Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 52
Published from to

Motivace a zákony lidského chování
Šmahel, Ivan
2000 - Czech
Keywords: psychologie; motivace lidského chování; zákony v psychologii; psychology; motivation of human behavior; laws in psychology; chování; motivace Available in the NTK library.
Motivace a zákony lidského chování

Šmahel, Ivan
Národní technická knihovna, 2000

Voda a životní prostředí
Inkoteka, Praha; Nesvadba, Jindřich
1998 - Czech
Publikace se skládá ze dvou samostatných částí. První tvoří abecední slovník pojmů a jevů týkajících se vody ve vztahu k životnímu prostředí. Druhou tvoří studie o posuzování vlivu na životního prostředí v oblasti odpadového hospodářství. V této části jsou popsány typy posuzovaní vlivu na životní prostředí a ekobilancování jako diagnostická metoda. Jsou definovány indikátory pro sestavení programového EIA pro odpadové hospodářství. Studie rozebírá metody posuzování vlivu pro řízené skládky TKO, pro spalování odpadu a pro znovu. Závěrečná kapitola rozebírá posuzování různých systémových variant v oblasti odpadového hospodářství. Keywords: polyethylen; šrot; kovy; papír; sklo; recyklace; využití odpadů; energie z odpadů; spalování odpadů; emise z dopravy; voda průsaková; skládka řízená; formaldehyd; toluen; kadmium; oxid siřičitý; řetězec potravní; ekotoxicita; plyn skládkový; hodnocení skládky; znečištění vody; voda; hospodářství odpadové; posuzování vlivů; polyethylene; scrap material; metals; paper; glass; recycling; waste recovery; energy from waste; waste incineration; traffic emission; seepage water; sanitary landfill; formaldehyde; toluene; cadmium; sulphur dioxide; food chain; ecotoxicity; landfill gas; landfill assessment; water pollution; water; waste management; impact assessment; voda; znečištění vody; potravní řetězec; kadmium; toluen; sklo; papír; kovy; polyethylen; oxid siřičitý; recyklace odpadů; šrot Available in the Ministry of the Environment
Voda a životní prostředí

Publikace se skládá ze dvou samostatných částí. První tvoří abecední slovník pojmů a jevů týkajících se vody ve vztahu k životnímu prostředí. Druhou tvoří studie o posuzování vlivu na životního ...

Inkoteka, Praha; Nesvadba, Jindřich
Ministerstvo životního prostředí, 1998

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases