Použitá omezení (2)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 45
Publikováno od do

Langue et édition scolaire en Bohême au temps de la réforme de Marie-Thérèse. Retour sur une grande question et de petits livres
Madl, Claire
2017 - francouzský
Dès avant que la langue ne fût investie par les programmes de l’éveil national, elle le fut par les acteurs de la publication pédagogique selon trois aspects. Tout d’abord, la question de la langue révéla les contradictions entre deux principes de la diffusion de l’alphabétisation : la nécessité de s’adapter aux élèves d’un côté et l’effort d’uniformité de l’autre. Publier des manuels en allemand ou en tchèque devint ensuite pour les acteurs locaux du marché du livre un enjeu économique qui exacerba leur confrontation aux autorités centrales qui cherchèrent à appliquer une centralisation absolue des processus de décision et de production des manuels. Le fait de publier des manuels en tchèque conduisit enfin leurs auteurs à tenter une première normalisation de la langue, bien avant que ne soient forcés de le faire les linguistes érudits. Before language entered the program of national movement in Bohemia, it was at the core of pedagogical publishing. The issue of the language first revealed a contradiction between two leading principles of the Maria-Theresa’s reform aiming at a diffusion of literacy: the necessity to adapt to pupils on the one hand, the effort to reach out uniformization of schooling on the other hand. Publishing textbooks in Czech became then an economic issue that fostered rivalries between local (Bohemian) actors and central authorities who thrived for a strict centralized publishing and decision making. Finally, printing and publishing school books in Czech led their author to attempt a first normalisation of the transcription of Czech language, far before linguists were forced to do so. Klíčová slova: Pedagogical publishing; Language; Czech language; German language; State monopol Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Langue et édition scolaire en Bohême au temps de la réforme de Marie-Thérèse. Retour sur une grande question et de petits livres

Dès avant que la langue ne fût investie par les programmes de l’éveil national, elle le fut par les acteurs de la publication pédagogique selon trois aspects. Tout d’abord, la question de la langue ...

Madl, Claire
Ústav pro českou literaturu, 2017

Perspektivy cestovního ruchu v Jihočeském kraji
TOMKOVÁ, Blanka
2007 - francouzský
Cílem diplomové práce na téma {\clqq}Perspektivy cestovního ruchu v Jihočeském kraji`` bylo analyzovat oblast z pohledu cestovního ruchu. To bylo následně základním východiskem pro celkové hodnocení úrovně cestovního ruchu v regionu a vytvoření návrhu strategie cestovního ruchu kraje s cílem zvýšit atraktivitu regionu a přilákat tak zvolené segmenty turistů. The target of this diploma thesis with the topic {\clqq}The prospects of tourism in the region of South Bohemia`` is to analyze the region with regard on tourism and its both sides - supply and demand. The basis of this analysis suggests products of tourism that would increase the attraction of the region and draw attention of more tourists to this place. Klíčová slova: tourism; the region of South Bohemia; SWOT analysis; field research; strategy; agrocultural tourism Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Perspektivy cestovního ruchu v Jihočeském kraji

Cílem diplomové práce na téma {\clqq}Perspektivy cestovního ruchu v Jihočeském kraji`` bylo analyzovat oblast z pohledu cestovního ruchu. To bylo následně základním východiskem pro celkové hodnocení ...

TOMKOVÁ, Blanka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Vyučování s videokazetami televize Arte: Le dessous des cartes
Petra Jaklová; vedoucí práce Jerome Boyon
2006 - francouzský
Práce se zabývá tématem, jak vyučovat francouzský jazyk s využitím pořadu Le Dessous des Cartes, který je vysílán francouzsko-německou televizní stanicí Arte. Klíčová slova: vyučovací metody; jazyková výuka; francouzština Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Vyučování s videokazetami televize Arte: Le dessous des cartes

Práce se zabývá tématem, jak vyučovat francouzský jazyk s využitím pořadu Le Dessous des Cartes, který je vysílán francouzsko-německou televizní stanicí Arte.

Petra Jaklová; vedoucí práce Jerome Boyon
Technická univerzita v Liberci, 2006

L'utilisation des chansons de Francis Cabrel dans les cours de Français
Božidara Richterová; vedoucí práce Jerome Boyon
2006 - francouzský
Tématem této diplomové práce je problematika využití písně jako motivace při výuce francouzského jazyka na základní škole. Hlavním cílem je dokázat, že využití písně je metoda, která neslouží jen k pobavení žáků, ale rozvíjí kreativitu, posiluje motivaci k učení, a lze ji využít ve všech oblastech, které výuka cizího jazyka zahrnuje, tj. ve fonetice, gramatice, slovní zásobě, konverzaci, a v reáliích. Klíčová slova: jazyková výuka; kreativita; francouzština; písně Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
L'utilisation des chansons de Francis Cabrel dans les cours de Français

Tématem této diplomové práce je problematika využití písně jako motivace při výuce francouzského jazyka na základní škole. Hlavním cílem je dokázat, že využití písně je metoda, která neslouží jen k ...

Božidara Richterová; vedoucí práce Jerome Boyon
Technická univerzita v Liberci, 2006

L'utilisation de tableaux et d'images impressionistes dans l'enseignement de la langue Française
Jitka Jetlebová; vedoucí práce Jerôme Boyon
2006 - francouzský
Tato práce pojednává o využití impresionistických obrazů ve výuce francouzštiny. Je rozdělena na tři části. První část je věnována impressionismu z historického hlediska a definici těchto obrazů z didaktického hlediska. Teoretická část představuje různá hlediska a metody pro výběr didaktického materiálu. Praktická část předkládá konkrétní návrhy na práci s obrazy neboť analýza učebnic francouzského jazyka prokázala její minimální využití. Klíčová slova: jazyková výuka; impresionismus (umění); kreativita; francouzština Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
L'utilisation de tableaux et d'images impressionistes dans l'enseignement de la langue Française

Tato práce pojednává o využití impresionistických obrazů ve výuce francouzštiny. Je rozdělena na tři části. První část je věnována impressionismu z historického hlediska a definici těchto obrazů z ...

Jitka Jetlebová; vedoucí práce Jerôme Boyon
Technická univerzita v Liberci, 2006

Subjonctif dans l' enseignement de la langue francaise et son traitement dans les methodes du francais
Denisa Samková; Vedoucí práce Vaňková Helena
2005 - francouzský
Tématem mé diplomové práce je konjunktiv. Práce je rozdělena do tří částí, kde konjunktiv zpracovávám z různých úhlů pohledu. Každá část má svůj vlastní cíl i přínos.První část je teoretická, která má za úkol shrnout všechna pravidla týkající se použití konjunktivu. K tomu účelu jsem použila francouzské gramatiky, slovníky a práce předních lingvistů. Klíčová slova: francouzština; konjunktiv Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Subjonctif dans l' enseignement de la langue francaise et son traitement dans les methodes du francais

Tématem mé diplomové práce je konjunktiv. Práce je rozdělena do tří částí, kde konjunktiv zpracovávám z různých úhlů pohledu. Každá část má svůj vlastní cíl i přínos.První část je teoretická, která má ...

Denisa Samková; Vedoucí práce Vaňková Helena
Technická univerzita v Liberci, 2005

Industries et commerce tcheques en France XIXe-XXe siecles :
[katalog a komisař výstavy Marie Tarantová]
2005 - francouzský
Klíčová slova: mezinárodní obchod; průmysl Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Industries et commerce tcheques en France XIXe-XXe siecles :

[katalog a komisař výstavy Marie Tarantová]
Národní technická knihovna, 2005

La Comparison des méthodes F.L.E.
Monika Mikulincová; Vedoucí práce Sulovská Jarmila
2005 - francouzský
Diplomová práce srovnává výuku cizích jazyků ve dvou rozdílných školních systémech.V České republice se jedná o výuku francouzského jazyka a ve Francii se jedná o výuku anglického a německého jazyka, obojí na druhém stupni základní školy. Práce je založena na pozorování vyučovacích hodin v obou zemích. Za pomocí současné odborné literatury podává přehled a srovnání současných učebnic a metod cizích jazyků. Klíčová slova: jazyková výuka Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
La Comparison des méthodes F.L.E.

Diplomová práce srovnává výuku cizích jazyků ve dvou rozdílných školních systémech.V České republice se jedná o výuku francouzského jazyka a ve Francii se jedná o výuku anglického a německého jazyka, ...

Monika Mikulincová; Vedoucí práce Sulovská Jarmila
Technická univerzita v Liberci, 2005

Image de l'érotisme dans les oeuvres des surréalistes belges
Martina Fišerová; vedoucí práce Michaela Libertínová (Baloghová)
2004 - francouzský
Práce pojednává o vztahu surrealizmu a erotiky. Porovnává surrealizmus ve francouzském a belgickém kontextu. Zabývá se rozborem základních témat surrealizmu a rozborem poetiky belgických surrealistů. Klíčová slova: surrealismus (literatura); erotika Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Image de l'érotisme dans les oeuvres des surréalistes belges

Práce pojednává o vztahu surrealizmu a erotiky. Porovnává surrealizmus ve francouzském a belgickém kontextu. Zabývá se rozborem základních témat surrealizmu a rozborem poetiky belgických surrealistů.

Martina Fišerová; vedoucí práce Michaela Libertínová (Baloghová)
Technická univerzita v Liberci, 2004

Le rôle de la communication á l'instruction des langues
Kateřina Pivrncová; vedoucí práce Jérôme Boyon
2004 - francouzský
DP se zabývá komunikací a komunikačními bariérami. Vysvětluje pojem komunikace, poté představuje různé komunikační bariéry, které se mohou vyskytnout ve výuce. Formou dotazníku jsou zjišťovány názory na komunikační bariéry mezi žáky i učiteli na českých a francouzských školách. Klíčová slova: komunikace (sdělování); jazyková výuka Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Le rôle de la communication á l'instruction des langues

DP se zabývá komunikací a komunikačními bariérami. Vysvětluje pojem komunikace, poté představuje různé komunikační bariéry, které se mohou vyskytnout ve výuce. Formou dotazníku jsou zjišťovány názory ...

Kateřina Pivrncová; vedoucí práce Jérôme Boyon
Technická univerzita v Liberci, 2004

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze