Počet nalezených dokumentů: 22
Publikováno od do

Komunikativní funkce německých modálních sloves v konfrontaci se španělštinou
Veronika Wolfová; vedoucí práce Naďa Matouchová
německý
Tato bakalářská práce se zabývá větnou modalitou v němčině s akcentem na skupinu německých modálních sloves ve srovnání se španělštinou. Na základě ucelené charakteristiky jazykové kategorie modality a její systematizace jsou zde zkoumány možnosti jejího jazykového vyjádření hlavně s důrazem na modální slovesa. Práce také podává přehled o funkcích a vlastnostech modálních sloves a o jejich ekvivalenci ve španělštině. V praktické částí práce jsou podrobeny rozboru a konfrontaci vybrané německé a španělské texty s cílem určit a porovnat komunikativní funkce modálních sloves v obou jazycích. Klíčová slova: modální slovesa; němčina; španělština Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Komunikativní funkce německých modálních sloves v konfrontaci se španělštinou

Tato bakalářská práce se zabývá větnou modalitou v němčině s akcentem na skupinu německých modálních sloves ve srovnání se španělštinou. Na základě ucelené charakteristiky jazykové kategorie modality ...

Veronika Wolfová; vedoucí práce Naďa Matouchová
Technická univerzita v Liberci

Pohádka o Červené karkulce a její zpracování v německojazyčné literatuře
Michaela Tylová; vedoucí práce Nikola Mizerová
německý
Tématem této bakalářské práce je pohádka Červená Karkulka a její zpracování v německojazyčné literatuře s využitím poznatků literárního konceptu intertextuality. Německá verze pohádky Červená Karkulka od bratří Grimmů slouží vedle dříve vydané francouzské verze od Charlese Perraulta jako výchozí text, jehož forma a obsah se u později vzniklých podob pohádky mění. Práce je rozdělena na tři části. V první kapitole jsou nastíněny hlavní myšlenky konceptu intertextuality společně s její kritikou a kritériemi. Druhá kapitola představuje, jak se pohádka Červená Karkulka vyvíjela v průběhu času. V poslední, interpretační, části jsou vybrané texty Rotkäppchen im Nationalsozialismus, Elektrische Rotkäppchen (Janosch) a Rotkäppchen auf Amtsdeutsch (Thaddäus Troll) porovnány s textem pohádky od bratří Grimmů. Klíčová slova: němčina; pohádky Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Pohádka o Červené karkulce a její zpracování v německojazyčné literatuře

Tématem této bakalářské práce je pohádka Červená Karkulka a její zpracování v německojazyčné literatuře s využitím poznatků literárního konceptu intertextuality. Německá verze pohádky Červená Karkulka ...

Michaela Tylová; vedoucí práce Nikola Mizerová
Technická univerzita v Liberci

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze