Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 89
Publikováno od do

Elektronické podání
Úřad průmyslového vlastnictví
2022 - český
Klíčová slova: právo průmyslového vlastnictví; elektronické podání; industrial property rights; elctronic filing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Elektronické podání

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2022

Průmyslové vzory a jejich právní ochrana
Úřad průmyslového vlastnictví
2021 - český
Klíčová slova: právo k průmyslovému vzoru; průmyslové vzory Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Průmyslové vzory a jejich právní ochrana

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2021

Mezinárodní přihláška podle PCT
Úřad průmyslového vlastnictví
2021 - český
Klíčová slova: patentové právo,; právo průmyslového vlastnictví; patent law,; industrial rights Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Mezinárodní přihláška podle PCT

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2021

Bezpečnost práce v lesnictví
Macháček, Jan
2021 - český
Lesnictví je odvětví, které se z hlediska rizikovosti práce trvale řadí na jedno z předních míst žebříčků. Důvodem je skutečnost, že většina prací v lesním hospodářství probíhá téměř po celý rok ve vnějším prostředí za měnících se klimatických podmínek a také podmínek daného pracoviště. Dále tyto práce do jisté míry ovlivňují i na ně navazující pracovní činnosti. Práce v lese je velmi fyzicky namáhavá, vyžaduje zdravotní a fyziologické předpoklady a také značnou předvídavost. Ve všech ohledech se tedy jedná o práci velmi rizikovou. Například těžební činnost představuje v celosvětovém měřítku nejrizikovější aktivitu lesního hospodářství s nejvyšším podílem smrtelných úrazů. Častá jsou rovněž i onemocnění související s výkonem práce nebo vzniklá kontaktem s živými organizmy. Klíčová slova: bezpečnost práce, lesnictví Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Bezpečnost práce v lesnictví

Lesnictví je odvětví, které se z hlediska rizikovosti práce trvale řadí na jedno z předních míst žebříčků. Důvodem je skutečnost, že většina prací v lesním hospodářství probíhá téměř po celý rok ve ...

Macháček, Jan
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2021

Informační a vzdělávací aktivity
Úřad průmyslového vlastnictví
2021 - český
Klíčová slova: právo průmyslového vlastnictví; vzdělání Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Informační a vzdělávací aktivity

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2021

Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví
2021 - český
Klíčová slova: právo průmyslového vlastnictví,; patenty; industrial rights,; patents Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2021

Přihlašování ochranných známek do zahraničí
Úřad průmyslového vlastnictví
2021 - český
Klíčová slova: právo průmyslového vlastnictví,; ochranné známky; industrial rights,; trade marks Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Přihlašování ochranných známek do zahraničí

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2021

Václav Rodek: Metakódy
Galerie výtvarného umění v Ostravě
2021 - český
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) připravila výstavu Václava Rodka v kurátorském podání Jaroslava Michny. Jedná se o první projekt nového cyklu výstav, který v rámci výročí 95 let Domu umění, GVUO představuje tvorbu ostravských umělců. Expozice bude zahájena on-line vernisáží v úterý 9. března a potrvá minimálně do 18. dubna. Výstava byla prodloužena do 6. 6. 2021. Klíčová slova: Dům umění; GVUO; Václav Rodek; malby; Jaroslav Michna; paintigs; galerie; umělecké výstavy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Václav Rodek: Metakódy

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) připravila výstavu Václava Rodka v kurátorském podání Jaroslava Michny. Jedná se o první projekt nového cyklu výstav, který v rámci výročí 95 let Domu umění, ...

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2021

Trademarks and Their Legal Protection
Úřad průmyslového vlastnictví
2021 - anglický
Klíčová slova: education; industrial rights; trade marks Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Trademarks and Their Legal Protection

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2021

Průmyslový vzor Společenství
Úřad průmyslového vlastnictví
2021 - český
Klíčová slova: právo průmyslového vlastnictví,; průmyslové vzory,; industrial rights,; industrial designs, Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Průmyslový vzor Společenství

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze