Number of found documents: 31629
Published from to

Výživa u nemocných s celiakií
Pešková, Kristýna; Ochtinská, Hana; Semencová, Vlastimila
2017 - Czech
Práce se zabývá tématem celiakie. Teoretická část obsahuje příznaky, diagnostiku a léčbu celiakie bezlepkovou dietou. Nakonec jsou zde porovnávány příspěvky zdravotních pojišťoven na bezlepkovou dietu. Keywords: bezlepkové diety; celiakie; celiakální sprue; lepek; obiloviny; celiac disease; celiac sprue; cereals; gluten; gluten-free diet Available in digital repository of UPCE.
Výživa u nemocných s celiakií

Práce se zabývá tématem celiakie. Teoretická část obsahuje příznaky, diagnostiku a léčbu celiakie bezlepkovou dietou. Nakonec jsou zde porovnávány příspěvky zdravotních pojišťoven na bezlepkovou ...

Pešková, Kristýna; Ochtinská, Hana; Semencová, Vlastimila
Univerzita Pardubice, 2017

Vývoj lektinového nosiče pro izolaci sérových IgG ve vsádkovém a mikrofluidním uspořádání
Šimonková, Monika; Korecká, Lucie; Slováková, Marcela
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá vývojem lektinového nosiče pro izolaci sérových IgG ve vsádkovém a mikrofluidním uspořádání. Pro tento účel byla zvolena metoda lektinové afinitní chromatografie. Jelikož je při této metodě jako pevná fáze využíván povrch superparamagnetických částic, byl nejprve optimalizován postup přípravy magnetického nosiče (tj. imobilizace konkanavalinu A). Dále byl optimalizován postup samotné izolace IgG ze séra pomocí nosiče s imobilizovaným konkanavalinem A, nejprve ve vsádkovém uspořádání a poté i mikrofluidním uspořádání, kde byly prováděny další úpravy. Keywords: afinitní chromatografie; lektiny; lektinová chromatografie; glykoproteiny; imunoglobulin G; mikrofluidní separační systémy; affinity chromatography; lectins; lectin chromatography; glycoproteins; immunoglobulin G; microfluidic separation systems Available in digital repository of UPCE.
Vývoj lektinového nosiče pro izolaci sérových IgG ve vsádkovém a mikrofluidním uspořádání

Diplomová práce se zabývá vývojem lektinového nosiče pro izolaci sérových IgG ve vsádkovém a mikrofluidním uspořádání. Pro tento účel byla zvolena metoda lektinové afinitní chromatografie. Jelikož je ...

Šimonková, Monika; Korecká, Lucie; Slováková, Marcela
Univerzita Pardubice, 2017

Porod jako přechodový rituál
Košinová, Barbora; Kašpar, Oldřich; Hyánková, Tereza
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá porodem jako přechodovým rituálem v kontextu České medikalizované společnosti. Práce se soustředí na porod jako sociálně a kulturně ovlivňovaný a formovaný proces. Cílem práce je odpověď na položené výzkumné otázky. Výzkum bude proveden na základě neformálních rozhovorů a pozorování v zdravotnických zařízeních. Keywords: Porod; přechodový rituál; moc; babictví; porodnictví; biomedicína; Childbirth; rite of passage; power; midwifery; obstetrics; biomedicine Available in digital repository of UPCE.
Porod jako přechodový rituál

Diplomová práce se zabývá porodem jako přechodovým rituálem v kontextu České medikalizované společnosti. Práce se soustředí na porod jako sociálně a kulturně ovlivňovaný a formovaný proces. Cílem ...

Košinová, Barbora; Kašpar, Oldřich; Hyánková, Tereza
Univerzita Pardubice, 2017

Komunikační modul pro ovládání systému pro měření pasivních ztrát vozidla na válcovém dynamometru
Zelenka, Ondřej; Mašek, Zdeněk
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem, realizací a laděním modulu, který bude sloužit k měření pasivních ztrát v soustavě válcového dynamometru v laboratořích Katedry elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě sloužícího k zatěžování spalovacích motorů. Tento modul bude získávat data ze senzorů, zpracovávat je a dále odesílat na sběrnici CAN. Bude jej možné pomocí této sběrnice konfigurovat v omezené míře. Modul bude také ovládat frekvenční měnič systému měření pasivních ztrát dynamometru. Keywords: CAN-BUS; USB; mikroprocesor; frekvenční měnič; měření; dynamometr; CAN-BUS; USB; microprocessor; frequency coverter; measurement; dynamometer Available in digital repository of UPCE.
Komunikační modul pro ovládání systému pro měření pasivních ztrát vozidla na válcovém dynamometru

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem, realizací a laděním modulu, který bude sloužit k měření pasivních ztrát v soustavě válcového dynamometru v laboratořích Katedry elektrotechniky, elektroniky a ...

Zelenka, Ondřej; Mašek, Zdeněk
Univerzita Pardubice, 2017

Historie Pojizerských bavlnářských závodů
Máslová, Zuzana; Pochobradská, Helena; Stoklasová, Hana
2017 - Czech
Tato bakalářská práce umožní získat přehled o vývoji národního podniku Pojizerské bavlnářské závody Semily. Jejím prostřednictvím získáváme přehled o vývoji textilního podniku od jeho vzniku, přes organizační změny a přeměnu v národní, potažmo státní podnik Kolora Semily až do dnešních dní, kdy v továrnách bývalé Kolory pokračuje v textilní výrobě pouze hrstka firem. Spolu s tím práce sleduje politickou situaci v zemi, její dopad na obyvatelstvo, podnik i jeho zaměstnance. Cílem této bakalářské práce je představit jeden z největších textilních podniků minulého století a vylíčit jeho význam pro region, ve kterém působil. Keywords: Kolora; Semily; textil; bavlna; podniky; archivy; Kolora; Semily; textile; cotton; enterprises; archives Available in digital repository of UPCE.
Historie Pojizerských bavlnářských závodů

Tato bakalářská práce umožní získat přehled o vývoji národního podniku Pojizerské bavlnářské závody Semily. Jejím prostřednictvím získáváme přehled o vývoji textilního podniku od jeho vzniku, přes ...

Máslová, Zuzana; Pochobradská, Helena; Stoklasová, Hana
Univerzita Pardubice, 2017

Thomas Bernhard Wanderweg in St.Veit im Pongau
Čiháčková, Andrea; Jaklová, Helena; Knápek, Pavel
2017 - German
Diese Bachelorarbeit ist dem Thema Thomas Bernhard Wanderweg in St.Veit im Pongau einem der bedeutendsten österreichischen Schriftsteller gewidmet. Die Arbeit befasst sich mit seinem Leben und seiner Lieblingsstadt in Österreich. Der Rundwanderweg bietet einen Einblick in das Leben von Thomas Bernhard während seiner Zeit in St. Veit im Pongau an. Ich verbinde seine Erlebnisse und einzelne Örter mit konkreten Augenblicken in seinem literarischen Schaffen. Keywords: Thomas Bernhard; Wanderweg; St. Veit im Pongau; Buch; Leben; Lungenkrankheit; Einsamkeit; Thomas Bernhard; nature trail; St. Veit im Pongau; book; life; lung disease; loneliness; Thomas Bernhard; naučná stezka; St.Veit im Pongau; kniha; život; plicní choroba; osamocení Available in digital repository of UPCE.
Thomas Bernhard Wanderweg in St.Veit im Pongau

Diese Bachelorarbeit ist dem Thema Thomas Bernhard Wanderweg in St.Veit im Pongau einem der bedeutendsten österreichischen Schriftsteller gewidmet. Die Arbeit befasst sich mit seinem Leben und seiner ...

Čiháčková, Andrea; Jaklová, Helena; Knápek, Pavel
Univerzita Pardubice, 2017

Návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce
Synková, Natálie; Sychrová, Adriana; Hájková, Lucie
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá zaměstnaností žen, které vstupují po rodičovské dovolené zpět na pracovní trh. Cílem je zjistit, jaké mají ženy důvody pro návrat do pracovního procesu, kdy se vrací do práce, s jakými problémy se potýkají, zda se vrací k původnímu zaměstnavateli a jak se na návrat připravují. Teoretická část práce vysvětluje pojmy mateřská dovolená, rodičovská dovolená, zabývá se rovností postavení žen a mužů na trhu práce, slaďováním profesního a rodinného života, typy pracovních úvazků a vzděláváním žen na rodičovské dovolené. V praktické části práce využívám kvantitativní metodologický přístup. Výzkumný vzorek představují ženy na rodičovské dovolené. Pro získání dat jsem zvolila dotazník vlastní konstrukce. Keywords: rodičovská dovolená; rodiče a trh práce; sladění profesního a rodinného života; zaměstnanost; parental leave; parents and labor market; reconciling work and family life; employment Available in digital repository of UPCE.
Návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce

Bakalářská práce se zabývá zaměstnaností žen, které vstupují po rodičovské dovolené zpět na pracovní trh. Cílem je zjistit, jaké mají ženy důvody pro návrat do pracovního procesu, kdy se vrací do ...

Synková, Natálie; Sychrová, Adriana; Hájková, Lucie
Univerzita Pardubice, 2017

Syntéza derivátů 3-[amino(aryl)methyliden]-1,3-dihydro-2H-indol-2-onů s využitím Eschenmoserovy reakce
Marek, Lukáš; Hanusek, Jiří
2017 - Czech
V bakalářské práci je popsána biologická aktivita strukturních analogů 3-[1-amino(aryl)methyliden]-1,3-dihydro-2H-indol-2-onů a jejich dosud popsané syntézy. V experimentální části je popsána syntéza čtyř derivátů 3-(aminomethyliden)-1,3-dihydro-2H-indol-2-onů, tří arylsubstituovaných a jednoho alkylsubstituovaného, včetně jejich charakterizace pomocí 1H a 13C NMR spektroskopie, MALDI a elementární analýzy. Součástí experimentální sekce je také popis dvou metodik pro získání čistých 3-(aminomethyliden)-1,3-dihydro-2H-indol-2-onů z jejich surových solí (hydrobromidů). Keywords: Eschenmoserova reakce; Eschenmoserova sulfidová kontrakce; syntéza; 3-[amino(aryl)methyliden]-1; 3-dihydro-2H-indol-2-on; 3-brom-1-methyl-1; 3-dihydro-2H-indol-2-on; thioamid; Eschenmoser coupling reaction; Eschenmoser sulfide contraction; synthesis; 3-[amino(aryl)methylidene]-1; 3-dihydro-2H-indol-2-one; 3-bromo-1-methyl-1; 3-dihydro-2H-indol-2-one; thioamide Available in digital repository of UPCE.
Syntéza derivátů 3-[amino(aryl)methyliden]-1,3-dihydro-2H-indol-2-onů s využitím Eschenmoserovy reakce

V bakalářské práci je popsána biologická aktivita strukturních analogů 3-[1-amino(aryl)methyliden]-1,3-dihydro-2H-indol-2-onů a jejich dosud popsané syntézy. V experimentální části je popsána syntéza ...

Marek, Lukáš; Hanusek, Jiří
Univerzita Pardubice, 2017

Monitoring možností internetového připojení a služeb v zařízení poskytujících sociální služby a jejich využití klienty
Morávková, Natálie; Máchová, Renáta
2017 - Czech
Tato práce se zabývá monitorováním možností internetového připojení a služeb v zařízeních poskytující sociální služby a jejich využití klienty. Obsahem práce je výzkum v Domovech pro seniory na území Pardubického kraje. Výzkum probíhal formou dotazování. Výsledky výzkumu jsou reprezentována formou tabulek a grafů. Keywords: sociální politika; senioři; průzkum; domovy pro seniory; připojení k internetu; informační potřeby; social policy; seniors; exploration; retirement houses; internet connectivity; information need Available in digital repository of UPCE.
Monitoring možností internetového připojení a služeb v zařízení poskytujících sociální služby a jejich využití klienty

Tato práce se zabývá monitorováním možností internetového připojení a služeb v zařízeních poskytující sociální služby a jejich využití klienty. Obsahem práce je výzkum v Domovech pro seniory na území ...

Morávková, Natálie; Máchová, Renáta
Univerzita Pardubice, 2017

Výživa a sport pro zvládání profese záchranáře
Havel, Michal; Červená, Iva; Červenková, Zuzana
2017 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na výživu a sportovní aktivitu nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících v oblasti přednemocniční neodkladné péče na území Pardubického kraje. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část uvádí do problematiky urgentní medicíny a charakterizuje práci zdravotnického záchranáře. Dále je zde rozebrána výživa, uvedena jsou také výživová doporučení odpovídající zdravé stravě a popsány možné výživové problémy zdravotnických záchranářů. Závěrečná kapitola teoretické části se zabývá pohybovou aktivitou a fyzickou zdatností nejen záchranářů. V praktické části byly analyzovány výsledky prostřednictvím dotazníkového šetření s cílem zjistit stav stravovacích návyků a fyzické aktivity záchranářů. Keywords: výživa; sport; zdravá strava; zdravotnický záchranář; fyzická zdatnost; nutrition; sport; healthy diet; health rescuer; paramedic; physical fitness Available in digital repository of UPCE.
Výživa a sport pro zvládání profese záchranáře

Bakalářská práce se zaměřuje na výživu a sportovní aktivitu nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících v oblasti přednemocniční neodkladné péče na území Pardubického kraje. Je rozdělena na ...

Havel, Michal; Červená, Iva; Červenková, Zuzana
Univerzita Pardubice, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases