Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 503
Published from to

Být černým Evropanem: případová studie role městského prostoru Prahy a Paříže a současných výzev.
Bilembo Adja, Lourdes Peggy Armelle; Kovářová, Linda; Křížová, Markéta; György, Eszter
2021 - French
and Keywords "In the World through which I travel, I am endlessly creating myself." - Frantz Fanon In this thesis, one of my first aims, among others, is to discuss and put in perspective the different levels of identification that can coexist and contribute to the creation of a person. I want to understand the impact and the role played by the city in one's identity-building process by studying the self-perception of visibly black people in Prague and Paris. Why did I decide to work on blackness within the European context? I decided to work on blackness for many reasons, one being that blackness as much as whiteness are social constructs. However, when whiteness has a history of multiplicity, and white people are being granted individuality, blackness, on the other hand, is often seen as an encompassing term. Black people are perceived as a monolithic social group in every sense of the word, sharing the same history and past across the globe. It is because of the peculiarity of blackness, which is seen as a factor of global identity that I wanted to study that topic within Europe. Working on blackness in Europe is working on a topic that would look like an oxymoron. Indeed, Europe is associated with whiteness, and blackness is associated with Africa. Therefore, thinking about black Europeans or... Být černým Evropanem: případová studie role městského prostoru Prahy a Paříže a současných výzev Abstrakt V této diplomové práci je jedním z mých hlavních cílů uvést a analyzovat různé úrovně identifikace, které mohou koexistovat v rámci individuality. Snažím se v ní porozumět vlivu a roli, jakou hraje město v průběhu budování identitity prostřednictvím výzkumu sebevnímání černochů v Praze a Paříži. Černošství v evropském kontextu je, stejně jako bělošství, sociálním konstruktem. Zatímco bělošství má různorodou historii a bělochům je připisována jistá individualita, černošství je naopak často vnímáno jako souhrnné označení. Černoši jsou v každém slova smyslu považováni za jednolitou sociální skupinu, která má společnou historii a minulost po celém světě, jako faktor globální identity, tedy i Evropy. Studovat černošství v Evropě je studium tématu, které může vypadat jako oxymoron. Vskutku, Evropa je spojována s bělošstvím a černošství je spojováno s Afrikou. Právě proto se uvažování o černých Evropanech nebo černých lidech jako Evropanech může někomu zdát jako kognitivní nesoulad. Přesně tento nesoulad chci ve své práci analyzovat a skrze něj také pojem "černé společnosti". Je otázkou, zda být černý v Paříži a být černý v Praze znamená to stejné a má vzájemnou souvislost. Ve své práci chci zjistit, jak je... Keywords: černí Evropané|kulturní rozdíly|černý|identity|urbánní antropologie|kulturní studia; Black Europeans|Cultural Differences|Blackness|identity|Urban Anthropology|Cultural studies Available in a digital repository NRGL
Být černým Evropanem: případová studie role městského prostoru Prahy a Paříže a současných výzev.

and Keywords "In the World through which I travel, I am endlessly creating myself." - Frantz Fanon In this thesis, one of my first aims, among others, is to discuss and put in perspective the ...

Bilembo Adja, Lourdes Peggy Armelle; Kovářová, Linda; Křížová, Markéta; György, Eszter
Univerzita Karlova, 2021

Být černým Evropanem: případová studie role městského prostoru Prahy a Paříže a současných výzev.
Bilembo Adja, Lourdes Peggy Armelle; Kovářová, Linda; Křížová, Markéta; György, Eszter
2021 - French
and Keywords "In the World through which I travel, I am endlessly creating myself." - Frantz Fanon In this thesis, one of my first aims, among others, is to discuss and put in perspective the different levels of identification that can coexist and contribute to the creation of a person. I want to understand the impact and the role played by the city in one's identity-building process by studying the self-perception of visibly black people in Prague and Paris. Why did I decide to work on blackness within the European context? I decided to work on blackness for many reasons, one being that blackness as much as whiteness are social constructs. However, when whiteness has a history of multiplicity, and white people are being granted individuality, blackness, on the other hand, is often seen as an encompassing term. Black people are perceived as a monolithic social group in every sense of the word, sharing the same history and past across the globe. It is because of the peculiarity of blackness, which is seen as a factor of global identity that I wanted to study that topic within Europe. Working on blackness in Europe is working on a topic that would look like an oxymoron. Indeed, Europe is associated with whiteness, and blackness is associated with Africa. Therefore, thinking about black Europeans or... Být černým Evropanem: případová studie role městského prostoru Prahy a Paříže a současných výzev Abstrakt V této diplomové práci je jedním z mých hlavních cílů uvést a analyzovat různé úrovně identifikace, které mohou koexistovat v rámci individuality. Snažím se v ní porozumět vlivu a roli, jakou hraje město v průběhu budování identitity prostřednictvím výzkumu sebevnímání černochů v Praze a Paříži. Černošství v evropském kontextu je, stejně jako bělošství, sociálním konstruktem. Zatímco bělošství má různorodou historii a bělochům je připisována jistá individualita, černošství je naopak často vnímáno jako souhrnné označení. Černoši jsou v každém slova smyslu považováni za jednolitou sociální skupinu, která má společnou historii a minulost po celém světě, jako faktor globální identity, tedy i Evropy. Studovat černošství v Evropě je studium tématu, které může vypadat jako oxymoron. Vskutku, Evropa je spojována s bělošstvím a černošství je spojováno s Afrikou. Právě proto se uvažování o černých Evropanech nebo černých lidech jako Evropanech může někomu zdát jako kognitivní nesoulad. Přesně tento nesoulad chci ve své práci analyzovat a skrze něj také pojem "černé společnosti". Je otázkou, zda být černý v Paříži a být černý v Praze znamená to stejné a má vzájemnou souvislost. Ve své práci chci zjistit, jak je... Keywords: černí Evropané|kulturní rozdíly|černý|identity|urbánní antropologie|kulturní studia; Black Europeans|Cultural Differences|Blackness|identity|Urban Anthropology|Cultural studies Available in a digital repository NRGL
Být černým Evropanem: případová studie role městského prostoru Prahy a Paříže a současných výzev.

and Keywords "In the World through which I travel, I am endlessly creating myself." - Frantz Fanon In this thesis, one of my first aims, among others, is to discuss and put in perspective the ...

Bilembo Adja, Lourdes Peggy Armelle; Kovářová, Linda; Křížová, Markéta; György, Eszter
Univerzita Karlova, 2021

Fenomén, smysl, substrát - fenomenologická metafyzika
Michel, Beat; Novotný, Karel; Schnell, Alexander; Salanskis, Jean-Michel; Jean, Gregori Jean
2020 - French
Phenomenon, sense and substrate - the case for a phenomenological metaphysics What is the substrate of consciousness, or what is it that "makes consciousness"? Asking this question amounts to not being satisfied with an answer that may seem self-evident: this substrate is the brain. In fact, situating the substrate of consciousness in the objective body, as part of the world - whether in the context of phenomenology, philosophy of mind or naturalism - leads to a circular ontology: consciousness in the body, the body in the world, the world thought, perceived, conceived, constituted by consciousness. However, even if all circularity is not necessarily problematic, we seek to show that this circularity of a general ontology is indeed fatal. So we take another path, from the subjective body to a substrate that is not located in the world. This substrate is constructed as an abstract notion, by operating two consecutive merges of existing concepts. First we bring together in a single concept, that of abstract substrate, the Aristotelian hylemorphism, on the one hand, and the idea of supervenience, from the philosophy of the mind, on the other hand, by establishing that the two are, in a way, coextensive. We then appeal to the notion of absolute Life, introduced by Michel Henry in the last period of his work,... Phénomène, sens et substrat - pour une métaphysique phénoménologique Quel est le substrat de la conscience, ou encore « qu'est-ce qui fait la conscience » ? Poser cette question revient à ne pas se satisfaire d'une réponse, qui peut paraître aller de soi, affirmant que ce substrat est le cerveau. En fait, situer le substrat de la conscience dans le corps objectif, comme partie du monde - que ce soit dans le contexte de la phénoménologie, de la philosophie de l'esprit ou du naturalisme - mène à une ontologie circulaire : la conscience dans le corps, le corps dans le monde, le monde pensé, perçu, conçu, constitué par la conscience. Or, même si toute circularité n'est pas nécessairement problématique, nous cherchons à montrer que cette circularité d'une ontologie générale est bien rédhibitoire. Aussi, nous empruntons une autre voie, partant du corps subjectif vers un substrat qui n'est pas situé dans le monde. Dès lors, ce substrat transcendantal est construit comme une notion abstraite, en opérant deux fusions consécutives de concepts existants. Il s'agit d'abord de réunir en un seul concept, celui de substrat abstrait, le hylémorphisme aristotélicien, d'une part, et l'idée de survenance issue de la philosophie de l'esprit, d'autre part, en établissant que les deux sont, d'une certaine manière, coextensifs.... Available in a digital repository NRGL
Fenomén, smysl, substrát - fenomenologická metafyzika

Phenomenon, sense and substrate - the case for a phenomenological metaphysics What is the substrate of consciousness, or what is it that "makes consciousness"? Asking this question amounts to not ...

Michel, Beat; Novotný, Karel; Schnell, Alexander; Salanskis, Jean-Michel; Jean, Gregori Jean
Univerzita Karlova, 2020

Phénomène, sens et substrat - pour une métaphysique phénoménologique
Michel, Beat; Novotný, Karel; Schnell, Alexander; Salanskis, Jean-Michel; Jean, Gregori Jean
2020 - French
Phenomenon, sense and substrate - the case for a phenomenological metaphysics What is the substrate of consciousness, or what is it that "makes consciousness"? Asking this question amounts to not being satisfied with an answer that may seem self-evident: this substrate is the brain. In fact, situating the substrate of consciousness in the objective body, as part of the world - whether in the context of phenomenology, philosophy of mind or naturalism - leads to a circular ontology: consciousness in the body, the body in the world, the world thought, perceived, conceived, constituted by consciousness. However, even if all circularity is not necessarily problematic, we seek to show that this circularity of a general ontology is indeed fatal. So we take another path, from the subjective body to a substrate that is not located in the world. This substrate is constructed as an abstract notion, by operating two consecutive merges of existing concepts. First we bring together in a single concept, that of abstract substrate, the Aristotelian hylemorphism, on the one hand, and the idea of supervenience, from the philosophy of the mind, on the other hand, by establishing that the two are, in a way, coextensive. We then appeal to the notion of absolute Life, introduced by Michel Henry in the last period of his work,... Phénomène, sens et substrat - pour une métaphysique phénoménologique Quel est le substrat de la conscience, ou encore « qu'est-ce qui fait la conscience » ? Poser cette question revient à ne pas se satisfaire d'une réponse, qui peut paraître aller de soi, affirmant que ce substrat est le cerveau. En fait, situer le substrat de la conscience dans le corps objectif, comme partie du monde - que ce soit dans le contexte de la phénoménologie, de la philosophie de l'esprit ou du naturalisme - mène à une ontologie circulaire : la conscience dans le corps, le corps dans le monde, le monde pensé, perçu, conçu, constitué par la conscience. Or, même si toute circularité n'est pas nécessairement problématique, nous cherchons à montrer que cette circularité d'une ontologie générale est bien rédhibitoire. Aussi, nous empruntons une autre voie, partant du corps subjectif vers un substrat qui n'est pas situé dans le monde. Dès lors, ce substrat transcendantal est construit comme une notion abstraite, en opérant deux fusions consécutives de concepts existants. Il s'agit d'abord de réunir en un seul concept, celui de substrat abstrait, le hylémorphisme aristotélicien, d'une part, et l'idée de survenance issue de la philosophie de l'esprit, d'autre part, en établissant que les deux sont, d'une certaine manière, coextensifs.... Available in a digital repository NRGL
Phénomène, sens et substrat - pour une métaphysique phénoménologique

Phenomenon, sense and substrate - the case for a phenomenological metaphysics What is the substrate of consciousness, or what is it that "makes consciousness"? Asking this question amounts to not ...

Michel, Beat; Novotný, Karel; Schnell, Alexander; Salanskis, Jean-Michel; Jean, Gregori Jean
Univerzita Karlova, 2020

Émile, román o přirozenosti: témata a formy filosofického bádání
Rizzo, Luca; Kuster, Friedericke; Lepan, Géraldine
2020 - French
Starting from the observation that Rousseau's philosophy unfolds in many media and forms (novel, music, poetry, etc.), we have sought what can be understood as the binder, which allows these varied forms and themes to stand as a philosophical whole that is both coherent and plastic. In our opinion, an overall synthesis of the functioning and particularities of the Rousseauist philosophical research enterprise happens to be its educational treatise: L'Émile. We believe that this work, which presents itself both as a fictional account of the development of the faculties of a hypothetical being in view of his independence and autonomy, and an attempt to produce a practical knowledge of nature and human nature, summarises and concentrates a fundamental unity of Rousseau's work; from a methodological, practical, political, anthropological and literary point of view. We have sought to find out in what way the Émile bears witness to the development of a philosophy of artificial adequacy to nature as a generalised aesthetic. Finally, why the style and the literary tools present in the Emile are a decisive and necessary constituent of the knowledge of human nature; why only a philosophical novel allows us to go beyond the methodological problems linked to the practical knowledge of nature. Key words : Natural... En partant du constat que la philosophie de Rousseau se déploie sur de nombreux supports et formes (roman, musique, poésie, etc.), nous avons cherché qu'est-ce qui peut être compris comme le liant, ce qui permet à ces formes et thèmes variés de se tenir en un tout philosophique à la fois cohérent et plastique. Selon nous, une synthèse globale du fonctionnement et des particularité de l'entreprise de recherche philosophique rousseauiste se trouve être son traité d'éducation : L'Émile. Nous pensons que cette œuvre, qui se présente à la fois comme un récit fictionnel du développement des facultés d'un être hypothétique en vu de son indépendance et de son autonomie, et une tentative de produire une connaissance pratique de la nature et de la nature humaine, résume et concentre une unité fondamentale de l'œuvre de Rousseau ; d'un point de vue méthodologique, pratique, politique, anthropologique et littéraire. Nous avons cherché en quoi l' Émile témoigne de l'élaboration d'une philosophie de l'adéquation artificielle à la nature en tant qu'esthétique généralisée. Enfin, pourquoi le style et les outils littéraires présents dans l'Émile sont une constituante décisive et nécessaire de la connaissance de la nature humaine ; pourquoi seul un roman philosophique permet de dépasser les problèmes méthodologiques liés à... Available in a digital repository NRGL
Émile, román o přirozenosti: témata a formy filosofického bádání

Starting from the observation that Rousseau's philosophy unfolds in many media and forms (novel, music, poetry, etc.), we have sought what can be understood as the binder, which allows these varied ...

Rizzo, Luca; Kuster, Friedericke; Lepan, Géraldine
Univerzita Karlova, 2020

Otázka smylu ve filosofii Merleau-Pontyho
Chemlal, Neil; Schnell, Alexander; Flock, Philip
2020 - French
Key words: thought, experience, perception, expression rationality, language, Merleau-Ponty. Our work has been a study of Merleau-Ponty's thinking based on such questions: Do things make sense beyond their rational justification? Can we otherwise grasp a reality that always escapes us, when rationality is at times simply limited to the sole sphere of intelligibility? What is even this rationality? Doesn't rationality as we imagine it reduce itself to the mere thinking subject? Are there no other forms of rationality outside the criteria of rationality of the thinking subject? Through these questions, we have tried to bring to light what Merleau-Ponty thinking could bring of originality, especially insofar as one way for him to answer them was to consider all meaning in a deeper interiority. This begins with the study of the structures he calls "ante- predictive", which show the extent to which our bodies, in particular, already interpret their environment before we are aware of it. There would already be, at this level, a rational, systematic form, which would be there before any thematization by thought. Consequently, if there is already meaning before consciousness, how can we reconcile the fact that it is not accessible by our methods of reflection and our demand to think it? Moreover, given that... Résumé en Français : Mots clés : pensée, expérience, perception, expression rationalité, langage, Merleau-Ponty. Notre travail a été une étude de la pensée de Merleau-Ponty à partir de telles interrogations : Les choses ont-elles un sens au-delà de leur justification rationnelle ? Pouvons- nous saisir autrement une réalité qui nous échappe toujours, alors que la rationalité se limite par moment simplement à l'unique sphère de l'intelligibilité ? Qu'est-ce que même cette rationalité ? Est-ce que la rationalité telle que nous l'imaginons ne se réduit-elle pas au simple sujet pensant ? N'y-a-t-il pas d'autres formes de rationalité en dehors des critères de rationalité du sujet pensant ? A travers ces questions, nous avons tenté de mettre en lumière ce que la pensée de Merleau- Ponty pouvait apporter d'original, notamment dans la mesure où un moyen pour lui d'y répondre a été de considérer toute signification dans une intériorité plus profonde. Cela commence par l'étude des structures qu'il appelle « antéprédicatives », qui montrent notamment dans quelle mesure notre corps, en particulier, interprète déjà son milieu avant que nous en ayons conscience. Il y aurait, à ce niveau, déjà une forme rationnelle, systématique, qui serait là avant toute thématisation par la pensée. Dès lors, s'il y a déjà du sens avant... Available in a digital repository NRGL
Otázka smylu ve filosofii Merleau-Pontyho

Key words: thought, experience, perception, expression rationality, language, Merleau-Ponty. Our work has been a study of Merleau-Ponty's thinking based on such questions: Do things make sense beyond ...

Chemlal, Neil; Schnell, Alexander; Flock, Philip
Univerzita Karlova, 2020

Nerozhodnutelné rozhodnutí: od dekonstrukce dejin k nedekonstruovatelné spravedlnosti
Brière, Xavier; Klass, Tobias Nikolaus; Flock, Philip
2020 - French
This dissertation proposes a transversal reading of Jacques Derrida's work focusing on the notion of undecidability. The objective is primarily to bring out this notion in a mainly epistemological dimension, starting from his first works on the philosophy of history, i.e. as dealing with the problems of the truthfulness of the historical narrative. Then, the idea is to trace a logical continuity with the later, practice-oriented interests of deconstruction, of which the Derridian idea of a messianic justice without messianism becomes the conceptual limit. By extrapolating on the condition of undecidability of a decision that would meet this criterion of justice, we attempt to establish a precise narrative of Derridian work, while orienting it on its contemporary issues. Key words: Derrida, decision, undecidability, justice, history, deconstruction, theory, practice, responsibility, archi-system, trace. Résumé : Ce mémoire propose une lecture transversale de l'œuvre de Jacques Derrida suivant la notion d'indécidabilité. L'objectif est d'abord de dégager cette notion dans une dimension surtout épistémologique, et ce depuis ses premiers travaux portant sur la philosophie de l'histoire, c'est-à-dire comme traitant des problèmes du dire-vrai du récit historique. L'idée est ensuite de tracer une continuité logique avec les intérêts plus tardifs de la déconstruction, axés sur la pratique, dont l'idée derridienne d'une justice messianique sans messianisme devient la limite conceptuelle. En extrapolant sur la condition d'indécidabilité d'une décision qui rencontrerait ce critère de justice, on tente d'établir un narratif précis de l'œuvre derridienne, tout en l'orientant sur ses enjeux contemporains. Mot clés: Derrida, decision, indécidabilité, justice, histoire, déconstruction, théorie, pratique, responsabilité, archi-système, trace. Available in a digital repository NRGL
Nerozhodnutelné rozhodnutí: od dekonstrukce dejin k nedekonstruovatelné spravedlnosti

This dissertation proposes a transversal reading of Jacques Derrida's work focusing on the notion of undecidability. The objective is primarily to bring out this notion in a mainly epistemological ...

Brière, Xavier; Klass, Tobias Nikolaus; Flock, Philip
Univerzita Karlova, 2020

Vývoj telemedicíny jako součásti poskytování přeshraniční zdravotní péče v rámci Evropské Unie: srovnávací přístup Francie / Česká republika
Müllerová, Petra; Tomášek, Michal; Berrod, Frédérique; Brosset, Estelle
2020 - French
The development of telemedicine in the context of cross-border healthcare services in the European Union: comparative approach France / Czech Republic The role of the European Union, within the context of its support in the field of public health, consists of helping the Member States to achieve the goals defined in the multiannual framework program. Among these goals, telemedicine is a priority of eHealth. Telemedicine is a form of healthcare provided remotely using Information and Communication Technology (ICT). It aims to improve the efficiency of medical care systems faced with the ageing of the European population. This thesis is a study of cross-border telemedicine in the context of cross-border medical care as it is regulated by European Union law. However, the deployment of cross-border telemedicine depends on the competence of the Member States. A comparison between French and Czech legislation, in terms of the implementation of telemedicine in these Member States, reveals different strategies regarding the integration of telemedicine into their healthcare systems. In light of these two significant examples, it will be possible to show how the deployment of telemedicine in domestic law influences its cross-border development. European legislation encourages states to use cross-border... Vývoj telemedicíny jako součást poskytování přeshraniční zdravotní péče v rámci Evropské unie: srovnávací přístup Francie/Česká republika Zavádění informačních a komunikačních technologií (IKT) v medicíně představuje pokrok v poskytování zdravotní péče občanům Evropské unie. IKT umožňují aplikaci telemedicíny jako zdravotní služby, již od počátku 20. století, i když prvopočátky telemedicíny sahají až do 18. století. Telemedicína se stala jedním z možných řešení pro výzvy zdravotnických systémů členských států Evropské Unie (EU). Telemedicína je částečnou reakcí na problém stárnutí evropské populace a dostupnosti zdravotní péče, zejména pro izolované a odlehlé oblasti. Nezanedbatelným dopadem telemedicíny jsou také ekonomické úspory, které přispívají k vyváženému financování zdravotního pojištění v členských státech. Evropská komise zdůrazňuje, že přidaná hodnota telemedicíny spočívá především ve zlepšení kvality, bezpečnosti a dostupnosti zdravotní péče. V zájmu evropských občanů se EU snaží dosáhnout zajištění vysoké kvality zdravotní péče pro všechny evropské občany, i z tohoto důvodu pobízí členské státy k uznání telemedicíny jako součást zdravotní péče. EU je schopna poskytovat zdravotní péči pouze prostřednictvím zdravotnických systémů členských států, které jsou základem Smlouvy o fungování... Keywords: Télémédecine; prestations transfrontalières de soins; Union européenne; Telemedicine; cross-border healthcare services; European Union Available in a digital repository NRGL
Vývoj telemedicíny jako součásti poskytování přeshraniční zdravotní péče v rámci Evropské Unie: srovnávací přístup Francie / Česká republika

The development of telemedicine in the context of cross-border healthcare services in the European Union: comparative approach France / Czech Republic The role of the European Union, within the ...

Müllerová, Petra; Tomášek, Michal; Berrod, Frédérique; Brosset, Estelle
Univerzita Karlova, 2020

Zobrazení smrti v legendárních příbězích Françoise-Marie Luzela, Anatola Le Braze a Françoise Cadica
Burdová, Zuzana; Voldřichová - Beránková, Eva; Šuman, Záviš
2020 - French
This thesis aims to approach the representation of the death in the Britannic folklore throughout the work of three important Britannic folklorists: Marie-François Luzel (1824- 1895), his disciple Anatole Le Braz (1859-1926) and abbé François Cadic (1864-1929). The work describes how the vison oh the death developed historically in the Celtic mythology and in Christianism. To give a more complex idea of Britannic folklore the thesis treats its typical aspects, describes the genesis and the transformation of its emblematic character, Ankou, and briefly presents the world of deceased souls, commonly called Anaon. It aims furthermore to introduce the life and the motivation of the three authors and to portray the socio-cultural context in contemporary Brittany. The second part is firstly based on the analysis of some chosen mythological tales and the courteous novel Lancelot ou le Chevalier de la charrette by Chrétien de Troyes, examining its characters by means of the archetypal triangle proposed by Daniela Hodrová and the initiatory journey of the main characters. Secondly, the work explains what the "veillée" represents in the oral literature, as well as its connection to the "récit légendaire" (developed by Le Braz) which is later compared to the Luzel tale. This part treats also the style of... Tato práce zkoumá zobrazení smrti v bretaňském folkloru napříč díly tří významných bretonských folkloristů: Marie-Françoise Luzela (1824-1895), jeho žáka Anatola Le Braze (1859-1926) a abbého Françoise Cadika (1864-1929). Práce popisuje, jak se představa smrti historicky vyvíjela v rámci keltské mytologie a křesťanství. Abychom získali komplexnější obrázek bretonského folkloru, pojednáváme o jeho charakteristických rysech, popisujeme vznik a proměnu emblematické postavy Ankoua a v krátkosti představujeme svět zesnulých duší, obyčejně zvaný Anaon. Práce následně seznamuje čtenáře s životem a motivací těchto tří autorů, přičemž popisuje sociálně-kulturní kontext tehdejší Bretaně. Druhá část se v první řadě věnuje analýze několika vybraných mytologických povídek s kurtoazním románem Lancelot ou le Chevalier de la charrette (Lancelot aneb Rytíř na káře) Chrétiena de Troyes, zkoumaných z hlediska archetypálního trojúhelníku podle Daniely Hodrové a iniciační cesty hlavních hrdinů. Následně práce vysvětluje, co forma tzv. veillée v ústní literatuře představuje a jaký vztah ji pojí k tzv. récit légendaire (rozpracovaným Le Brazem), který je následně porovnán s Luzelovou povídkou. Tato část se rovněž zabývá stylem těchto dvou spisovatelů. Závěr pak nastiňuje pozici folkloru na literární scéně po druhé... Keywords: Bretagne|mort|folklore breton|Ankou|Anaon|légendes|François-Marie Luzel|Anatole Le Braz|François Cadic; Brittany|death|folklore of Brittany|Ankou|Anaon|legends|François-Marie Luzel|Anatole Le Braz|François Cadic Available in a digital repository NRGL
Zobrazení smrti v legendárních příbězích Françoise-Marie Luzela, Anatola Le Braze a Françoise Cadica

This thesis aims to approach the representation of the death in the Britannic folklore throughout the work of three important Britannic folklorists: Marie-François Luzel (1824- 1895), his disciple ...

Burdová, Zuzana; Voldřichová - Beránková, Eva; Šuman, Záviš
Univerzita Karlova, 2020

Složené participium v současné francouzštině a jeho české ekvivalenty
Hlubučková, Andrea; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
2020 - French
Perfect Participle in Contemporary French and its Equivalents in Czech The aim of the diploma thesis is a concrete corpus analysis of perfect participle in French and its functioning in absolute and adjectival constructions. The theoretical part defines perfect participle from the point of view of morphology, syntax and semantics and its part is also mapping Czech equivalents. The empirical part is based on analysis of concrete presence of participle constructions in parallel corpus InterCorp v10 with French - Czech alignment and with limitation of fictional and specialized texts. The focus is put mainly on frequency and on different types of use of this participle construction and on semantic interpretation in terms of secondary statement. Another part of the analysis deals with Czech equivalents which replace the past (compound) participle. Key words: participle, corpus analysis, French, Czech, InterCorp Složené participium v současné francouzštině a jeho české ekvivalenty Cílem diplomové práce je podrobná korpusová analýza minulého složeného participia ve francouzštině a jeho fungování v absolutních a adjektivních konstrukcích. Teoretická část vymezuje minulé složené participium z hlediska morfologického, syntaktického a sémantického, její součástí je rovněž mapování českých ekvivalentů. Empirická část je založena na analýze konkrétních výskytů participiálních konstrukcí v paralelním korpusu InterCorp v10 se zarovnáním francouzština - čeština a omezením na beletristické a odborné texty. Pozornost je věnována zejména frekvenci a typům užití této participiální konstrukce a sémantické interpretaci v rámci sekundární predikace. Součástí analýzy jsou rovněž české ekvivalenty, kterými je složené participium nahrazováno. Klíčová slova: příčestí, korpusová analýza, francouzština, čeština, InterCorp Keywords: příčestí|korpusová analýza|francouzština|čeština|InterCorp; participle|corpus analysis|French|Czech|InterCorp Available in a digital repository NRGL
Složené participium v současné francouzštině a jeho české ekvivalenty

Perfect Participle in Contemporary French and its Equivalents in Czech The aim of the diploma thesis is a concrete corpus analysis of perfect participle in French and its functioning in absolute and ...

Hlubučková, Andrea; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases