Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 17611
Published from to

Open Access: the science that is not visible, does not exist
Amaro, Bianca
2019 - English
The importance of open access to make known and recognized in the world of science. The vocation of Latin America in open access to scientific information. Brazil, a success story. Keywords: otevřený přístup; otevřená věda; Brazílie; open access; open science; Brazil Available in the NTK library.
Open Access: the science that is not visible, does not exist

The importance of open access to make known and recognized in the world of science. The vocation of Latin America in open access to scientific information. Brazil, a success story.

Amaro, Bianca
Národní technická knihovna, 2019

12. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích
Národní technická knihovna
2019 - Czech
Keywords: šedá literatura; digitální knihovny; vědecká setkání; autorské právo Available in the NTK library.
12. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2019

Koncepce institucionálního repozitáře NTK a jeho vývoj
Černohlávková, Petra; Vyčítalová, Hana
2019 - Czech
Keywords: institucionální repozitáře; NTK; koncepce; vývoj; institutional repositories; NTK; conception; development Available in the NTK library.
Koncepce institucionálního repozitáře NTK a jeho vývoj

Černohlávková, Petra; Vyčítalová, Hana
Národní technická knihovna, 2019

Metodika pro přidělování a správu životního cyklu unikátních perzistentních identifikátorů digitálních dokumentů podle standardu URN:NBN
Vašek, Zdeněk; Řehánek, Martin; Cubr, Ladislav,
2019 - Czech
Cílem metodiky je poskytnout návod producentům a správcům digitalizovaných dokumentů, jak správně získávat perzistentní identifikátory v systému ČIDLO a jak nakládat s identifikovanými dokumenty tak, aby byla dodržena pravidla standardu URN:NBN na národní i mezinárodní úrovni a zároveň bylo vyhověno požadavkům na autenticitu, dlouhodobé uložení, správu a také zpřístupnění digitálního dokumentu Keywords: internetové zdroje; elektronické dokumenty; správa elektronických dokumentů; unifikovaný název zdroje; unifikovaný lokátor zdroje; digitální repozitáře; paměťové instituce; vědecký výzkum; počítačové sítě Available in a digital repository NRGL
Metodika pro přidělování a správu životního cyklu unikátních perzistentních identifikátorů digitálních dokumentů podle standardu URN:NBN

Cílem metodiky je poskytnout návod producentům a správcům digitalizovaných dokumentů, jak správně získávat perzistentní identifikátory v systému ČIDLO a jak nakládat s identifikovanými dokumenty tak, ...

Vašek, Zdeněk; Řehánek, Martin; Cubr, Ladislav,
Národní knihovna ČR, 2019

Conference on Grey Literature and Repositories
Vyčítalová, Hana
2019 - English
Keywords: šedá literatura; vědecká setkání; autorské právo; vysokoškolské práce; digitální knihovny Available in the NTK library.
Conference on Grey Literature and Repositories

Vyčítalová, Hana
Národní technická knihovna, 2019

Cestovní zpráva z Open Repositories 2019: all the user needs
Černohlávková, Petra
2019 - Czech
Konference Open Repositories se snaží účastníkům přiblížit nejnovější trendy v oblasti digitálních repozitářů, jedná se tedy o velmi důležité téma vzhledem k tomu, že NTK provozuje dva digitální repozitáře. Účastnice získala přehled o nejnovějším vývoji technologií v oblasti repozitářů a měla možnost navázat kontakty s provozovateli podobných repozitářů po celém světě. Nejpřínosnější byla sekce věnovaná softwaru Invenio, který NTK využívá pro oba repozitáře a pracuje na upgradu na verzi 3. The Open Repositories conference aims to bring participants the latest trends in digital repositories. This is a very important topic to the NTK that operates two digital repositories. The participant gained an overview of the latest developments in repository technologies and had the opportunity to establish contacts with repository operators around the world. The most beneficial was the section devoted to Invenio software, which the NTK uses for both repositories and is working on upgrade to version 3. Keywords: repozitáře; Invenio; konference; uživatelské potřeby; uživatelské rozhraní; repositories; Invenio; conference; user needs; user interface Available in the NTK library.
Cestovní zpráva z Open Repositories 2019: all the user needs

Konference Open Repositories se snaží účastníkům přiblížit nejnovější trendy v oblasti digitálních repozitářů, jedná se tedy o velmi důležité téma vzhledem k tomu, že NTK provozuje dva digitální ...

Černohlávková, Petra
Národní technická knihovna, 2019

Nové kompetencie akademickej knižnice
Černohlávková, Petra; Vyčítalová, Hana
2019 - Czech
Konferenci uspořádala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích v rámci akce Týždeň vedy a techniky na Slovensku, hlavními tématy byly repozitáře a otevřený přístup. Účastnice zde na žádost organizátorů představily repozitáře NTK, zejména institucionální repozitář. The conference was organized by the Pavol Jozef Šafárik University in Košice as part of the Week of Science and Technology in Slovakia, the main topics were repositories and open access. At the request of the organizers, the participants presented NTK repositories, in particular the NTK institutional repository. Keywords: otevřený přístup; digitální repozitáře; otevřená věda; Creative Commons; open access; digital repositories; open science; Creative Commons Available in the NTK library.
Nové kompetencie akademickej knižnice

Konferenci uspořádala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích v rámci akce Týždeň vedy a techniky na Slovensku, hlavními tématy byly repozitáře a otevřený přístup. Účastnice zde na žádost ...

Černohlávková, Petra; Vyčítalová, Hana
Národní technická knihovna, 2019

HathiTrust and collaborative collection services
Weltin, Heather
2019 - English
HathiTrust started in 2008 as a partnership of academic and research institutions with an initial focus on preserving and providing access to digitized book and journal content from member library collections around the world. In the years since this remains a core tenant of what HathiTrust does. By focusing on numerous collaborative collection services, HathiTrust is able to contribute to the world’s research, scholarship, and the common good. This talk will include an overview of the history and mission of HathiTrust with a focus on how our collaborative collection services are key to achieving everything we do. Keywords: HaithyTrust; spolupráce; výzkumné instituce; digitální sbírky; HaithyTrust; collaboration; research institutions; digital collections Available in the NTK library.
HathiTrust and collaborative collection services

HathiTrust started in 2008 as a partnership of academic and research institutions with an initial focus on preserving and providing access to digitized book and journal content from member library ...

Weltin, Heather
Národní technická knihovna, 2019

Project DEAL
Grötschel, Martin
2019 - English
DEAL is an initiative of the Alliance of Science Organizations in Germany with the goal to conclude nationwide licensing agreements for the entire portfolio of electronic journals from major academic publishers. The intention is to bring about significant change to the status quo in relation to negotiations, content and pricing in the process and to achieve wide-scale, lasting improvements in open access to scholarly literature. The first agreement with a major publisher was signed on January 15, 2019 – after a long series of negotiations. I am a member of the DEAL negotiation team and will report on the whole range of plans and challenges as well as my expectations for future development. Keywords: Alliance of Science Organizations; Německo; vydavatelé; elektronické časopisy; smlouvy; Alliance of Science Organizations; Germany; academic publishers; electronic journals; contracts Available in the NTK library.
Project DEAL

DEAL is an initiative of the Alliance of Science Organizations in Germany with the goal to conclude nationwide licensing agreements for the entire portfolio of electronic journals from major academic ...

Grötschel, Martin
Národní technická knihovna, 2019

Konference EFI 2018
Národní technická knihovna; Dibuszová, Eva; Svoboda, Martin
2018 - Czech
Keywords: Národní technická knihovna; National Library of Technology; informační služby; vědecká setkání; knihovny Available in the NTK library.
Konference EFI 2018

Národní technická knihovna; Dibuszová, Eva; Svoboda, Martin
Národní technická knihovna, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases