Number of found documents: 21
Published from to

Průmyslová krajina jako kulturní dědictví
Chodějovská, Eva
2011 - Czech
Keywords: průmyslová krajina; kulturní dědictví; Industrial Landscape; Cultural Heritage; historie Available in a digital repository NRGL
Průmyslová krajina jako kulturní dědictví

Chodějovská, Eva
Historický ústav, 2011

Průmyslová krajina jako kulturní dědictví: program konference
Chodějovská, Eva
2011 - Czech
Keywords: průmyslová krajina; kulturní dědictví; Industrial Landscape; Cultural Heritage; historie; kulturní krajiny; průmysl; tvorba krajiny Available in a digital repository NRGL
Průmyslová krajina jako kulturní dědictví: program konference

Chodějovská, Eva
Historický ústav, 2011

Prostor města a jeho fázový růst v českých zemích od konce 19. století
Semotanová, Eva
2010 - Czech
Keywords: města; historie; geogroafie; Towns; History; Geography; historie; města; urbanismus Available in a digital repository NRGL
Prostor města a jeho fázový růst v českých zemích od konce 19. století

Semotanová, Eva
Historický ústav, 2010

Projekt Historický atlas měst České republiky, výsledky, zkušenosti, perspektivy.
Semotanová, Eva
2010 - Czech
Keywords: historie; geografie; History; Geography; města; historické mapy Available in a digital repository NRGL
Projekt Historický atlas měst České republiky, výsledky, zkušenosti, perspektivy.

Semotanová, Eva
Historický ústav, 2010

Pražská čtvrť Holešovice
Semotanová, Eva
2010 - Czech
Keywords: Praha-Holešovice; historie; geografie; Prague-Holešovice; history; geography; historie; městské obvody Available in a digital repository NRGL
Pražská čtvrť Holešovice

Semotanová, Eva
Historický ústav, 2010

Výběrová bibliografie Anežky Vidmanové za léta 1999-2010
Horčáková, Václava; Rexová, Kristina
2010 - Czech
Keywords: historici; bibliografie; Anežka Vidmanová (1929-2010); bibliography; historians; Anežka Vidmanová (1929-2010); historie; středověk; reformační teologie; bibliografie Available in a digital repository NRGL
Výběrová bibliografie Anežky Vidmanové za léta 1999-2010

Horčáková, Václava; Rexová, Kristina
Historický ústav, 2010

Kladské Vambeřice
Semotanová, Eva
2009 - Czech
Keywords: History; Historical geography; Vambeřice; Historie; Historická geografie; Vambeřice; kulturní krajiny; historické mapy; regionální historie; baroko; poutní místa Available in a digital repository NRGL
Kladské Vambeřice

Semotanová, Eva
Historický ústav, 2009

Kladsko jako barokní komponovaná krajina?
Semotanová, Eva
2009 - Czech
The Kłodzko region, compact and homogenous, was pushed by social processes towards the development of a composed baroque landscape unit. Kladská barokní krajina 2. poloviny 17. a 1. poloviny 18. století je region, který společenské procesy posunuly díky sevřenosti přírodních podmínek prostoru ke vzniku komponovaného krajinného celku. Keywords: historie; geografie; Kladsko; history; geography; Kłodzko; kulturní krajiny; historické mapy; regionální historie; baroko Available in a digital repository NRGL
Kladsko jako barokní komponovaná krajina?

The Kłodzko region, compact and homogenous, was pushed by social processes towards the development of a composed baroque landscape unit....

Semotanová, Eva
Historický ústav, 2009

Regiony - časoprostorové průsečíky?
Semotanová, Eva
2008 - Czech
Konference mapuje téma stále živější a aktuálnější. Hledání kořenů, identity a integrujících prvků člověka v krajině v minulosti a dnes spolu neoddělitelně souvisí. Jedná se o složitou, transdisciplinární problematiku, k níž se vyjadřují historikové, geografové, etnologové, sociologové, demografové a mnozí další odborníci. Kritéria a možné přístupy k charakteristice a pojetí regionů svědčí o mnohovrstevnaté tematice, dotýkající se současné Evropy (a škály jejích regionů včetně Euroregionů) i historických evropských zemí a států. Cílem konference bylo ilustrovat šíři tématu, naznačit obecné i speciální otázky a teoretické úvahy propojit s regionálními sondami.Vědomí historické příslušnosti k vlastnímu regionu totiž bude i nadále hrát ve společnosti nezastupitelnou roli. Keywords: historie; geografie; konference; history; geography; historie; regionální geografie; historické mapy; regionální historie Available in a digital repository NRGL
Regiony - časoprostorové průsečíky?

Konference mapuje téma stále živější a aktuálnější. Hledání kořenů, identity a integrujících prvků člověka v krajině v minulosti a dnes spolu neoddělitelně souvisí. Jedná se o složitou, ...

Semotanová, Eva
Historický ústav, 2008

K problematice regionů – časoprostorových průsečíků.
Semotanová, Eva
2008 - Czech
The author focused on the approach of a historian – historical geographer to the concept and structuring of the topic, research border changes and the size of regions, description of regions on maps and creation of region´s names. Autorka se zabývá postupem historika - historického geografa ke konceptu a strukturování problému, výzkumem hranic a velikostí regionů, popisem regionů na mapách a tvořením názvů regionů. Keywords: regions; history; geography; regiony; historie; geografie; historie; regionální geografie; regionální historie Available in a digital repository NRGL
K problematice regionů – časoprostorových průsečíků.

The author focused on the approach of a historian – historical geographer to the concept and structuring of the topic, research border changes and the size of regions, description of regions on maps ...

Semotanová, Eva
Historický ústav, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases