Počet nalezených dokumentů: 87
Publikováno od do

Obraz, zrcadlo duše: filmové adaptace románu Oscara Wilda Obraz Doriana Graye
Petra Šeberová; vedoucí práce Filip Hanzelka
2012 - anglický
Bakalářská práce s názvem Obraz, zrcadlo duše: filmová adaptace románu Oscara Wilda Obraz Doriana Graye se zabývá románem Obraz Doriana Graye, napsaným Oscarem Wildem, a jeho filmovou adaptací z roku 2009 nazvanou Dorian Gray a režírovanou Oliverem Parkerem. Cílem práce je porovnat filmové zpracování a původní román a ukázat, že jsou mezi nimi značné rozdíly zvláště s ohledem na explicitnost a zjednodušení děje, pozitivnější vyobrazení hlavní postavy a zjednodušení idejí Estetického hnutí. Klíčová slova: filmové adaptace; román Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Obraz, zrcadlo duše: filmové adaptace románu Oscara Wilda Obraz Doriana Graye

Bakalářská práce s názvem Obraz, zrcadlo duše: filmová adaptace románu Oscara Wilda Obraz Doriana Graye se zabývá románem Obraz Doriana Graye, napsaným Oscarem Wildem, a jeho filmovou adaptací z roku ...

Petra Šeberová; vedoucí práce Filip Hanzelka
Technická univerzita v Liberci, 2012

Representation of King George VI in History and in Popular Culture
Alena Wróblová; vedoucí práce Michaela Mudure
2012 - anglický
Tato práce se zabývá postavou krále Jiřího VI. z historického a uměleckého pohledu. Vychází ze tří hlavních zdrojů: oficiálního životopisu samotného krále, z deníků a poznámek králova osobního logopeda Lionela Logueho a posledním zdrojem je oscarový film Králova řeč z roku 2010. Práce je členěna do tří hlavních částí. První část se zabývá královskou dynastií Windsorů, ze které král Jiří VI. pocházel. Druhá část je věnována životu samotného krále podle oficiálního životopisu od Sira Johna W. Wheeler-Bennetta. Ve třetí části je čerpáno z osobních deníků Lionela Logueho, který králi pomáhal zvládnout jeho vadou řeči. Poslední část bakalářské práce se zaměřuje na zobrazení krále ve filmu Králova řeč. Klíčová slova: panovníci Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Representation of King George VI in History and in Popular Culture

Tato práce se zabývá postavou krále Jiřího VI. z historického a uměleckého pohledu. Vychází ze tří hlavních zdrojů: oficiálního životopisu samotného krále, z deníků a poznámek králova osobního ...

Alena Wróblová; vedoucí práce Michaela Mudure
Technická univerzita v Liberci, 2012

Anglický jazyk a specifické poruchy učení. Případová studie žáka s dyslexií
Andrea Pozdníčková; vedoucí práce František Tůma
2012 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá implementací individualizovaných metod a pomůcek ve výuce anglického jazyka u žáka s dyslexií na prvním stupni základní školy. Teoretická část charakterizuje dyslexii a zaměřuje se na terminologii, příčiny a deficity spojené s dyslexií. Zároveň uvádí dopady dyslexie na studium angličtiny a zásady pro výuku cizího jazyka u žáků s dyslexií.Tato teoretická zjištění jsou aplikována v individualizované péči na základě počáteční diagnostiky. Longitudinální případová studie jako výzkumná metoda je použita v praktické části. Intervence zohledňující speciální vzdělávací potřeby, stejně tak jako slabé a silné stránky žáka byla realizována jednou týdně po dobu šesti měsíců. Výsledky závěrečných testů a strukturovaných rozhovorů ukazují, že individualizace metod může přispět ke zlepšení v ortografickém a fonologickém uvědomění, stejně tak jako ve sluchové diferenciaci a snížit úzkost při vyjadřování v anglickém jazyce. Klíčová slova: angličtina; specifické poruchy učení Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Anglický jazyk a specifické poruchy učení. Případová studie žáka s dyslexií

Tato bakalářská práce se zabývá implementací individualizovaných metod a pomůcek ve výuce anglického jazyka u žáka s dyslexií na prvním stupni základní školy. Teoretická část charakterizuje dyslexii a ...

Andrea Pozdníčková; vedoucí práce František Tůma
Technická univerzita v Liberci, 2012

Charakteristika vztahů na počátku dvacátého století ve Velké Británii podle románu Johna Galsworthyho Sága rodu Forsytů
Tereza Kafková; vedoucí práce Zénó Vernyik
2011 - anglický
Bakalářská práce je zaměřena na britskou společnost na konci devatenáctého a začátku dvacátého století. Na základě románu Johna Galsworthyho - Sága rodu Forsytů autorka popisuje změny ve vztazích a genderové postavení jednotlivých generací. Klíčová slova: interpersonální vztahy; gender Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Charakteristika vztahů na počátku dvacátého století ve Velké Británii podle románu Johna Galsworthyho Sága rodu Forsytů

Bakalářská práce je zaměřena na britskou společnost na konci devatenáctého a začátku dvacátého století. Na základě románu Johna Galsworthyho - Sága rodu Forsytů autorka popisuje změny ve vztazích a ...

Tereza Kafková; vedoucí práce Zénó Vernyik
Technická univerzita v Liberci, 2011

Ideologie národního socialismu jako pre-text temné stránky Harryho Pottera J. K. Rowlingové
Michaela Kováčová; vedoucí práce Zénó Vernyik
2011 - anglický
Práce je zaměřena na analýzu německého národního socialismu a jeho projevy v sérii o Harry Potterovi od J. K. Rowlingové, a na psychologickou analýzu obou hlavních aktérů - Adolfa Hitlera a lorda Voldemorta. Klíčová slova: národní socialismus; rasismus; literární postavy; psychoanalýza Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Ideologie národního socialismu jako pre-text temné stránky Harryho Pottera J. K. Rowlingové

Práce je zaměřena na analýzu německého národního socialismu a jeho projevy v sérii o Harry Potterovi od J. K. Rowlingové, a na psychologickou analýzu obou hlavních aktérů - Adolfa Hitlera a lorda ...

Michaela Kováčová; vedoucí práce Zénó Vernyik
Technická univerzita v Liberci, 2011

Srovnání výukových materiálů z hlediska jejich použitelnosti v hodinách anglického jazyka na základní škole
Silvie Strunová; vedoucí práce Renata Šimůnková
2011 - anglický
V mé práci jsem porovnávala dvě výukové sady učebnic anglického jazyka, které se používají pro výuku angličtiny ve třetí třídě základních škol. Na učebnice jsem aplikovala poznatky z odborné literatury. Pro analýzu a zhodnocení učebnic bylo také potřeba charakterizovat uživatele učebnice - jak žáky, tak učitele. Charakteristiku žáků jsem založila na odborné literatuře, charakteristiku učitelů na dotazníku. Učebnice jsem analyzovala a hodnotila na základě potřeb uživatelů, dále podle toho, zda odpovídají ŠVP a jak rozvíjejí jednotlivé jazykové dovednosti.Cílem mé práce bylo zhodnotit vybrané učebnice a zároveň stanovit všeobecné zásady pro výběr vhodné učebnice pro mladší žáky základních škol. Klíčová slova: výukové materiály; jazyková výuka; angličtina; studium a výuka Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Srovnání výukových materiálů z hlediska jejich použitelnosti v hodinách anglického jazyka na základní škole

V mé práci jsem porovnávala dvě výukové sady učebnic anglického jazyka, které se používají pro výuku angličtiny ve třetí třídě základních škol. Na učebnice jsem aplikovala poznatky z odborné ...

Silvie Strunová; vedoucí práce Renata Šimůnková
Technická univerzita v Liberci, 2011

Zpravodajská strategie jako prostředek názorového utváření: porovnání mediální reprezentace Baracka Obamy
Pavlína Šlesingrová; vedoucí práce Zénó Vernyik
2011 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá komparativní analýzou mediální reprezentace prezidenta Spojených států amerických, Baracka Obamy. Srovnávány jsou články pocházející z amerických a islámských zpravodajských médií. Jelikož tyto mediální články vznikly ve dvou různých prostředích, které se liší svým politickým, kulturním a náboženským založením, předpokládá se, že tyto ideologické odlišnosti se také odrážejí v jejich reprezentaci amerického prezidenta. Samotný proces utváření zpravodajského diskurzu odhaluje, že je konečná reprezentace Obamy ovlivněna především institucemi, které stojí za danými zpravodajskými agenturami. Klíčová slova: zpravodajství; média Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Zpravodajská strategie jako prostředek názorového utváření: porovnání mediální reprezentace Baracka Obamy

Tato bakalářská práce se zabývá komparativní analýzou mediální reprezentace prezidenta Spojených států amerických, Baracka Obamy. Srovnávány jsou články pocházející z amerických a islámských ...

Pavlína Šlesingrová; vedoucí práce Zénó Vernyik
Technická univerzita v Liberci, 2011

Effective Strategies for Learning Vocabulary in English
Lucie Pekárnová; vedoucí práce Zuzana Šaffková
2011 - anglický
Cílem bakalářské práce je prostudovat a porozumět teorii procesu zapamatování nových slov v anglickém jazyce a definovat strategie, které přispívají k osvojení slovní zásoby. Práce na základě studia odborné literatury popisuje základní typy strategií v závislosti na učebních stylech studentů a definuje zásady efektivního učení slovní zásoby. Dále zkoumá využití učebních strategií v praxi, a to pomocí dotazníku určeného pro žáky a studenty vybraných škol. Na základě analýzy výsledků z dotazníků jsou v závěru bakalářské práce uvedeny zásady efektivního způsobu učení a zapamatování slovní zásoby v AJ. Klíčová slova: slovní zásoba; angličtina; jazyková výuka; studium jazyků Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Effective Strategies for Learning Vocabulary in English

Cílem bakalářské práce je prostudovat a porozumět teorii procesu zapamatování nových slov v anglickém jazyce a definovat strategie, které přispívají k osvojení slovní zásoby. Práce na základě studia ...

Lucie Pekárnová; vedoucí práce Zuzana Šaffková
Technická univerzita v Liberci, 2011

Sense and Sensibility in Jane Austen's Work
Lenka Volejníková; vedoucí práce Filip Hanzelka
2011 - anglický
Bakalářská práce s názvem Rozum a cit v díle Jane Austenové se zabývá tenzí mezi dvěma literárními proudy, sentimentalismem a realismem. Jane Austenová je autorkou, která byla ovlivněna tvorbou sentimentálních autorů, zejména Samuelem Richardsonem, a tudíž se prvky tohoto proudu například sebereflexe hrdinek skrze monology, deníky a dopisy, důraz na pocity a vnitřní svět hrdinek, které jsou hlavním kritériem jejich chování, utrpení ctnosti hrdinek z důvodu zachování jejich morálních hodnot, či předpoklad, že člověk je od přírody dobrý objevují v jejím díle. Avšak zároveň tyto aspekty zbavuje přehnaného sentimentu a dává jim reálnou podobu. Cílem této práce je dokázat zrealističtění sentimentálních prvků a také uvedení aspektů charakteristických pro autory realistické, například popis anglické společnosti, obzvláště vrstvy nazvané gentry na přelomu 18. a 19. století, vykreslení situací každodenního života či chování a mluva postav odpovídající jejich společenskému postavení. V tomto světle se Jane Austenová kloní spíše k rozumu, než-li citu, a tudíž ji můžeme považovat spíše za autorku realistickou. Klíčová slova: rozum; emoce Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Sense and Sensibility in Jane Austen's Work

Bakalářská práce s názvem Rozum a cit v díle Jane Austenové se zabývá tenzí mezi dvěma literárními proudy, sentimentalismem a realismem. Jane Austenová je autorkou, která byla ovlivněna tvorbou ...

Lenka Volejníková; vedoucí práce Filip Hanzelka
Technická univerzita v Liberci, 2011

Různorodost využití autentických textů ve výuce angličtiny
Klára Zoubková; vedoucí práce František Tůma
2010 - anglický
Snahou práce je zjistit možnosti využití autentických textů ve výuce angličtiny. Klíčová slova: angličtina; jazyková výuka; čtení Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Různorodost využití autentických textů ve výuce angličtiny

Snahou práce je zjistit možnosti využití autentických textů ve výuce angličtiny.

Klára Zoubková; vedoucí práce František Tůma
Technická univerzita v Liberci, 2010

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze