Počet nalezených dokumentů: 285
Publikováno od do

Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450-1550 na rožmberském panství
Lavička, Roman; Kuthan, Jiří; Jarošová, Markéta
2014 - český
South Bohemian sacral architecture of the late Gothic1450 - 1550 in the Rosenberg domain Mgr. Roman Lavička A group of late-Gothic churches, which keeps attracting our attention, was built in the Rosenberg domain during the reign of the Jagiellon dynasty. Limited archival material, results of dendrochronologic analyses and preserved buildings suggest that it was mainly building maintenance that was in progress in the Rosenberg domain in the second half of the 15th century. In the early 1480s the building of the new pilgrimage church in Kájov (1471/1474- 1485) was coming to its end. And it was only then that big town parish churches in Trhové Sviny, Dolní Dvořiště, Hořice na Šumavě, Chvalšiny and Nové Hrady started being rebuild or constructed anew almost simultaneously. Around 1485 almost twenty religious buildings were being built in the Rosenberg domain. They reflect the increasing economic prosperity and self-confidence of the town and village municipalities, corporations as well as individuals manifesting their wealth, success and strength. From a formal and ideological point of view it is possible to trace down a group of related buildings directly in this initial phase. They were probably designed by a single architect who is referred to as Master of Hořice presbytery. However, around 1495 we can... Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450 - 1550 na rožmberském panství Mgr. Roman Lavička Skupina pozdně gotických kostelů vznikala na panství Rožmberků v době, kdy naší zemi vládla dynastie Jagellonců a dodnes budí zaslouženou pozornost. Nemnoho archivních zpráv, výsledky dendrochronologických analýz a zachované stavby napovídají, že v druhé polovině 15. století probíhala na rožmberském panství především běžná stavební údržba. Počátkem 80. let se chýlila ke konci stavba nového poutního kostela v Kájově (1471/1474-1485) a teprve tehdy se prakticky současně začínají přestavovat nebo znovu budovat velké městské farní kostely v Trhových Svinech, Dolním Dvořišti, Hořicích na Šumavě, Chvalšinách a Nových Hradech. Kolem roku 1485 se na rožmberském panství staví téměř dvě desítky církevních staveb. Odrážejí vzrůstající ekonomickou prosperitu a sebevědomí městských i venkovských obcí, korporací i jednotlivců, manifestujících vlastní bohatství, úspěch a sílu. Z formálního a ideového hlediska lze hned v této počáteční etapě vysledovat skupinu příbuzných staveb, které zřejmě navrhl jediný architekt, označovaný jako Mistr Hořického presbytáře. Někdy kolem roku 1495 však pozorujeme na několika stavbách zřetelný předěl a nové tvarosloví, což dokládá, že zmíněný mistr buď zemřel a nebo z nějakého důvodu opustil... Klíčová slova: pozdně gotické kostely; kláštery a kaple; Rožmberkové; jižní Čechy; Horní Rakousko; kameník; kamenická značka; kroužená; sklípková; síťová klenba; H. Getzinger; M. Rubik; Mistr hořického presbytáře; kněžiště; sakristie; kostnice; depozitář; loď; věž; late-Gothic churches; monastery; chapel; Rosenberg; South Bohemia; Upper Austria; stonemason; mason's mark; flying ribs; cell- and net-vaulting; H. Getzinger; M. Rubik; Master of Hořice presbytery; sacristy; charnel-house; depository; nave; tower Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450-1550 na rožmberském panství

Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450 - 1550 na rožmberském panství Mgr. Roman Lavička Skupina pozdně gotických kostelů vznikala na panství Rožmberků v době, kdy naší zemi vládla ...

Lavička, Roman; Kuthan, Jiří; Jarošová, Markéta
Univerzita Karlova, 2014

Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450-1550 na rožmberském panství
Lavička, Roman; Kuthan, Jiří; Jarošová, Markéta
2014 - český
South Bohemian sacral architecture of the late Gothic1450 - 1550 in the Rosenberg domain Mgr. Roman Lavička A group of late-Gothic churches, which keeps attracting our attention, was built in the Rosenberg domain during the reign of the Jagiellon dynasty. Limited archival material, results of dendrochronologic analyses and preserved buildings suggest that it was mainly building maintenance that was in progress in the Rosenberg domain in the second half of the 15th century. In the early 1480s the building of the new pilgrimage church in Kájov (1471/1474- 1485) was coming to its end. And it was only then that big town parish churches in Trhové Sviny, Dolní Dvořiště, Hořice na Šumavě, Chvalšiny and Nové Hrady started being rebuild or constructed anew almost simultaneously. Around 1485 almost twenty religious buildings were being built in the Rosenberg domain. They reflect the increasing economic prosperity and self-confidence of the town and village municipalities, corporations as well as individuals manifesting their wealth, success and strength. From a formal and ideological point of view it is possible to trace down a group of related buildings directly in this initial phase. They were probably designed by a single architect who is referred to as Master of Hořice presbytery. However, around 1495 we can... Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450 - 1550 na rožmberském panství Mgr. Roman Lavička Skupina pozdně gotických kostelů vznikala na panství Rožmberků v době, kdy naší zemi vládla dynastie Jagellonců a dodnes budí zaslouženou pozornost. Nemnoho archivních zpráv, výsledky dendrochronologických analýz a zachované stavby napovídají, že v druhé polovině 15. století probíhala na rožmberském panství především běžná stavební údržba. Počátkem 80. let se chýlila ke konci stavba nového poutního kostela v Kájově (1471/1474-1485) a teprve tehdy se prakticky současně začínají přestavovat nebo znovu budovat velké městské farní kostely v Trhových Svinech, Dolním Dvořišti, Hořicích na Šumavě, Chvalšinách a Nových Hradech. Kolem roku 1485 se na rožmberském panství staví téměř dvě desítky církevních staveb. Odrážejí vzrůstající ekonomickou prosperitu a sebevědomí městských i venkovských obcí, korporací i jednotlivců, manifestujících vlastní bohatství, úspěch a sílu. Z formálního a ideového hlediska lze hned v této počáteční etapě vysledovat skupinu příbuzných staveb, které zřejmě navrhl jediný architekt, označovaný jako Mistr Hořického presbytáře. Někdy kolem roku 1495 však pozorujeme na několika stavbách zřetelný předěl a nové tvarosloví, což dokládá, že zmíněný mistr buď zemřel a nebo z nějakého důvodu opustil... Klíčová slova: pozdně gotické kostely; kláštery a kaple; Rožmberkové; jižní Čechy; Horní Rakousko; kameník; kamenická značka; kroužená; sklípková; síťová klenba; H. Getzinger; M. Rubik; Mistr hořického presbytáře; kněžiště; sakristie; kostnice; depozitář; loď; věž; late-Gothic churches; monastery; chapel; Rosenberg; South Bohemia; Upper Austria; stonemason; mason's mark; flying ribs; cell- and net-vaulting; H. Getzinger; M. Rubik; Master of Hořice presbytery; sacristy; charnel-house; depository; nave; tower Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450-1550 na rožmberském panství

Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450 - 1550 na rožmberském panství Mgr. Roman Lavička Skupina pozdně gotických kostelů vznikala na panství Rožmberků v době, kdy naší zemi vládla ...

Lavička, Roman; Kuthan, Jiří; Jarošová, Markéta
Univerzita Karlova, 2014

A new method for marking slugs by UV-fluorescent dye
FOLTAN, Pavel
2010 - český
Klíčová slova: označování; fluorescenční spektrofotometrie Dostupné v digitálním repozitáři JČU
A new method for marking slugs by UV-fluorescent dye

FOLTAN, Pavel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Vztah indexu kvality života a některých demografických údajů u pacientů s Bechtěrevovou chorobou
ZEMAN, Marek
2009 - český
Klíčová slova: kvalita života; SEIQoL; pacient; Bechtěrevova choroba; subjektivní; spokojenost; korelace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Vztah indexu kvality života a některých demografických údajů u pacientů s Bechtěrevovou chorobou

ZEMAN, Marek
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Fungal Bioremediation of Creosote-contaminated Soil
BYSS, Marius
2008 - anglický
The influence of two ligninolytic fungi (Pleurotus ostreatus and Irpex lacteus) on bioremediation of creosote-contaminated soil was studied. The thesis describes the polycyclic aromatic hydrocarbon concentration decrease during the laboratory-scale experiments and reveals the changes in the present soil microbial community under the influence of either fungus. The thesis compares different impact on PAH concentrations and soil microbial community depending on the fungus applied. The influence of two ligninolytic fungi (Pleurotus ostreatus and Irpex lacteus) on bioremediation of creosote-contaminated soil was studied. The thesis describes the polycyclic aromatic hydrocarbon concentration decrease during the laboratory-scale experiments and reveals the changes in the present soil microbial community under the influence of either fungus. The thesis compares different impact on PAH concentrations and soil microbial community depending on the fungus applied. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Fungal Bioremediation of Creosote-contaminated Soil

The influence of two ligninolytic fungi (Pleurotus ostreatus and Irpex lacteus) on bioremediation of creosote-contaminated soil was studied. The thesis describes the polycyclic aromatic hydrocarbon ...

BYSS, Marius
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Long-term functioning of a species-rich mountain meadow under different management régimes
MAŠKOVÁ, Zuzana
2008 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Long-term functioning of a species-rich mountain meadow under different management régimes

MAŠKOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Šestý nosorožec: taxonomické zhodnocení kriticky ohroženého severního tuponosého nosorožce
ROBOVSKÝ, Jan
2011 - anglický
Předkládaná rigorózní práce se zabývá revizí nosorožce tuponosého. Na základě detailní morfologické a genetické revize se domníváme, že oba stávající poddruhy Ceratotherium simum simum a C. s. cottoni jsou výrazně odlišní a zaslouží si být povýšeni na druhovou úroveň (pokud přijmeme fylogenetický koncept druhu). Od společného předka se odštěpili před cca 1 mil. let. The two forms of white rhinoceros; northern and southern, have had contrasting conservation histories. The Northern form, once fairly numerous is now critically endangered, while the southern form has recovered from a few individuals to a population of a few thousand. Since their last taxonomic assessment over three decades ago, new material and analytical techniques have become available, necessitating a review of available information and re-assessment of the taxonomy.Dental morphology and cranial anatomy clearly diagnosed the southern and northern forms. The differentia ion was well supported by dental metrics, cranial growth and craniometry, and corresponded with differences in post-cranial skeleton, external measurements and external features. No distinctive differences were found in the limited descriptions of their behavior and ecology. Fossil history indicated the antiquity of the genus, dating back at least to early Pliocene and evolution into a number of diagnosable forms. The fossil skulls examined fell outside the two extant forms in the craniometric analysis. Gene Klíčová slova: Nosorožec tuponosý; Ceratotherium; fylogenetický koncept druhu; revize Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Šestý nosorožec: taxonomické zhodnocení kriticky ohroženého severního tuponosého nosorožce

Předkládaná rigorózní práce se zabývá revizí nosorožce tuponosého. Na základě detailní morfologické a genetické revize se domníváme, že oba stávající poddruhy Ceratotherium simum simum a C. s. cottoni ...

ROBOVSKÝ, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Spotřeba humánních léčivých přípravků v České republice
BRANDEJSOVÁ, Marie
2011 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Spotřeba humánních léčivých přípravků v České republice

BRANDEJSOVÁ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Prevence rizikového chování a prevence kriminality na úrovni města
HORECKÁ, Miroslava
2010 - český
Klíčová slova: městské samosprávy; kriminalita; školství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Prevence rizikového chování a prevence kriminality na úrovni města

HORECKÁ, Miroslava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Experimental examination of EFL and MATX eukaryotic horizontal gene transfers: co-existence of mutually exclusive transcripts predates functional rescue
RŮŽIČKA, Petr
2011 - anglický
Many eukaryotic genes do not follow simple vertical inheritance. Elongation factor 1? (EF-1?) and methionine adenosyl transferase (MAT) are enzymes with complicated evolutionary histories and, interestingly, the two cases have several features in common. These essential enzymes occur as two relatively divergent paralogs (EF-1?/EFL, MAT/MATX) that have patchy distributions in eukaryotic lineages that are nearly mutually exclusive. To explain such distributions, we must invoke either multiple eukaryote-to-eukaryote horizontal gene transfers (HGTs) followed by functional replacement, or presence of both paralogs in the common ancestor followed by longterm co-existence and differential losses in various eukaryotic lineages. To understand the evolution of these paralogs, we have performed in vivo experiments in Trypanosoma brucei addressing the consequences of long-term co-expression and functional replacement. In the first experiment of its kind, we have demonstrated that EF-1? and MAT can be simultaneously expressed with EFL and MATX, respectively, without affecting the growth of the flagellates. After the endogenous MAT or EF-1? was down-regulated by RNA interference, MATX immediately substituted for its paralog, while EFL was not able to substitute for EF-1?, leading to mortality. We conclude that MATX is naturally capable of evolving patchy paralog distribution via HGTs and/or long term co-expression and differential losses. The capability of EFL to spread by HGT is lower and so the patchy distribution of EF-1?/EFL paralogs was probably shaped mainly by deep paralogy followed by long term co-existence and differential losses. Many eukaryotic genes do not follow simple vertical inheritance. Elongation factor 1? (EF-1?) and methionine adenosyl transferase (MAT) are enzymes with complicated evolutionary histories and, interestingly, the two cases have several features in common. These essential enzymes occur as two relatively divergent paralogs (EF-1?/EFL, MAT/MATX) that have patchy distributions in eukaryotic lineages that are nearly mutually exclusive. To explain such distributions, we must invoke either multiple eukaryote-to-eukaryote horizontal gene transfers (HGTs) followed by functional replacement, or presence of both paralogs in the common ancestor followed by longterm co-existence and differential losses in various eukaryotic lineages. To understand the evolution of these paralogs, we have performed in vivo experiments in Trypanosoma brucei addressing the consequences of long-term co-expression and functional replacement. In the first experiment of its kind, we have demonstrated that EF-1? and MAT can be simultaneously expressed with EFL and MATX, respectively, without affecting the growth of the flagellates. After the endogenous MAT or EF-1? was down-regulated by RNA interference, MATX immediately substituted for its paralog, while EFL was not able to substitute for EF-1?, leading to mortality. We conclude that MATX is naturally capable of evolving patchy paralog distribution via HGTs and/or long term co-expression and differential losses. The capability of EFL to spread by HGT is lower and so the patchy distribution of EF-1?/EFL paralogs was probably shaped mainly by deep paralogy followed by long term co-existence and differential losses. Klíčová slova: EFL; MATX; horizontal gene transfer; functional rescue; RNAi; Trypanosoma Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Experimental examination of EFL and MATX eukaryotic horizontal gene transfers: co-existence of mutually exclusive transcripts predates functional rescue

Many eukaryotic genes do not follow simple vertical inheritance. Elongation factor 1? (EF-1?) and methionine adenosyl transferase (MAT) are enzymes with complicated evolutionary histories and, ...

RŮŽIČKA, Petr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze