Number of found documents: 14068
Published from to

Mexico a klimatická změna v mezinárodním kontextu dle politických agend
Iturbe Perez, Marjhory Melissa; Perutka, Lukáš; Tesař, Jakub
2022 - English
1 CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE FACULTY OF SOCIAL SCIENCES Mexico and climate change in the international context according to political agendas Master's Thesis Author: Marjhory Melissa Iturbe Perez Study Programme: International Economics and Political Studies (IEPS) Supervisor: Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D. Academic Year: 2019-2021 2 Declaration of Authorship 1. The author hereby declares that he compiled this thesis independently, using only the listed resources and literature 2. The author hereby declares that all the sources and literature used have been properly cited. 3. They author hereby declares that the thesis has not been used to obtain a different or the same degree. Prague … 27 July 2021 Marjhory Melissa Iturbe Perez 3 Acknowledgements I Thank my mom for being my driving force in every step of my life. I would like to thank Dr. Lukáš Perutka for his supervision and direction as well as Dr. Vilém Semerák for his clarity support and guidance in this analysis I thank my family for their encouragement and support throughout my master's degree. 4 Bibliographic Annotation Iturbe Perez Marjhory Melissa, Mexico and climate change in the international context according to political agendas. Prague 2021: Charles University, Faculty of Social Sciences. Department of North American Studies. Supervisor Mgr.... Keywords: political agenda; climate change; multilateral; climate policy; Felipe Calderon; Peña Nieto; AMLO; commitments; political discourse; international agreements; cooperation; G20 summit Available in a digital repository NRGL
Mexico a klimatická změna v mezinárodním kontextu dle politických agend

1 CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE FACULTY OF SOCIAL SCIENCES Mexico and climate change in the international context according to political agendas Master's Thesis Author: Marjhory Melissa Iturbe Perez ...

Iturbe Perez, Marjhory Melissa; Perutka, Lukáš; Tesař, Jakub
Univerzita Karlova, 2022

Technokratický populismus v Indii - Jak si BJP udržuje minulou vítěznou koalici
Saikia, Sabyasachi; Guasti, Petra; Brunclík, Miloš
2022 - English
Technocratic-Populism in India: How Modi and the BJP Maintain Their Vast Winning Coalition Abstract Sabyasachi Saikia ID - 98898503 The politics of both technocracy and populism are viewed as hostile to representative democracy and pluralistic politics. The study of technocratic-populism in politics has proliferated in recent times, with researchers examining how both seemingly contradictory ideas combine to form a distinct political outlook or even a political logic. Furthermore, one has emerging literature examining the adverse impact of technocratic populism across various democracies. Applying Friedman's paradigm of democratic technocracy, and Ostiguy and Moffitt's performative-relational approach towards populism, this study explores technocratic- populism in Indian politics. The administration of Narendra Modi and the BJP has been widely studied and critiqued for their authoritarian, Hindu nationalist, and populist politics, with concerns over increasing religious polarization of the public and democratic backsliding. This study employs a demand-supply model to show the importance of technocratic-populist appeal in Modi and the BJP's broader political practice and discourse in impressing the voting public. With the use of survey data on the demand-side of politics, involving the examination of public... Technocratic-Populism in India: How Modi and the BJP Maintain Their Vast Winning Coalition Abstract Sabyasachi Saikia ID - 98898503 The politics of both technocracy and populism are viewed as hostile to representative democracy and pluralistic politics. The study of technocratic-populism in politics has proliferated in recent times, with researchers examining how both seemingly contradictory ideas combine to form a distinct political outlook or even a political logic. Furthermore, one has emerging literature examining the adverse impact of technocratic populism across various democracies. Applying Friedman's paradigm of democratic technocracy, and Ostiguy and Moffitt's performative-relational approach towards populism, this study explores technocratic- populism in Indian politics. The administration of Narendra Modi and the BJP has been widely studied and critiqued for their authoritarian, Hindu nationalist, and populist politics, with concerns over increasing religious polarization of the public and democratic backsliding. This study employs a demand-supply model to show the importance of technocratic-populist appeal in Modi and the BJP's broader political practice and discourse in impressing the voting public. With the use of survey data on the demand-side of politics, involving the examination of public... Keywords: Indie; technokratický populismus; BJP; ideologie; India; Technocratic populism; BJP; ideology Available in a digital repository NRGL
Technokratický populismus v Indii - Jak si BJP udržuje minulou vítěznou koalici

Technocratic-Populism in India: How Modi and the BJP Maintain Their Vast Winning Coalition Abstract Sabyasachi Saikia ID - 98898503 The politics of both technocracy and populism are viewed as hostile ...

Saikia, Sabyasachi; Guasti, Petra; Brunclík, Miloš
Univerzita Karlova, 2022

Římská provincie Mauretania Tingitana a její ekonomický potenciál
Havlíková, Hana; Tušlová, Petra; Collins-Elliott, Stephen A.
2022 - English
Bc. Hana Havlíková Římská provincie Mauretania Tingitana a její ekonomický potenciál Abstract (ENG): The proposed thesis targets an economic potential of the Roman province Mauretania Tingitana (in present-day Morocco; ca. 42-298 CE). The economic potential can be described as an ability of entities operating within a given territory to stably generate a relatively high income in relation to international competition - within the Roman Empire or wider area. The aim is to present and evaluate both internal and external factors affecting the form of the economic potential. The province is presented in the context of its topography, history, local infrastructure, settlement patterns, and development, or natural conditions within the frame of the basic delimitation in terms of chronology and geography. This study is based on data of various nature, above all, the combination of archeological, epigraphical, and ancient literary sources. Considering the current state of research as is available to the author, it is possible to spot predominantly agricultural and food supply production orientation (e.g., fish products; grain and olive oil cultivation). However, despite archaeological evidence suggesting massive production capacity, we do not yet have direct evidence of agricultural exports to the Mediterranean. In... Bc. Hana Havlíková Římská provincie Mauretania Tingitana a její ekonomický potenciál Abstrakt (CZ) Předkládaná práce se zaměřuje na ekonomický potenciál římské provincie Mauretania Tingitana (v dnešním Maroku; cca 42-298 n. l.). Ekonomický potenciál lze popsat jako schopnost subjektů, působících na daném území, stabilně generovat relativně vysoký příjem ve vztahu k mezinárodní konkurenci - v rámci Římské říše či širší oblasti. Cílem je představit a zhodnotit vnitřní i vnější faktory ovlivňující podobu ekonomického potenciálu. Provincie je prezentována v kontextu její topografie, historie, místní infrastruktury, sídelních vzorců a vývoje, případně přírodních podmínek, a to v rámci základního vymezení z hlediska chronologie a geografie. Tato studie je založena na datech různé povahy, především na kombinaci archeologických, epigrafických a antických literárních pramenů. Vzhledem k současnému stavu bádání, který byl autorce k dispozici, je možné vypozorovat převážně orientaci na produkci v zemědělství a potravin (např. rybí produkty, pěstování obilí a výrobu olivového oleje). Nicméně, navzdory archeologickým důkazům naznačujícím masivní výrobní kapacitu, nedisponujeme zatím přímými důkazy, dokládajícími vývoz zemědělských produktů dále do Středomoří. Tento výrobní sektor navíc ohrožovalo několik faktorů - tlak... Keywords: Řím|Provincie|Mauretania Tingitana|Ekonomie|Obchod|Infrastruktura; Rome|Province|Mauretania Tingitana|Economy|Commerce|Infrastructure Available in a digital repository NRGL
Římská provincie Mauretania Tingitana a její ekonomický potenciál

Bc. Hana Havlíková Římská provincie Mauretania Tingitana a její ekonomický potenciál Abstract (ENG): The proposed thesis targets an economic potential of the Roman province Mauretania Tingitana (in ...

Havlíková, Hana; Tušlová, Petra; Collins-Elliott, Stephen A.
Univerzita Karlova, 2022

Výzkum trendů koncentrace cesia v extraktech z cementových bloků simulujících radioaktivní odpad
Straka, Marek; Hraníček, Jakub; Nováková, Eliška
2022 - English
Cement is widely used as a solidification material of low and intermediate level radioactive waste containing caesium before shallow land burial. The aim of this thesis was to extract caesium out of 17 cement samples with 6 different cement binder compositions, by extraction with deionized water, then determine the amount of caesium in the extracts and look for trends in the extract Cs concentrations with various extraction duration. Cement samples, with stable caesium nuclide, were used to simulate retention of caesium in immobilized radioactive waste. Ten extractions from each sample in total were made with time ranging from 2 to 1032 hours. Atomic absorption spectrometry with flame atomization, using acetylene as fuel and air as oxidant, was used for caesium determination. This method was optimized and the addition of KCl serving as ionization buffer for better results was explored and compared. Keywords Atomic absorption spectrometry, flame atomization, caesium, extraction, nejčastěji využívaný jako materiál pro ztužení nízko a středně radioaktivního odpadu před mělkým uskladněním v zemi. 17 cementových vzorků s šesti různými složeními cementové směsi následně stanovit množství c změn při různých délkách extrakce. Cementové vzorky obsahující stabilní nuklidy cesia byly použity k extrakcí z každého vzorku, s rozsahem délky extrakce od 2 do 1032 hodin. byla použita metoda atomové absorpční spektrometrie s plamenovou izací využívající to metoda byla optimalizována, a zároveň byla prozkoumána a komparována možnost přidání ionizačního ufru ve formě KCl pro lepší Klíčová slova Atomová absorpční spektrometrie, plamenová atomizace, c Available in a digital repository NRGL
Výzkum trendů koncentrace cesia v extraktech z cementových bloků simulujících radioaktivní odpad

Cement is widely used as a solidification material of low and intermediate level radioactive waste containing caesium before shallow land burial. The aim of this thesis was to extract caesium out of ...

Straka, Marek; Hraníček, Jakub; Nováková, Eliška
Univerzita Karlova, 2022

Běžný účet platební bilance: dopady na reálný směnný kurz, růst HDP, cenu aktiv a stabilitu
Clarson, Daniel; Čech, František; Baxa, Jaromír
2022 - English
The Current Account and Balance of Payments: Implications towards the Real Exchange Rate, GDP Growth, Asset Prices and Stability Abstract in English In the aftermath of the global financial crisis, large global imbalances among countries' current account have been cited as a possible cause. The real exchange rate emerges as a key policy tool among countries within the research literature and in practice to manage a country's Balance of Payments indicators, despite mixed evidence. In this master thesis, we will construct a vector error correction model for cointegrating relationships utilizing the Johansen's test, using time series data for the US, UK, and Australia for the period 1973-2018. We examined the relationships between the real exchange rate, the current account, the financial account, net reserves, the interest rate, and openness to trade as well as employing Granger Causality tests. In the US, we found relationships between net reserves and both the current account and the real exchange rate. In the UK, the interest rate and the real exchange rate have a cointegrating relationship. In both the UK and Australia, we found a cointegrating relationship with the real exchange rate and current account. We examine the various theoretical and practical approaches towards viewing the Balance of Payments... Keywords: Běžný účet; RER; HDP; aktiva; Current Account; Real Exchange Rate; GDP; Assets Available in a digital repository NRGL
Běžný účet platební bilance: dopady na reálný směnný kurz, růst HDP, cenu aktiv a stabilitu

The Current Account and Balance of Payments: Implications towards the Real Exchange Rate, GDP Growth, Asset Prices and Stability Abstract in English In the aftermath of the global financial crisis, ...

Clarson, Daniel; Čech, František; Baxa, Jaromír
Univerzita Karlova, 2022

Nízká porodnost a vládní politika k jejímu zvýšení jako výzva pro Jižní Koreu
Shin, David; Angelovská, Olga; Hájek, Lukáš
2022 - English
Since the Asian financial crisis in 1997, South Korea has undergone institutional changes in social welfare, especially in childcare and maternity protection policies (Chang, 1999; Seo, 2017). The changes were supposed to increase the birth rate (Song, 2003), but it is still declining, and policies are not effective (OECD, 2021). Birth rates are lowest among OECD member countries, population is aging, and economic and social consequences are being expected (Stephens, 2012, p. 7). It is in the government's interest to provide various family policies to ensure work-family life and a healthy family life (Chin, Lee, Lee, Son, Sung, 2011). The aim of this work is to partially contribute to the elucidation of the phenomenon of low fertility rate in South Korea. The thesis focuses on the questions of whether family policies tend to strengthen, whether a deeply developing social regime does not necessarily lead to social change, and whether Confucianism has a negative effect on fertility. This diploma thesis analyzes the phenomenon of low birth rates from many perspectives: economic (Becker, 1960), familialistic (Leitner, 2003) and cultural (Pfau-Effinger, 2005). In the economic part, an analysis of direct costs of South Korean families is performed, focusing on consumption expenditures on food, clothing,... Available in a digital repository NRGL
Nízká porodnost a vládní politika k jejímu zvýšení jako výzva pro Jižní Koreu

Since the Asian financial crisis in 1997, South Korea has undergone institutional changes in social welfare, especially in childcare and maternity protection policies (Chang, 1999; Seo, 2017). The ...

Shin, David; Angelovská, Olga; Hájek, Lukáš
Univerzita Karlova, 2022

Ovlivňují symbiotické bakterie odolnost skladištního roztoče Acarus siro vůči biocidním látkám?
Navrátilová, Blanka; Hubert, Jan; Mourek, Jan
2022 - English
Storage mite Acarus siro is one of the most distributed stored product mites in the world. It infests various products (grains, dried fruits, meat products, animal feed etc.) and causes allergic reactions in humans. For these reasons, it is important to find an effective strategy to suppress or even better to eliminate the mite from the storing facilities. Historically, there have been reported cases of the mite being resistant to several pesticides. In this thesis, four populations of Acarus siro were exposed to pesticides in different concentrations - first in the form of solutions and next as a diet additive. The populations showed divergent sensitivity to four selected pesticides (pirimiphos-methyl, chlorpyriphos-methyl, deltamethrin and deltamethrin in combination with piperonyl butoxide). The biggest differences were recorded in response to solutions of pirimiphos-methyl. This pesticide was then added to standard rearing diet in five concentrations. The mite populations were exposed to this died for 3 weeks. Control and pesticide-treated diet microbiome analyses revealed that 0.0125 µg×g-1 concentration causes hormoligosis in 6L and 6Tu strains. The same concentration was responsible for microbiome change in 6Z strain. Exposure to 1,25 µg×g-1 concentration caused microbial shifts in 6Z and... Skladištní roztoč Acarus siro (sladokaz moučný) je jeden z nejrozšířenějších skladištních roztočů na světě. Napadá širokou škálu produktů (obiloviny, sušené ovoce, masové výrobky, zvířecí krmiva atd.) a způsobuje alergické reakce u lidí. Z těchto důvodů je nezbytné najít efektivní strategii, která ho dokáže potlačit a ideálně roztoče zcela z nežádoucího prostředí odstranit. V historii u něj byla pozorována rezistence vůči několika pesticidním látkám. V této práci byly čtyři populace Acarus siro vystaveny pesticidům v různých koncentracích - nejprve ve formě roztoků a následně jako aditivum v dietě. Populace vykazovaly odlišnou citlivost na čtyři zvolené pesticidy (pirimifos-metyl, chlorpyrifos-metyl, deltamethrin a deltamethrin v kombinaci s piperonylbutoxidem). Největší rozdíly byly zaznamenány v reakci na roztoky pirimifos-methylu. Ten byl následně přidán v pěti koncentracích do standardní diety, na které roztoči rostli po dobu 3 týdnů. Analýza mikrobiomů z kontrolní diety a z diety ovlivněné pesticidem ukázala, že koncentrace 0,0125 µg×g-1 způsobuje u laboratorního kmene 6L a kmene 6Tu hormoligózu. Stejná koncentrace pak způsobila změnu ve složení mikrobiomu kmene 6Z. Vystavení koncentraci 1,25 µg×g-1 pak způsobilo změnu složení u kmene 6Z a 6Tk. U kmene 6Tk došlo ke snížení zastoupení... Keywords: roztoči; Acarus siro; pesticidy; bakterie; degradace; hormoligóza; mikrobiom; Solitalea-like bakterie; Sodalis-like bakterie; mite; Acarus siro; pesticides; bacteria; pesticide degradation; hormoligosis; microbiome; Solitalea-like bacteria; Sodalis-like bacteria Available in a digital repository NRGL
Ovlivňují symbiotické bakterie odolnost skladištního roztoče Acarus siro vůči biocidním látkám?

Storage mite Acarus siro is one of the most distributed stored product mites in the world. It infests various products (grains, dried fruits, meat products, animal feed etc.) and causes allergic ...

Navrátilová, Blanka; Hubert, Jan; Mourek, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Kde se potkávají hry a příběhy: Čtyři rámce významu v herním systému City of Mist
Picková, Tereza; Spalová, Barbora; Testa, Alessandro
2022 - English
. a. by the plurality of "worlds" the players operate in, and pertinent plurality of roles adopted frame analysis (see Fine 2002), describes three of these "worlds of meaning": the frame of the "the frame of the storytellers". Ad playing games resemble "storytelling events" (Georges 1969), and how this fact differentiates this genre from "classical" games. This framework broadens the understating of players d with the storyteller's agenda and expectations linked to this role. This unique form gaming world in the primary framework of the "real" Tento text se zaměřuje na zkoumání tzv. Stolových her "na hrdiny", které se vyznačují mimo jiné značnou imerzivitou, pluralitou "světů", ve kterých hráči operují a s tímto spjatou pluralitou rolí, které jsou těmito hráči adoptovány. Klasická studie této plurality publikovaná G. A. Finem inspirovaná prací E. Goffmana a jeho analýzou rámců (srov. Fine 2002) představuje tři z těchto "světů významu"; rámec lidí, rámec hráčů a rámec postav ve hře. Tato práce si klade za cíl rozšířit klasický model G. A. Fina, obohacením tohoto třístupňového modelu přidáním čtvrtého rámce nazvaného "rámec vypravěčů". Přidání rámce vypravěčů kazuje, do jaké míry se rolové hry podobají tzv. "příběhovým událostem" (Georges 1969), a jak je tato skutečnost odlišuje od klasických her, a staví je do unikátní pozice procesů kolaborativní narace. Rámec navíc přináší pochopení určitého chování hráčů, k vypravěčskou agendou a očekáváními spjatými s touto rolí. Tato jedinečná forma interakce je zkoumána z pohledu hry i z pohledu vypravěčství, přičemž předmětem analýzy je kromě momentů diskrepanc mezi čtyřmi světy významu také zvládání těc předcházení, a aplikace kompetencí získaných při hraní těchto her v mimo herních situacích v primárním rámci žitého světa. Keywords: Stolní role-playové hry; analýza rámců; vypravěčství; storytelling event; City of Mist; reflexivita; mnohost světů významu; kolaborativní vyprávění; Table-top role-playing games; frame analysis; storytelling; storytelling event; City of Mist; reflexivity; multiplicity of worlds of meaning; collaborative storytelling Available in a digital repository NRGL
Kde se potkávají hry a příběhy: Čtyři rámce významu v herním systému City of Mist

. a. by the plurality of "worlds" the players operate in, and pertinent plurality of roles adopted frame analysis (see Fine 2002), describes three of these "worlds of meaning": the frame of the "the ...

Picková, Tereza; Spalová, Barbora; Testa, Alessandro
Univerzita Karlova, 2022

Integrace imigrantů v Evropě: příklad afrických imigrantů v České republice.
Ndiforn Ambenji, Aji Naomi; Uherek, Zdeněk; Jelínková, Marie
2022 - English
Integration of Immigrants in Europe: An example of African Immigrants in the Czech Republic This study aimed to contribute to the understanding of the integration of African immigrants in Europe by the case study example of the Czech Republic. The following procedure was chosen to achieve this goal; firstly to briefly introduce African migration in the Czech Republic in the context of migration to Europe and integration of foreigners in the Czech Republic, secondly to analyze the integration of African immigrants into the Czech Republic, and thirdly to evaluate the contribution of Czech institutions to the smooth integration. The research for the case study was carried out on a sample of 50 African immigrants in the Czech Republic selected by the purpose and the snowball sampling methods. The sampling methods determined that the study covered migrants predominantly from Central and West Africa, who do not form the largest but important African group living in the Czech Republic. It also focused mainly on the population living in the Czech Republic for a long time, usually over ten years, partly with the citizenship of the Czech Republic. Men predominated in the sample, just as they predominate in the African population in the Czech Republic. Emphasis was placed primarily on structural integration,... Integrace imigrantů v Evropě: příklad afrických imigrantů v České republice Cílem této studie bylo přispět k poznání integrace afrických imigrantů v Evropě příkladem z České republiky jako případové studie. K dosažení tohoto cíle byl zvolen následující postup; za prvé krátce představit africkou migraci v České republice v kontextu migrace do Evropy a údajů o integraci cizinců v České republice; za druhé na vybraném vzorku analyzovat integraci afrických imigrantů do České republiky a za třetí zhodnotit přínos české společnosti k hladké integraci afrických imigrantů. Výzkum pro účely případové studie se uskutečnil na vzorku 50 afrických imigrantů v České republice vybraných metodou účelového výběru a metodou sněhové koule. Výběrové kroky determinovaly, že se studie soustředila na migranty ze střední a západní Afriky, kteří netvoří největší, ale významnou africkou skupinu žijící v České republice. Dále se výzkum soustředil především na populaci žijící v České republice dlouhodobě, zpravidla nad deset let, částečně s občanstvím České republiky. Ve vzorku převládali muži stejně, jako převládají v africké populaci v České republice. Důraz byl kladen především na strukturální integraci, na integraci do institucionálního rámce České republiky umožňující zabezpečení základních životních potřeb. Šetření... Keywords: sociologie; migrace; Afrika; Česká republika; sociology; migration; Africa; Czech Republic Available in a digital repository NRGL
Integrace imigrantů v Evropě: příklad afrických imigrantů v České republice.

Integration of Immigrants in Europe: An example of African Immigrants in the Czech Republic This study aimed to contribute to the understanding of the integration of African immigrants in Europe by ...

Ndiforn Ambenji, Aji Naomi; Uherek, Zdeněk; Jelínková, Marie
Univerzita Karlova, 2022

Feministické užití sociálních médií v Číně: Sebeprezentace, strategie a překážky.
Wang, Zijin; Vochocová, Lenka; Reifová, Irena
2022 - English
In recent years, feminism has got a more comprehensive range of supporters in China. But feminists on Chinese social media are usually stereotyped as radical, hysterical, and irrational. However, through semi-structured interviews with 15 feminists who actively use social media, their confusion of identity self-presentation and the compromise in the face of many online scenarios are presented. This study reveals the main obstacles feminists encounter when using social media to pursuit women's rights and the flexible and individualized strategies they adopted in the Chinese context. Finally, this thesis argues that feminism has a limited transformative effect on social media. The interplay between feminists' situations and their uses of social media is gradually deepening feminists' dilemmas in the public sphere. This study aims to describe the online experiences and difficulties of young Chinese feminists, thus contributing to a more critical understanding of hashtag feminism in China. Keywords: Chinese feminism; social media; hashtag feminism; online strategy; semi-structured interviews; feminist identity Keywords: gender; sociální média; feminismus; Gender; Social Media; Feminism Available in a digital repository NRGL
Feministické užití sociálních médií v Číně: Sebeprezentace, strategie a překážky.

In recent years, feminism has got a more comprehensive range of supporters in China. But feminists on Chinese social media are usually stereotyped as radical, hysterical, and irrational. However, ...

Wang, Zijin; Vochocová, Lenka; Reifová, Irena
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases