Number of found documents: 463
Published from to

Způsob provedení hydrogeologické stopovací zkoušky v puklinovém prostředí s využitím fluorescenčních stopovačů
Bílý, P.; Rohovec, Jan; Baier, J.; Vašíček, R.
2016 - Czech
Účelem předkládané metodiky je definování optimálního a efektivního postupu prací a nástrojů pro provádění a vyhodnocování stopovacích zkoušek, využívajících vybrané skupiny běžně dostupných netoxických fluorescenčních látek. Metodika je zpracována pro stopovací zkoušky s umělým zvýšením hydraulického spádu na vstupu (vtláčecí stopovací zkoušky) a sledováním změn koncentrace stopovače na výstupu testovaného profilu. Sběr dat probíhá kontinuálním způsobem, s on-line přístupem a umožňuje implementaci dat do matematického modelu. Metodika je přímo cílená pro geologické prostředí s puklinovou propustností. The aim of the methodology is defining of optimal tools and effective work flow to perform and well evaluate tracer tests using fluorescent, non toxic tracers. The methodology focuses on in-situ tests in fractures rock environment, applying artificial hydraulic gradient and monitoring of changes in tracer concentration during test period. Data record is continuous and provide inputs into the numerical models. Keywords: fluorescent tracer field test validation fracture system Available at various institutes of the ASCR
Způsob provedení hydrogeologické stopovací zkoušky v puklinovém prostředí s využitím fluorescenčních stopovačů

Účelem předkládané metodiky je definování optimálního a efektivního postupu prací a nástrojů pro provádění a vyhodnocování stopovacích zkoušek, využívajících vybrané skupiny běžně dostupných ...

Bílý, P.; Rohovec, Jan; Baier, J.; Vašíček, R.
Geologický ústav, 2016

Paleomagnetický výzkum horninového podloží v okolí jaderné elektrárny Dukovany : zpráva za rok 2016
Schnabl, Petr; Pruner, Petr; Čížková, Kristýna; Kdýr, Šimon
2016 - Czech
Keywords: palaomagnetism; rocks; Dukovany Available at various institutes of the ASCR
Paleomagnetický výzkum horninového podloží v okolí jaderné elektrárny Dukovany : zpráva za rok 2016

Schnabl, Petr; Pruner, Petr; Čížková, Kristýna; Kdýr, Šimon
Geologický ústav, 2016

Laboratorní zkoušky popílko-cementové směsi pro akci tunel Ejpovice : závěrečná zpráva
Petružálek, Matěj; Svoboda, L.
2016 - Czech
Keywords: geomechanics; research report Available at various institutes of the ASCR
Laboratorní zkoušky popílko-cementové směsi pro akci tunel Ejpovice : závěrečná zpráva

Petružálek, Matěj; Svoboda, L.
Geologický ústav, 2016

Laboratorní zkoušky hornin na vzorcích z lokality NJZ EDU 5 prostoru jaderného ostrova a chladící věže (Dukovany). Závěrečná zpráva
Petružálek, Matěj
2016 - Czech
Keywords: rocks; analysis; Dukovany Available at various institutes of the ASCR
Laboratorní zkoušky hornin na vzorcích z lokality NJZ EDU 5 prostoru jaderného ostrova a chladící věže (Dukovany). Závěrečná zpráva

Petružálek, Matěj
Geologický ústav, 2016

Přehled lokalit těžby nerostných surovin v CHKO Křivoklátsko
Žák, Karel
2016 - Czech
Keywords: mining history; nature protection Available at various institutes of the ASCR
Přehled lokalit těžby nerostných surovin v CHKO Křivoklátsko

Žák, Karel
Geologický ústav, 2016

Laboratorní zkoušky hornin na vzorcích z lokality NJZ EDU 6 - Dukovany : závěrečná zpráva
Petružálek, Matěj
2015 - Czech
Spolupracovali: Ing. Libor Svoboda, Vlastimil Filler, Vlastimil Nemejovský. Keywords: rocks testing; research report; elastic moduls Available at various institutes of the ASCR
Laboratorní zkoušky hornin na vzorcích z lokality NJZ EDU 6 - Dukovany : závěrečná zpráva

Spolupracovali: Ing. Libor Svoboda, Vlastimil Filler, Vlastimil Nemejovský.

Petružálek, Matěj
Geologický ústav, 2015

Magnetostratigrafie lomských a libkovických vrstev: vrt HK772 : zpráva za rok 2015
Schnabl, Petr; Pruner, Petr; Čížková, Kristýna; Petráček, Jiří; Kdýr, Šimon
2015 - Czech
Keywords: magnetostratigraphy; palaeomagnetism; research report Available at various institutes of the ASCR
Magnetostratigrafie lomských a libkovických vrstev: vrt HK772 : zpráva za rok 2015

Schnabl, Petr; Pruner, Petr; Čížková, Kristýna; Petráček, Jiří; Kdýr, Šimon
Geologický ústav, 2015

Izotopové složení uhlíku v HCO.sup.3./sup. a CO.sup.2./sup. v roztoku v zaplavené části Hranické propasti a izotopové složení uhlíku a kyslíku specifických typů speleotém (raftů)
Žák, Karel
2015 - Czech
Keywords: speleothems; karst; geochemistry Available at various institutes of the ASCR
Izotopové složení uhlíku v HCO.sup.3./sup. a CO.sup.2./sup. v roztoku v zaplavené části Hranické propasti a izotopové složení uhlíku a kyslíku specifických typů speleotém (raftů)

Žák, Karel
Geologický ústav, 2015

Chemický průzkum skel z období vrcholného středověku III
Jonášová, Šárka
2015 - Czech
Keywords: chemistry; analytical chemistry; chemical analysis; glass; archaeology; middle ages; medieval archaeology Available at various institutes of the ASCR
Chemický průzkum skel z období vrcholného středověku III

Jonášová, Šárka
Geologický ústav, 2015

Mineralogicko-petrografická charakteristika vzorků tatranské žuly
Breiter, Karel
2015 - Czech
Keywords: granite; mineralogy; petrography Available in a digital repository NRGL
Mineralogicko-petrografická charakteristika vzorků tatranské žuly

Breiter, Karel
Geologický ústav, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases