Number of found documents: 1245
Published from to

SMV-2020-17: Vývoj elektronové trysky pro svařování radioaktivních vzorků
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2020 - Czech
Předmětem projektu byl další výzkum a vývoj trysky pro elektronové svařování s urychlovacím napětím do 60 kV a maximálním výkonem 6 kW. Zařízení bylo vyvíjeno pro práci v tzv. "horké komoře", kde je vystaveno intenzivnímu radioaktivnímu záření. Tryska byla vybavena novým typem keramického izolátoru. Projekt byl charakteristický řešením komplexních problémů z různých oborů a vyústil v realizaci funkčního vzorku trysky, který byl úspěšně testován ve spolupráci se zadavatelem. The subject of the project was the research and development of the electron gun for electron beam welding with accelerating voltage 60 kV and maximal power 2 kW. The device was developed for work in so called "hot chamber", where it is exposed to radioactive radiation. The electron gun was equipped with new type of ceramic isolator. The project was characteristic by solving complex problems from different fields and resulted in construction of functional prototype, that was successfully tested in cooperation with the client. Keywords: electron gun; electron beam welding machine Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-17: Vývoj elektronové trysky pro svařování radioaktivních vzorků

Předmětem projektu byl další výzkum a vývoj trysky pro elektronové svařování s urychlovacím napětím do 60 kV a maximálním výkonem 6 kW. Zařízení bylo vyvíjeno pro práci v tzv. "horké komoře", kde je ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-39: Výzkum tepelné vodivosti vzorků z různých materiálů v teplotním rozsahu 10-80K
Srnka, Aleš; Hanzelka, Pavel
2020 - Czech
V kryogenní aparatuře, vyvinuté v ÚPT AVČR Brno, v.v.i. byly za různých okrajových teplotních podmínek zkoumány tepelné vodivosti vzorků materiálů, zvláště kovových, které mohou být využity v kryogenních strojích. Po provedených experimentech na několika vzorcích byl zadavateli předán měřící protokol. Výzkum je prováděn na základě Smlouvy o dílo mezi PBS a.s. Velká Bíteš a ÚPT AV ČR Brno, v.v.i. ze dne 17.9.2018 a podle objednávek č. 20430937 ze dne 21.5.2020 a č. 20431123 ze dne 19.6.2020. \n There was investigated thermal conductivity of different samples at various border conditions in the apparatus, designed and developed in the ÚPT AVČR Brno, v.v.i. Materials can be used in cryogenic machines. After finished experiments, the measurement protocol was passed on to contractor. The research is conducted according Contract between PBS a.s. Velká Bíteš and ÚPT AV ČR Brno, v.v.i., signed on the 17.9.2018 and according order No. 20430937 from 21.5.2020 and No. 20431123 from 19.6.2020.\n Keywords: thermal conductivity; cryogenic temperature; cryogenic material Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-39: Výzkum tepelné vodivosti vzorků z různých materiálů v teplotním rozsahu 10-80K

V kryogenní aparatuře, vyvinuté v ÚPT AVČR Brno, v.v.i. byly za různých okrajových teplotních podmínek zkoumány tepelné vodivosti vzorků materiálů, zvláště kovových, které mohou být využity v ...

Srnka, Aleš; Hanzelka, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-32: Tescan_tubus
Mrňa, Libor
2020 - Czech
Vývoj nerozebíratelných spojů s využitím laserového svařování, realizace zkušebních vzorků, testy vakuotěsnosti. Development of permanent joints using laser welding, implementation of test samples, vacuum-tightness tests. Keywords: laser welding; weldability of dissimilar alloy Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-32: Tescan_tubus

Vývoj nerozebíratelných spojů s využitím laserového svařování, realizace zkušebních vzorků, testy vakuotěsnosti....

Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-31: Návrh a simulace elektronově optických prvků
Radlička, Tomáš
2020 - Czech
V rámci smluvního výzkum bylo zpracováno několik studií proveditelnosti týkajících se optických vlastností elektronově optických elementů, optimalizace jejich designu a jejich možné integrace do elektronového mikroskopu. To zahrnovalo výpočet vad metodou diferenciálních algeber, výpočet rozlišení pomocí vlnově optických výpočtů a analýzu vad seřízení. Kromě designu jsme se také zabývali možností přípravy optického elementu, jehož součástí je grafénová fólie. The contractual research covered several feasibility studies in the field of electron-optical design and simulations. We studied several electron-optical elements, including calculating the electron-optical properties, optimizing the design, and possible integration into the primary beam column. We used the differential-algebraic method for the calculation of aberrations and wave-optical calculations for the analysis of resolution. We also analyzed the effect of misalignment aberrations. Besides the electron-optical design, we studied the possibility of the construction of the element with graphene foil. Keywords: electron optical design; aberrations; resolution Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-31: Návrh a simulace elektronově optických prvků

V rámci smluvního výzkum bylo zpracováno několik studií proveditelnosti týkajících se optických vlastností elektronově optických elementů, optimalizace jejich designu a jejich možné integrace do ...

Radlička, Tomáš
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-56: Elektronické moduly
Hrabina, Jan; Jelínek, Michal; Čížek, Martin; Číp, Ondřej
2020 - Czech
Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj zakázkové elektroniky pro systém přenosu přesných časových a frekvenčních signálů po optovláknových telekomunikačních linkách. The contractual research was oriented towards development of custom electronics needed for the system of dissemination of precise time and frequency signals over optical fiber networks. Keywords: dissemination of precise time and frequency; electronics; fiber links stabilization Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-56: Elektronické moduly

Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj zakázkové elektroniky pro systém přenosu přesných časových a frekvenčních signálů po optovláknových telekomunikačních linkách....

Hrabina, Jan; Jelínek, Michal; Čížek, Martin; Číp, Ondřej
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-43: Konstrukce, vývoj a depozice interferenčních filtrů, antireflexních vrstev a zrcadel
Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
2020 - Czech
Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem. Design, development and deposition of interference filters using vacuum electron beam evaporation. The filters are deposited on substrates supplied by the customer. Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-43: Konstrukce, vývoj a depozice interferenčních filtrů, antireflexních vrstev a zrcadel

Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem....

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-44: Konstrukce, vývoj a depozice optických tenkovrstvých soustav
Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
2020 - Czech
Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem. Design, development and deposition of interference filters using vacuum electron beam evaporation. The filters are deposited on substrates supplied by the customer. Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-44: Konstrukce, vývoj a depozice optických tenkovrstvých soustav

Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem....

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-45: Speciální mutlivrstvy TiO2/SiO2 pro sensorické aplikace
Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
2020 - Czech
Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem. Design, development and deposition of interference filters using vacuum electron beam evaporation. The filters are deposited on substrates supplied by the customer. Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-45: Speciální mutlivrstvy TiO2/SiO2 pro sensorické aplikace

Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem....

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-50: Mapování procesu fragmentace krystalů API
Mika, Filip
2020 - Czech
Vyhotovení expertízy v oblasti vývoje procesu fragmentace krystalů API včetně morfologické analýzy modelových vzorků rastrovacím elektronovým mikroskopem. Expertise in the filed of fragmentation proces of the API crystals includes morfological Analysis of the test samples with the SEM. Keywords: morphology; non-charging electron microscopy; energy-filtered electron microscopy Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-50: Mapování procesu fragmentace krystalů API

Vyhotovení expertízy v oblasti vývoje procesu fragmentace krystalů API včetně morfologické analýzy modelových vzorků rastrovacím elektronovým mikroskopem....

Mika, Filip
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-08: Vývoj svarového spoje pro kompletaci vakuových konektorů
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2020 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem projektu byly technologické postupy pro konkrétní sestavy vakuových konektorů. The subject of the project was research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies of vacuum connectors. Keywords: electron beam welding Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-08: Vývoj svarového spoje pro kompletaci vakuových konektorů

Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem projektu byly technologické postupy pro ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases