Number of found documents: 38
Published from to

Vynálezy pro budoucnost
Světová organizace duševního vlastnictví
2015 - Czech
Keywords: patentové právo; právo průmyslového vlastnictví Available in a digital repository NRGL
Vynálezy pro budoucnost

Světová organizace duševního vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2015

Vypadat dobře
Světová organizace duševního vlastnictví
2015 - Czech
Keywords: průmyslové vzory; právo průmyslového vlastnictví Available in a digital repository NRGL
Vypadat dobře

Světová organizace duševního vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2015

Vytvoření ochranné známky
Světová organizace duševního vlastnictví
2015 - Czech
Keywords: právo průmyslového vlastnictví; ochranné známky Available in a digital repository NRGL
Vytvoření ochranné známky

Světová organizace duševního vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2015

Česká republika v číslech
Český statistický úřad
2014 - Czech
Základní číselné údaje o České Republice z oblasti ekonomie, demografie a geografie, doplněné o srovnání s ostatními zeměmi EU. Keywords: demografie; ekonomická demografie; ekonomika; fyzická geografie; geografie sídel Available in a digital repository NRGL
Česká republika v číslech

Základní číselné údaje o České Republice z oblasti ekonomie, demografie a geografie, doplněné o srovnání s ostatními zeměmi EU.

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2014

Čísla z první ruky Praha - 2013
Český statistický úřad
2014 - Czech
Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2013. English version of "Čísla z první ruky 2013 Praha". Promotion booklet containing the first available data for Prague, its administrative districts and city parts for 2013. Keywords: demografie; ekonomická demografie; cestovní ruch; geografie sídel Available in a digital repository NRGL
Čísla z první ruky Praha - 2013

Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2013....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2014

Informační společnost v číslech - 2014
Český statistický úřad
2014 - Czech
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná správa, Školství a Zdravotnictví. Basic overview of the state and development in the spreading and way of use of ICTs in the main areas of our society - Telecommunication and Internet Infrastructure, Households, Individuals, Enterprises, Public Authorities, Schools and Health Institutions. Keywords: informační společnost; telekomunikace; technologie Available in a digital repository NRGL
Informační společnost v číslech - 2014

Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2014

Ochranné známky a jejich právní ochrana
Úřad průmyslového vlastnictví
2014 - Czech
Keywords: ochranné známky; právo průmyslového vlastnictví Available in a digital repository NRGL
Ochranné známky a jejich právní ochrana

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2014

Průmyslové vzory a jejich právní ochrana
Úřad průmyslového vlastnictví
2014 - Czech
Keywords: průmyslové vzory; právo průmyslového vlastnictví Available in a digital repository NRGL
Průmyslové vzory a jejich právní ochrana

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2014

Technická řešení a jejich právní ochrana
Úřad průmyslového vlastnictví
2014 - Czech
Keywords: vynálezy; právo průmyslového vlastnictví Available in a digital repository NRGL
Technická řešení a jejich právní ochrana

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2014

Čísla z první ruky Praha - 2012
Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze; Český statistický úřad
2013 - Czech
Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2012. Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů 2011, údaje z oblasti obchodu, průmyslu a služeb. Promotion booklet containing the first available data for Prague, its administrative districts and city sections for 2012. Data from population and housing census 2011, data about bussiness, industry, and services. Keywords: ekonomická demografie; geografie cestovního ruchu; geografie sídel; geografie služeb; geografie průmyslu Available in a digital repository NRGL
Čísla z první ruky Praha - 2012

Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2012. Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů 2011, údaje z oblasti obchodu, průmyslu a ...

Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases