Počet nalezených dokumentů: 17391
Publikováno od do

Analýza nezaměstnanosti ve vybraném regionu ČR
Bláhová, Monika; Fuka, Jan
2017 - český
Bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v rozmezí 2013-2016 v Třebíči a okolí. Definuje pojem nezaměstnanost, míru nezaměstnanosti, příčiny a druhy nezaměstnanosti a její dlouhodobé dopady na jednotlivce. Rovněž je zde představena státní politika zaměstnanost i a její rozdělení na aktivní a pasivní, které jsou v práci detailně rozebrány. Empirická sonda analyzuje vývoj nezaměstnanosti, strukturu uchazečů o zaměstnání a efektivnost využívání aktivní politiky zaměstnanosti prostřednictvím statistických dat Úřadu práce v Třebíči. Nakonec práce analyzuje důvod vysoké nezaměstnanosti na Třebíčsku prostřednictvím dotazníkového šetření. Klíčová slova: nezaměstnanost; druhy nezaměstnanosti; státní politika zaměstnanosti; aktivní a pasivní politika; struktura uchazečů; unemployment; types of anempploymend; state unemployment policy; active and passive policy; structure of job seekers Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Analýza nezaměstnanosti ve vybraném regionu ČR

Bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v rozmezí 2013-2016 v Třebíči a okolí. Definuje pojem nezaměstnanost, míru nezaměstnanosti, příčiny a druhy nezaměstnanosti a její dlouhodobé dopady ...

Bláhová, Monika; Fuka, Jan
Univerzita Pardubice, 2017

Jak sportovní sázení ovlivňuje život
Pavel, Lukáš; Viková, Lada; Kašpar, Oldřich
2017 - český
Tato bakalářská práce se zaměřuje na hazardní hru, a to konkrétně na sázení sportovních událostí neboli kurzové sázení. Zabývá se především závislostí na hazardní hře (jak závislost vzniká, jaké může mít dopady, jakým způsobem se léčí a jak se jí dá předcházet) a jak tato závislost ovlivňuje život sázkaře. V práci je kladen důraz na internetové sázení, které se v poslední době velmi rozmohlo. Práce se nezaměřuje pouze na závislé sázkaře, ale z části i na tzv. "profesionální sázkaře". U řešeného problému poukazuje na rozdílný pohled závislého a profesionálního sázkaře. Klíčová slova: Sportovní sázení; kurzové sázení; stigma; závislost; Sports betting; odds betting; stigma; addiction Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Jak sportovní sázení ovlivňuje život

Tato bakalářská práce se zaměřuje na hazardní hru, a to konkrétně na sázení sportovních událostí neboli kurzové sázení. Zabývá se především závislostí na hazardní hře (jak závislost vzniká, jaké může ...

Pavel, Lukáš; Viková, Lada; Kašpar, Oldřich
Univerzita Pardubice, 2017

Založení podniku - Autoservis Červená Voda
Kuběnka, Josef; Ježek, Jindřich
2017 - český
Bakalářská práce se zaměřuje na podnikatelský plán, konkrétně na založení nového podniku s názvem Autoservis - Červená Voda. Práce vychází z analýzy konkurenčních servisů v navrhovaném regionu, který se rozkládá v okolí obce Červená Voda a z důležitých informací, získaných ze sestavených SWOT analýz jednotlivých konkurentů, které jsou následně použity při sestavení návrhu podnikatelského plánu nového autoservisu. Klíčová slova: podnikatelský plán; autoservis; založení podniku; analýza konkurence; SWOT analýza; business plan; car service; starting a business; competition analysis; SWOT analasis Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Založení podniku - Autoservis Červená Voda

Bakalářská práce se zaměřuje na podnikatelský plán, konkrétně na založení nového podniku s názvem Autoservis - Červená Voda. Práce vychází z analýzy konkurenčních servisů v navrhovaném regionu, který ...

Kuběnka, Josef; Ježek, Jindřich
Univerzita Pardubice, 2017

Analýza kriminality ve vybraném regionu
Kubátová, Jana; Svoboda, Ondřej
2017 - český
Bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit kriminalitu ve vybraném regionu České republiky. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy týkající se kriminality a kriminologie. Druhá část se věnuje posouzení statistických dat o kriminalitě a kriminogenních faktorech. Součástí jsou tři řízené rozhovory a analýza kriminality vybraného území na základě analýzy kriminality regionů České republiky. Dále je uvedena syntéza poznatků (z řízených rozhovorů i statistické analýzy kriminogenních faktorů) a jsou představena z ní vyplývající doporučení. V závěru práce je zhodnocení vlivu kriminogenních faktorů na kriminalitu vybraných regionů. Klíčová slova: kriminalita; kriminologie; Policie ČR; Pardubický kraj; index kriminality; criminality; criminology; Police of the Czech Republic; Pardubice region; index of criminality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Analýza kriminality ve vybraném regionu

Bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit kriminalitu ve vybraném regionu České republiky. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy týkající se kriminality a kriminologie. Druhá část se ...

Kubátová, Jana; Svoboda, Ondřej
Univerzita Pardubice, 2017

Maticový displej
Jirčík, Petr; Matoušek, David
2017 - český
Cílem práce je návrh maticového displeje, který zobrazí textovou zprávu o délce 8 znaků. Každý znak je zobrazen na displeji o rozměrech 5x7 bodů. Systém podporuje zobrazení znaků ASCII v rozsahu kódů 32 až 126 a umožňuje definici 8 uživatelských znaků. Klíčová slova: matice; displej; LED dioda; mikroprocesor; sériový port; znak; programátor; matrix; display; LED diode; microprocessor; seriál port; character; programmer Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Maticový displej

Cílem práce je návrh maticového displeje, který zobrazí textovou zprávu o délce 8 znaků. Každý znak je zobrazen na displeji o rozměrech 5x7 bodů. Systém podporuje zobrazení znaků ASCII v rozsahu kódů ...

Jirčík, Petr; Matoušek, David
Univerzita Pardubice, 2017

Sídliště kultury s vypíchanou keramikou v Černožicích(okr. Hradec Králové) v kontextu mladoneolitického osídlení labského pravobřeží
Brožková, Aneta; Jílek, Jan; Burgert, Pavel
2017 - český
Základem mé bakalářské práce je zpracování a vyhodnocení archeologického materiálu z výzkumu tří objektů datovaných do mladšího období neolitu, zkoumaných záchranným archeologických v roce 1988 v Černožicích (okr. Hradec Králové). Archeologický materiál byl srovnán s nálezy ze sídlišť, které se nacházejí na břehu řeky Labe ve východních Čechách. Klíčová slova: Černožice; mladší neolit; vypíchaná kultura; keramika; objekty; břeh Labe; Černožice; younger Neolithic; stroked culture; ceramics; objects; bank of the Elbe Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Sídliště kultury s vypíchanou keramikou v Černožicích(okr. Hradec Králové) v kontextu mladoneolitického osídlení labského pravobřeží

Základem mé bakalářské práce je zpracování a vyhodnocení archeologického materiálu z výzkumu tří objektů datovaných do mladšího období neolitu, zkoumaných záchranným archeologických v roce 1988 v ...

Brožková, Aneta; Jílek, Jan; Burgert, Pavel
Univerzita Pardubice, 2017

Výživa kojenců a batolat
Zdražilová, Kristýna; Černohorská, Iveta; Hartlová, Martina
2017 - český
Bakalářská práce je teoretického charakteru, která je zaměřena na rešerši odborných článků vydávaných internetovými periodiky související s výživou kojenců a batolat. Teoretická část pojednává o významnosti kojení, umělé kojenecké výživě a zavádění nemléčných příkrmů. Věnuje se také výživovým potřebám v batolecím období, stravovacím návykům, vhodností potravin včetně režimu stravování batolat. Cíle práce jsou orientovány na soudobé výživové doporučení kojenců i batolat. Praktická část popisuje způsob rešerše odborné literatury a zahrnuje recenze 5 odborných článků vybraných z českých internetových periodik. Klíčová slova: kojenci; batolata; výživy; komplementární stravy; babies; toddlers; nutrition; breastfeeding; supplementary diets Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Výživa kojenců a batolat

Bakalářská práce je teoretického charakteru, která je zaměřena na rešerši odborných článků vydávaných internetovými periodiky související s výživou kojenců a batolat. Teoretická část pojednává o ...

Zdražilová, Kristýna; Černohorská, Iveta; Hartlová, Martina
Univerzita Pardubice, 2017

Zapojení Letiště Leoše Janáčka do dopravní obslužnosti Valašska
Vymětal, Daniel; Šourek, David; Ledvinová, Michaela
2017 - český
Tato práce ze začátku stanovuje spádové oblasti, na kterých následně provádí demografickou a dopravní analýzu, ve které se zaměřuje na aktuální přepravní proudy. Následně se snaží navrhnout nové trasování a zavedení spěšných vlaků a rychlíků, které by propojily a Letiště Leoše Janáčka v Mošnově s Valašskem. Poté provádí srovnání nově navržené metody s tou aktuální. Na závěr popisuje, jaký vliv na cestující bude mít nově navržená metoda. Klíčová slova: Letiště Leoše Janáčka v Mošnově; dopravní obslužnost; demografie; přepravní proudy; návrh řešení; porovnání; Leoš Janáček Airport in Mošnov; transport services; demography; transport streams; solution design; comparison Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Zapojení Letiště Leoše Janáčka do dopravní obslužnosti Valašska

Tato práce ze začátku stanovuje spádové oblasti, na kterých následně provádí demografickou a dopravní analýzu, ve které se zaměřuje na aktuální přepravní proudy. Následně se snaží navrhnout nové ...

Vymětal, Daniel; Šourek, David; Ledvinová, Michaela
Univerzita Pardubice, 2017

Postup přípravy provozu MHD Ostrava při výlukových činnostech
Odvárka, Petr; Drdla, Pavel; Březina, Edvard
2017 - český
Bakalářská práce po analýze problematiky výlukových činností v rámci MHD Ostrava se zabývá tvorbou a návrhem těchto činností ve vybraných úsecích, a to na Frýdlantských mostech, v úseku Hulváky Telekomunikační škola a krátkodobou výlukou v Hrabůvce. V jednotlivých variantách je vždy posuzována varianta Dopravního podniku Ostrava, a.s. a návrh autora bakalářské práce, což je vždy zanalyzováno a po zhodnocení doporučeno nejvhodnější řešení. Klíčová slova: výluky; Ostrava; městská hromadná doprava; jízdní řády; vozidla; linky; traffic closure; Ostrava; urban public transport; timetable; vehicles; lines Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Postup přípravy provozu MHD Ostrava při výlukových činnostech

Bakalářská práce po analýze problematiky výlukových činností v rámci MHD Ostrava se zabývá tvorbou a návrhem těchto činností ve vybraných úsecích, a to na Frýdlantských mostech, v úseku Hulváky ...

Odvárka, Petr; Drdla, Pavel; Březina, Edvard
Univerzita Pardubice, 2017

Skladování ve firmě METALCOM Kutná Hora a.s.
Černá, Šárka; Hruška, Roman
2017 - český
Práce se zaměřuje na problematiku skladování a řízení zásob v podnikové logistice. Cílem bakalářské práce je na základě provedené analýzy současného stavu skladování a řízení zásob ve vybrané společnosti navrhnout opatření na zlepšení skladování. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se podnikové logistiky, skladů a skladování, dále jsou popsány způsoby řízení zásob, metody pořizování zásob, druhy zásob, jejich evidence v podnikovém systému i pro společnost použitelná metoda štíhlé logistiky. V praktické části práce se rozebírá současný stav skladování a skladového hospodářství ve společnosti, identifikují se jeho nedostatky a problémová místa a formulují se návrhy a doporučení na zlepšení systému skladování. Klíčová slova: skladování; zásobování; skladovací systémy; skladové hospodářství; logistika; řízení zásob; storage; supply; storage systems; warehouse management; logistics; inventory management Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Skladování ve firmě METALCOM Kutná Hora a.s.

Práce se zaměřuje na problematiku skladování a řízení zásob v podnikové logistice. Cílem bakalářské práce je na základě provedené analýzy současného stavu skladování a řízení zásob ve vybrané ...

Černá, Šárka; Hruška, Roman
Univerzita Pardubice, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze