Number of found documents: 3
Published from to

Možnosti a omezení tarifů aktuálně používaných v ČR
Mamula O.; Hrycej D.; Kasl F.; Pittner T.
2020 - Czech
Analýza motivačních schémat používaných v ČR a jejich analýza z pohledu využitelnosti a efektivity při nasazení v rámci systému aktivace flexibility. Pro zvýšení využitelnosti výsledku byla analýza prováděna v součinnosti a souladu s relevantními aktivitami projektu, zejména identifikací a predikcí skutečného chování odběratele a návrhem nástrojů pro vytěžování flexibility. Keywords: flexibility; tariffs; motivation schemes; demand side management Available in digital repository of ČVUT.
Možnosti a omezení tarifů aktuálně používaných v ČR

Analýza motivačních schémat používaných v ČR a jejich analýza z pohledu využitelnosti a efektivity při nasazení v rámci systému aktivace flexibility. Pro zvýšení využitelnosti výsledku byla analýza ...

Mamula O.; Hrycej D.; Kasl F.; Pittner T.
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Metodika optimalizace bilance flexibility v deterministických podmínkách
Hrycej D.; Mamula O.
2020 - Czech
Výzkumná zpráva obsahuje metodiku optimalizace bilance poptávky a nabídky flexibility s respektováním technických omezení platných pro účastníky trhu s flexibilitou v deterministickém prostředí. Kromě těchto technických omezení budou respektována i omezení daná konfigurací a stavem sítě. Keywords: flexibility aggregation; flexibility optimisation; deterministic Available in digital repository of ČVUT.
Metodika optimalizace bilance flexibility v deterministických podmínkách

Výzkumná zpráva obsahuje metodiku optimalizace bilance poptávky a nabídky flexibility s respektováním technických omezení platných pro účastníky trhu s flexibilitou v deterministickém prostředí. Kromě ...

Hrycej D.; Mamula O.
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Hodnocení dopadů měkkých nástrojů v rámci naplňování cílů energetické efektivnosti
Valentová, Michaela; Knápek, Jaroslav; Karásek, Jiří; Králík, Tomáš
2017 -
Publikace poskytuje návod jak systematický hodnotit měkké nástroje tak, aby byl zřejmý jejich přínos pro plnění cílů v rámci směrnice o energetické účinnosti a také jejich přínos pro další nastavení nástrojů energetické efektivnosti. Obecné postupy hodnocení jsou podrobně testovány na dvou vybraných nástrojích realizovaných v České republice – energetickém poradenství EKIS a vzdělávacích seminářích v oblasti energetické efektivnostiThe report provides a methodology to evaluate soft (information) energy efficiency measures. It also tests the method on two case studies of soft energy efficiency measures - information provision and trainings. Available in digital repository of ČVUT.
Hodnocení dopadů měkkých nástrojů v rámci naplňování cílů energetické efektivnosti

Publikace poskytuje návod jak systematický hodnotit měkké nástroje tak, aby byl zřejmý jejich přínos pro plnění cílů v rámci směrnice o energetické účinnosti a také jejich přínos pro další nastavení ...

Valentová, Michaela; Knápek, Jaroslav; Karásek, Jiří; Králík, Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases