Number of found documents: 5
Published from to

Program zabezpečování jakosti pro činnosti dle §59 odst. 1 písm a), e) a f) vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb
Kubančák, Ján; Malušek, Alexandr
2011 - Czech
Práce slouží jako nezbytný dokument potřebný a) pro získání povolení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k výkonu služeb osobní dozimetrie leteckých posádek a b) k samotné realizaci služby osobní dozimetrie pro členy posádek společností registrovaných v ČR. Je vytvořen ve formě programu zajištění jakosti, kterého součástí jsou metodiky nezbytné pro vykonávání služby. Work poses document which is necessary a) to obtain the permission from the State Office for the Nuclear Safety of the Czech Republic to provide personal aircrew dosimetry service and b) to realize the service itself for aircrew of the companies registered in the Czech Republic. It is written as a quality assurance program which is based on methodology developed in the NPI for this purpose. Keywords: aircrew dosimetry; cosmic radiation; CERF Available at various institutes of the ASCR
Program zabezpečování jakosti pro činnosti dle §59 odst. 1 písm a), e) a f) vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb

Práce slouží jako nezbytný dokument potřebný a) pro získání povolení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k výkonu služeb osobní dozimetrie leteckých posádek a b) k samotné realizaci služby ...

Kubančák, Ján; Malušek, Alexandr
Ústav jaderné fyziky, 2011

Odběr vzorků atmosférického 14CO2
Světlík, Ivo; Michálek, V.
2008 - Czech
Metodika odběru kumulovaných vzorků 14CO2 z přízemní atmosférické vrstvy. Je zde rovněž popsána volumetrická metoda stanovení koncentrace CO2 v ovzduší. A method of cumulated samples collection of 14CO2 from surface atmospheric layer. A volumetric routine of determination of atmospheric CO2 is described also. Keywords: 14CO2; atmosphere; sampling Available at various institutes of the ASCR
Odběr vzorků atmosférického 14CO2

Metodika odběru kumulovaných vzorků 14CO2 z přízemní atmosférické vrstvy. Je zde rovněž popsána volumetrická metoda stanovení koncentrace CO2 v ovzduší....

Světlík, Ivo; Michálek, V.
Ústav jaderné fyziky, 2008

Stanovení aktivity 14C cestou syntézy benzenu
Světlík, Ivo; Michálek, V.
2008 - Czech
Metoda stanovení aktivity 14C postupem syntézy benzenu a proměřování kapalinovou scintilační spektrometrií. A method of 14C activity determination by the routine of benzene synthesis and liquid scintillation measurement. Keywords: 14C; benzene; liquid scintillation spectrometry Available at various institutes of the ASCR
Stanovení aktivity 14C cestou syntézy benzenu

Metoda stanovení aktivity 14C postupem syntézy benzenu a proměřování kapalinovou scintilační spektrometrií....

Světlík, Ivo; Michálek, V.
Ústav jaderné fyziky, 2008

Metodika spalování vzorků za účelem stanovení aktivity 14C
Světlík, Ivo; Michálek, V.
2008 - Czech
Metoda spalování vzorků bioty pro stanovení aktivity 14C postupem syntézy benzenu a proměřování kapalinovou scintilační spektrometrií. A method of samples combustion for purpose of 14C activity determination by the routine of benzene synthesis and liquid scintillation measurement. Keywords: 14C; biota; combustion Available at various institutes of the ASCR
Metodika spalování vzorků za účelem stanovení aktivity 14C

Metoda spalování vzorků bioty pro stanovení aktivity 14C postupem syntézy benzenu a proměřování kapalinovou scintilační spektrometrií....

Světlík, Ivo; Michálek, V.
Ústav jaderné fyziky, 2008

Stanovení objemové aktivity atmosférického 85Kr
Světlík, Ivo; Michálek, V.
2008 - Czech
Metoda stanovení objemové aktivity atmosférického 85Kr v měsíčních kumulovaných vzorcích postupem kryogenní sorpce na koloně s náplní aktivního uhlí a scintilačního proměřování. A method of activity concentration determination of atmospheric 85Kr in monthly cumulated samples by the routine of cryogenic sorption on charcoal beds and scintillation measurement. Keywords: 85Kr; atmosphere; activity concentration; l Available at various institutes of the ASCR
Stanovení objemové aktivity atmosférického 85Kr

Metoda stanovení objemové aktivity atmosférického 85Kr v měsíčních kumulovaných vzorcích postupem kryogenní sorpce na koloně s náplní aktivního uhlí a scintilačního proměřování....

Světlík, Ivo; Michálek, V.
Ústav jaderné fyziky, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases