Počet nalezených dokumentů: 17391
Publikováno od do

Mytické motivy v Platónově dialogu Faidros
Haňka, Radek; Hejduk, Tomáš; Sikora, Ondřej
2017 - český
Bakalářská práce se zabývá mytickými motivy v Platónově dialogu Faidros. Zaměřuje se na výklad konkrétně vybraných mýtů a mytických motivů v místech, kde se objevují. Snaží se tyto mýty a mytické motivy vyložit a vysvětlit možné důvody, proč je Platón používá. Klíčová slova: mýtus; mytické motivy; Platón; Faidros; Sókratés; myth; mythical themes; Plato; Phaedrus; Socrates Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Mytické motivy v Platónově dialogu Faidros

Bakalářská práce se zabývá mytickými motivy v Platónově dialogu Faidros. Zaměřuje se na výklad konkrétně vybraných mýtů a mytických motivů v místech, kde se objevují. Snaží se tyto mýty a mytické ...

Haňka, Radek; Hejduk, Tomáš; Sikora, Ondřej
Univerzita Pardubice, 2017

Systémy zabezpečení vozidel proti krádeži
Votroubek, Michal; Jilek, Petr
2017 - český
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zabezpečení vozidel proti krádeži. Popisuje druhy zabezpečení vozidel pro uživatele, aby nedošlo k odcizení vozidla. Dále je vypracován zjednodušený postup návrhu mechanického zabezpečení vozidla a to zámku zpětného chodu vozidla. Klíčová slova: zabezpečení vozidel; krádeže vozidel; druhy zabezpečení; zámek zpětného chodu; security of vehicles; thefts of vehicles; types of security systems; lock reverse gear Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Systémy zabezpečení vozidel proti krádeži

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zabezpečení vozidel proti krádeži. Popisuje druhy zabezpečení vozidel pro uživatele, aby nedošlo k odcizení vozidla. Dále je vypracován zjednodušený ...

Votroubek, Michal; Jilek, Petr
Univerzita Pardubice, 2017

The City in Songs, Songs in the City: The Image of New York in the Folk Music of the 1960s
Racek, Tomáš; Vít, Ladislav; Bubíková, Šárka
2017 - anglický
This bachelor thesis is concerned with the image of New York City in the folk music of the 1960s, specifically in the song lyrics of the North American singer-songwriters Bob Dylan, Paul Simon, Joni Mitchell, Fred Neil, Phil Ochs, John Phillips, John Sebastian and Joey Levine. The theoretical part provides historical and cultural background of the city and its folk music in the chosen time period. The analytical part then explores the main themes and tendencies in the depiction of the metropolis in the chosen lyrics. The results of the thesis are summarized in the conclusion. Klíčová slova: New York; folk music; 1960s; city; lyrics; New York; folková hudba; 60. léta; město; písňové texty Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
The City in Songs, Songs in the City: The Image of New York in the Folk Music of the 1960s

This bachelor thesis is concerned with the image of New York City in the folk music of the 1960s, specifically in the song lyrics of the North American singer-songwriters Bob Dylan, Paul Simon, Joni ...

Racek, Tomáš; Vít, Ladislav; Bubíková, Šárka
Univerzita Pardubice, 2017

Imunoproteomika: "Klíčový přístup pro identifikaci nových vakcinačních antigenů proti bakteriálním infekcím."
Štefanová, Lucie; Janovská, Sylva
2017 - český
Tato práce je zaměřena na identifikaci nových antigenů pomocí imunoproteomiky. Zabývá se novou ochranou proti bakteriálním infekcím a popisuje nové studie potenciálních kandidátů pro výrobu vakcín. Další částí této práce je popis základních imunoproteomických metod. Klíčová slova: vakcíny; imunoproteomika; antigeny; imunoproteomické metody; vaccine; immunoproteomics; antigen; immunoproteomics methods Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Imunoproteomika: "Klíčový přístup pro identifikaci nových vakcinačních antigenů proti bakteriálním infekcím."

Tato práce je zaměřena na identifikaci nových antigenů pomocí imunoproteomiky. Zabývá se novou ochranou proti bakteriálním infekcím a popisuje nové studie potenciálních kandidátů pro výrobu vakcín. ...

Štefanová, Lucie; Janovská, Sylva
Univerzita Pardubice, 2017

Úloha radiologického asistenta při MR vyšetření páteře
Záhorová, Kristýna; Jiřičková, Petra; Storm, Jaroslav
2017 - český
V této práci je popsána magnetická rezonance, základní anatomie páteře,zobrazovací metody využívané při zobrazení páteře, radiologický asistent. Dále je podrobně popsáno vyšetření páteře na přístroji MR a úloha radiologického asistenta při tomto vyšetření. Klíčová slova: radiologičtí asistenti; magnetické rezonance; vyšetření; páteře; radiological assistants; magnetic resonance; examination; spine Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Úloha radiologického asistenta při MR vyšetření páteře

V této práci je popsána magnetická rezonance, základní anatomie páteře,zobrazovací metody využívané při zobrazení páteře, radiologický asistent. Dále je podrobně popsáno vyšetření páteře na přístroji ...

Záhorová, Kristýna; Jiřičková, Petra; Storm, Jaroslav
Univerzita Pardubice, 2017

Finanční analýza podniku automobilového průmyslu
Klečka, Tomáš; Kuběnka, Michal
2017 - český
Tato práce analyzuje hospodaření společnosti Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s. r. o. v letech 2011 až 2015. Její obsah je rozdělen do dvou částí. V teoretické části jsou popsány základní informace o finanční analýze, její zdroje informací, uživatelé finanční analýzy a její metody. Na teoretickou část navazuje praktická část, která zahrnuje představení společnosti a automobilového průmyslu, rozbor finančních ukazatelů společnosti, komparace s odvětvovým průměrem a s konkurencí. Na základě výsledků finanční analýzy jsou navržena vlastní doporučení pro zlepšení situace podniku. Klíčová slova: finanční analýza; horizontální a vertikální analýza; bilanční pravidla; rozdílové ukazatele; poměrové ukazatele; souhrnné ukazatele; financial analysis; horizontal and vertical analysis; balance rules; differential indicators; ratio indicators; summary indicators Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Finanční analýza podniku automobilového průmyslu

Tato práce analyzuje hospodaření společnosti Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s. r. o. v letech 2011 až 2015. Její obsah je rozdělen do dvou částí. V teoretické části jsou popsány základní ...

Klečka, Tomáš; Kuběnka, Michal
Univerzita Pardubice, 2017

Nástroj 5S a jeho uplatnění v rámci Lean managementu v podniku XY, a. s.
Čechová, Marie; Zemanová, Barbora
2017 - český
Tato práce se zabývá analýzou nástroje 5S v kontextu lean managementu ve vybraném podniku. Teoretická část blíže vymezuje pojem lean management a štíhlá výroba, také vzájemnou souvislost těchto pojmů. Podrobně se věnuje jednotlivým krokům nástroje 5S, který je jedním z nejpoužívanějších nástrojů štíhlé výroby. V praktické části je pak popsána analýza nástroje 5S ve společnosti XY a. s. s popisem systému kontroly dodržování pravidel 5S. Klíčová slova: 5S; lean management; štíhlá výroba; tok hodnot; plýtvání; standardizace; 5S; lean management; lean manufacturing; value stream; wasting; standardization Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Nástroj 5S a jeho uplatnění v rámci Lean managementu v podniku XY, a. s.

Tato práce se zabývá analýzou nástroje 5S v kontextu lean managementu ve vybraném podniku. Teoretická část blíže vymezuje pojem lean management a štíhlá výroba, také vzájemnou souvislost těchto pojmů. ...

Čechová, Marie; Zemanová, Barbora
Univerzita Pardubice, 2017

Ověření vlastností svislého dopravního značení na silniční síti
Hostaša, Jiří; Haburaj, František; Žalud, Martin
2017 - český
Svislé dopravní značení je nedílnou součástí příslušenství pozemních komunikací. Cílem této bakalářské práce je ověření vlastnosti svislého dopravního značení-součinitele retroreflexe RA a správnosti umístění svislého dopravního značení ve vztahu ke směru provozu na vybraných silnicích II. a III. tříd v Pardubickém kraji. Norma ČSN EN 12899-1 a technické podmínky TP 65 určují a popisují správné provedení měřících metod a způsoby vyhodnocování. Výsledky měření, vlastní vyhodnocování a fotodokumentace jsou součástí této práce. Klíčová slova: svislé dopravní značení; součinitel retroreflexe; druhy retroreflexních folií; retroreflektometr; činná plocha značky; vertical road signs; coefficient of retroreflectivity; types of retroreflective foils; retroreflectometer; active surface of vertical road signs Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Ověření vlastností svislého dopravního značení na silniční síti

Svislé dopravní značení je nedílnou součástí příslušenství pozemních komunikací. Cílem této bakalářské práce je ověření vlastnosti svislého dopravního značení-součinitele retroreflexe RA a správnosti ...

Hostaša, Jiří; Haburaj, František; Žalud, Martin
Univerzita Pardubice, 2017

Řídící jednotka hydraulicko-pneumatické laboratorní soustavy
Linhart, Petr; Honc, Daniel
2017 - český
Tato bakalářská práce se zabývá řízením hydraulicko-pneumatické laboratorní soustavy pomocí platformy Arduino. V práci je popsán návrh řídící jednotky, číslicového regulátoru a vytvoření programu pro mikropočítač a PC pomocí softwaru MATLAB, ve kterém bylo vytvořeno i grafické rozhraní pro nastavování parametrů regulátoru a vyobrazování průběhů. Dále je provedena identifikace soustavy a regulační experimenty s touto soustavou. Klíčová slova: jednočipové mikropočítače; řídící jednotka; regulace; regulátor; identifikace soustavy; Arduino; Matlab; hydraulicko-pneumatická soustava; Microcontroller; Control unit; Control; Controller; System identification; Arduino; Matlab; Hydraulic-pneumatic system Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Řídící jednotka hydraulicko-pneumatické laboratorní soustavy

Tato bakalářská práce se zabývá řízením hydraulicko-pneumatické laboratorní soustavy pomocí platformy Arduino. V práci je popsán návrh řídící jednotky, číslicového regulátoru a vytvoření programu pro ...

Linhart, Petr; Honc, Daniel
Univerzita Pardubice, 2017

Uzávěrkové účetní operace ve vybraném podniku
Macková, Bára; Honková, Irena
2017 - český
Tato bakalářská práce pojednává o uzávěrkových účetních operacích ve vybraném podniku. První část této práce popisuje jednotlivé činnosti uzávěrkového procesu společně s postupem účtování a příklady. Praktická část se skládá z představení podniku a následným popisem jeho účetní uzávěrky. Klíčová slova: účetní uzávěrky; účetní jednotky; účty; inventarizace; rezervy; daň z příjmů; Closing the books; accounting units; accounts; inventory check; stockpile; income tax Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Uzávěrkové účetní operace ve vybraném podniku

Tato bakalářská práce pojednává o uzávěrkových účetních operacích ve vybraném podniku. První část této práce popisuje jednotlivé činnosti uzávěrkového procesu společně s postupem účtování a příklady. ...

Macková, Bára; Honková, Irena
Univerzita Pardubice, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze