Number of found documents: 33
Published from to

Metodika pro zpracování plánové dokumentace
Fencl, Petr
2015 - Czech
Předkládaná metodika řeší jasně definovaný úkol - zpracování plánové dokumentace v daném objemu počtu kusů ve vymezeném časovém prostoru a za limitovaných finančních prostředků. Protože se jedná z 94% o plány na pauzovacích papírech, můžeme celý proces zpracování pojmout jako zpracování matričního archivu a jeho poslední kontakt s polygrafickým zařízením - tedy se skenerem. Metodika si klade za cíl popsat zpracování od sběru matric až po jejich konečné uložení v archivu. Uvažování při stanovení postupu prací a v rozhodovacím procesu je velmi důležitá pro komplexnost řešení. Příklad: Obvyklé uložení archiválií na pauze je jednotlivě v papírovém obalu / kapse / s popisem a identifikačním číslem na papírovém obalu. V našem případě pro 6500 formátů potřebuji 6500 listů papíru dostatečného formátu např. 70g/m2. Toto množství jsou dvě palety papíru o výšce cca 80 cm. To znamená 1.6 m materiálu na výšku. Při přeložení, aby byla vytvořena kapsa, je to již 3.2 m. při vložení matrice a uložení bez svázání v paletě se dostáváme na trojnásobek - tedy na téměř 10 m materiálu na výšku. The presented methodology solves a clearly defined task - processing plan documentation for a given volume number in a limited time frame and limited financial resources. Because it is 94% of plans on tracing paper, we can take the whole process as the processing of the registry and archives of his last contact with the printing device - ie the scanner. The methodology aims to describe the process from collection matrices to final storage in the archive. Considerations in determining the progress of the work and the decision-making process is very important for solving complexity. For example, typically stored on archival break them individually in a paper sleeve / pocket / with a description and identification number on the carton. In our case for the 6500 format, I need 6500 sheets of sufficient size eg. 70 g / m2. This amount is two pallets of paper with a height of about 80 cm. That means the material 1.6 m in height. When transferred to a pocket, it is already 3.2 m. When you insert the matrix and stored without tying palette brings tripled - that is almost 10 m in height material. Keywords: metodika; osobní pozůstalost; plánová dokumentace; zpracování; methodics; personal estate; planning documentation; processing; digitalizace informačních zdrojů; zpracování dokumentů; konzervace archiválií Available in a digital repository NRGL
Metodika pro zpracování plánové dokumentace

Předkládaná metodika řeší jasně definovaný úkol - zpracování plánové dokumentace v daném objemu počtu kusů ve vymezeném časovém prostoru a za limitovaných finančních prostředků. Protože se jedná z 94% ...

Fencl, Petr
Národní zemědělské muzeum, 2015

Výroční zpráva 2013
Šárka Steinová; Zdeněk Vích; Jana Kadlecová
2014 - Czech
Keywords: Národní zemědělské muzeum; 2013; výroční zpráva; National Museum of Agriculture; 2013; annual report Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva 2013

Šárka Steinová; Zdeněk Vích; Jana Kadlecová
Národní zemědělské muzeum, 2014

Výroční zpráva 2012
Steinová, Šárka; Uhrová, Marie; Kadlecová, Jana
2013 - Czech
Keywords: Národní zemědělské muzeum; 2012; výroční zpráva; National Museum of Agriculture; 2012; annual report Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva 2012

Steinová, Šárka; Uhrová, Marie; Kadlecová, Jana
Národní zemědělské muzeum, 2013

Výroční zpráva 2011
Kadlecová, Jana
2012 - Czech
Keywords: Národní zemědělské muzeum; 2011; výroční zpráva; National Museum of Agriculture; 2011; annual report Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva 2011

Kadlecová, Jana
Národní zemědělské muzeum, 2012

Výroční zpráva 2010
Radimský, Václav; Kadlecová, Jana
2011 - Czech
Keywords: Národní zemědělské muzeum; 2010; výroční zpráva; National Museum of Agriculture; 2010; annual report Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva 2010

Radimský, Václav; Kadlecová, Jana
Národní zemědělské muzeum, 2011

Výroční zpráva 2009
Steinová, Šárka
2010 - Czech
Keywords: Národní zemědělské muzeum; 2009; výroční zpráva; National Museum of Agriculture; 2009; annual report Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva 2009

Steinová, Šárka
Národní zemědělské muzeum, 2010

Výroční zpráva 2008
Reibl, Přemysl
2009 - Czech
Keywords: Národní zemědělské muzeum; 2008; výroční zpráva; National Museum of Agriculture; 2008; annual report Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva 2008

Reibl, Přemysl
Národní zemědělské muzeum, 2009

Výroční zpráva o činnosti Národního zemědělského muzea Praha za rok 2007
Reibl, Přemysl
2008 - Czech
Keywords: National Museum of Agriculture; 2007; výroční zpráva; National Museum of Agriculture; 2007; annual report Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva o činnosti Národního zemědělského muzea Praha za rok 2007

Reibl, Přemysl
Národní zemědělské muzeum, 2008

Výroční zpráva o činnosti Národního zemědělského muzea za rok 2006
Reibl, Přemysl
2007 - Czech
Keywords: Národní zemědělské muzeum; 2006; výroční zpráva; National Museum of Agriculture; 2006; annual report Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva o činnosti Národního zemědělského muzea za rok 2006

Reibl, Přemysl
Národní zemědělské muzeum, 2007

Výroční zpráva o činnosti Národního zemědělského muzea za rok 2005
Reibl, Přemysl
2006 - Czech
Keywords: National Museum of Agriculture; 2005; výroční zpráva; National Museum of Agriculture; 2005; annual report Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva o činnosti Národního zemědělského muzea za rok 2005

Reibl, Přemysl
Národní zemědělské muzeum, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases