Number of found documents: 84
Published from to

Od května budou dejvičtí studenti chodit "do Traverzy". Jméno kavárny v NTK vymyslela studentka marketingové komunikace.
Národní technická knihovna
2012 - Czech
Keywords: kavárna; soutěž; provozovatel; Národní technická knihovna; café; competition; entrepreneur; National technical library; restaurace Available in the NTK library.
Od května budou dejvičtí studenti chodit "do Traverzy". Jméno kavárny v NTK vymyslela studentka marketingové komunikace.

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2012

Bílá stuha
Národní technická knihovna; Tereza Velíková
2012 - Czech
Keywords: promítání; německý film; Národní technická knihovna; Artcam; film screening; german film; National technical library; Artcam; filmy Available in the NTK library.
Bílá stuha

Národní technická knihovna; Tereza Velíková
Národní technická knihovna, 2012

Přečtěte si, co četl Karel Čapek
Národní technická knihovna; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
2012 - Czech
Keywords: osobní knihovny; Karel Čapek; edice; Ústav informačních studií a knihovnictví; private libraries; Karel Čapek; edition; Institute of Information Studies and Librarianship; knihovny; projekty Available in the NTK library.
Přečtěte si, co četl Karel Čapek

Národní technická knihovna; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Národní technická knihovna, 2012

Alois a Vilém Mrštíkové
Macháčková, Romana; Procházková, Andrea
2012 - Czech
Keywords: Alois Mrštík; Vilém Mrštík; vesnice; sociologie venkova Available in a digital repository NRGL
Alois a Vilém Mrštíkové

Macháčková, Romana; Procházková, Andrea
Muzeum Brněnska, 2012

NTK jako první popisuje elektronické zpracování šedé literatury
Národní technická knihovna
2012 - Czech
Keywords: Národní úložiště šedé literatury; certifikovaná metodika; digitální repozitář; National Repository of Grey Literature; certificates on the methodology; digital repository; best practises; digitální knihovny; metody; metadata; elektronické zdroje Available in the NTK library.
NTK jako první popisuje elektronické zpracování šedé literatury

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2012

Národní technická knihovna chce pracovat efektivněji, pomohou jí k tomu peníze z Evropského sociálního fondu
Národní technická knihovna
2012 - Czech
Keywords: zaměstnanci; informační zdroje; efektivita; projekt; EFI; employees; information services; effectiveness; project; strategické plánování; knihovny; informační služby Available in the NTK library.
Národní technická knihovna chce pracovat efektivněji, pomohou jí k tomu peníze z Evropského sociálního fondu

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2012

Nová výstava Národní technické knihovny se vydává pod povrch měst
Národní technická knihovna
2011 - Czech
Keywords: výstava; Národní technická knihovna; historický fond; kanalizace; exhibition; National technical library; historical collection; sewer; staré tisky; kanalizační sítě; urbanismus; výstavy Available in the NTK library.
Nová výstava Národní technické knihovny se vydává pod povrch měst

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2011

Poznejte mobilní web NTK!
Národní technická knihovna
2011 - Czech
Keywords: webová stránka; mobilní web; Národní technická knihovna; website; mobile web; National technical library; webové stránky; knihovny Available in the NTK library.
Poznejte mobilní web NTK!

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2011

Konference KRE 11
Národní technická knihovna
2011 - Czech
Keywords: mezinárodní konference; financování výzkumu; international conference; research funding; výzkum; vzdělání; veřejné finance; vědecká setkání Available in the NTK library.
Konference KRE 11

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2011

Objednejte si svého knihovníka
Národní technická knihovna
2011 - Czech
Keywords: knihovník; referenční služby; knihovní služby; librarian; reference services; library services; informační služby; knihovny Available in the NTK library.
Objednejte si svého knihovníka

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases