Number of found documents: 8016
Published from to

Důvěra k vybraným institucím veřejného života – březen 2019
Hanzlová, Radka
2019 - Czech
V březnu 2019 byla součástí pravidelného šetření CVVM otázka zjišťující důvěru občanů ve vybrané společenské instituce. Tato otázka se opakuje dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Největší důvěře ze zkoumaných veřejných institucí se těší armáda (70 %) a policie ČR (69 %), nejméně lidé důvěřují politickým stranám a hnutím (25 %) a církvím (27 %). Výraznější převaha důvěry nad nedůvěrou je patrná ještě v případě soudů, bank, odborů, výzkumů veřejného mínění a rádií. U ostatních institucí (internet, televize, tisk, neziskové organizace) již výrazněji převažuje nedůvěra. In March 2019 as a part of Public Opinion Research Centre's survey there was a question investigating citizens' trust to some social institutions. Keywords: social institutions; trust Fulltext is available at external website.
Důvěra k vybraným institucím veřejného života – březen 2019

V březnu 2019 byla součástí pravidelného šetření CVVM otázka zjišťující důvěru občanů ve vybrané společenské instituce. Tato otázka se opakuje dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Největší důvěře ze ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2019

Voličské preference, faktory rozhodování a témata voleb do Evropského parlamentu v dubnu 2019
Pilnáček, Matouš
2019 - Czech
V šetření realizovaném v dubnu 2019 CVVM zjišťovalo ochotu veřejnosti zúčastnit se voleb do Evropského parlamentu, podporu jednotlivých politických stran a faktory voličského rozhodování. Voličské preference zahrnují pouze lidi, kteří by pravděpodobně šli volit a osoby, které ještě neví, jak by pravděpodobně volili, zde mají samostatnou kategorii. In a survey conducted by Public Opinion Research Centre in April 2019, we investigated whether people are willing to take part in elections to the European Parliament, how they trust to political Parties and decision-making voter factors. The voter preferences include only the views of those people who are likely to vote, while people who do not yet know how they will vote have their own category here Keywords: political parties; election; European union Fulltext is available at external website.
Voličské preference, faktory rozhodování a témata voleb do Evropského parlamentu v dubnu 2019

V šetření realizovaném v dubnu 2019 CVVM zjišťovalo ochotu veřejnosti zúčastnit se voleb do Evropského parlamentu, podporu jednotlivých politických stran a faktory voličského rozhodování. Voličské ...

Pilnáček, Matouš
Sociologický ústav, 2019

Důvěra v evropské a mezinárodní instituce - duben 2019
Medzihorská, Eva
2019 - Czech
V rámci dubnového šetření pokládalo CVVM sadu otázek týkající se důvěry občanů mezinárodním organizacím a institucím Evropské unie. Konkrétně občané vyjadřovali míru své důvěry k Severoatlantické alianci (NATO), Organizaci spojených národů (OSN) a Evropské unii (EU). Z institucí Evropské unie pak hodnotili, nakolik důvěřují Evropské komisi, Evropskému parlamentu, předsedovi Evropské rady (tzv. evropskému prezidentovi) a vysoké představitelce EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku (tzv. ministryni zahraničí EU). In April 2019 Public Opinion Research Centre included a block of questions connected to confidence in European Union and international institutions. Questions focused mainly on trust in European Union in general and its concrete authorities. In connection to international institutions respondents evaluated their trust in United Nations and North Atlantic Treaty Organisation. Keywords: international institutions; European union Fulltext is available at external website.
Důvěra v evropské a mezinárodní instituce - duben 2019

V rámci dubnového šetření pokládalo CVVM sadu otázek týkající se důvěry občanů mezinárodním organizacím a institucím Evropské unie. Konkrétně občané vyjadřovali míru své důvěry k Severoatlantické ...

Medzihorská, Eva
Sociologický ústav, 2019

Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii – duben 2019
Čadová, Naděžda
2019 - Czech
V dubnu 2019 bylo v pravidelném šetření CVVM Naše společnost zkoumáno téma postojů české veřejnosti k Evropské unii. Konkrétně byla zjišťována spokojenost českých občanů s členstvím v Evropské unii, postoje k různým výrokům týkajícím se členství v EU a názory na to, zda má či nemá být Česká republika členem Evropské unie.. The press release presents some results of April 2019 survey, which focused on Czech public opinion on the EU membership. The topics presented here are the satisfaction with EU membership and evaluation of pros and cons of the EU membership. The report contains also comparison with previous surveys. Keywords: EU membership; EU Fulltext is available at external website.
Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii – duben 2019

V dubnu 2019 bylo v pravidelném šetření CVVM Naše společnost zkoumáno téma postojů české veřejnosti k Evropské unii. Konkrétně byla zjišťována spokojenost českých občanů s členstvím v Evropské unii, ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2019

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti – duben 2019
Tuček, Milan
2019 - Czech
V rámci dubnového šetření se CVVM zabývalo otázkou vzájemného soužití romské menšiny s ostatními obyvateli ČR, dále se věnovalo názorům na možnosti, které Romové mají v české společnosti, a zjišťovalo postoje veřejnosti k tomu, jak vláda a místní samosprávy řeší problematiku romské menšiny. April survey of CVVM focused on public attitude and public relationships between Czech population and Romany minority. Survey showed that almost three quarters of Czech citizens (72%) see living together of Romany and non-Romany population as bad in Czech Republic generally. Keywords: Romany minority; minority Fulltext is available at external website.
Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti – duben 2019

V rámci dubnového šetření se CVVM zabývalo otázkou vzájemného soužití romské menšiny s ostatními obyvateli ČR, dále se věnovalo názorům na možnosti, které Romové mají v české společnosti, a zjišťovalo ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2019

Montáž a čas ve vizuální alegorii
Winter, Tomáš
2019 - Czech
Článek vychází z interpretace obrazu Čas a věčnost od Johna Haberleho. S využitím textů Waltera Benjamina, Craiga Owense, Susan Sontagové, Petera Bürgera and Benjamina Buchloha poukazuje ke specifické povaze vztahu mezi časem a alegorií a ke způsobům vyjádření této skutečnosti. This article is based on an interpretation of the painting Time and Eternity by John Haberle. Using texts by Walter Benjamin, Craig Owens, Susan Sontag, Peter Bürger and Benjamin Buchloh it refers to a specific nature of the relationship between allegory and time and the various modes of this form of expression. Keywords: Haberle John; symbol; allegory; montage Available at various institutes of the ASCR
Montáž a čas ve vizuální alegorii

Článek vychází z interpretace obrazu Čas a věčnost od Johna Haberleho. S využitím textů Waltera Benjamina, Craiga Owense, Susan Sontagové, Petera Bürgera and Benjamina Buchloha poukazuje ke specifické ...

Winter, Tomáš
Ústav dějin umění, 2019

Predatory publications in Scopus: evidence on cross-country differences
Macháček, Vít; Srholec, Martin
2019 - English
The paper maps the infiltration of so-called “predatory” scholarly journals into the citation database Scopus. Using the names of “potential, possible, or probable” predatory journals and publishers on Beall’s lists, we derived ISSNs of the respective journals from Ulrichsweb and searched Scopus with it. A total of 324 matched journals with 164 thousand documents indexed in Scopus over 2015-2017, making up a share of 2.8 % of the total articles have been identified. An analysis of cross-country differences in the tendency to publish in these journals reveals that overall the most affected are middle-income countries in Asia and North Africa. Kazakhstan is the country with the largest tendency to publish in predatory journals (18 %). More than 5 % is reported in 20 countries, including large countries such as Indonesia (18 %), Malaysia (11 %), India (10 %), or Nigeria (7 %). Neither developed countries are resistant to predatory publishing. More than 16 000 “potentially predatory” articles were published by authors from United States (0.67 %). Keywords: predatory journals; Beall's list; open access Available at various institutes of the ASCR
Predatory publications in Scopus: evidence on cross-country differences

The paper maps the infiltration of so-called “predatory” scholarly journals into the citation database Scopus. Using the names of “potential, possible, or probable” predatory journals and publishers ...

Macháček, Vít; Srholec, Martin
Národohospodářský ústav, 2019

Platy českých učitelů: nová naděje
Münich, Daniel; Smolka, V.
2019 - Czech
Platy českých učitelů patří v rámci ekonomicky nejvyspělejších zemí světa dlouhodobě k nejnižším. Jde o přirozený důsledek toho, že Česko na své regionální školství vydává zhruba o třetinu menší podíl hrubého domácího produktu (HDP), než je ve vyspělých zemích běžné.\nPokud by měl být průměrný plat českých učitelů v poměru k platům vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v Česku v roce 2018 srovnatelný s průměrem zemí EU resp. Finska či Německa, musel by dosahovat úrovně zhruba 53 000 Kč resp. 56 000 Kč, a nikoliv pouhých 36 000 Kč.\nPodíl průměrných učitelských platů na průměrné mzdě v národním hospodářství v roce 2018 meziročně narostl o2,9 procentních bodů adosáhl téměř 115 %. Znamenalo to však zatím pouze návrat na úroveň roku 2008, tedy před deseti lety, před finanční a následně ekonomickou krizí. Úroveň učitelských platů se sice v letech 2017–2018 výrazně zvýšila, ale ve stejné době dynamicky rostly i platy všech vysokoškolsky vzdělaných v celém nepodnikatelském sektoru. Předstih růstu platů učitelů tak byl zanedbatelný.\nRelativně nejlepší platy mají nejmladší začínající učitelé pod 30 let věku. V roce 2018 v této věkové skupině pobíralo vyšší plat než učitelé ‘pouze’ 69 % ne-učitelů (vysokoškolsky vzdělaní, stejného věku a pohlaví ve stejném regionu). O něco lépe na tom jsou nejstarší učitelé ve skupinách 50–59 a 60+. Relativně nejhorší platová situace je u učitelů středního věku 30–49 let, kde mzdu vyšší, než je jejich průměrný plat, pobírá více než 80 % demograficky podobných zaměstnanců.\nPlaty českých učitelů jsou extrémně nivelizované, respektive rovnostářské, a to jak v mezinárodním, tak národním srovnání. U nejmladší skupiny učitelů je variabilita platů ještě srovnatelná s administrativními pracovníky a vysokoškolsky vzdělanými pracovníky veřejného sektoru. Zatímco u ne-učitelů úroveň i variabilita platů s věkem roste, u učitelů platy s věkem (praxí) rostou velmi pomalu a jejich variabilita zůstává nízká.\nV roce 2018 došlo k poklesu podílu odměn na celkových učitelských platech. Výrazného navýšení učitelských platů v tomto roce se dosáhlo částečně na úkor již tak velmi nízké míry zásluhovosti.\nNavyšování učitelských platů za vlády Bohuslava Sobotky v období let 2014–2017 nepředstavovalo prioritu, která by šla nad rámec zvyšování platů v celém veřejném sektoru. Zlom k lepšímu byl vidět až v prvním povolebním roce 2018. Další vývoj se však zatím pohybuje ve sféře slibů a v lepším případě hrubých odhadů.\nPředvolební sliby ČSSD a hnutí ANO nejsou přímo srovnatelné. Zatímco první vzal jako základ průměrnou mzdu v národním hospodářství v roce 2021, druhý průměrné platy učitelů v roce 2017. Učitelský plat v roce 2021 by podle ČSSD měl být 49 530 Kč a podle hnutí ANO 47 367 Kč. Druhý ze slibů byl převzat do programového prohlášení vlády. Slib hnutí ANO je ale problematický, protože nepředjímá souběžný růst platů ostatních, který lze jen predikovat.\nPodle scénáře každoročního zvyšování učitelských platů o 7,5 % od roku 2020 by poměr učitelských platů vůči platům vysokoškolsky vzdělaných v Česku dosáhl průměru zemí EU až v roce 2030, tedy zhruba za deset let. K dosažení poměrů Německa a Finska by došlo až po 13–15 letech.\nPolitické sliby ohledně zvyšování učitelských platů dávané v dávnější minulosti byly nejasné, krátkodobé a málokdy došlo k jejich naplnění. To v očích veřejnosti výrazně oslabilo věrohodnost příslibů do budoucna. Jen vyšší věrohodnost slibů má potenciál trvale a výrazně zvýšit dlouhodobě nízký zájem o učitelskou profesi mezi nejmladší generací. Je třeba nejen naplnit závazky stávající, ale výrazně je protáhnout za horizont jednoho volebního období. Napomoci může deklarovaný konsensus významnějších parlamentních subjektů, zavedení zákonné indexace učitelských platů a zodpovědnější sestavování střednědobých výhledů státního rozpočtu. Teachers’ pay has long been lower in the Czech Republic than in almost all the other most economically developed countries. That is a natural consequence of the fact that the Czech Republic spends around one third less of its gross domestic product (GDP) on regional schooling than is usual in developed countries.\nIf Czech teachers’ average monthly salary was, relative to the salaries of other tertiary educated employees in the Czech Republic in 2018, comparable to the equivalent ratio in EU countries on average or in Finland or Germany, it should stand at around 53,000 or 56,000 CZK rather than the current 36,000 CZK.\nRelative to the average salary in the national economy, average teachers’ salaries rose year on year in 2018 by 2.9 percentage points to nearly 115%. Nevertheless, this only marked a return to the levels of 2008, i.e. ten years ago, prior to the global financial crisis. Teachers’ salaries were raised substantially in 2017-2018, but at the same time salaries for all tertiary educated employees rose substantially across the whole public sector. The raise in teachers’ salaries was thus hardly ahead of the game.\nIn relative terms, teachers at the beginning of their careers in the under 30 age bracket are the best paid. In 2018, ‘only’ 69% of non-teachers in this age group received higher salaries than their teacher peers (tertiary educated, same age and gender in the same region). Next best is the situation among the oldest teachers, in the 50-59 and 60+ age brackets. Teachers in the middle age bracket, 30-49 years, receive the worst pay in relative terms: 80% of demographically equivalent employees earn more than the teachers’ average salary.\nCzech teachers’ salaries are highly equalized, or even egalitarian, both in national and international comparison. In the youngest age bracket the variability in pay is comparable with that of administrative staff and other university educated public sector employees. However, whereas pay grades and variability increase with age (and experience) among non-teachers, teachers’ pay rises extremely slowly with age (experience) and its variability remains low.\nIn 2018 the already low share of overall teachers’ pay allocated to merit-based bonuses decreased. The substantial raise to teachers’ salaries in that year was achieved partially at the expense of further reducing the already very low levels of merit-based pay.\nUnder Bohuslav Sobotka’s government in 2014-2017, raising teachers’ pay was not a priority above and beyond increasing salaries across the whole public sector more generally. A turn for the better in this respect only became apparent during the first year of the new government in 2018. Further development on this front is however still in the realm of promises, or at best rough estimates for 2019.\nThe pre-election pledges made by ČSSD and ANO in this area are not mutually comparable. While ČSSD took the average salary in the national economy in 2021 as the basis for its calculations, the second took average teachers’ salaries in 2017. Thus, in 2021 teachers should be paid 49,530 CZK per month according to ČSSD and 47,367 CZK according to ANO. The latter figure was adopted into the government’s statement of policy. However, ANO’s promise is problematic because it does not anticipate the concurrent growth of salaries in other professions, which can only be broadly predicted.\nIf teachers’ pay were to increase by 7.5% annually from 2020 onwards, the level of teachers’ pay relative that of other tertiary educated public sector employees in the Czech Republic would match the equivalent ratio across the EU as a whole only in 2030, i.e. a decade from now. To reach the relative levels in Germany or Finland would take 13-15 years.\nPrevious political promises in the more distant past regarding raises to teachers’ pay were vague, short-lived and rarely fulfilled. The consequence of that has been to substantially reduce the public’s belief in such pledges. In order to permanently and substantially increase the long existing low level of interest in the teaching profession among the youngest generations these pledges must be given greater credibility. It is not only essential that the current commitments be fulfilled, but also that they be extended well beyond a single term of election. Help in achieving this may come through key political parties declaring their consensus, the introduction of statutory salary indexation for teachers and a more responsible approach to compiling the mid-term state budget outlook. Keywords: teachers’ pay; Czech Republic Available in digital repository of the ASCR
Platy českých učitelů: nová naděje

Platy českých učitelů patří v rámci ekonomicky nejvyspělejších zemí světa dlouhodobě k nejnižším. Jde o přirozený důsledek toho, že Česko na své regionální školství vydává zhruba o třetinu menší podíl ...

Münich, Daniel; Smolka, V.
Národohospodářský ústav, 2019

Důvěra vrcholným ústavním činitelům – květen 2019
Červenka, Jan
2019 - Czech
CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v květnovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným vrcholným politikům. Předložený seznam tentokrát obsahoval jména třiceti čelných ústavních činitelů. Do výzkumu byli zařazeni prezident, předseda Senátu, předseda Poslanecké sněmovny, členové vlády, předsedové poslaneckých klubů parlamentních politických stran, ombudsmanka, guvernér ČNB a předseda Ústavního soudu. In May 2019 the Public Opinion Researcch Centre investigated whether respondents trust to selected top politicians. They were given a list with 30 names of top politicians. In a survey there were included names of membres of government, president, chairmen of Senate and Chamber of Deputies, chairmen of parliamentary clubs of political parties in the Chamber of Deputies, chairman of Constitutional Court, governor of the Czech National Bank, and ombudsman. Keywords: membres of government; chairmen of Senate; chairman of Chamber of Deputies; parliamentary clubs; Constitutional Cour; Czech National Bank; ombudsman Fulltext is available at external website.
Důvěra vrcholným ústavním činitelům – květen 2019

CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v květnovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným vrcholným politikům. Předložený seznam tentokrát obsahoval jména třiceti čelných ústavních ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2019

Česká veřejnost k problematice geneticky upravených potravin – duben 2019
Hanzlová, Radka
2019 - Czech
V dubnovém výzkumu zjišťovalo CVVM SOÚ AV ČR postoje české veřejnosti ke geneticky upraveným potravinám. Konkrétně bylo zjišťováno, zda se respondenti již s pojmem modifikovaných nebo geneticky upravených potravin setkali, dále vyjadřovali, do jaké míry je toto téma zajímá a zda mají dostatek informací o problematice geneticky modifikovaných potravin. Následně zodpovídali, jak často při nákupu potravin sledují údaje o genetické úpravě potravin či složek výrobku na etiketách výrobků. Poslední částí bloku byla sada výroků týkajících se bezpečnosti a morální přijatelnosti konzumace takových potravin, stavu vědeckého poznání jejich dopadů na zdraví člověka a nakupování geneticky modifikovaných potravin. In April 2019 Public Opinion Research Centre included a block of questions connected to genetically modified food. Specifically, it was investigated whether respondents are familiar with the issue. Respondents commented their interest in genetically modified food. Subsequently, how often respondents monitor data on genetically modifying food or product ingredients on product labels. The last part of the block was a set of statements regarding the safety and moral acceptance of eating such food, scientific knowledge of their impact on human health and the buying genetically modified food. Keywords: food; genetically modified food Fulltext is available at external website.
Česká veřejnost k problematice geneticky upravených potravin – duben 2019

V dubnovém výzkumu zjišťovalo CVVM SOÚ AV ČR postoje české veřejnosti ke geneticky upraveným potravinám. Konkrétně bylo zjišťováno, zda se respondenti již s pojmem modifikovaných nebo geneticky ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases