Number of found documents: 58
Published from to

Dobrovolnictví
NÚV
2017 - Czech
Keywords: dobrovolnictví; Erasmus+; dobrovolnický projekt; dobrovolnictví v zahraničí; Europass; NICM; volunteering; Erasmus+; volunteer project; volunteering abroad; Europass; NICM Available in a digital repository NRGL
Dobrovolnictví

NÚV
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Studium v zahraničí
NÚV
2017 - Czech
Keywords: odborné stáže; Erasmus+; letní školy; stipendia; Europass; NICM; traineeships; Erasmus+; summer schools; scholarships; Europass; NICM; zahraniční studium Available in a digital repository NRGL
Studium v zahraničí

NÚV
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Práce v zahraničí
NÚV
2017 - Czech
Keywords: práce v EU; Erasmus+; zaměstnání v zahraničí; pracovní programy; sezonní práce; Europass; NICM; work in EU; Erasmus+; employment abroad; work programs; Europass; NICM Available in a digital repository NRGL
Práce v zahraničí

NÚV
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Přechod absolventů středních škol na trh práce. Vzdělávací a profesní dráha absolventů SOŠ (Analýza rozhovorů)
Trhlíková, Jana
2017 - Czech
Keywords: zaměstnanost; trh práce; střední školy Available in a digital repository NRGL
Přechod absolventů středních škol na trh práce. Vzdělávací a profesní dráha absolventů SOŠ (Analýza rozhovorů)

Trhlíková, Jana
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání: Sborník příspěvků z odborné konference
Novotná, Jiřina
2017 - Czech
Keywords: vzdělávání učitelů; TTnet; Evropská unie; teacher training; TTnet; European Union; odborné vzdělání; učitelské vzdělání; učitelství Available in a digital repository NRGL
Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání: Sborník příspěvků z odborné konference

Novotná, Jiřina
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Přechod absolventů středních škol na trh práce - III. etapa – šetření 2015
Trhlíková, Jana
2016 - Czech
Studie prezentuje výsledky dílčího průzkumu, který vychází z dotazování absolventů středních odborných škol, kteří vstoupili na trh práce v roce 2008/2009. Navazuje na již dříve realizované šetření absolventů středních odborných škol, kteří byli dotazováni v roce 2012, tedy v období 3 let od ukončení střední školy. Předmětem tohoto aktuálního průzkumu bylo opětovné dotazování těchto absolventů s odstupem dalších 3 let, tedy 6 let od ukončení střední školy, kdy již naprostá většina z nich, včetně těch, kteří pokračovali v nástavbovém a terciárním vzdělávání, získala zkušenosti s přechodem na trh práce. Samotný průzkum byl založen na kombinaci kvantitativního a kvalitativního přístupu. Jeho hlavním cílem bylo zmapovat průběh přechodů absolventů na trh práce, resp. do nástavbového nebo terciárního vzdělávání, z jejich pohledu a identifikovat slabá místa v klíčových bodech celého přechodového procesu, a to především na základě jednotlivých individuálních výpovědí absolventů v otevřených otázkách. Keywords: trh práce; střední školy; vzdělání; profese Available in a digital repository NRGL
Přechod absolventů středních škol na trh práce - III. etapa – šetření 2015

Studie prezentuje výsledky dílčího průzkumu, který vychází z dotazování absolventů středních odborných škol, kteří vstoupili na trh práce v roce 2008/2009. Navazuje na již dříve realizované šetření ...

Trhlíková, Jana
Národní ústav pro vzdělávání, 2016

Metodické komentáře a úlohy ke standardům pro základní vzdělávání - Výtvarná výchova
Pastorová, Markéta; Randáková, Jana; Říhová, Jolana; Stará, Kristýna; Vančát, Jaroslav
2016 - Czech
Keywords: základní vzdělání; výtvarná výchova; vyučovací předměty Available in a digital repository NRGL
Metodické komentáře a úlohy ke standardům pro základní vzdělávání - Výtvarná výchova

Pastorová, Markéta; Randáková, Jana; Říhová, Jolana; Stará, Kristýna; Vančát, Jaroslav
Národní ústav pro vzdělávání, 2016

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Fyzika
Mareš, Daniel; Gottwald, Stanislav; Koudelková, Věra; Pecinová, Drahomíra; Žák, Vojtěch
2016 - Czech
Keywords: základní vzdělání; fyzika; vyučovací předměty Available in a digital repository NRGL
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Fyzika

Mareš, Daniel; Gottwald, Stanislav; Koudelková, Věra; Pecinová, Drahomíra; Žák, Vojtěch
Národní ústav pro vzdělávání, 2016

Nabídka volných míst evidovaných Úřadem práce ČR se zaměřením na nabídku pro absolventy škol a mladistvé
Doležalová, Gabriela
2016 - Czech
Studie se zaměřuje na zhodnocení situace na trhu práce z hlediska nabídky volných míst evidovaných ÚP. Cílem je sledovat vývoj počtu volných pracovních míst evidovaných úřadem práce v kontextu s vývojem míry nezaměstnanosti na celorepublikové úrovni. Studie analyzuje strukturu volných pracovních míst podle profese, identifikuje nejžádanější profese a srovnává se strukturou pracovní síly. Zhodnocuje nabídku volných pracovních míst podle požadovaného vzdělání a požadavků na praxi. Pozornost je dále soustředěna na možnosti uplatnění absolventů škol a mladistvých, kde je monitorována struktura volných pracovních míst vhodných pro absolventy podle profese, oboru zaměstnání a druhu pracovního úvazku. Jsou uvedeny i přílohy s vývojem v jednotlivých krajích. Keywords: mladiství; trh práce; nezaměstnanost Available in a digital repository NRGL
Nabídka volných míst evidovaných Úřadem práce ČR se zaměřením na nabídku pro absolventy škol a mladistvé

Studie se zaměřuje na zhodnocení situace na trhu práce z hlediska nabídky volných míst evidovaných ÚP. Cílem je sledovat vývoj počtu volných pracovních míst evidovaných úřadem práce v kontextu s ...

Doležalová, Gabriela
Národní ústav pro vzdělávání, 2016

Zajišťování transparentnosti a kvality při zavádění ECVET v ČR
Slivková, Helena; Kaňáková, Martina; Kadlec, Miroslav
2016 - Czech
Cílem zpracování návrhu je připravit materiál, který – ve vazbě na aktuální stav zavádění ECVET – reaguje na potřebu zajistit informovanost, transparentnost a kvalitu v procesu zavádění ECVET a identifikovat akcenty pro zavádění ECVET v nadcházejícím období. Keywords: národní soustava kvalifikací; NSK; national qualifications framework; NQF; vzdělání; střední školy Available in a digital repository NRGL
Zajišťování transparentnosti a kvality při zavádění ECVET v ČR

Cílem zpracování návrhu je připravit materiál, který – ve vazbě na aktuální stav zavádění ECVET – reaguje na potřebu zajistit informovanost, transparentnost a kvalitu v procesu zavádění ECVET a ...

Slivková, Helena; Kaňáková, Martina; Kadlec, Miroslav
Národní ústav pro vzdělávání, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases