Number of found documents: 494
Published from to

Od folkloru k word music: Co patří do encyklopedie
Přibylová, I.; Uhlíková, Lucie
2013 - Czech
Keywords: folklore; world music; folk songs Available at various institutes of the ASCR
Od folkloru k word music: Co patří do encyklopedie

Přibylová, I.; Uhlíková, Lucie
Etnologický ústav, 2013

Folklor jako součást nehmotného kulturního dědictví : kam s ním?
Uhlíková, Lucie; Pavlicová, M.
2013 - Czech
Studie je věnována folkloru v současné společnosti. Zabývá se významem termínu i vývojem zájmu o folklor v českých zemích a vztahu k odborné i laické veřejnosti k této kategorii nehmotného kulturního dědictví. The study is devoted to folklore within the contemporary society. It deals with the meaning of the term, as well as with the development of the interest in folklore in the Czech lands and the relation of the professional and amateur public to this category of intangible cultural heritage. Keywords: Folklore; intangible cultural heritage; folklorism; ethno-cultural traditions; UNESCO Fulltext is available at external website.
Folklor jako součást nehmotného kulturního dědictví : kam s ním?

Studie je věnována folkloru v současné společnosti. Zabývá se významem termínu i vývojem zájmu o folklor v českých zemích a vztahu k odborné i laické veřejnosti k této kategorii nehmotného kulturního ...

Uhlíková, Lucie; Pavlicová, M.
Etnologický ústav, 2013

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla. K 90. narozeninám skladatele a dirigenta Karla Husy
Bajgarová, Jitka
2013 -
Sborník příspěvků z konference na téma, jak psát monografie o českých skladatelích 20. století a jak analyzovat jejich díla. Dále příspěvky a dokumenty k životu a dílu čecho-amerického skladatele a dirigenta Karla Husy (1921). Proceedings of the conference on the theme how to vrite monographs about Czech composers of the 20th century and to analyse their music works. Together with contributions and documents on life and work of the Czech-American composer and conductor Karel Husa (1921). Keywords: Karel Husa; composer monographs; 20th century Available at various institutes of the ASCR
K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla. K 90. narozeninám skladatele a dirigenta Karla Husy

Sborník příspěvků z konference na téma, jak psát monografie o českých skladatelích 20. století a jak analyzovat jejich díla. Dále příspěvky a dokumenty k životu a dílu čecho-amerického skladatele a ...

Bajgarová, Jitka
Etnologický ústav, 2013

Interpretace a porozumění. Fenomén Kabeláč
Kordík, Pavel
2013 - Czech
Konferenční příspěvek byl založen na analýze pozdních děl M. Kabeláče. Estetická interpretace těchto kompozic je doplněna i texty filozofickými a skladatelovými vlastními spisy. The conference contribution based on the base of analysis of the late compositions of M. Kabeláč. The interpretation of works is mainly aesthetic, but supported by philosophical texts as well as own composer's writings. Keywords: composer; interpretation Available on request at various institutes of the ASCR
Interpretace a porozumění. Fenomén Kabeláč

Konferenční příspěvek byl založen na analýze pozdních děl M. Kabeláče. Estetická interpretace těchto kompozic je doplněna i texty filozofickými a skladatelovými vlastními spisy....

Kordík, Pavel
Etnologický ústav, 2013

Vietnamský obchod a česko-německé příhraniční kontakty
Brouček, Stanislav
2013 - Czech
Ve vietnamském „dosídlování“ českého pohraničí můžeme rozeznávat tři hlavní aspekty: 1) Vietnamci znali tento prostor ze svého působení před rokem 1990, kde pobývali jako učňové nebo dělníci, 2) K přesunu na hranice je vybídla přitažlivost česko-německého hraničního prostoru pro obchodnickou činnost, a to z důvodů velké frekvence lidí, 3) Podstatou vietnamského příchodu na západní hranice byla vlastně „systematická“ kolonizační akce. Můžeme proto vietnamskou přítomnost v této části dnešní ČR zařadit do historie osídlování českého pohraničí po roce 1945. Vietnamese " colonization " of the Czech borderland we can distinguish three main aspects: 1) Vietnamese knew this area of its operation before 1990, where they remain as apprentices or workers, 2) to move to the border is urged attraction Czech -German border area for commercial activities , and because of a great rate people, 3) The essence of Vietnamese arriving at the western boundary was actually a " systematic " colonization events. We therefore Vietnamese presence in this part of today's Czech Republic include the history of the Czech borderland settlements after 1945. Keywords: Vietnamese in the Czech Republic; Czech- German relations; migration; národnostní menšiny; trh Available at various institutes of the ASCR
Vietnamský obchod a česko-německé příhraniční kontakty

Ve vietnamském „dosídlování“ českého pohraničí můžeme rozeznávat tři hlavní aspekty: 1) Vietnamci znali tento prostor ze svého působení před rokem 1990, kde pobývali jako učňové nebo dělníci, 2) K ...

Brouček, Stanislav
Etnologický ústav, 2013

Od folkloru k world music : Co patří do encyklopedie
Uhlíková, Lucie; Přibylová, I.
2013 - Czech
Keywords: music; Moravian folk songs; music tradition in general Fulltext is available at external website.
Od folkloru k world music : Co patří do encyklopedie

Uhlíková, Lucie; Přibylová, I.
Etnologický ústav, 2013

Od živé tradice k teorii: poznámky k původu Janáčkova odborného termínu „zhušťování“
Procházková, Jarmila
2013 - Czech
Příspěvek českého skladatele Leoše Janáčka (1854-1928) se v hudební teorii oceňuje zejména v oblasti harmonie. V rámci hudební teorie, Janáčkovy myšlenky o "tloušťce" harmonického materiálu, se poprvé objevily v jeho studii O skladbě souzvuků a jejich spojů (na stavbě akordů a jejich spojů) v roce 1896. Termín se stal plně vyvinutým a často používaným v jeho Úplné nauce o harmonii (Kompletní teorie harmonie) v roce 1920. Původ a použití Janáčkova termínu je dokumentován v souvislosti s jeho zkušenostmi a objevy z tradiční lidové hudby. The contribution of Czech composer Leoš Janáček (1854–1928) to music theory has been appreciated especially in the field of harmony. Within the context of music theory, Janáček's ideas on the 'thickness' of harmonic material first appeared in his study O skladbě souzvukův a jejich spojův (On the Construction of Chords and their Connections) in 1896. The term became fully developed and frequently used in his Úplná nauka o harmonii (The Complete Harmony Theory) in 1920. The origin and the use of the term by Janáček can be documented in connection with his experience with and discoveries from traditional folk music. Keywords: Janáček ‘zahušťování’; music terminology; music theory; harmony; folk music Fulltext is available at external website.
Od živé tradice k teorii: poznámky k původu Janáčkova odborného termínu „zhušťování“

Příspěvek českého skladatele Leoše Janáčka (1854-1928) se v hudební teorii oceňuje zejména v oblasti harmonie. V rámci hudební teorie, Janáčkovy myšlenky o "tloušťce" harmonického materiálu, se ...

Procházková, Jarmila
Etnologický ústav, 2013

Od variability k tvorbě: ke vzniku nových lidových písní na Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 20. století
Toncrová, Marta
2013 - Czech
Autorka objasňuje proces vytváření nových lidových písní. V odborné literatuře je tento proces označen jako nevyšší forma variačního obměňování, od nahodilých změn přes dotváření částí písní například složením nových slok, vytvoření nového textu nebo nápěvu až ke složení kompletní nové písně. The autor comments on the proces of the creation of new folk songs: in specialised literature, such a process is called the utmost form of variation changes. Field research documents several types of variations, such as from random changes to regular changes, changes in the completion of song parts (such as new stanzas), the creation of lyrics or composing the melody, up to creating a completely new song. Keywords: Musical folklore; Josef Severin; Fanoš Mikulecký; new creativity; new folk song; Moravia; Rozálie Horáková-Uhrová Fulltext is available at external website.
Od variability k tvorbě: ke vzniku nových lidových písní na Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 20. století

Autorka objasňuje proces vytváření nových lidových písní. V odborné literatuře je tento proces označen jako nevyšší forma variačního obměňování, od nahodilých změn přes dotváření částí písní například ...

Toncrová, Marta
Etnologický ústav, 2013

Souhrnná analytická zpráva k dotačnímu programu Úřadu vlády ČR Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků za rok 2011
Uherek, Zdeněk; Beranská, Veronika
2012 - Czech
Keywords: Roma; Czech Republic; Analysis of Grant Reports Available at various institutes of the ASCR
Souhrnná analytická zpráva k dotačnímu programu Úřadu vlády ČR Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků za rok 2011

Uherek, Zdeněk; Beranská, Veronika
Etnologický ústav, 2012

Souhrnná analytická zpráva k dotačnímu programu Úřadu vlády České republiky Podpora koordinátorů romských poradců za rok 2011
Uherek, Zdeněk; Beranská, Veronika
2012 - Czech
Keywords: Roma; Czech Republic; Analysis of Grant Reports Available at various institutes of the ASCR
Souhrnná analytická zpráva k dotačnímu programu Úřadu vlády České republiky Podpora koordinátorů romských poradců za rok 2011

Uherek, Zdeněk; Beranská, Veronika
Etnologický ústav, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases