on 25 October - 27 October 2017. It contains seventeen papers in total, which deal directly or contextually with sepulchral monuments from the Late Middle Ages to the 21st century. Besides, the territorially Bohemian and Moravian issue as well as the Slovak and Polish issues have a significant share. The proceedings are divided in to three parts, in terms of the religious context of the discussed themes - hence into parts devoted to Christian, Jewish and finally supplemental, but still in the Central European milieu, Islamic sepulchral monuments. Keywords: sepulchral monuments; art history; history; epigraphy; interdisciplinarity; methodology; Central Europe; 11th-21th centuries Available at various institutes of the ASCR
Epigraphica & Sepulcralia 9. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií

Sborník 16. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se konalo v Praze ve dnech 25. října - 27. října 2017. Obsahuje celkem sedmnáct referátů, které se přímo či kontextuálně ...

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2020

Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě
Fasora, L.; Květová, Miroslava; Lein, R.; Matějka, O.
2020 - Czech
Keywords: Austria, 20th century; Czechoslovakia, 20th century; history Available at various institutes of the ASCR
Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě

Fasora, L.; Květová, Miroslava; Lein, R.; Matějka, O.
Masarykův ústav a Archiv, 2020

Topical Problems of Fluid Mechanics 2020
Šimurda, David; Bodnár, T.
2020 - English
Proceedings consist of contributions dealing with both research on various problems in fluid mechanics and mathematical or experimental methods utilizable for solution of such problems. Keywords: experimental fluid mechanics; mathematical modelling; CFD; turbulence Available at various institutes of the ASCR
Topical Problems of Fluid Mechanics 2020

Proceedings consist of contributions dealing with both research on various problems in fluid mechanics and mathematical or experimental methods utilizable for solution of such problems.

Šimurda, David; Bodnár, T.
Ústav termomechaniky, 2020

Zrození lidu v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století
Machalíková, Pavla; Petrasová, Taťána; Winter, Tomáš
2020 - Czech
Téma zrození venkovského lidu v české kultuře 19. století není problematikou týkající se pouze minulosti, ale díky svým asociacím silně rezonuje i v přítomnosti. Od 19. století se postupně utvářela značně stereotypní představa o povaze, nositelích a významu fenoménu lidové kultury. Na druhou stranu reflexe tradiční venkovské kultury v umění dokládá, jak širokou škálu inspirací toto prostředí nabízelo. Příspěvky shromážděné v této knize téma zkoumají z mezioborové perspektivy. The theme of the nascent country folk in the Czech culture of the 19-th century does not concert only the past but has strong resonances also in the present. Since the 19-th century there has been arising a rather stereotype concept about the character, protagonists, and importance of the phenomane of folk culture. On the other hand, artistic reflection of traditional folk culture testifies to the variety of inspirations offered by this environment. The essays collected in the book grasp the phenomena from interdisciplinary points of view. Keywords: country folk; rural themes; folk art and culture Available at various institutes of the ASCR
Zrození lidu v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století

Téma zrození venkovského lidu v české kultuře 19. století není problematikou týkající se pouze minulosti, ale díky svým asociacím silně rezonuje i v přítomnosti. Od 19. století se postupně utvářela ...

Machalíková, Pavla; Petrasová, Taťána; Winter, Tomáš
Ústav dějin umění, 2020

Speleofórum 2020
Bosák, Pavel; Geršl, M.; Novotná, J.; Adamovič, Jiří
2020 - Czech
Keywords: karst; caves; speleology; Moravian Karst; China; Israel; Slovenia Available at various institutes of the ASCR
Speleofórum 2020

Bosák, Pavel; Geršl, M.; Novotná, J.; Adamovič, Jiří
Geologický ústav, 2020

Book of Abstracts of the 30.sup.th./sup. Joint Seminar of the Development of Materials Science in Research and Education
Kožíšek, Zdeněk; Král, Robert; Zemenová, Petra
2020 - English
Conference topics: \n- Trends in development of materials research\n- Education of materials science at the universities \n- Information about the research programmes of individual institutions \n- Information on equipment for preparation and characterisation of materials \n- Results of materials science research. Keywords: material sciences Available at various institutes of the ASCR
Book of Abstracts of the 30.sup.th./sup. Joint Seminar of the Development of Materials Science in Research and Education

Conference topics: \n- Trends in development of materials research\n- Education of materials science at the universities \n- Information about the research programmes of individual institutions \n- ...

Kožíšek, Zdeněk; Král, Robert; Zemenová, Petra
Fyzikální ústav, 2020

Od folkloru k world music: Hudba a prostor
Uhlíková, Lucie; Přibylová, I.
2020 - Czech
Sborník z 17. mezinárodního kolokvia zaměřeného na lidovou, etnickou hudbu a world music. The conference edited proceedings on folk and ethnic music, modern folk music and world music. Keywords: folk music; ethnic music; music and space; music and politics Fulltext is available at external website.
Od folkloru k world music: Hudba a prostor

Sborník z 17. mezinárodního kolokvia zaměřeného na lidovou, etnickou hudbu a world music.


The conference edited proceedings on folk and ethnic music, modern folk music and world music.

Uhlíková, Lucie; Přibylová, I.
Etnologický ústav, 2020

Cosmology on Small Scales 2020: Excessive extrapolations and selected controversies in cosmology
Křížek, Michal; Dumin, Y. V.
2020 - English
According to the modern cosmological paradigm, about 2/3 of the energy of the Universe is in dark form and about 5/6 of the matter is invisible. However, numerous recent independent attempts to detect dark-matter particles failed, and a number of other problems with the existence of dark energy and dark matter (such as the anomalous friction in the dark-matter halos of galaxies) become now more and more obvious. All these problems raise the question if the 'dark' substance is merely a result of the use of erroneous assumptions or incorrect models based e.g. on excessive extrapolations. Consequently, it is timely to gather specialists from various branches of astronomy and astrophysics to discuss these questions. Keywords: cosmology Fulltext is available at external website.
Cosmology on Small Scales 2020: Excessive extrapolations and selected controversies in cosmology

According to the modern cosmological paradigm, about 2/3 of the energy of the Universe is in dark form and about 5/6 of the matter is invisible. However, numerous recent independent attempts to detect ...

Křížek, Michal; Dumin, Y. V.
Matematický ústav, 2020

Smart countryside for the 21st century
Zapletalová, Jana; Vaishar, Antonín
2020 - English
The 7th Moravian Conference on Rural Research EURORURAL takes place in the summer of 2020. The period of preparation and holding of the conference was affected by the COVID-19 pandemic, which decisively reduced international travel. However, as we did not want to break the developed tradition, we decided to organize the conference online. At the same time, we hoped that this opportunity would allow the participation of colleagues who could not attend our conference personally due to collisions with other events, health, financial causes and other reasons. On the other hand, we were aware that we are entering a little-explored terrain and our intentions would not reach widely the international professional public\nReceived contributions cover various topics of rural development. Their spectrum reflects the current problems of European rural development. We already look forward to receiving some elaborated papers for their eventual publication in the European Countryside.\n Keywords: European countryside; rural space; rural development Fulltext is available at external website.
Smart countryside for the 21st century

The 7th Moravian Conference on Rural Research EURORURAL takes place in the summer of 2020. The period of preparation and holding of the conference was affected by the COVID-19 pandemic, which ...

Zapletalová, Jana; Vaishar, Antonín
Ústav geoniky, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases