Number of found documents: 1726
Published from to

Komentovaný překlad výpisu z cestovní zprávy "40 dní pěšky do Jeruzaléma" od Ladislava Zibury
Simon, Matti; Winter, Astrid; Heinz, Christof
2021 - German
Keywords: Bachelor-Arbeit; Bachelor-Thesis Available in a digital repository NRGL
Komentovaný překlad výpisu z cestovní zprávy "40 dní pěšky do Jeruzaléma" od Ladislava Zibury

Simon, Matti; Winter, Astrid; Heinz, Christof
Univerzita Karlova, 2021

Komentovaný překlad knihy "Hrady a jejich záhady" od Vladimíra Soukupa a Davida Petra
Hein, Agnes; Winter, Astrid; Heinz, Christof
2021 - German
Keywords: Hrady a jejich záhady; test Available in a digital repository NRGL
Komentovaný překlad knihy "Hrady a jejich záhady" od Vladimíra Soukupa a Davida Petra

Hein, Agnes; Winter, Astrid; Heinz, Christof
Univerzita Karlova, 2021

Užití a funkce konjunktivu v německém tisku
Faktor, Tomáš; Zeman, Dalibor; Kafka, Clemens
2021 - German
Keywords: modalita; konjunktiv; kondicionál; tisk; modality; conjunktive; conditional mood; press Available in a digital repository NRGL
Užití a funkce konjunktivu v německém tisku

Faktor, Tomáš; Zeman, Dalibor; Kafka, Clemens
Univerzita Karlova, 2021

Užití a funkce konjunktivu v německém tisku
Faktor, Tomáš; Zeman, Dalibor; Kafka, Clemens
2020 - German
Keywords: modalita; konjunktiv; kondicionál; tisk; modality; conjunktive; conditional mood; press Available in a digital repository NRGL
Užití a funkce konjunktivu v německém tisku

Faktor, Tomáš; Zeman, Dalibor; Kafka, Clemens
Univerzita Karlova, 2020

Mediální gramotnost: Role médií při utváření současné společnosti
Winterstellerová, Stefanie; Lobenstein-Reichmann, Anja; Nečasová, Pavla
2020 - German
Keywords: Medien; Gesellschaft; Funktion; Massenmedien; Einfluss; Medienkompetenz; Information; Ausgewogenheit; Media; Society; Function; Mass media; Influence; Media literacy; Information; Balance Available in a digital repository NRGL
Mediální gramotnost: Role médií při utváření současné společnosti

Winterstellerová, Stefanie; Lobenstein-Reichmann, Anja; Nečasová, Pavla
Univerzita Karlova, 2020

Motiv "domova" v románu "Aus dem Sinn" spisovatelky Emmy Braslavsky
Křesinová, Aneta; Poimer, Christiane; Markvartová, Eva
2020 - German
Keywords: Emma Braslavska; Aus dem Sinn; Heimat; Sudetendeutsche; Stadt Tuschkau; Erfurt; Gedächtnisverlust; Emma Braslavska; Aus dem Sinn; home; Sudeten Germans; Město Touškov; Erfurt; memory loss Available in a digital repository NRGL
Motiv "domova" v románu "Aus dem Sinn" spisovatelky Emmy Braslavsky

Křesinová, Aneta; Poimer, Christiane; Markvartová, Eva
Univerzita Karlova, 2020

Postava oponenta politického režimu v díle "Der Tangospieler" od Christopha Heina
Peltanová, Tereza; Glosíková, Viera; Tvrdík, Milan
2020 - German
Keywords: německojazyčná próza; literatura NDR; téma politické opozice; ostrov Hiddensee; German literature; GDR literature; the topic of political opposition; Hiddensee island Available in a digital repository NRGL
Postava oponenta politického režimu v díle "Der Tangospieler" od Christopha Heina

Peltanová, Tereza; Glosíková, Viera; Tvrdík, Milan
Univerzita Karlova, 2020

Romány pro děti s nevšedními protagonisty od Anrea Steinhöfela
Hofmanová, Anna; Bučková, Tamara; Markvartová, Eva
2020 - German
Keywords: Literatura pro děti a mládež; Andreas Steinhöfel; tetralogie Rico; Oskar; charakteristika postav; typologie postav; typy vypravěče; rozbor literárních děl; Children's and young adult literature; Andreas Steinhöfel; Rico; Oskar Tetralogy; character traits; character typology; narrator types; literary analysis Children's and young adult literature; Andreas Steinhöfel; Rico; Oskar Tetralogy; character traits; character typology; narrator types; literary analysis Children's and young adult literature; Andreas Steinhöfel; Rico; Oskar Tetralogy; character traits; character typology; narrator types; literary analysis Available in a digital repository NRGL
Romány pro děti s nevšedními protagonisty od Anrea Steinhöfela

Hofmanová, Anna; Bučková, Tamara; Markvartová, Eva
Univerzita Karlova, 2020

Holokaust a šoa v německy psané próze
Ulbrich, Anna; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
2020 - German
Keywords: německojazyčná próza; ztvárnění shoa a holocaustu; autoři: Ruth Klüger; Fred Wander; Jurek Becker; Lenka Reinerová; German - speaking prosa; rendering shoa and holocaust; Authors: Ruth Klüger; Fred Wander; Jurek Becker; Lenka Reinerová Available in a digital repository NRGL
Holokaust a šoa v německy psané próze

Ulbrich, Anna; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2020

Moc, násilí a společnost. Stanoviska Waltera Benjamina a Ernsta Jüngera ve srovnání
Davydzka, Jagor; Starý, Jiří; Schneider, Thomas
2020 - German
This bachelor's thesis deals with the analysis of texts by Walter Benjamin and Ernst Jünger, the topic of which is the place of power and violence in society. The basic texts are Zur Kritik der Gewalt and Theorien des deutschen Faschismus by Walter Benjamin and Über die Gefahr, Die totale Mobilmachung and Der Pazifismus by Ernst Jünger. Attention is primarily focused on the texts as they are. The ideological context of the period in which the selected texts were created plays a significant, though not the leading role. The goal of the thesis is to analyse and to interpret the content of the selected works. The thesis also aims to show the main differences and similarities in the ideologies of both authors, so that it becomes possible to clearly describe their attitudes towards violence in society. KEYWORDS Power, violence, society, law, Weimar Republic, Walter Benjamin, Ernst Jünger Tato práce se zabývá analyzou textů Waltera Benjamina a Ernsta Jüngera, jejichž tématem je místo moci a násilí ve společnosti. Základními texty jsou Zur Kritik der Gewalt a Theorien des deutschen Faschismus od Waltera Benjamina a Über die Gefahr, Die totale Mobilmachung a Der Pazifismus od Ernsta Jüngera. Pozornost je v první řádě zaměřena na samotné texty. Ideový kontext období, ve kterém vybrané texty vznikly, hraje značnou, však ne vedoucí roli. Cílem práce je analýza a interpretace obsahu zvolených děl. Práce má také za cíl ukázat hlavní rozdíly, ale i podobnosti v ideologiích obou autorů tak, aby se stalo možným zřetelně popsat jejich postoje vůči násilí ve společnosti. KLÍČOVÁ SLOVA Moc, násilí, společnost, právo, Výmarská republika,|Walter Benjamin, Ernst Jünger Keywords: Gewalt|Recht|Staat|Gesellschaft|Weimarer Republik|Walter Benjamin|Ernst Jünger; Power|Violence|State|Society|Law|Weimar Republic|Walter Benjamin|Ernst Jünger Available in a digital repository NRGL
Moc, násilí a společnost. Stanoviska Waltera Benjamina a Ernsta Jüngera ve srovnání

This bachelor's thesis deals with the analysis of texts by Walter Benjamin and Ernst Jünger, the topic of which is the place of power and violence in society. The basic texts are Zur Kritik der Gewalt ...

Davydzka, Jagor; Starý, Jiří; Schneider, Thomas
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases