Number of found documents: 102
Published from to

Týden uměleckého vzdělávání a tvorby 17. - 25. května 2014
Lázňovská, Lenka; Přílepková, Michaela; Hančilová, Marcela
2014 - Czech
Zhodnocení průběhu druhého ročníku Týdne, jehož cílem je podpora a prezentace amatérského umění ve všech oblastech. V ČR má tradici jedinečný systém základních uměleckých škol, které se hojně akcí Týdne účastní. Keywords: kulturně výchovná činnost; amatérské umění; mimoškolní vzdělávání; služby Available in a digital repository NRGL
Týden uměleckého vzdělávání a tvorby 17. - 25. května 2014

Zhodnocení průběhu druhého ročníku Týdne, jehož cílem je podpora a prezentace amatérského umění ve všech oblastech. V ČR má tradici jedinečný systém základních uměleckých škol, které se hojně akcí ...

Lázňovská, Lenka; Přílepková, Michaela; Hančilová, Marcela
NIPOS, 2014

Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2013
Lindnerová, Vladimíra; Šílová, Hana; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
2014 - Czech
V publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje ze statistického zjišťování za rok 2013. Předmětem zjišťování je činnost muzeí, galerií, památníků a památkových objektů. Nejvýznamnější šetřené ukazatele se vztahují k rozsahu sbírek, návštěvnosti, pořádání výstav, expozic, vzdělávacích programů, odborných konferencí a seminářů a v neposlední řadě k zaměstnanosti a hospodářským výsledkům činnosti Keywords: kultura a společnost; kulturní dědictví; návštěvnost; culture and society; cultural heritage; attendance; galerie; muzea; památníky; památkové objekty; statistická data Available in a digital repository NRGL
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2013

V publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje ze statistického zjišťování za rok 2013. Předmětem zjišťování je činnost muzeí, galerií, památníků a památkových objektů. Nejvýznamnější šetřené ukazatele se ...

Lindnerová, Vladimíra; Šílová, Hana; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
NIPOS, 2014

Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2013
Studeníková, Eva; Šílová, Hana; Peroutková, Aglaja; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
2014 - Czech
V publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje ze statistického zjišťování za rok 2013. Předmětem zjišťování jsou činnost divadel a hudebních souborů a aktivity profesionálního výtvarného umění a architektury. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří údaje o počtu zaměstnanců, zřizovaných souborů, provozovaných scén a sálů, odehraných představení, návštěvníků, oborů a žánrů, počtu koncertů a počtu hudebních nahrávek. Keywords: kultura a společnost; návštěvnost; culture and society; attendance; architektura; divadlo; hudební tělesa; umělecké výstavy; výtvarné umění; statistická data Available in a digital repository NRGL
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2013

V publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje ze statistického zjišťování za rok 2013. Předmětem zjišťování jsou činnost divadel a hudebních souborů a aktivity profesionálního výtvarného umění a ...

Studeníková, Eva; Šílová, Hana; Peroutková, Aglaja; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
NIPOS, 2014

Proměny kulturní infrastruktury v České a Slovenské republice po roce 1989
NIPOS - Útvar koncepcí a metodiky
2014 - Czech
Byla diskutována kulturní infrastruktura po stránce obsahové a architektonické. Do první spadaly prezentace činnosti kulturních center, muzeí, galerií, knihoven a divadel, včetně jejich financování. V druhé oblasti se prezentovaly proměny objektů, které byly postaveny za účelem kulturních služeb. Keywords: kultura a společnost; kulturní stavby; služby; architektura; knihovny; muzea Available in a digital repository NRGL
Proměny kulturní infrastruktury v České a Slovenské republice po roce 1989

Byla diskutována kulturní infrastruktura po stránce obsahové a architektonické. Do první spadaly prezentace činnosti kulturních center, muzeí, galerií, knihoven a divadel, včetně jejich financování. V ...

NIPOS - Útvar koncepcí a metodiky
NIPOS, 2014

Návštěvnost muzeí, památníků a galerií v krajích v roce 2013
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
2014 - Czech
V rámci statistiky kultury se zjišťují údaje o návštěvnosti muzeí, památníků a galerií a jejich poboček. Keywords: kultura a společnost; návštěvníci; culture and society; visitors; galerie; muzea; památníky; statistická data Available in a digital repository NRGL
Návštěvnost muzeí, památníků a galerií v krajích v roce 2013

V rámci statistiky kultury se zjišťují údaje o návštěvnosti muzeí, památníků a galerií a jejich poboček.

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
NIPOS, 2014

Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2013
Gonzálesová, Marie; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
2014 - Czech
V publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje ze statistického zjišťování za rok 2013. Předmětem zjišťování je činnost kulturně vzdělávacích zařízení - kulturních domů, městských kulturních středisek, center volného času a dalších subjektů, které zajišťují kulturně vzdělávací a zájmovou činnost. Obsahuje údaje o počtu zaměstnanců, zájmové vzdělávací umělecké a mimoumělecké činnosti, dalších kulturních službách veřejnosti, mezinárodní kulturní spolupráci a o spolupráci s etniky v ČR. Keywords: kultura a společnost; osvěta; umělecké vzdělávání; culture and society; education of public; art education; kultura; mimoškolní vzdělávání; statistická data; statistika Available in a digital repository NRGL
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2013

V publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje ze statistického zjišťování za rok 2013. Předmětem zjišťování je činnost kulturně vzdělávacích zařízení - kulturních domů, městských kulturních středisek, ...

Gonzálesová, Marie; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
NIPOS, 2014

Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2013
Lindnerová, Vladimíra; Zeitnertová, Olga; Nová, Hana; Platilová Ivana; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
2014 - Czech
V publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje ze statistického zjišťování za rok 2013. Předmětem zjišťování je činnost veřejných knihoven a vydavatelská činnost. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří počet knihovních jednotek, registrovaných čtenářů, výpůjček, návštěvníků, zaměstnanců, ukazatele o hospodaření, počet vydávaných titulů periodických a neperiodických publikací, audio, videodokumentů a e-dokumentů, údaje o zasílání povinného výtisku a distribuci. Keywords: kultura a společnost; culture and society; elektronické knihy; knihovny; nakladatelství; periodika; statistická data; výpůjční služby; čtenář Available in a digital repository NRGL
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2013

V publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje ze statistického zjišťování za rok 2013. Předmětem zjišťování je činnost veřejných knihoven a vydavatelská činnost. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele ...

Lindnerová, Vladimíra; Zeitnertová, Olga; Nová, Hana; Platilová Ivana; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
NIPOS, 2014

Výroční zpráva za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Lázňovská, Lenka; Klementová, Kateřina
2013 - Czech
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktiv. NIPOS je odborným pracovištěm pro rozvoj estetické výchovy dětí a mládeže a pro rezortní statistiku. The basic mission of NIPOS is the support of cultural development, in particular in the field of culture-social and creative citizen activities both local and regional. Keywords: kultura a společnost; osvěta; regionální kultura; statistika kultury; umění a společnost; culture a society; public education; regional culture; culture statistics; art and society; amatérské umění; informační pracoviště; kulturní tradice; statistika Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)

Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktiv. ...

Lázňovská, Lenka; Klementová, Kateřina
NIPOS, 2013

Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2012
Lindnerová, Vladimíra; Šílová, Hana; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
2013 - Czech
V publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje ze statistického zjišťování za rok 2012. Předmětem zjišťování je činnost muzeí, galerií, památníků a památkových objektů. Nejvýznamnější šetřené ukazatele se vztahují k rozsahu sbírek, návštěvnosti, pořádání výstav, expozic, vzdělávacích programů, odborných konferencí a seminářů a v neposlední řadě k zaměstnanosti a hospodářským výsledkům činnosti Keywords: kultura a společnost; kulturní dědictví; návštěvnost; culture and society; cultural heritage; attendance; muzea; galerie; památníky; památkové objekty Available in a digital repository NRGL
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2012

V publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje ze statistického zjišťování za rok 2012. Předmětem zjišťování je činnost muzeí, galerií, památníků a památkových objektů. Nejvýznamnější šetřené ukazatele se ...

Lindnerová, Vladimíra; Šílová, Hana; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
NIPOS, 2013

Impulzy pro umělecké vzdělávání v České republice a Německu
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS); Goethe Institut
2013 - Czech
Konference byla zaměřena na zvyšování atraktivity kulturních institucí pro mladou generaci, usnadnění přístupu dětí a mladých k umění a ke kultuře a na rozvoj uměleckého vzdělávání v obou zemích. The conference focused on increasing the attractiveness of cultural institutions for the younger generation, facilitating children and young people's access to art and culture and developing artistic education in both countries. Keywords: kultura a společnost; kulturní instituce a společnost; umělecké vzdělávání; umění a společnost; culture and society; cultural institutions and organisations; art education; art and society; mimoškolní vzdělávání; hudba; tanec; divadlo; kultura; služby Available in a digital repository NRGL
Impulzy pro umělecké vzdělávání v České republice a Německu

Konference byla zaměřena na zvyšování atraktivity kulturních institucí pro mladou generaci, usnadnění přístupu dětí a mladých k umění a ke kultuře a na rozvoj uměleckého vzdělávání v obou ...

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS); Goethe Institut
NIPOS, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases