Použitá omezení (2)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 856
Publikováno od do

Rozvojové zóny a možnosti investování v Jihočeském kraji
ŠTRBÁŇOVÁ, Andrea
2008 - anglický
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Rozvojové zóny a možnosti investování v Jihočeském kraji

ŠTRBÁŇOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Hlavní překážky v integračním procesu cizinců ze třetích zemí v České republice - Studie: České Budějovice, Jihočeský kraj
BENEŠOVÁ, Markéta
2013 - anglický
Diplomová práce se zaměřuje na aktuální problematiku současného fenoménu migrace a jejích důsledků pro Českou republiku. Cílem teoretické části práce je nastínit způsoby migrace v České republice od konce druhé světové války až do současnosti, přiblížit legislativní rámec, který upravuje právní pobyt cizinců na území České republice a nabídnout přehled současné integrační politiky a její aplikace. Práce je zaměřená zejména na občany mimo země EU, a to zejména lidí vietnamského nebo ukrajinského původu. Cílem výzkumné části je podrobně prozkoumat výše uvedených národností, jejich integrační mechanismy a životní podmínky v České republice. This master thesis focuses on the actual problematic of contemporary migration phenomenon and its consequences for the Czech Republic. The aim of the theoretical part is to outline migration patterns in the Czech Republic since the end of the World War II up to the present-day situation, summarize the legislative framework which encompasses the legal stay of the foreigners in the Czech Republic and overview the actual integration Policy and its application. The paper examines in particular the conditions for the non EU nationals, in particular the people with Vietnamese or Ukrainian origin. The aim of the research part is to explore closely the above mentioned nationalities, their integration mechanisms and life conditions in the Czech Republic. Klíčová slova: Migrace; Imigrant; Integrační politika; Cizinci ze třetích zemí; Integrace cizinců Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Hlavní překážky v integračním procesu cizinců ze třetích zemí v České republice - Studie: České Budějovice, Jihočeský kraj

Diplomová práce se zaměřuje na aktuální problematiku současného fenoménu migrace a jejích důsledků pro Českou republiku. Cílem teoretické části práce je nastínit způsoby migrace v České republice od ...

BENEŠOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

The Native Speaker English Teacher in the Czech Republic/Rodilí mluvčí vyučující angličtinu na českých školách
VĚTROVCOVÁ, Martina
2010 - anglický
Diplomová práce se zabývá situací rodilých mluvčí vyučujících anglický jazyk na českých školách. Teoretická část se nejprve zaměřuje na role, kvality, autonomii a zodpovědnost učitelů a porovnává autoritu rodilých mluvčí v České republice a v anglicky mluvících zemích. Dále definuje pojem rodilý mluvčí anglického jazyka, věnuje se faktorům ovlivňujícím rozdíly mezi rodilými mluvčími a českými učiteli, zabývá se kvalifikací a pracovními příležitostmi rodilých mluvčích v České republice a nastiňuje problematiku kulturního šoku a překonávání kulturních rozdílů ve vyučování. V praktické části se pomocí rozhovorů s řediteli škol snaží zjistit jejich názor na danou problematiku a prostřednictvím dotazníku pro rodilé mluvčí se snaží zmapovat jejich postoje vůči českým žákům, míru kvalifikace, důvody pro příchod do České republiky, působnost na českých školách a spokojenost se současnou situací v České republice. This diploma work deals with the situation of Native Speaker English teachers at Czech schools. The theoretical part focuses on the roles, autonomy and responsibilities of teachers and compares the authority of Native Speakers to the authority of Czech teachers. Further, it defines the term English Native speaker, follows the factors which influence the differences between Native Speakers and Czech teachers, deals with the qualification of and job openings for Native speakers in the Czech Republic, and outlines the problems of cultural shock and bridging of cultural differences in lessons. On the practical part, it tries to enquire the opinions of school directors about the existing problems. It intends to chart the attitudes of Native speakers towards Czech learners, the degree of qualification, reasons for coming to and leaving the Czech Republic, fields of action at Czech schools and the rate of satisfaction with the current situation in the Czech Republic. Klíčová slova: učitel; rodilí mluvčí; český učitel; anglický jazyk; kvalifikace; ředitel; základní škola; střední škola; univerzita; soukromá jazyková škola; postoje; dotazník; rozhovor Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
The Native Speaker English Teacher in the Czech Republic/Rodilí mluvčí vyučující angličtinu na českých školách

Diplomová práce se zabývá situací rodilých mluvčí vyučujících anglický jazyk na českých školách. Teoretická část se nejprve zaměřuje na role, kvality, autonomii a zodpovědnost učitelů a porovnává ...

VĚTROVCOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Detection of Ancient DNA of Encephalitozoon intestinalis (Microsporidia) in Archaeological Material
MYŠKOVÁ, Eva
2014 - anglický
We have demonstrated the possibility of detection ancient DNA of Encephalitozoon intestinalis (Microsporidia, Fungi) in archaeological material by using molecular methods. The archaeological material originated from New Town of Prague (Czech Republic) from 18th/19th century. The ability to use molecular method to detect microsporidia extends the range of paleoparasitological inquiry, and could contribute to a better understanding of parasites shared between human and animals. Klíčová slova: ancient DNA; paleoparasitology; Microsporidia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Detection of Ancient DNA of Encephalitozoon intestinalis (Microsporidia) in Archaeological Material

We have demonstrated the possibility of detection ancient DNA of Encephalitozoon intestinalis (Microsporidia, Fungi) in archaeological material by using molecular methods. The archaeological material ...

MYŠKOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Different effects of planktonic invertebrate predators and fish on the plankton community in experimental mesocosms
ŠORF, Michal
2014 - anglický
The impact of fish and cyclopoid copepod predation on zooplankton communities was evaluated using large-volume mesocosms (depth 9.5 m; volume 13 m3) in the Římov reservoir (Czech Republic). Two yearling roach and perch individuals introduced into mesocosms represented the fish treatment, which was compared to cyclopoid copepods (initial abundance of 2 ind.L-1) and a control with no initial addition of predators. Our results clearly support the hypothesis that planktivorous fish feeding leads to the suppression of large-bodied cladocerans. In the presence of fish, the cladoceran community changed from a dominance of large-bodied Daphnia spp. at the beginning to dominance by the smaller Bosmina longirostris at the end of the experiment. The overall strong effect of fish over cyclopoid predation suggests the main role of fish predation in the forming of zooplankton communities and in turn impacting phytoplankton biomass in mesocosms. Klíčová slova: predation; zooplankton; perch; roach; mesocosms Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Different effects of planktonic invertebrate predators and fish on the plankton community in experimental mesocosms

The impact of fish and cyclopoid copepod predation on zooplankton communities was evaluated using large-volume mesocosms (depth 9.5 m; volume 13 m3) in the Římov reservoir (Czech Republic). Two ...

ŠORF, Michal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Neo-sex chromosomes and adaptive potential in tortricid pests
SÝKOROVÁ, Miroslava
2015 - anglický
Although most of moths and butterflies possess high number of small undifferentiated chromosomes, in the family Tortricidae extraordinary large Z chromosome has been observed. In this study, the physical mapping of this sex chromosome in the major pome fruit pest Cydia pomonella (Tortricidae) revealed a fusion between an ancestral Z chromosome and chromosome 15 in Bombyx mori reference genome. Furthermore, the sex linkage analysis by qPCR has shown that the rearrangement originated in common ancestor of tortricid subfamilies Olethreutinae and Tortricinae. As the Bombyx mori chromosome 15 contains several genes involved in detoxification pathways and insecticide resistance, this fusion could have facilitated adaptive evolution and radiation of tortricid pests. Although most of moths and butterflies possess high number of small undifferentiated chromosomes, in the family Tortricidae extraordinary large Z chromosome has been observed. In this study, the physical mapping of this sex chromosome in the major pome fruit pest Cydia pomonella (Tortricidae) revealed a fusion between an ancestral Z chromosome and chromosome 15 in Bombyx mori reference genome. Furthermore, the sex linkage analysis by qPCR has shown that the rearrangement originated in common ancestor of tortricid subfamilies Olethreutinae and Tortricinae. As the Bombyx mori chromosome 15 contains several genes involved in detoxification pathways and insecticide resistance, this fusion could have facilitated adaptive evolution and radiation of tortricid pests. Klíčová slova: pohlavní chromosomy; obaleč jablečný; adaptivní evoluce; chromosomální fúze; resistence k insekticidům; BAC-FISH; qPCR Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Neo-sex chromosomes and adaptive potential in tortricid pests

Although most of moths and butterflies possess high number of small undifferentiated chromosomes, in the family Tortricidae extraordinary large Z chromosome has been observed. In this study, the ...

SÝKOROVÁ, Miroslava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Conservation value of post-mining headwaters: drainage channels at a lignite spoil heap harbour threatened stream dragonflies
TICHÁNEK, Filip
2016 - anglický
V práci jsme se prozkoumaly společenstva vážek 52 sekcí (30m) odvodňovacích kanálů Radovesické výsypky. Pomocí zobecněných lineárních modelů a mnohorozměrných metod analýzy dat jsem identifikovaly klíčové faktory ovlivňující složení, diverzitu a ochranářskou hodnotu společenstev vážek na studovaném území. V práci pak navrhujeme řadu doporučení pro obnovu podobných post-těžebních území. In the work, we studied the biodiversity of dragonflies and damselflies (Odonata) at 53 sections (30 m) of an extraordinarily dense system of drainage ditches at a large lignite spoil heap in the Czech Republic. Using generalized linear models and canonical correspondence analyses we identified crucial factors affecting dragonfly communities and suggested implications for restoration ecology practise. Klíčová slova: Ochrana biodiverzity; odvodňovací kanály; sladkovodní biotopy; vážky; post-industriální stanoviště; ekologie obnovy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Conservation value of post-mining headwaters: drainage channels at a lignite spoil heap harbour threatened stream dragonflies

V práci jsme se prozkoumaly společenstva vážek 52 sekcí (30m) odvodňovacích kanálů Radovesické výsypky. Pomocí zobecněných lineárních modelů a mnohorozměrných metod analýzy dat jsem identifikovaly ...

TICHÁNEK, Filip
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Expression of SANT/HTH Myb mRNA, a plant morphogenesis-regulating transcription factor, changes due to viroid infection
TÝCOVÁ, Anna
2016 - anglický
Potato spindle tuber viroid (PSTVd) belongs to plant-pathogenic, circular, non-coding RNAs. Its propagation is accompanied by (mis)regulation of host genes and induction of pathogenesis symptoms including changes of leaf morphogenesis depending on the strength of viroid variant. We found strong genotype-dependent suppression of tomato morphogenesis-regulating transcription factor SANT/HTHMyb (SlMyb) due to viroid pathogenesis. Its relative mRNA level was found to be significantly decreased in PSTVd-sensitive tomato (cvs Rutgers and Heinz 1706) due to degradation processes, but increased in PSTVd-tolerant (cv. Harzfeuer). In heterologous system of Nicotiana benthamiana, we observed a SlMyb-associated necrotic effect in agroinfiltrated leaf sectors during ectopic overexpression. Leaf sector necroses were accompanied by activation of nucleolytic enzymes but were suppressed by a strongly pathogenic PSTVd variant. Contrary to that, PSTVd's effect was inhibited by the silencing suppressor p19. It was found that in both, Solanum lycopersicum leaves and N. benthamiana leaf sectors, SlMyb mRNA degradation was significantly stronger in viroid-infected tissues. Necroses induction as well as gene silencing experiments using the SANT/HTH-Myb homologues revealed involvement of this Myb in physiological changes like distortions in flower morphogenesis and growth suppression. Potato spindle tuber viroid (PSTVd) belongs to plant-pathogenic, circular, non-coding RNAs. Its propagation is accompanied by (mis)regulation of host genes and induction of pathogenesis symptoms including changes of leaf morphogenesis depending on the strength of viroid variant. We found strong genotype-dependent suppression of tomato morphogenesis-regulating transcription factor SANT/HTHMyb (SlMyb) due to viroid pathogenesis. Its relative mRNA level was found to be significantly decreased in PSTVd-sensitive tomato (cvs Rutgers and Heinz 1706) due to degradation processes, but increased in PSTVd-tolerant (cv. Harzfeuer). In heterologous system of Nicotiana benthamiana, we observed a SlMyb-associated necrotic effect in agroinfiltrated leaf sectors during ectopic overexpression. Leaf sector necroses were accompanied by activation of nucleolytic enzymes but were suppressed by a strongly pathogenic PSTVd variant. Contrary to that, PSTVd's effect was inhibited by the silencing suppressor p19. It was found that in both, Solanum lycopersicum leaves and N. benthamiana leaf sectors, SlMyb mRNA degradation was significantly stronger in viroid-infected tissues. Necroses induction as well as gene silencing experiments using the SANT/HTH-Myb homologues revealed involvement of this Myb in physiological changes like distortions in flower morphogenesis and growth suppression. Klíčová slova: mRNA target; RNA decay; biolistic plant inoculation; transgenote; Nicotiana benthamiana; Solanum lycopersicum Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Expression of SANT/HTH Myb mRNA, a plant morphogenesis-regulating transcription factor, changes due to viroid infection

Potato spindle tuber viroid (PSTVd) belongs to plant-pathogenic, circular, non-coding RNAs. Its propagation is accompanied by (mis)regulation of host genes and induction of pathogenesis symptoms ...

TÝCOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Plant traits and regeneration of urban plant communities after disturbance: Does the bud bank any role?
LATZEL, Vít
2008 - anglický
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Plant traits and regeneration of urban plant communities after disturbance: Does the bud bank any role?

LATZEL, Vít
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

xxx
ČERNOTÍKOVÁ, Eva
2011 - anglický
Small subunit rRNA sequences were obtained from 38 representatives mainly of the nematode orders Spirurida (Camallanidae, Cystidicolidae, Daniconematidae, Philometridae, Physalopteridae, Rhabdochonidae, Skrjabillanidae) and, in part, Ascaridida (Anisakidae, Cucullanidae, Quimperiidae). The examined nematodes are predominantly parasites of fishes. Their analyses provided well-supported trees allowing the study of phylogenetic relationships among some spirurine nematodes. The present results support the placement of Cucullanidae at the base of the suborder Spirurina and, based on the position of the genus Philonema (subfamily Philoneminae) forming a sister group to Skrjabillanidae (thus Philoneminae should be elevated to Philonemidae), the paraphyly of the Philometridae. Comparison of a large number of sequences of representatives of the latter family supports the paraphyly ofthe genera Philometra, Philometroides and Dentiphilometra. The validity of the newly included genera Afrophilometra and Caranginema is supported. These results indicate geographical isolation has not been the cause of speciation in this parasite group and no coevolution with fish hosts is apparent. On the contrary, the group of South-American species of Alinema, Nilonema and Rumai is placed in an independent branch, thus markedly separated from other family members. Molecular data indicate that the skrjabillanid subfamily Esocineminae (represented by Esocinema bohemicum) should be either elevated to the rank of an idependent family or Daniconematidae (Mexiconema africanum) should be decreased to Daniconematinae and transferred to the family Skrjabillanidae. Camallanid genera Camallanus and Procamallanus, as well as the subgenera Procamallanus and Spirocamallanus are confirmed to be paraphyletic. Paraphyly has also been found within Filarioidea, Habronematoidea and Thelazioidea and in Cystidicolidae, Physalopteridae and Thelaziidae. The results of the analyses also show that Neoascarophis, Spinitectus and Rhabdochona are monophyletic, in contrast to the paraphyletic genus Ascarophis. They further confirm the independence of two subgenera, Rhabdochona and Globochona, in the genus Rhabdochona. The necessity of further studies of fish-parasitizing representatives of additional nematode families not yet studied by molecular methods, such as Guyanemidae, Lucionematidae or Tetanonematidae, is underscored. Klíčová slova: Nematoda; Spirurina; SSU rRNA; phylogeny; taxonomy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
xxx

Small subunit rRNA sequences were obtained from 38 representatives mainly of the nematode orders Spirurida (Camallanidae, Cystidicolidae, Daniconematidae, Philometridae, Physalopteridae, ...

ČERNOTÍKOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze