Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 399
Published from to

Okna v architektuře funkcionalismu
Kuric A.
2020 - Czech
Práce představuje výsledky prvního období dvouletého studentského výzkumného projektu vedeného na Ústavu Teorie a dějin architektury FA ČVUT zaměřeného na okenní výplně v moderní architektuře 1. poloviny 20. století. Ty jsou v současné době kvůli enormním tlakům na snižování energetické náročnosti podrobovány plošným výměnám v bezprecedntním měřítku. Výzkum na to reaguje podrobnou dokumentací těchto okenních výplní s cílem vytvořit přehled jejich nejobvyklejších typů. Součástí práce je také obecnější pojednání o charakteristice a vývoji oken ve vymezeném období a rovněž přiblížení cílů plánované druhé části projektu. Keywords: window; modernism; documentation; windows; architecture; energy efficiency; conservation; modern movement; avant-garde; construction Available in digital repository of ČVUT.
Okna v architektuře funkcionalismu

Práce představuje výsledky prvního období dvouletého studentského výzkumného projektu vedeného na Ústavu Teorie a dějin architektury FA ČVUT zaměřeného na okenní výplně v moderní architektuře 1. ...

Kuric A.
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Zpráva o životním prostředí v Olomouckém kraji 2018
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2020 - Czech
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy a aktivitami. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) a jsou distribuovány spolu se Zprávou o životním prostředí ČR 2018 a Statistickou ročenkou životního prostředí ČR 2018. Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí v Olomouckém kraji 2018

Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2020

RISK MANAGEMENT AT TECHNICAL FACILITIES TYPE AND SITE SELECTION
Procházková D.; Procházka J.
2020 - English
Technical facilities are created by human activities, and their goal is to provide products or services for the humans´ lives. The technical facilities architecture is the object or the network. Each type of technical facility has its own specifics. Management of technical facilities´ safety is not easy and requires the application of specific engineering tools for coping with the expected risks. Due to complex architecture of majority of present technical facilities, their behaviours are sometimes unforeseeable, and therefore, special engineering tools need to be used at their type selection and sitting. In the past, the attention was not overly given to type selection and location of technical facility. Therefore, some technical facilities projects have not been completed, or after completing their operation have not met the expectations, or even they began to make serious problems, which meant substantial economic losses. Therefore, the book “Risk management at technical facilities type and site selection” deals with the problem of specification of the type of technical facilities and their location in the territory. It summarizes results of specific research performed in project “Řízení rizik a bezpečnost složitých technologických objektů (RIRIZIBE)“ CZ.02.2.69/0.0/0.0/ 16 _018/000”. Since, the deciding body on the subject is the public administration, they are compiled decision support and the risk management plan. Keywords: risk; safety; coexistence; type selection; sitting; technical facility Available in digital repository of ČVUT.
RISK MANAGEMENT AT TECHNICAL FACILITIES TYPE AND SITE SELECTION

Technical facilities are created by human activities, and their goal is to provide products or services for the humans´ lives. The technical facilities architecture is the object or the network. Each ...

Procházková D.; Procházka J.
České vysoké učení technické v Praze, 2020

RISK MANAGEMENT AND SETTLEMENT AT TECHNICAL FACILITIES OPERATION
Procházková D.; Procházka J.
2020 - English
The monograph deals with a risk management at the technical facilities operation for the benefit of safety; the management aim is to ensure their co-existence with their vicinity throughout their life cycles. The accidents´ and failures´ studies show that important factor is correct perfor-mance of responsibilities on different management levels. Assessment of legislations and organizations of present States shows that for technical facilities safety, they are also responsible politics and public administration. The present knowledge shows that for prevention of accidents and failures, it is necessary to avoid to: large mistakes in risk prevention; and origination of small mistakes, the realization of which in short time interval is dangerous. For this purpose, it is developed tool “Decision Support System” for determination of risk level of tech-nical facility during the operation respecting the present knowledge on technical facili-ties´ risks and safety and the lessons learned from the past accidents and failures of technical facilities, the causes of which were connected with their operation. Due to dynamic world development, technical facilities parts ageing, wear and tear, and limited human knowledge, sources and capabilities, the technical facilities´ management and public administration need to be prepared for future risk realizations, which can be different from the present ones. For this purpose, it is developed tool “Risk Management Plan” respecting the present knowledge on technical facilities´ responses and the lessons learned from the past responses to accidents and fail-ures of technical facilities, the causes of which were connected with their operation. Keywords: technical facility; risk; safety; operation; risk management; decision support sytem; risk managenet plan Available in digital repository of ČVUT.
RISK MANAGEMENT AND SETTLEMENT AT TECHNICAL FACILITIES OPERATION

The monograph deals with a risk management at the technical facilities operation for the benefit of safety; the management aim is to ensure their co-existence with their vicinity throughout their ...

Procházková D.; Procházka J.
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Zpráva o životním prostředí v Královéhradeckém kraji 2018
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2020 - Czech
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy a aktivitami. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) a jsou distribuovány spolu se Zprávou o životním prostředí ČR 2018 a Statistickou ročenkou životního prostředí ČR 2018. Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí v Královéhradeckém kraji 2018

Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2020

Zpráva o životním prostředí ve Zlínském kraji 2018
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2020 - Czech
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy a aktivitami. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) a jsou distribuovány spolu se Zprávou o životním prostředí ČR 2018 a Statistickou ročenkou životního prostředí ČR 2018. Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí ve Zlínském kraji 2018

Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2020

RISK MANAGEMENT AT TECHNICAL FACILITIES DE-COMMISSIONING AND SITE REVITALISATION
Procházková D.; Procházka J.
2020 - English
Book is dedicated to the risk management of the process that includes: putting out the technical facilities from the operation; carrying out the dismantlement of fittings, constructions and buildings; transport of usable fittings, materials and waste, and in need case after their decontamination in the site; cleaning up the released territory, and in need case to perform its decontamination; and passing the released territory in the next civil use. This process is very important to ensure the long-term security and development of humans. The way of problems solving is based on at the simultaneously preferred risk management concept, i.e., the risk management targeted to the terri-tory safety, and in particular operations, the safety is put above to the reliability. The present publication “Risk management at technical facilities decommission-ing and site revitalisation“ summarizes problems and shows methods and proce-dures for their solution based on system concept and present findings and experi-ences from practice obtained by special research. It summarizes results of specific research performed in project “Řízení rizik a bezpečnost složitých technolog-ických objektů (RIRIZIBE)“ CZ.02.2.69/0.0/0.0/16 _018/000”. Keywords: risk; safety; coexistence; technical facility; decommissioning; devontamination; revitalization Available in digital repository of ČVUT.
RISK MANAGEMENT AT TECHNICAL FACILITIES DE-COMMISSIONING AND SITE REVITALISATION

Book is dedicated to the risk management of the process that includes: putting out the technical facilities from the operation; carrying out the dismantlement of fittings, constructions and buildings; ...

Procházková D.; Procházka J.
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Jak napsat disertaci v oboru architektura
Dulla M.
2020 - Czech
Názorný návod jak zpracovat disertaci v oboru, kde se setkává věda, umění a inženýrství. Přibližuje zásady vědecké práce, metody získávání poznatků, způsoby citování a etiku výzkumu. Podrobně se zabývá vlastním psaním disertace, její obhajobou a publikováním jejich výsledků. Titul je určen doktorandům v oboru architektura, ale také v příbuzných oborech. Autor shrnul své dlouholeté zkušenosti z pedagogického a vědeckého působení a přibližuje je živým jazykem a množstvím příklad Keywords: Architectural Science; Citation; Dissertation Writing; Doctoral Study; Ethics; Instructions; Research Methods Available in digital repository of ČVUT.
Jak napsat disertaci v oboru architektura

Názorný návod jak zpracovat disertaci v oboru, kde se setkává věda, umění a inženýrství. Přibližuje zásady vědecké práce, metody získávání poznatků, způsoby citování a etiku výzkumu. Podrobně se ...

Dulla M.
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Zpráva o životním prostředí v kraji Hl. m. Praha 2018
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2020 - Czech
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy a aktivitami. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) a jsou distribuovány spolu se Zprávou o životním prostředí ČR 2018 a Statistickou ročenkou životního prostředí ČR 2018. Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí v kraji Hl. m. Praha 2018

Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2020

Zpráva o životním prostředí v Jihočeském kraji 2018
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2020 - Czech
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy a aktivitami. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) a jsou distribuovány spolu se Zprávou o životním prostředí ČR 2018 a Statistickou ročenkou životního prostředí ČR 2018. Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí v Jihočeském kraji 2018

Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases