Number of found documents: 31623
Published from to

Vliv esenciálních olejů na viry a bakterie
Javorská, Darja; Češek, Břetislav
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá esenciálními oleji, co to jsou za látky a jaké mají vlastnosti. Z čeho se chemicky skládají. Kde se vyskytují a jaké máme možnosti jejich přípravy. Dále se zde rozebírá, jaký vliv mají esenciální oleje na viry a bakterie. V poslední části se věnuje možnostem využití esenciálních olejů v lékařství a jejich antimikrobiálním účinkům. Keywords: esenciální oleje; viry; bakterie; antimikrobiální účinky; lékařství; essential oils; viruses; bacteria; antimicrobial effect; medicine Available in digital repository of UPCE.
Vliv esenciálních olejů na viry a bakterie

Tato bakalářská práce se zabývá esenciálními oleji, co to jsou za látky a jaké mají vlastnosti. Z čeho se chemicky skládají. Kde se vyskytují a jaké máme možnosti jejich přípravy. Dále se zde ...

Javorská, Darja; Češek, Břetislav
Univerzita Pardubice, 2017

Jednoduché HMI vybavení pro monitorování reálného procesu
Hrbek, Václav; Cvejn, Jan
2017 - Czech
Práce se zabývá snímáním a následném řízení neelektrické veličiny. Výběrem vhodného hardwaru a stručném představení jeho alternativ. Dále bylo naprogramováno jednoduché uživatelské rozhraní. Keywords: regulace; arduino; sériová komunikace; uživatelská aplikace; Regulation; Arduino; Serial communication; User application Available in digital repository of UPCE.
Jednoduché HMI vybavení pro monitorování reálného procesu

Práce se zabývá snímáním a následném řízení neelektrické veličiny. Výběrem vhodného hardwaru a stručném představení jeho alternativ. Dále bylo naprogramováno jednoduché uživatelské rozhraní.

Hrbek, Václav; Cvejn, Jan
Univerzita Pardubice, 2017

Životní styl u záchranářů ve směnném provozu
Marešová, Alena; Ochtinská, Hana; Papršteinová, Markéta
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá životním stylem ve směnném provozu u zdravotnických záchranářů krajské záchranné služby v souvislosti s výkonem jejich povolání. Teoretická část je věnována vymezení pojmu zdravotnický záchranář, dále pak jednotlivým faktorům životního stylu a složkám výživy. Poté následuje výzkumná část. Ta je založena na výsledcích získaných z dotazníkového šetření, na základě ukazatelů životního stylu a výkonu povolání. Keywords: povolání; směnný provoz; výživa; zdravotnický záchranář; životní styl; lifestyle; medical rescuers; nutrition; occupation; shifts Available in digital repository of UPCE.
Životní styl u záchranářů ve směnném provozu

Tato bakalářská práce se zabývá životním stylem ve směnném provozu u zdravotnických záchranářů krajské záchranné služby v souvislosti s výkonem jejich povolání. Teoretická část je věnována vymezení ...

Marešová, Alena; Ochtinská, Hana; Papršteinová, Markéta
Univerzita Pardubice, 2017

Marketingová komunikace s cílovou skupinou zvolené organizace
Šedová, Veronika; Kantorová, Kateřina; Kožená, Marcela
2017 - Czech
Tato práce se zabývá marketingovou komunikací České spořitelny a. s. směrem k zákazníkovi. Cílem této práce je popis zvolené problematiky marketingové komunikace, zhodnocení využívaných nástrojů komunikace České spořitelny a. s. a porovnání s konkurencí. V závěru jsou uvedena doporučení, týkající se komunikace se zákazníkem. Keywords: marketing; marketingový mix; marketingová komunikace; Česká spořitelna; marketing; marketing mix; marketing communication; Česká spořitelna Available in digital repository of UPCE.
Marketingová komunikace s cílovou skupinou zvolené organizace

Tato práce se zabývá marketingovou komunikací České spořitelny a. s. směrem k zákazníkovi. Cílem této práce je popis zvolené problematiky marketingové komunikace, zhodnocení využívaných nástrojů ...

Šedová, Veronika; Kantorová, Kateřina; Kožená, Marcela
Univerzita Pardubice, 2017

Řízení, monitoring a vyhodnocení provozu solárního systému ohřevu teplé vody pro rodinný domek
Hála, Lukáš; Škrabánek, Pavel
2017 - Czech
Práce je zaměřena na využití sluneční energie pro ohřev vody. První část se zabývá teoretickými poznatky komponentů pro řízení solárního ohřevu a využití solární energie. Druhá část práce je zaměřena na návrh solárního systému pro rodinný dům. Závěr práce je zaměřen na celkové zhodnocení solárního ohřevu. Keywords: solární ohřev vody; řízení solárního ohřevu; efektivita solárního ohřevu; návrh solárního systému; Solar water heating; Control solar heating; Efficiency of solar heating; Design of the solar system. Available in digital repository of UPCE.
Řízení, monitoring a vyhodnocení provozu solárního systému ohřevu teplé vody pro rodinný domek

Práce je zaměřena na využití sluneční energie pro ohřev vody. První část se zabývá teoretickými poznatky komponentů pro řízení solárního ohřevu a využití solární energie. Druhá část práce je zaměřena ...

Hála, Lukáš; Škrabánek, Pavel
Univerzita Pardubice, 2017

Mediální obraz uprchlíků
Koutová, Nikola; Retka, Tomáš; Viková, Lada
2017 - Czech
Tato práce se zabývá utvářením stereotypů o uprchlících spojených s migrační krizí. Dále pojednává o možnostech Facebooku, jako je utváření stereotypů a následné šíření informací. V práci je využita obsahová analýza ke kvantitativnímu výzkumu na Facebooku. Keywords: mediální obraz; uprchlíci; sociální média; stereotypy; Facebook; media scene; refugees; social media; stereotypes; Facebook Available in digital repository of UPCE.
Mediální obraz uprchlíků

Tato práce se zabývá utvářením stereotypů o uprchlících spojených s migrační krizí. Dále pojednává o možnostech Facebooku, jako je utváření stereotypů a následné šíření informací. V práci je využita ...

Koutová, Nikola; Retka, Tomáš; Viková, Lada
Univerzita Pardubice, 2017

Implementace strategické hry
Stránský, Jan; Brožek, Josef
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou strategické počítačové hry v herním enginu Unity. V první části jsou popsány základní pojmy a nástroje použité při tvorbě hry. Následně jsou popsány obecné i praktické postupy, podle kterých byla hra vytvářena, a také popis vytvářené hry. Závěrečná část práce se zabývá praktickými problémy vzniklými při implementaci hry a popis funkcí, možností a podoby hry jako výsledného produktu. Keywords: engine; Unity; asset; program; programovací jazyk; skript; hra; engine; Unity; asset; program; programming language; script; game Available in digital repository of UPCE.
Implementace strategické hry

Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou strategické počítačové hry v herním enginu Unity. V první části jsou popsány základní pojmy a nástroje použité při tvorbě hry. Následně jsou popsány obecné i ...

Stránský, Jan; Brožek, Josef
Univerzita Pardubice, 2017

Faktory virulence u Arcobacter spp. a možná eliminace tvorby biofilmů
Vacková, Barbora; Šilha, David; Pejchalová, Marcela
2017 - Czech
Teorerická část předkládané diplomové práce je souhrnem informací o rodu Arcobacter, jeho charakteristikou, výskytem a detekcí. Dále jsou obsaženy kapitoly, které se zabývají virulenčními faktory bakterií (včetně arkobakterů) a detekcí virulentně asociovaných genů. Uvedeny jsou kapitoly věnované tvorbě bakteriálního biofilmu, detekci biofilmu a především pak možným způsobům jeho eliminace. V části experimentální je popsána metoda detekce virulentně asociovaných genů a metoda detekce tvorby biofilmu v přítomnosti přírodních látek. Tyto metody byly aplikovány na vybrané referenční a sbírkové kmeny rodu Arcobacter. Geny kódující virulenční faktory arkobakterů byly detekovány pomocí optimalizované metody multiplexní polymerázové řetězové reakce. Tvorba biofilmu těchto bakterií v přítomnosti přírodních extraktů byla detekována pomocí Christensenovy metody v mikrotitračních destičkách. Na základě získaných výsledků lze říci, že výskyt jednotlivých virulenčních faktorů v genomu testovaných kmenů je variabilní. Dále lze říci, že u všech testovaných kmenů došlo v přítomnosti přírodních extraktů k eliminaci vytvořeného biofilmu. Keywords: Arcobacter; faktory virulence; mPCR; biofilm; eliminace biofilmu; přírodní extrakty; Arcobacter; virulence factors; mPCR; biofilm; biofilm elimination; natural extracts Available in digital repository of UPCE.
Faktory virulence u Arcobacter spp. a možná eliminace tvorby biofilmů

Teorerická část předkládané diplomové práce je souhrnem informací o rodu Arcobacter, jeho charakteristikou, výskytem a detekcí. Dále jsou obsaženy kapitoly, které se zabývají virulenčními faktory ...

Vacková, Barbora; Šilha, David; Pejchalová, Marcela
Univerzita Pardubice, 2017

Celiakie
Šimková, Michaela; Štěpánková, Šárka
2017 - Czech
Celiakie je autoimunitní onemocnění, při kterém dochází k imunitní reakci při požití glutenu. Jedná se o celoživotní onemocnění, které postihuje všechny věkové kategorie ve všech zemích světa. Tato bakalářská práce nejprve popisuje počátky celiakie, kdy byla tato nemoc zaznamenána, dále je zaměřená na genetický vliv jedince, dědičnost,klinické projevy a diagnostiku. Bakalářská práce popisuje také komplikace celiakie, a to ať již díky přidruženým onemocněním, nebo při nedodržování bezlepkové diety. Poslední část této práce je věnována léčbě tohoto onemocnění a popisu běžných životních situací, se kterými se celiak v běžném životě setkává. Keywords: celiakie; autoimunitní onemocnění; genetika; diagnostiky; přidružená onemocnění; léčby; celiac disease; autoimmune disease; genetics; diagnosis; secondary disease; treatment Available in digital repository of UPCE.
Celiakie

Celiakie je autoimunitní onemocnění, při kterém dochází k imunitní reakci při požití glutenu. Jedná se o celoživotní onemocnění, které postihuje všechny věkové kategorie ve všech zemích světa. Tato ...

Šimková, Michaela; Štěpánková, Šárka
Univerzita Pardubice, 2017

Pohled seniorů na volnočasové aktivity a dobrovolnictví
Janovská, Dana; Synková, Hana; Kašpar, Oldřich
2017 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na seniory, kteří trpí demencí a zabývá se pohledem seniorů na volnočasové aktivity a dobrovolnictví. Snaží se zjistit, jaký vliv a účinnost mají volnočasové aktivity a jaká je participace seniorů při těchto aktivitách. Teoretická část je zaměřena na koncept totální instituce Ervinga Goffmana. Použité metody jsou rozhovory a zúčastněné pozorování, díky kterým je práce propojena jak teoretickou, tak i praktickou částí. Keywords: stáří; aktivní stáří; demence; dobrovolník; volnočasové aktivity; Old age; active age; dementia; volunteer; free-time activities Available in digital repository of UPCE.
Pohled seniorů na volnočasové aktivity a dobrovolnictví

Bakalářská práce je zaměřena na seniory, kteří trpí demencí a zabývá se pohledem seniorů na volnočasové aktivity a dobrovolnictví. Snaží se zjistit, jaký vliv a účinnost mají volnočasové aktivity a ...

Janovská, Dana; Synková, Hana; Kašpar, Oldřich
Univerzita Pardubice, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases