Number of found documents: 85
Published from to

Grossmanův model poptávky po zdravotní péči (po zdraví)
Kosička, Tomáš
2013 - Czech
Zdravý životní styl je téma, které je v poslední době velmi často zmiňované, a to s mnoha tématy. Jsou to například rizika spojená s kouřením, s obezitou, s nádorovými chorobami a s dalšími závažnými nemocemi. V poslední době začaly stoupat čísla mortality a incidence různých civilizačních nemocí.Ve své práci budu rozebírat Grossmanův model, který se možná jako jediný touto tématikou zabývá. Tento model byl často doplňován a vylepšován, nicméně jeho podstata zůstala stejná. Chtěl bych se pokusit o nový pohled na tento model a jeho interpretaci. Keywords: Grossmanův model; behaviorální ekonomie Available in a digital repository NRGL
Grossmanův model poptávky po zdravotní péči (po zdraví)

Zdravý životní styl je téma, které je v poslední době velmi často zmiňované, a to s mnoha tématy. Jsou to například rizika spojená s kouřením, s obezitou, s nádorovými chorobami a s dalšími závažnými ...

Kosička, Tomáš
Vysoká škola finanční a správní, 2013

Přístupy ke zdaňování finančních a pojišťovacích činností daní z přidané hodnoty
Legierská, Yvona
2013 - Czech
Keywords: zdaňování pojišťovací činnosti; zdaňování finanční činnosti; daň z přidané hodnoty Available in a digital repository NRGL
Přístupy ke zdaňování finančních a pojišťovacích činností daní z přidané hodnoty

Legierská, Yvona
Vysoká škola finanční a správní, 2013

Knihovny soukromých VŠ - statictické ukazatele a trendy
Emmer, Jan
2013 - Czech
Keywords: knihovny vysokých škol; soukromé vysoké školy; knihovnictví Available in a digital repository NRGL
Knihovny soukromých VŠ - statictické ukazatele a trendy

Emmer, Jan
Vysoká škola finanční a správní, 2013

Německá důchodová reforma z roku 2001
HEIDU, Rudolf F.
2013 - Czech
Ve Spolkové republice převažuje názor, že v důsledku demografického vývoje je potřeba částečná substituce zákonného průběžného důchodového pojištění soukromými důchodovými fondy se statní subvencí. Současný stav je ovlivněn reformou z roku 1972, která učinila německé důchodové pojištění globálně nejdražším. Přitom poměr výše sociálních odvodů a hrubé mzdy dosáhl v roce 2003 19.5 % a koncem osmdesátých let byla vypracovaná prognóza vývoje odvodů až 40 % hrubého příjmu přistárnutí společnosti a stejném náhradovém poměru. Článek se snaží popsat skutečnost, kdy indikace finančních deficitů v důsledku demografických změn je nadhodnocená, a dále popsat problémy soukromé správy fondů Riesterova důchodu. Důchodová reforma z roku 2001 bude popsána z pohledu ryze ekonomického jako nevyhovující. Závěr odpoví na otázku, jak dalece participují na třetím pilíři pojištěnci s nižšími příjmy, aby mohl tento pilíř pokrýt pokles důchodových dávek z pilíře prvního a sloužit tím jako důležitý prvek prevence chudoby ve stáří právě u této cílové skupiny. In the Federal Republic of Germany, the prevailing opinion is that due to the demographic development the pay as you go system needs partial substitution by private pension funds with state subsidies. The retirement behavior virble in current data is mainly influencend by the 1972 reform which made the German pension system the most generous in the Word The German social security contribution rate, in 2003 at 19.5 % of gross income, was projected at the end of the 1980s to exceed 40 percent of gross income at the peak of population ageing if the accustomed replacement rates and the indication of pensions to gross income were maintained. The article describes the situation when indications of financial deficits due to demographic changes are overestimated and describes the problems of private management of suplementary funded private pension funds as a component of Riester reform. Conclusion answers the question of how far do lower income persons participate in the third pillar and what the expected financial results of their participation achieves in order to meet this first pillar pension deficite as an important element in preventing poverty in old age. Keywords: Průběžné financování; Generační smlouva; Fondové financování; Riesterův důchod; PAYG; Generation treaty; Founded financed; Riester pension Available in a digital repository NRGL
Německá důchodová reforma z roku 2001

Ve Spolkové republice převažuje názor, že v důsledku demografického vývoje je potřeba částečná substituce zákonného průběžného důchodového pojištění soukromými důchodovými fondy se statní subvencí. ...

HEIDU, Rudolf F.
Vysoká škola finanční a správní, 2013

Vliv Dunnig-Krugerova efektu na přijímání a prosazování reforem a veřejnou volbu
BLAHOUT, Michal
2013 - Czech
Keywords: Dunnig-Krugerův efekt Available in a digital repository NRGL
Vliv Dunnig-Krugerova efektu na přijímání a prosazování reforem a veřejnou volbu

BLAHOUT, Michal
Vysoká škola finanční a správní, 2013

Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o.p.s. za rok 2011
Vysoká škola evropských a regionálních studií; Ferebauerová, Růžena
2012 - Czech
Keywords: Vysoká škola evropských a regionálních studií; vysoké školy; České Budějovice (Česko); 2001-2020; výroční zprávy; College of European and Regional Studies; universities and colleges; České Budějovice (Czechia); annual reports; vysoké školy; školy Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o.p.s. za rok 2011

Vysoká škola evropských a regionálních studií; Ferebauerová, Růžena
Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012

Problematika ICT ve vzdělávání
Půbalová, Ludmila
2012 - Czech
Keywords: počítačem podporovaná výuka; informační technologie; komunikační technologie; informační gramotnost; informační bezpečnost; vzdělávací projekty; Česko; sborníky konferencí; computer-aided learning; information technology; communication technology; information literacy; information security; educational projects; Czechia; proceedings of conferences; informační gramotnost; technologie Available in a digital repository NRGL
Problematika ICT ve vzdělávání

Půbalová, Ludmila
Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012

Traditional Type in the Digital Era
Weinzettelová, Silvia; Gray, Simon
2012 - English
The first part of this paper briefly reviews the history of typography and the ways how the traditional typefaces had been modified in order to ensure high readability and legibility. Semiotics of type, as well as the importance of positive emotional response to UI and UX, are discussed in the second part, highlighting the important patterns in the user’s comprehension and emotional responses. In the third place, the shift towards the “mobile first” approach is emphasized, and the importance of adopting the appropriate methods and techniques which would ensure the optimal representation on information on small screen handheld devices is justified; the problems caused by type scaling and reading patterns, screen resolution, pixel representation, and backlit environment are identified. Furthermore, the optimal characteristics of screen fonts are explained. Last but not least, the present and future of typography on small screens is discussed. Keywords: typografie; digitální media; typography; digital media; počítačová typografie; typografie; písmo Available in a digital repository NRGL
Traditional Type in the Digital Era

The first part of this paper briefly reviews the history of typography and the ways how the traditional typefaces had been modified in order to ensure high readability and legibility. Semiotics of ...

Weinzettelová, Silvia; Gray, Simon
Prague College, 2012

SKANSKA: BRIDGING PRAGUE AWARD
Lasovsky, Juras; Hezemans, Koen
2012 - English
Keywords: Praha; Prague; architektonické soutěže; pohledy; urbanistické návrhy; nábřeží Available in a digital repository NRGL
SKANSKA: BRIDGING PRAGUE AWARD

Lasovsky, Juras; Hezemans, Koen
Architectural Institute in Prague, 2012

Modrý zavináč VŠMIE - informace pro uchazeče o studium
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
2012 - Czech
Informace o studiu na soukromé vysoké škole VŠMIE, a. s., výčet studijních oborů a programů. Keywords: informace o studiu; studijní obory; právo v podnikání; právo ve veřejné správě; právo; studium Available in a digital repository NRGL
Modrý zavináč VŠMIE - informace pro uchazeče o studium

Informace o studiu na soukromé vysoké škole VŠMIE, a. s., výčet studijních oborů a programů.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases