Number of found documents: 400
Published from to

Vztah terapeuta a pacienta v psychoanalytické léčbě
Saic, Martin; Marlinová, Olga
2005 - Czech
Keywords: Emoce; Psychoterapie; Pacienti; Psychoterapeuti; Vlivy Available in a digital repository NRGL
Vztah terapeuta a pacienta v psychoanalytické léčbě

Saic, Martin; Marlinová, Olga
Univerzita Karlova, 2005

Problematika biologického a právního rodičovství
Frinta, Ondřej
2005 - Czech
Keywords: občanské právo; rodinné právo Available in a digital repository NRGL
Problematika biologického a právního rodičovství

Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2005

Profese řídícího letového provozu a její specifika
Walter, Michal,; Štikar, Jiří
2005 - Czech
K napsání této práce mě přivedla skutečnost, že od roku 2001 pracuji ve funkci podnikového psychologa Řízení letového provozu ČR, s.p. Jak je patrné z názvu podniku, k hlavním úkolům patří zajistit bezpečný a plynulý letový provoz nad územím České republiky. K tomuto účelu zaměstnává podnik řídící letového provozu (řlp), kteřílé jsou vycvičeni/y k tomu, aby tyto úkoly zvládli/y. V náplni práce podnikového psychologa je mj. výběr budoucích řídících letového provozu do kurzů, ve kterých lze získat licenci pro řízení letového provozu. Dále pak patří k mým povinnostem vzdělávání v oblasti působení lidského činitele v řízení letového provozu a psychologické poradenství pro zaměstnance. V rámci mezinárodní spolupráce jsem členem pracovních skupin, které jsou koordinovány organizací EUROCONTROL. Tato organizace sdružuje 35 evropských států a jejím cílem je bezpečný provoz nad územím členských států. Tyto pracovní skupiny jsou zaměřeny na zvládání stresu (CISM - Critical Incident Stress Management) a výběr řídících letového provozu (FEAST - First European Air traffic controller Selection Test). Problematika stresu spojeného s výkonem profese mě zaujala asi před pěti lety, kdy jsem vytvořil antistresový program, který jsem prezentoval v rámci vzdělávání dospělých v různých podnicích a institucích. Po nástupu do ŘLP jsem své znalosti ještě prohloubil a rozšířil. V rámci plnění pracovních úkolů jsem měl možnost seznámit se s metodikou EUROCONTROL, která nabízí řešení problematiky zvládání stresu v souvislosti s kritickými událostmi (CISM). Jedná se o metodiku, která je mezinárodně uznávaná a ověřená praxí nejen v oblasti řízení letového provozu, ale i v jiných zátěžových profesích (hasiči, policisté, záchranáři). Keywords: letecká doprava; vedoucí pracovníci; Psychologie práce; Stres; empirické výzkumy; stres (psychologie) Available in a digital repository NRGL
Profese řídícího letového provozu a její specifika

K napsání této práce mě přivedla skutečnost, že od roku 2001 pracuji ve funkci podnikového psychologa Řízení letového provozu ČR, s.p. Jak je patrné z názvu podniku, k hlavním úkolům patří zajistit ...

Walter, Michal,; Štikar, Jiří
Univerzita Karlova, 2005

Depresivní porucha u epileptických pacientů
Černohorská, Anna; Šípek, Jiří
2005 - Czech
Keywords: Deprese; Epilepsie; psychologické aspekty; sociální aspekty; empirické výzkumy Available in a digital repository NRGL
Depresivní porucha u epileptických pacientů

Černohorská, Anna; Šípek, Jiří
Univerzita Karlova, 2005

Měření kvality života u lidí s diagnózou schizofrenie
Křížková, Jana; Hrachovinová, Tamara
2005 - Czech
Keywords: Kvalita života; Psychologie osobnosti; Schizofrenie Available in a digital repository NRGL
Měření kvality života u lidí s diagnózou schizofrenie

Křížková, Jana; Hrachovinová, Tamara
Univerzita Karlova, 2005

Depresivní porucha u epileptických pacientů
Černohorská, Anna; Šípek, Jiří,
2005 - Czech
Keywords: Deprese; Epilepsie; psychologické aspekty; sociální aspekty; empirické výzkumy Available in a digital repository NRGL
Depresivní porucha u epileptických pacientů

Černohorská, Anna; Šípek, Jiří,
Univerzita Karlova, 2005

Profese řídícího letového provozu a její specifika
Walter, Michal,; Štikar, Jiří,
2005 - Czech
Keywords: letecká doprava; vedoucí pracovníci; Psychologie práce; Stres; empirické výzkumy; stres (psychologie) Available in a digital repository NRGL
Profese řídícího letového provozu a její specifika

Walter, Michal,; Štikar, Jiří,
Univerzita Karlova, 2005

Psychologické aspekty vnímání vztahu k domovu v českém exilu
Alföldy, Šárka; Marlinová, Olga
2005 - Czech
Keywords: Domov (fenomén); česká emigrace; český exil; psychologické aspekty; empirické výzkumy Available in a digital repository NRGL
Psychologické aspekty vnímání vztahu k domovu v českém exilu

Alföldy, Šárka; Marlinová, Olga
Univerzita Karlova, 2005

Pohádka a její využití v herních aktivitách
Bílková, Jana,
2005 - Czech
Keywords: Hry; projektivní metody; Pohádky; psychologické aspekty; psychoterapeutické aspekty; empirické výzkumy Available in a digital repository NRGL
Pohádka a její využití v herních aktivitách

Bílková, Jana,
Univerzita Karlova, 2005

Mobbing a pracovní prostředí
Kmoníčková, Jana
2005 - Czech
Keywords: Kazuistiky (lékařství, psychologie); Mobbing; kultura organizace; prostředí pracovní; pracovní výkon; Psychologie práce; empirické výzkumy Available in a digital repository NRGL
Mobbing a pracovní prostředí

Kmoníčková, Jana
Univerzita Karlova, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases