Počet nalezených dokumentů: 280
Publikováno od do

Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450-1550 na rožmberském panství
Lavička, Roman; Kuthan, Jiří; Jarošová, Markéta
2014 - český
South Bohemian sacral architecture of the late Gothic1450 - 1550 in the Rosenberg domain Mgr. Roman Lavička A group of late-Gothic churches, which keeps attracting our attention, was built in the Rosenberg domain during the reign of the Jagiellon dynasty. Limited archival material, results of dendrochronologic analyses and preserved buildings suggest that it was mainly building maintenance that was in progress in the Rosenberg domain in the second half of the 15th century. In the early 1480s the building of the new pilgrimage church in Kájov (1471/1474- 1485) was coming to its end. And it was only then that big town parish churches in Trhové Sviny, Dolní Dvořiště, Hořice na Šumavě, Chvalšiny and Nové Hrady started being rebuild or constructed anew almost simultaneously. Around 1485 almost twenty religious buildings were being built in the Rosenberg domain. They reflect the increasing economic prosperity and self-confidence of the town and village municipalities, corporations as well as individuals manifesting their wealth, success and strength. From a formal and ideological point of view it is possible to trace down a group of related buildings directly in this initial phase. They were probably designed by a single architect who is referred to as Master of Hořice presbytery. However, around 1495 we can... Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450 - 1550 na rožmberském panství Mgr. Roman Lavička Skupina pozdně gotických kostelů vznikala na panství Rožmberků v době, kdy naší zemi vládla dynastie Jagellonců a dodnes budí zaslouženou pozornost. Nemnoho archivních zpráv, výsledky dendrochronologických analýz a zachované stavby napovídají, že v druhé polovině 15. století probíhala na rožmberském panství především běžná stavební údržba. Počátkem 80. let se chýlila ke konci stavba nového poutního kostela v Kájově (1471/1474-1485) a teprve tehdy se prakticky současně začínají přestavovat nebo znovu budovat velké městské farní kostely v Trhových Svinech, Dolním Dvořišti, Hořicích na Šumavě, Chvalšinách a Nových Hradech. Kolem roku 1485 se na rožmberském panství staví téměř dvě desítky církevních staveb. Odrážejí vzrůstající ekonomickou prosperitu a sebevědomí městských i venkovských obcí, korporací i jednotlivců, manifestujících vlastní bohatství, úspěch a sílu. Z formálního a ideového hlediska lze hned v této počáteční etapě vysledovat skupinu příbuzných staveb, které zřejmě navrhl jediný architekt, označovaný jako Mistr Hořického presbytáře. Někdy kolem roku 1495 však pozorujeme na několika stavbách zřetelný předěl a nové tvarosloví, což dokládá, že zmíněný mistr buď zemřel a nebo z nějakého důvodu opustil... Klíčová slova: pozdně gotické kostely; kláštery a kaple; Rožmberkové; jižní Čechy; Horní Rakousko; kameník; kamenická značka; kroužená; sklípková; síťová klenba; H. Getzinger; M. Rubik; Mistr hořického presbytáře; kněžiště; sakristie; kostnice; depozitář; loď; věž; late-Gothic churches; monastery; chapel; Rosenberg; South Bohemia; Upper Austria; stonemason; mason's mark; flying ribs; cell- and net-vaulting; H. Getzinger; M. Rubik; Master of Hořice presbytery; sacristy; charnel-house; depository; nave; tower Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450-1550 na rožmberském panství

Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450 - 1550 na rožmberském panství Mgr. Roman Lavička Skupina pozdně gotických kostelů vznikala na panství Rožmberků v době, kdy naší zemi vládla ...

Lavička, Roman; Kuthan, Jiří; Jarošová, Markéta
Univerzita Karlova, 2014

Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450-1550 na rožmberském panství
Lavička, Roman; Kuthan, Jiří; Jarošová, Markéta
2014 - český
South Bohemian sacral architecture of the late Gothic1450 - 1550 in the Rosenberg domain Mgr. Roman Lavička A group of late-Gothic churches, which keeps attracting our attention, was built in the Rosenberg domain during the reign of the Jagiellon dynasty. Limited archival material, results of dendrochronologic analyses and preserved buildings suggest that it was mainly building maintenance that was in progress in the Rosenberg domain in the second half of the 15th century. In the early 1480s the building of the new pilgrimage church in Kájov (1471/1474- 1485) was coming to its end. And it was only then that big town parish churches in Trhové Sviny, Dolní Dvořiště, Hořice na Šumavě, Chvalšiny and Nové Hrady started being rebuild or constructed anew almost simultaneously. Around 1485 almost twenty religious buildings were being built in the Rosenberg domain. They reflect the increasing economic prosperity and self-confidence of the town and village municipalities, corporations as well as individuals manifesting their wealth, success and strength. From a formal and ideological point of view it is possible to trace down a group of related buildings directly in this initial phase. They were probably designed by a single architect who is referred to as Master of Hořice presbytery. However, around 1495 we can... Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450 - 1550 na rožmberském panství Mgr. Roman Lavička Skupina pozdně gotických kostelů vznikala na panství Rožmberků v době, kdy naší zemi vládla dynastie Jagellonců a dodnes budí zaslouženou pozornost. Nemnoho archivních zpráv, výsledky dendrochronologických analýz a zachované stavby napovídají, že v druhé polovině 15. století probíhala na rožmberském panství především běžná stavební údržba. Počátkem 80. let se chýlila ke konci stavba nového poutního kostela v Kájově (1471/1474-1485) a teprve tehdy se prakticky současně začínají přestavovat nebo znovu budovat velké městské farní kostely v Trhových Svinech, Dolním Dvořišti, Hořicích na Šumavě, Chvalšinách a Nových Hradech. Kolem roku 1485 se na rožmberském panství staví téměř dvě desítky církevních staveb. Odrážejí vzrůstající ekonomickou prosperitu a sebevědomí městských i venkovských obcí, korporací i jednotlivců, manifestujících vlastní bohatství, úspěch a sílu. Z formálního a ideového hlediska lze hned v této počáteční etapě vysledovat skupinu příbuzných staveb, které zřejmě navrhl jediný architekt, označovaný jako Mistr Hořického presbytáře. Někdy kolem roku 1495 však pozorujeme na několika stavbách zřetelný předěl a nové tvarosloví, což dokládá, že zmíněný mistr buď zemřel a nebo z nějakého důvodu opustil... Klíčová slova: pozdně gotické kostely; kláštery a kaple; Rožmberkové; jižní Čechy; Horní Rakousko; kameník; kamenická značka; kroužená; sklípková; síťová klenba; H. Getzinger; M. Rubik; Mistr hořického presbytáře; kněžiště; sakristie; kostnice; depozitář; loď; věž; late-Gothic churches; monastery; chapel; Rosenberg; South Bohemia; Upper Austria; stonemason; mason's mark; flying ribs; cell- and net-vaulting; H. Getzinger; M. Rubik; Master of Hořice presbytery; sacristy; charnel-house; depository; nave; tower Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450-1550 na rožmberském panství

Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450 - 1550 na rožmberském panství Mgr. Roman Lavička Skupina pozdně gotických kostelů vznikala na panství Rožmberků v době, kdy naší zemi vládla ...

Lavička, Roman; Kuthan, Jiří; Jarošová, Markéta
Univerzita Karlova, 2014

Detection of Ancient DNA of Encephalitozoon intestinalis (Microsporidia) in Archaeological Material
MYŠKOVÁ, Eva
2014 - anglický
We have demonstrated the possibility of detection ancient DNA of Encephalitozoon intestinalis (Microsporidia, Fungi) in archaeological material by using molecular methods. The archaeological material originated from New Town of Prague (Czech Republic) from 18th/19th century. The ability to use molecular method to detect microsporidia extends the range of paleoparasitological inquiry, and could contribute to a better understanding of parasites shared between human and animals. Klíčová slova: ancient DNA; paleoparasitology; Microsporidia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Detection of Ancient DNA of Encephalitozoon intestinalis (Microsporidia) in Archaeological Material

We have demonstrated the possibility of detection ancient DNA of Encephalitozoon intestinalis (Microsporidia, Fungi) in archaeological material by using molecular methods. The archaeological material ...

MYŠKOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Different effects of planktonic invertebrate predators and fish on the plankton community in experimental mesocosms
ŠORF, Michal
2014 - anglický
The impact of fish and cyclopoid copepod predation on zooplankton communities was evaluated using large-volume mesocosms (depth 9.5 m; volume 13 m3) in the Římov reservoir (Czech Republic). Two yearling roach and perch individuals introduced into mesocosms represented the fish treatment, which was compared to cyclopoid copepods (initial abundance of 2 ind.L-1) and a control with no initial addition of predators. Our results clearly support the hypothesis that planktivorous fish feeding leads to the suppression of large-bodied cladocerans. In the presence of fish, the cladoceran community changed from a dominance of large-bodied Daphnia spp. at the beginning to dominance by the smaller Bosmina longirostris at the end of the experiment. The overall strong effect of fish over cyclopoid predation suggests the main role of fish predation in the forming of zooplankton communities and in turn impacting phytoplankton biomass in mesocosms. Klíčová slova: predation; zooplankton; perch; roach; mesocosms Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Different effects of planktonic invertebrate predators and fish on the plankton community in experimental mesocosms

The impact of fish and cyclopoid copepod predation on zooplankton communities was evaluated using large-volume mesocosms (depth 9.5 m; volume 13 m3) in the Římov reservoir (Czech Republic). Two ...

ŠORF, Michal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Neo-sex chromosomes and adaptive potential in tortricid pests
SÝKOROVÁ, Miroslava
2015 - anglický
Although most of moths and butterflies possess high number of small undifferentiated chromosomes, in the family Tortricidae extraordinary large Z chromosome has been observed. In this study, the physical mapping of this sex chromosome in the major pome fruit pest Cydia pomonella (Tortricidae) revealed a fusion between an ancestral Z chromosome and chromosome 15 in Bombyx mori reference genome. Furthermore, the sex linkage analysis by qPCR has shown that the rearrangement originated in common ancestor of tortricid subfamilies Olethreutinae and Tortricinae. As the Bombyx mori chromosome 15 contains several genes involved in detoxification pathways and insecticide resistance, this fusion could have facilitated adaptive evolution and radiation of tortricid pests. Although most of moths and butterflies possess high number of small undifferentiated chromosomes, in the family Tortricidae extraordinary large Z chromosome has been observed. In this study, the physical mapping of this sex chromosome in the major pome fruit pest Cydia pomonella (Tortricidae) revealed a fusion between an ancestral Z chromosome and chromosome 15 in Bombyx mori reference genome. Furthermore, the sex linkage analysis by qPCR has shown that the rearrangement originated in common ancestor of tortricid subfamilies Olethreutinae and Tortricinae. As the Bombyx mori chromosome 15 contains several genes involved in detoxification pathways and insecticide resistance, this fusion could have facilitated adaptive evolution and radiation of tortricid pests. Klíčová slova: pohlavní chromosomy; obaleč jablečný; adaptivní evoluce; chromosomální fúze; resistence k insekticidům; BAC-FISH; qPCR Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Neo-sex chromosomes and adaptive potential in tortricid pests

Although most of moths and butterflies possess high number of small undifferentiated chromosomes, in the family Tortricidae extraordinary large Z chromosome has been observed. In this study, the ...

SÝKOROVÁ, Miroslava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Conservation value of post-mining headwaters: drainage channels at a lignite spoil heap harbour threatened stream dragonflies
TICHÁNEK, Filip
2016 - anglický
V práci jsme se prozkoumaly společenstva vážek 52 sekcí (30m) odvodňovacích kanálů Radovesické výsypky. Pomocí zobecněných lineárních modelů a mnohorozměrných metod analýzy dat jsem identifikovaly klíčové faktory ovlivňující složení, diverzitu a ochranářskou hodnotu společenstev vážek na studovaném území. V práci pak navrhujeme řadu doporučení pro obnovu podobných post-těžebních území. In the work, we studied the biodiversity of dragonflies and damselflies (Odonata) at 53 sections (30 m) of an extraordinarily dense system of drainage ditches at a large lignite spoil heap in the Czech Republic. Using generalized linear models and canonical correspondence analyses we identified crucial factors affecting dragonfly communities and suggested implications for restoration ecology practise. Klíčová slova: Ochrana biodiverzity; odvodňovací kanály; sladkovodní biotopy; vážky; post-industriální stanoviště; ekologie obnovy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Conservation value of post-mining headwaters: drainage channels at a lignite spoil heap harbour threatened stream dragonflies

V práci jsme se prozkoumaly společenstva vážek 52 sekcí (30m) odvodňovacích kanálů Radovesické výsypky. Pomocí zobecněných lineárních modelů a mnohorozměrných metod analýzy dat jsem identifikovaly ...

TICHÁNEK, Filip
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Expression of SANT/HTH Myb mRNA, a plant morphogenesis-regulating transcription factor, changes due to viroid infection
TÝCOVÁ, Anna
2016 - anglický
Potato spindle tuber viroid (PSTVd) belongs to plant-pathogenic, circular, non-coding RNAs. Its propagation is accompanied by (mis)regulation of host genes and induction of pathogenesis symptoms including changes of leaf morphogenesis depending on the strength of viroid variant. We found strong genotype-dependent suppression of tomato morphogenesis-regulating transcription factor SANT/HTHMyb (SlMyb) due to viroid pathogenesis. Its relative mRNA level was found to be significantly decreased in PSTVd-sensitive tomato (cvs Rutgers and Heinz 1706) due to degradation processes, but increased in PSTVd-tolerant (cv. Harzfeuer). In heterologous system of Nicotiana benthamiana, we observed a SlMyb-associated necrotic effect in agroinfiltrated leaf sectors during ectopic overexpression. Leaf sector necroses were accompanied by activation of nucleolytic enzymes but were suppressed by a strongly pathogenic PSTVd variant. Contrary to that, PSTVd's effect was inhibited by the silencing suppressor p19. It was found that in both, Solanum lycopersicum leaves and N. benthamiana leaf sectors, SlMyb mRNA degradation was significantly stronger in viroid-infected tissues. Necroses induction as well as gene silencing experiments using the SANT/HTH-Myb homologues revealed involvement of this Myb in physiological changes like distortions in flower morphogenesis and growth suppression. Potato spindle tuber viroid (PSTVd) belongs to plant-pathogenic, circular, non-coding RNAs. Its propagation is accompanied by (mis)regulation of host genes and induction of pathogenesis symptoms including changes of leaf morphogenesis depending on the strength of viroid variant. We found strong genotype-dependent suppression of tomato morphogenesis-regulating transcription factor SANT/HTHMyb (SlMyb) due to viroid pathogenesis. Its relative mRNA level was found to be significantly decreased in PSTVd-sensitive tomato (cvs Rutgers and Heinz 1706) due to degradation processes, but increased in PSTVd-tolerant (cv. Harzfeuer). In heterologous system of Nicotiana benthamiana, we observed a SlMyb-associated necrotic effect in agroinfiltrated leaf sectors during ectopic overexpression. Leaf sector necroses were accompanied by activation of nucleolytic enzymes but were suppressed by a strongly pathogenic PSTVd variant. Contrary to that, PSTVd's effect was inhibited by the silencing suppressor p19. It was found that in both, Solanum lycopersicum leaves and N. benthamiana leaf sectors, SlMyb mRNA degradation was significantly stronger in viroid-infected tissues. Necroses induction as well as gene silencing experiments using the SANT/HTH-Myb homologues revealed involvement of this Myb in physiological changes like distortions in flower morphogenesis and growth suppression. Klíčová slova: mRNA target; RNA decay; biolistic plant inoculation; transgenote; Nicotiana benthamiana; Solanum lycopersicum Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Expression of SANT/HTH Myb mRNA, a plant morphogenesis-regulating transcription factor, changes due to viroid infection

Potato spindle tuber viroid (PSTVd) belongs to plant-pathogenic, circular, non-coding RNAs. Its propagation is accompanied by (mis)regulation of host genes and induction of pathogenesis symptoms ...

TÝCOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Plant traits and regeneration of urban plant communities after disturbance: Does the bud bank any role?
LATZEL, Vít
2008 - anglický
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Plant traits and regeneration of urban plant communities after disturbance: Does the bud bank any role?

LATZEL, Vít
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Morphology and ultrastructure of the molar area of mandibles in mayfly (Ephemeroptera) larvae
SROKA, Pavel
2010 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Morphology and ultrastructure of the molar area of mandibles in mayfly (Ephemeroptera) larvae

SROKA, Pavel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

xxx
ČERNOTÍKOVÁ, Eva
2011 - anglický
Small subunit rRNA sequences were obtained from 38 representatives mainly of the nematode orders Spirurida (Camallanidae, Cystidicolidae, Daniconematidae, Philometridae, Physalopteridae, Rhabdochonidae, Skrjabillanidae) and, in part, Ascaridida (Anisakidae, Cucullanidae, Quimperiidae). The examined nematodes are predominantly parasites of fishes. Their analyses provided well-supported trees allowing the study of phylogenetic relationships among some spirurine nematodes. The present results support the placement of Cucullanidae at the base of the suborder Spirurina and, based on the position of the genus Philonema (subfamily Philoneminae) forming a sister group to Skrjabillanidae (thus Philoneminae should be elevated to Philonemidae), the paraphyly of the Philometridae. Comparison of a large number of sequences of representatives of the latter family supports the paraphyly ofthe genera Philometra, Philometroides and Dentiphilometra. The validity of the newly included genera Afrophilometra and Caranginema is supported. These results indicate geographical isolation has not been the cause of speciation in this parasite group and no coevolution with fish hosts is apparent. On the contrary, the group of South-American species of Alinema, Nilonema and Rumai is placed in an independent branch, thus markedly separated from other family members. Molecular data indicate that the skrjabillanid subfamily Esocineminae (represented by Esocinema bohemicum) should be either elevated to the rank of an idependent family or Daniconematidae (Mexiconema africanum) should be decreased to Daniconematinae and transferred to the family Skrjabillanidae. Camallanid genera Camallanus and Procamallanus, as well as the subgenera Procamallanus and Spirocamallanus are confirmed to be paraphyletic. Paraphyly has also been found within Filarioidea, Habronematoidea and Thelazioidea and in Cystidicolidae, Physalopteridae and Thelaziidae. The results of the analyses also show that Neoascarophis, Spinitectus and Rhabdochona are monophyletic, in contrast to the paraphyletic genus Ascarophis. They further confirm the independence of two subgenera, Rhabdochona and Globochona, in the genus Rhabdochona. The necessity of further studies of fish-parasitizing representatives of additional nematode families not yet studied by molecular methods, such as Guyanemidae, Lucionematidae or Tetanonematidae, is underscored. Klíčová slova: Nematoda; Spirurina; SSU rRNA; phylogeny; taxonomy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
xxx

Small subunit rRNA sequences were obtained from 38 representatives mainly of the nematode orders Spirurida (Camallanidae, Cystidicolidae, Daniconematidae, Philometridae, Physalopteridae, ...

ČERNOTÍKOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze