Used filters (3)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 38
Published from to

Perspektivy cestovního ruchu v Jihočeském kraji
TOMKOVÁ, Blanka
2007 - French
Cílem diplomové práce na téma {\clqq}Perspektivy cestovního ruchu v Jihočeském kraji`` bylo analyzovat oblast z pohledu cestovního ruchu. To bylo následně základním východiskem pro celkové hodnocení úrovně cestovního ruchu v regionu a vytvoření návrhu strategie cestovního ruchu kraje s cílem zvýšit atraktivitu regionu a přilákat tak zvolené segmenty turistů. The target of this diploma thesis with the topic {\clqq}The prospects of tourism in the region of South Bohemia`` is to analyze the region with regard on tourism and its both sides - supply and demand. The basis of this analysis suggests products of tourism that would increase the attraction of the region and draw attention of more tourists to this place. Keywords: tourism; the region of South Bohemia; SWOT analysis; field research; strategy; agrocultural tourism Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Perspektivy cestovního ruchu v Jihočeském kraji

Cílem diplomové práce na téma {\clqq}Perspektivy cestovního ruchu v Jihočeském kraji`` bylo analyzovat oblast z pohledu cestovního ruchu. To bylo následně základním východiskem pro celkové hodnocení ...

TOMKOVÁ, Blanka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Vyučování s videokazetami televize Arte: Le dessous des cartes
Petra Jaklová; vedoucí práce Jerome Boyon
2006 - French
Práce se zabývá tématem, jak vyučovat francouzský jazyk s využitím pořadu Le Dessous des Cartes, který je vysílán francouzsko-německou televizní stanicí Arte. Keywords: vyučovací metody; jazyková výuka; francouzština Available to registered users in the Library of TUL
Vyučování s videokazetami televize Arte: Le dessous des cartes

Práce se zabývá tématem, jak vyučovat francouzský jazyk s využitím pořadu Le Dessous des Cartes, který je vysílán francouzsko-německou televizní stanicí Arte.

Petra Jaklová; vedoucí práce Jerome Boyon
Technická univerzita v Liberci, 2006

L'utilisation des chansons de Francis Cabrel dans les cours de Français
Božidara Richterová; vedoucí práce Jerome Boyon
2006 - French
Tématem této diplomové práce je problematika využití písně jako motivace při výuce francouzského jazyka na základní škole. Hlavním cílem je dokázat, že využití písně je metoda, která neslouží jen k pobavení žáků, ale rozvíjí kreativitu, posiluje motivaci k učení, a lze ji využít ve všech oblastech, které výuka cizího jazyka zahrnuje, tj. ve fonetice, gramatice, slovní zásobě, konverzaci, a v reáliích. Keywords: jazyková výuka; kreativita; francouzština; písně Available to registered users in the Library of TUL
L'utilisation des chansons de Francis Cabrel dans les cours de Français

Tématem této diplomové práce je problematika využití písně jako motivace při výuce francouzského jazyka na základní škole. Hlavním cílem je dokázat, že využití písně je metoda, která neslouží jen k ...

Božidara Richterová; vedoucí práce Jerome Boyon
Technická univerzita v Liberci, 2006

L'utilisation de tableaux et d'images impressionistes dans l'enseignement de la langue Française
Jitka Jetlebová; vedoucí práce Jerôme Boyon
2006 - French
Tato práce pojednává o využití impresionistických obrazů ve výuce francouzštiny. Je rozdělena na tři části. První část je věnována impressionismu z historického hlediska a definici těchto obrazů z didaktického hlediska. Teoretická část představuje různá hlediska a metody pro výběr didaktického materiálu. Praktická část předkládá konkrétní návrhy na práci s obrazy neboť analýza učebnic francouzského jazyka prokázala její minimální využití. Keywords: jazyková výuka; impresionismus (umění); kreativita; francouzština Available to registered users in the Library of TUL
L'utilisation de tableaux et d'images impressionistes dans l'enseignement de la langue Française

Tato práce pojednává o využití impresionistických obrazů ve výuce francouzštiny. Je rozdělena na tři části. První část je věnována impressionismu z historického hlediska a definici těchto obrazů z ...

Jitka Jetlebová; vedoucí práce Jerôme Boyon
Technická univerzita v Liberci, 2006

Subjonctif dans l' enseignement de la langue francaise et son traitement dans les methodes du francais
Denisa Samková; Vedoucí práce Vaňková Helena
2005 - French
Tématem mé diplomové práce je konjunktiv. Práce je rozdělena do tří částí, kde konjunktiv zpracovávám z různých úhlů pohledu. Každá část má svůj vlastní cíl i přínos.První část je teoretická, která má za úkol shrnout všechna pravidla týkající se použití konjunktivu. K tomu účelu jsem použila francouzské gramatiky, slovníky a práce předních lingvistů. Keywords: francouzština; konjunktiv Available to registered users in the Library of TUL
Subjonctif dans l' enseignement de la langue francaise et son traitement dans les methodes du francais

Tématem mé diplomové práce je konjunktiv. Práce je rozdělena do tří částí, kde konjunktiv zpracovávám z různých úhlů pohledu. Každá část má svůj vlastní cíl i přínos.První část je teoretická, která má ...

Denisa Samková; Vedoucí práce Vaňková Helena
Technická univerzita v Liberci, 2005

La Comparison des méthodes F.L.E.
Monika Mikulincová; Vedoucí práce Sulovská Jarmila
2005 - French
Diplomová práce srovnává výuku cizích jazyků ve dvou rozdílných školních systémech.V České republice se jedná o výuku francouzského jazyka a ve Francii se jedná o výuku anglického a německého jazyka, obojí na druhém stupni základní školy. Práce je založena na pozorování vyučovacích hodin v obou zemích. Za pomocí současné odborné literatury podává přehled a srovnání současných učebnic a metod cizích jazyků. Keywords: jazyková výuka Available to registered users in the Library of TUL
La Comparison des méthodes F.L.E.

Diplomová práce srovnává výuku cizích jazyků ve dvou rozdílných školních systémech.V České republice se jedná o výuku francouzského jazyka a ve Francii se jedná o výuku anglického a německého jazyka, ...

Monika Mikulincová; Vedoucí práce Sulovská Jarmila
Technická univerzita v Liberci, 2005

Image de l'érotisme dans les oeuvres des surréalistes belges
Martina Fišerová; vedoucí práce Michaela Libertínová (Baloghová)
2004 - French
Práce pojednává o vztahu surrealizmu a erotiky. Porovnává surrealizmus ve francouzském a belgickém kontextu. Zabývá se rozborem základních témat surrealizmu a rozborem poetiky belgických surrealistů. Keywords: surrealismus (literatura); erotika Available to registered users in the Library of TUL
Image de l'érotisme dans les oeuvres des surréalistes belges

Práce pojednává o vztahu surrealizmu a erotiky. Porovnává surrealizmus ve francouzském a belgickém kontextu. Zabývá se rozborem základních témat surrealizmu a rozborem poetiky belgických surrealistů.

Martina Fišerová; vedoucí práce Michaela Libertínová (Baloghová)
Technická univerzita v Liberci, 2004

Le rôle de la communication á l'instruction des langues
Kateřina Pivrncová; vedoucí práce Jérôme Boyon
2004 - French
DP se zabývá komunikací a komunikačními bariérami. Vysvětluje pojem komunikace, poté představuje různé komunikační bariéry, které se mohou vyskytnout ve výuce. Formou dotazníku jsou zjišťovány názory na komunikační bariéry mezi žáky i učiteli na českých a francouzských školách. Keywords: komunikace (sdělování); jazyková výuka Available to registered users in the Library of TUL
Le rôle de la communication á l'instruction des langues

DP se zabývá komunikací a komunikačními bariérami. Vysvětluje pojem komunikace, poté představuje různé komunikační bariéry, které se mohou vyskytnout ve výuce. Formou dotazníku jsou zjišťovány názory ...

Kateřina Pivrncová; vedoucí práce Jérôme Boyon
Technická univerzita v Liberci, 2004

Liberec dans la classe de FLE
Klára Lopatovská; vedoucí práce Jarmila Sulovská
2004 - French
DP se zabývá vytvořením doplňkového materiálu pro výuku FJ na ZŠ. Tyto materiály ve formě tzv. pomocných pracovních listů mají žákům pomoci při osvojování cizího jazyka a zároveň rozšířit jejich znalosti o Liberci. Keywords: francouzština; jazyková výuka Available to registered users in the Library of TUL
Liberec dans la classe de FLE

DP se zabývá vytvořením doplňkového materiálu pro výuku FJ na ZŠ. Tyto materiály ve formě tzv. pomocných pracovních listů mají žákům pomoci při osvojování cizího jazyka a zároveň rozšířit jejich ...

Klára Lopatovská; vedoucí práce Jarmila Sulovská
Technická univerzita v Liberci, 2004

La civilisation et son importance dans l'enseignement du FLE
Zuzana Sádlová; vedoucí práce Jiřina Zahradníková
2004 - French
DP pojednává o důležitosti zařazení prvků reálií do výuky FJ jako cizího jazyka. Vedle teoretických částí obsahuje rozbor výukových metod LE NOUVEAU SANS FRONTIÉRE a EN FRANÇAIS a didaktický materiál věnovaný žákům 2. stupně ZŠ s navrženými aktivitami týkajícími se reálií. Keywords: francouzština; jazyková výuka; reálie Available to registered users in the Library of TUL
La civilisation et son importance dans l'enseignement du FLE

DP pojednává o důležitosti zařazení prvků reálií do výuky FJ jako cizího jazyka. Vedle teoretických částí obsahuje rozbor výukových metod LE NOUVEAU SANS FRONTIÉRE a EN FRANÇAIS a didaktický materiál ...

Zuzana Sádlová; vedoucí práce Jiřina Zahradníková
Technická univerzita v Liberci, 2004

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases