Počet nalezených dokumentů: 2
Publikováno od do

Czesław Miłosz: "Un autre Europe" - "Jiná Evropa"
Solodukhin, Yury; Benešová, Michala; Holý, Jiří
2018 - polský
Bachelor's work Czesław Milosz: "Un autre Europe" - "Jiná Evropa" explores the reasons why the title of the Czeslaw Milosz's book "Native Europe" was changed in different translations to such an extent that in France the book came out as "The Other Europe". The work consists of three main parts. In the first part, the author views contradictions as one of the main aspects of Miłosz's work, paying attention to two bipolar oppositions: West-East and City-Province. In the second, the author examines the civilizational theories of Spengler, Danilevsky and Huntington in order to understand the location of the "Other Europe" on the world map. The third is the consideration of the late university lectures and essays by Czeslaw Milosz "O tożsamości" and "O naszej Europe", their juxtaposition with the essays of Milan Kundura "The tragedy of central Europe", also it affirms the thesis that in modern times Central Europe becomes the custodian of historical memory and traditional European values and considered conception of «Małych ojczyzn» Bakalářská práce Czesław Miłosz: "Un autre Europe"- "Jiná Evropa" zkoumá důvody, proč název knihy Czeslawa Miłosza "Rodná Evropa" v různých překladech změnil do té míry, že ve Francii kniha byla vydána s názvem "Jiná Evropa". Práce se skládá ze tří hlavních částí. Ve první autor zvažuje vnitřní rozporuplnost jako jeden z hlavních aspektů tvorby Miłosza, dáva se též pozor na dvě bipolární opozice Východ - Západ a Město - Provincie. Ve druhé části autor probírá civilizační teorie Spenglera, Danilevského a Huntingtona s cílem pochopit umístění "Jiné Europy" na mapě světa. Ve třetí jsou zkoumány pozdní univerzitní přednášky a eseje Czesława Miłosza "O tożsamości" a "O naszej Europie", jejich srovnávání s esejem Milana Kundery "Tragédie Střední Evropy", utvrzuje se teze, že v současné době, Střední Evropa je strážcem historické paměti a tradičních evropských hodnot, projednává také koncepce "Małych Ojczyzn". Klíčová slova: Czesław Miłosz|Milan Kundera|Rodzinna Europa|Mały ojczyzny|Europa Środkowa; Czesław Miłosz|Milan Kundera|Native Europe|Small motherlands|Central Europe Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Czesław Miłosz: "Un autre Europe" - "Jiná Evropa"

Bachelor's work Czesław Milosz: "Un autre Europe" - "Jiná Evropa" explores the reasons why the title of the Czeslaw Milosz's book "Native Europe" was changed in different translations to such an ...

Solodukhin, Yury; Benešová, Michala; Holý, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Od Avionu do Noivy. Historia miejsca wpisana w historię miasta
Parchanská, Pavlína; Gańczarczyk, Gabriela Maria; Téra, Michal
2016 - polský
Kawiarnia Avion była w latach 30 tych XX wieku symbolem jedności narodów i religii. Spotykali się tutaj ludzie różnego pochodzenia i religii, i wszyscy byli częścią wspólnoty kulturalnej. Pierwszy etap kawiarni został przerwany II wojną światową i prześladowaniami Żydów. Idea byłej kawiarni ożyła w 90 latach XX wieku, kiedy aktorzy Teatru Cieszyńskiego przyszykowali program pod nazwą W kawiarni Avion, której nie ma. W 2010 roku zaczęła się realizacja odbudowania nowej kawiarni. Dziś kawiarnia Avion znów łączy narody oraz z nostalgią przypomina dawne czasy. Klíčová slova: Wiesner, Rozalia; kawiarnia Avion; czytelnia Noiva; funkcjonalizm; Cieszyn; historia; kamień pamięci Stolpersteine; Wiesner, Rosalie; Avion café; reading hall Noiva; functionalism; Cieszyn; stumbling block - Stolpersteine; Wiesnerová, Rosalie; kavárna Avion; čítárna Noiva; funkcionalistický styl; Těšín; historie; kámen zmizelých - Stolpersteine Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Od Avionu do Noivy. Historia miejsca wpisana w historię miasta

Kawiarnia Avion była w latach 30 tych XX wieku symbolem jedności narodów i religii. Spotykali się tutaj ludzie różnego pochodzenia i religii, i wszyscy byli częścią wspólnoty kulturalnej. Pierwszy ...

Parchanská, Pavlína; Gańczarczyk, Gabriela Maria; Téra, Michal
Univerzita Pardubice, 2016

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze