Number of found documents: 541992
Published from to

Detekce chodců v obrazech pro potřeby autonomních vozidel
Oswald Cyril; Di Yang; Cejnek Matouš
2019 -
With the rapid development of the world's economy, the number of vehicles is constantly increasing. Due to the driver's subjective error, traffic accidents occur frequently, which seriously threatens the life and safety of pedestrians on the road. The emergence of autonomous vehicles will reduce traffic accidents caused by human factors. Pedestrian detection is the most important technology in the automatic driving systems because man's life is more precious than anything. Pedestrian detection method is a valuable and challenging topic in the field of computer vision because pedestrian with both rigid property and flexible property, whose appearance is easily affected by such factors as clothes, occlusion, scale, posture, and viewed angle. This master thesis processes a pedestrian detection method based on traditional method (HOG+SVM) and neural network method (faster-rcnn). After comparing the detection precision of these two methods, it is obviously to find the second one is better. This thesis mainly carries out the following research 1.Introduce the theory of traditional objective detection method (HOG+SVM) and deep learning method (rcnn, fast-rcnn, faster-rcnn). 2.Due to the limitation of space, the faster- RCNN is selected as the detector algorithm. 3.Training these two detection models and comparing their precious. Verifying the superiority of neural network detectorWith the rapid development of the world's economy, the number of vehicles is constantly increasing. Due to the driver's subjective error, traffic accidents occur frequently, which seriously threatens the life and safety of pedestrians on the road. The emergence of autonomous vehicles will reduce traffic accidents caused by human factors. Pedestrian detection is the most important technology in the automatic driving systems because man's life is more precious than anything. Pedestrian detection method is a valuable and challenging topic in the field of computer vision because pedestrian with both rigid property and flexible property, whose appearance is easily affected by such factors as clothes, occlusion, scale, posture, and viewed angle. This master thesis processes a pedestrian detection method based on traditional method (HOG+SVM) and neural network method (faster-rcnn). After comparing the detection precision of these two methods, it is obviously to find the second one is better. This thesis mainly carries out the following research 1.Introduce the theory of traditional objective detection method (HOG+SVM) and deep learning method (rcnn, fast-rcnn, faster-rcnn). 2.Due to the limitation of space, the faster- RCNN is selected as the detector algorithm. 3.Training these two detection models and comparing their precious. Verifying the superiority of neural network detector Keywords: autonomní vozidla; rcnn; rychlejší rcnn rychlejší-rcnn; detekce chodců; HOG + SVM; objektivní detekce; autonomous vehicles; rcnn; fast-rcnn faster-rcnn; pedestrian detection; HOG+SVM; objective detection Available at various departments of the ČVUT.
Detekce chodců v obrazech pro potřeby autonomních vozidel

With the rapid development of the world's economy, the number of vehicles is constantly increasing. Due to the driver's subjective error, traffic accidents occur frequently, which seriously threatens ...

Oswald Cyril; Di Yang; Cejnek Matouš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Simulace jízdní dynamiky soutěžního motocyklu MotoStudent
Mík Josef; Ondřej Paprčka; Krejčí Jan
2019 -
Diplomová práce "Simulace jízdní dynamiky soutěžního motocyklu MotoStudent" řeší problematiku dynamických jízdních zkoušek závodního motocyklu v rámci soutěže MotoStudent. V první části této práce je proveden teoretický rozbor dynamických zkoušek v soutěži MotoStudent. V druhé části práce jsou provedeny zkoušky jízdní dynamiky závodního motocyklu v simulačním prostředí počítačových simulačních programů a je provedeno jejich následné vyhodnocení.The master thesis "Simulation of driving dynamics of the MotoStudent competition motorcycle" deals with the tests of driving dynamics within the MotoStudent competition. The first part of this thesis describes the dynamic tests that are compulsory in the MotoStudent competition. In the second part tests of driving dynamics are carried out in the simulation environment using computer simulation programs and the results are analysed. Keywords: Soutěž MotoStudent; motocykl; dynamika; akcelerace; brzdění; simulace; MotoStudent competition; motorcycle; dynamics; acceleration; breaking; simulation Available at various departments of the ČVUT.
Simulace jízdní dynamiky soutěžního motocyklu MotoStudent

Diplomová práce "Simulace jízdní dynamiky soutěžního motocyklu MotoStudent" řeší problematiku dynamických jízdních zkoušek závodního motocyklu v rámci soutěže MotoStudent. V první části této práce je ...

Mík Josef; Ondřej Paprčka; Krejčí Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zařízení pro konkurenční ovládání laboratorního modelu
Trnka Pavel; Jan Riedl; Novák Zdeněk
2019 -
Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení umožňujícího konkurenční přístup dvojice řídicích systémů (PLC a měřící karta) k jednomu řízenému zařízení (laboratorní model). Cílem práce je zhotovení prototypu, dokumentace pro výrobu a obsluhu a vytvoření obslužného programu tohoto zařízení.This diploma thesis deals with the design of a device enabling concurrent access of two control systems (PLC and measuring card) to one controlled device (laboratory model). The aim of this work is to make a prototype, documentation for production and operation and to create a service program for this device. Keywords: PLC; Tecomat; Řídicí systém; Měřící karta; LabJack; Signál; PLC; Tecomat; Controlling system; Measuring card; LabJack; Signal Available at various departments of the ČVUT.
Zařízení pro konkurenční ovládání laboratorního modelu

Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení umožňujícího konkurenční přístup dvojice řídicích systémů (PLC a měřící karta) k jednomu řízenému zařízení (laboratorní model). Cílem práce je zhotovení ...

Trnka Pavel; Jan Riedl; Novák Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Řídicí strategie pro arbitrážní obchody v kryptoměnách
Kokeš Josef; Sergey Tamarovskiy; Oswald Cyril
2019 -
Tato práce je zaměřena především na obchodování kryptocyrrence mezi různými exhnangers, které poskytují vysokou bezpečnost, spolehlivost a tzv. API. V současné době existují situace, kdy se ve stejné instanci obchoduje stejná kryptocyrrence za výrazně odlišné ceny na různých burzách. Současný nákup / prodej na různých místech by proto generoval zisk, absolutně bez rizika. Tento druh obchodování se nazývá arbitráž. Lze to shrnout tak, že hlavním cílem práce je ověřit, zda takový systém může existovat či nikoliv, a také napsat webovou stránku pro zobrazení získaných výsledků.This work is, mainly, dedicated to trading cryptocyrrencies between different exhnangers that provide high safety, reliability and so-called API. Nowadays, there are situations where at the same instance the same cryptocyrrency is traded at significantly different prices at different exchanges. Concurrent purchase/sales at various locations would therefore generate profits, absolutely without risk. This kind of trading is called arbitration. It can be summed up by saying that the main aim of the thesis is to verify whether such a system can exist or not and also to write a website to display the obtained results. Keywords: API; cryptocyrrency; blockchain; exchanger; bitcoin; bitcoin cash; ethereum; litecoin; ripple; API; kryptocyrrence; blockchain; výměník; bitcoin; bitcoin cash; ethereum; litecoin; ripple Available at various departments of the ČVUT.
Řídicí strategie pro arbitrážní obchody v kryptoměnách

Tato práce je zaměřena především na obchodování kryptocyrrence mezi různými exhnangers, které poskytují vysokou bezpečnost, spolehlivost a tzv. API. V současné době existují situace, kdy se ve stejné ...

Kokeš Josef; Sergey Tamarovskiy; Oswald Cyril
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Řízení a vizualizace pro aplikaci speciálních pneumatických pohonů s využitím ventilových terminálů
Martinásková Marie; Burak Susam; Škeřík Filip
2019 -
ANNOTATION Title: Control and Visualization of the Pneumatic Drives Application Using Valve Terminals. Aim: Designing a sequence, simulating it, building a part of it and debugging it in the real world, visualizing a part of it and making communication. Methods: To simulate it Festo FluidSIMR software used but inside of the software, three different languages, standard relay method, ladder logic and GRAFCET language used. A part of the sequence is also programmed with the same three languages. To build it in the real world, standard relay method, valve terminals method and ladder logic, by the help of PLC, used. To make visualisation Reliance SCADA software used. For communication between SCADA and PLC, OPC Server used. Results: Achieved the same results for the same circuit in simulations and in the real world for all types of methods used. Keywords: Pneumatics, PLC, PLC SIMATIC S7-200, Actuators, Linear Drive, Semi-Rotary Drive, Vacuum Technology, FluidSIMR, RELIANCE SCADA, OPC, OPC Server, PC Access, Virtual PLC, GRAFCET, Ladder Diagram, Valve Terminals, VTEMANNOTATION Title: Control and Visualization of the Pneumatic Drives Application Using Valve Terminals. Aim: Designing a sequence, simulating it, building a part of it and debugging it in the real world, visualizing a part of it and making communication. Methods: To simulate it Festo FluidSIMR software used but inside of the software, three different languages, standard relay method, ladder logic and GRAFCET language used. A part of the sequence is also programmed with the same three languages. To build it in the real world, standard relay method, valve terminals method and ladder logic, by the help of PLC, used. To make visualisation Reliance SCADA software used. For communication between SCADA and PLC, OPC Server used. Results: Achieved the same results for the same circuit in simulations and in the real world for all types of methods used. Keywords: Pneumatics, PLC, PLC SIMATIC S7-200, Actuators, Linear Drive, Semi-Rotary Drive, Vacuum Technology, FluidSIMR, RELIANCE SCADA, OPC, OPC Server, PC Access, Virtual PLC, GRAFCET, Ladder Diagram, Valve Terminals, VTEM Keywords: Pneumatics; PLC; PLC SIMATIC S7-200; Actuators; Linear Drive; Semi-Rotary Drive; Vacuum Technology; FluidSIMR; RELIANCE SCADA; OPC; OPC Server; PC Access; Virtual PLC; GRAFCET; Ladder Diagram; Valve Terminals; VTEM; Pneumatics; PLC; PLC SIMATIC S7-200; Actuators; Linear Drive; Semi-Rotary Drive; Vacuum Technology; FluidSIMR; RELIANCE SCADA; OPC; OPC Server; PC Access; Virtual PLC; GRAFCET; Ladder Diagram; Valve Terminals; VTEM Available at various departments of the ČVUT.
Řízení a vizualizace pro aplikaci speciálních pneumatických pohonů s využitím ventilových terminálů

ANNOTATION Title: Control and Visualization of the Pneumatic Drives Application Using Valve Terminals. Aim: Designing a sequence, simulating it, building a part of it and debugging it in the real ...

Martinásková Marie; Burak Susam; Škeřík Filip
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Využití standardu OPC UA v průmyslové komunikaci.
Jura Jakub; Timotej Vrátný; Novák Martin
2019 -
Tato bakalářská práce je zaměřená na seznámení čtenáře s průmyslovým standardem OPC UA. Zároveň v ní je zahrnuta praktická demonstrace komunikace mezi PLC S7-1500 a SW myScada. Zaměřuje se také na bezpečnostní prvky tohoto protokolu.This bachelor’s thesis demonstrates connection between PLC and SW – my Scada by standard OPC UA. In the practical part of this work there is included an example of the safety communication between Scada-PLC by OPC UA. This Standard should help extended industrial 4.0. Now you can easily connect all components from diffrent distributors wich supports OPC UA. Keywords: OPC UA; komunikace; Scada; protokol; standard; automatizace; OPC UA; communication; Scada; protocol; standard; automation Available at various departments of the ČVUT.
Využití standardu OPC UA v průmyslové komunikaci.

Tato bakalářská práce je zaměřená na seznámení čtenáře s průmyslovým standardem OPC UA. Zároveň v ní je zahrnuta praktická demonstrace komunikace mezi PLC S7-1500 a SW myScada. Zaměřuje se také na ...

Jura Jakub; Timotej Vrátný; Novák Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Brankový senzor pro stolní fotbal
Trnka Pavel; Jakub Valenta; Bušek Jaroslav
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá navržením a zkonstruováním systému brankového sensoru v bráně stolního fotbalu. Systém, který je schopen zaznametat polohu procházejícího míčku a jeho rychlost na brankové čáře. Šestnác fototranzistorů a pás IR diod vytvářejí optickou závoru, která zaznamenává přechod míčku přes brankovou čáru. Výsledkem této práce jsou naměřená data.This bachelor thesis deals with design and construction table football goal sensor system. System has been found out position and velocity of shotted ball on goal-line. The light barrier has been created by sixteen fototranzistors and IR diods belt. It recognizes ball crossing over goal-line. The result of this thesis are measured data. Keywords: Arduino; interrupt; I2C; SPI; automatizace; bakalářská práce; Arduino; interrupt; I2C; SPI automatization; optimization; Bachelor thesis Available at various departments of the ČVUT.
Brankový senzor pro stolní fotbal

Tato bakalářská práce se zabývá navržením a zkonstruováním systému brankového sensoru v bráně stolního fotbalu. Systém, který je schopen zaznametat polohu procházejícího míčku a jeho rychlost na ...

Trnka Pavel; Jakub Valenta; Bušek Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Studie bezpečnosti cyklistů
Mík Josef; Michal Rubač; Nouzovský Luboš
2019 -
Předmětem diplomové práce "Studie bezpečnosti cyklistů" je zhodnotit statistiku nehodovosti cyklistů, popsat příčiny nehod cyklistů a typy těchto nehod spolu s průběhem nehodového děje. Cílem práce je popsat a zhodnotit možné bezpečnostní prvky cyklistů, vybrat vhodný parametr a experimentálně jej ověřit a následně na základě experimentálního testování navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení bezpečnosti cyklistů.The subject of the thesis "Study of cyclists' safety" is to evaluate the statistics accidents involving czclists, to describe the causes of such accidents and the types of these accidents together with the course of the accident. The aim is to describe and assess the possible safety features of cyclists, select a suitable parameter to be experimentally tested for verification and propose measures to improve the safety of cyclists based on the outcomes of performed experiment testing. Keywords: Bezpečnost cyklistů; statistika nehodovosti; cyklista; bezpečnostní prvky; viditelnost; osvětlení; Cyclists safety; accident rate statistics; cyclist; safety features; visibility; lightning Available at various departments of the ČVUT.
Studie bezpečnosti cyklistů

Předmětem diplomové práce "Studie bezpečnosti cyklistů" je zhodnotit statistiku nehodovosti cyklistů, popsat příčiny nehod cyklistů a typy těchto nehod spolu s průběhem nehodového děje. Cílem práce je ...

Mík Josef; Michal Rubač; Nouzovský Luboš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Predikce vývoje ceny vybraných kryptoměn pomocí strojového učení
Cejnek Matouš; František Grossmann; Oswald Cyril
2019 -
Radu let je oblasti velkeho zajmu jak akademiku, tak ekonomu predikce financnich casovych rad. Potencial spravne predikovat aktiva libovolneho druhu se dramaticky zlepsil s nastupem umele inteligence. Specificky, aplikace strojoveho uceni na casove rady je tematem mnoha diskuzi. Ackoliv bylo vydano nekolik vedeckych praci a clanku na zminene tema, pouze hrstka se zabyva uzitim umele inteligance v predikci cen jednotlivych kryptomen. Tato bakalarska prace se zabyva aplikaci algoritmu strojoveho uceni na klicove technicke indikatory a jejich ucinnosti v predikci vybrane kryptomeny. Modely a indikatory jsou naprogrogramovane v Pythonu. V zaveru teto prace se porovnaji vysledky jed- notlivych predikcnich modelu.The aim of this bachelor's thesis is to investigate the efficiency and application of machine learning algorithms to predict the future price of a cryptocurrency. The first half of the paper deals with a brief description of cryptocurrencies and the technology backing the whole ecosystem. Following an evaluation of traditional methodologies used to forecast financial times series and how the cryptocurrency market reacts to the application of these methods. Appropriate features are engineered from data-sets of selected cryptocurrencies and applied to the machine learning algorithms. These algorithms are eventually tested. Their performances are consequentially compared and a conclusion is drawn from the results. Keywords: Kryptoměny; Strojové učení; Neuronové sítě; Rekurentní Sítě; Datová Analytika; Technické indikátory; Cryptocurrencies; Machine Learning; Neural network; Recurrent Networks; Data Analytics; Technical Indicators Available at various departments of the ČVUT.
Predikce vývoje ceny vybraných kryptoměn pomocí strojového učení

Radu let je oblasti velkeho zajmu jak akademiku, tak ekonomu predikce financnich casovych rad. Potencial spravne predikovat aktiva libovolneho druhu se dramaticky zlepsil s nastupem umele inteligence. ...

Cejnek Matouš; František Grossmann; Oswald Cyril
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh malé fotovoltaické elektrárny
Dlouhý Tomáš; Zdeněk Prokopec; Sabatini Michel
2019 -
Bakalářská práce obsahuje návrh hybridní fotovoltaické elektrárny na konkrétní objekt pro účel krytí a snížení spotřeb koncového uživatele. Práce dále obsahuje popis realizace za pomoci několika výpočtových metod společně s grafickou vizualizací celé fotovoltaické elektrárny na rodinném domě. Závěr práce obsahuje ekonomické zhodnocení celé realizace výstavby společně s citlivostní analýzou.Bachelor thesis contains a small photovoltaic power plant design to cover the electricity demand for the family house. The thesis contains a description of the methods of calculation together with graphic visualizations of solar PV on the family house indeed. The thesis conclusion summarise economic evaluation of project. Keywords: Návrh; fotovoltaická elektrárna; rodinný dům; HFVE; Photovoltaic; powewr plant; design Available at various departments of the ČVUT.
Návrh malé fotovoltaické elektrárny

Bakalářská práce obsahuje návrh hybridní fotovoltaické elektrárny na konkrétní objekt pro účel krytí a snížení spotřeb koncového uživatele. Práce dále obsahuje popis realizace za pomoci několika ...

Dlouhý Tomáš; Zdeněk Prokopec; Sabatini Michel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases