Number of found documents: 7
Published from to

Analýza akcií firmy Jihočeská energetika, a. s.
Zikešová, Petra; Beránková, Romana
1999 - Czech
Práce se zabývá rozborem českého kapitálového trhu a metodikou analýzy akcií. Je provedena finanční analýza podniku Jihočeská energetika, a. s., a stanovena vnitřní hodnota akcie této firmy. Výsledkem analýzy akcií je vyhodnocení situace JČE, a. s. a investiční doporučení. Keywords: Akcie; Finanční analýza; kapitálový trh; cenné papíry; finance Available in the UPCE Library.
Analýza akcií firmy Jihočeská energetika, a. s.

Práce se zabývá rozborem českého kapitálového trhu a metodikou analýzy akcií. Je provedena finanční analýza podniku Jihočeská energetika, a. s., a stanovena vnitřní hodnota akcie této firmy. ...

Zikešová, Petra; Beránková, Romana
Univerzita Pardubice, 1999

Integrovaný dopravní systém v územním celku Jihočeského kraje
Fuksa, David; Molková, Tatiana; Janošek, Radek
2007 - Czech
Hlavní náplní diplomové práce je realizace přepravního průzkumu ve vybrané referenční oblasti, s cílem odhalit nedostatky v dopravní obslužnosti. Při vyhodnocení přepravního průzkumu byl získán přehled rovněž o směrových, zdrojových a cílových přepravních proudech cestujících, na základě kterých bylo ověřováno směrové vedení železničních spojů a návazné autobusové dopravy. Výsledky z přepravního průzkumu byly zpracovány do dvou variant integrované dopravní obslužnosti referenční oblasti. Keywords: integrované dopravní systémy; Dopravní obslužnost; přepravní průzkumy; přepravní poptávka Available in the UPCE Library.
Integrovaný dopravní systém v územním celku Jihočeského kraje

Hlavní náplní diplomové práce je realizace přepravního průzkumu ve vybrané referenční oblasti, s cílem odhalit nedostatky v dopravní obslužnosti. Při vyhodnocení přepravního průzkumu byl získán ...

Fuksa, David; Molková, Tatiana; Janošek, Radek
Univerzita Pardubice, 2007

Možnost využití železniční dopravy v Jihočeském kraji
Toman, Matěj; Široký, Jaromír
2009 - Czech
Tato práce je zaměřena na možné využití železniční dopravy při přepravě zboží za využití železniční vlečky a kombinované dopravy. Práce se dále zaměřuje na analýzu a vyjádření nákladů spojených s železniční dopravou a jejich následné porovnání s dopravou silniční a dopravou kombinovanou. Keywords: rail terminals; road freight handler Mobiler; railway transportation; road transportation; combined transportation; Costs; železniční vlečky; silniční překladač Mobiler; železniční doprava; silniční doprava; Kombinovaná doprava; Náklady Available in digital repository of UPCE.
Možnost využití železniční dopravy v Jihočeském kraji

Tato práce je zaměřena na možné využití železniční dopravy při přepravě zboží za využití železniční vlečky a kombinované dopravy. Práce se dále zaměřuje na analýzu a vyjádření nákladů spojených s ...

Toman, Matěj; Široký, Jaromír
Univerzita Pardubice, 2009

Boj katolické církve o ženskou duši v českých zemích v 19. a první polovině 20. století
Novotná, Lucie; Lenderová, Milena; Stoklasová, Hana
2010 - Czech
Úvodní část předložené diplomové práce se zabývá náboženskými poměry v západní Evropě a v českých zemích v rychle se měnící a modernizující době 19. a první poloviny 20. století (všímá si zejména procesu deetatizace náboženství, sekularizace a dechristianizace, respektive takzvané druhé konfesionalizace). Důraz je přitom položen na ženskou formu katolicismu. Ženská zbožnost byla i v této době více citově zaměřená, obětavá a sentimentální. Mariánská úcta, ženské řeholní kongregace a laické ženské mariánské družiny tvořily důležitou část katolické religiozity v tomto takzvaném "Mariánském století" (1854-1950). Následující část práce přibližuje tyto procesy na příkladu převážně agrárních, tradičně náboženských a konzervativních jižních Čech, neboť jihočeská (českobudějovická) diecéze se stala v této době místem vzniku či působení celé řady řeholních i laických náboženských společenství i místem vydávání řady náboženských periodik. Poslední a nejvýznamnější kapitola práce je věnována rozboru šesti vybraných dobových katolických náboženských periodik, jejichž prostřednictvím se autorka snaží nastínit roli a postavení žen v katolické církvi této doby. Vybraná náboženská periodika byla určena duchovním v činné službě (Časopis katolického duchovenstva), členkám laických náboženských společenství, zejména mariánských družin (Květy mariánské, Svatá Hora, Ve službách Královny) i prostým věřícím ženám (Česká žena, Ludmila). Keywords: České země; českobudějovická diecéze; sekularizace a druhá konfesionalizace; Mariánské století; 1854-1950; feminizace katolicismu; Czech lands; secularization; Marian century; 1854-1950; feminization of the Catholicism Available in the UPCE Library.
Boj katolické církve o ženskou duši v českých zemích v 19. a první polovině 20. století

, neboť jihočeská (českobudějovická) diecéze se stala v této době místem vzniku či působení celé řady řeholních i laických náboženských společenství i místem vydávání řady náboženských ...

Novotná, Lucie; Lenderová, Milena; Stoklasová, Hana
Univerzita Pardubice, 2010

Analýza vlivu vybraného prvku podnikatelské infrastruktury na region
Zvárová, Markéta; Stejskal, Jan; Linhartová, Veronika
2017 - Czech
Tato práce se zabývá analýzou efektivnosti Jihočeské agentury pro inovační podnikání a jejím vlivem na region. První část je věnována zejména regionálnímu rozvoji a regionální politice. Druhá část charakterizuje vybrané prvky podnikatelské infrastruktury. Další část popisuje hlavní činnost a hospodaření Jihočeské agentury pro inovační podnikání. Poslední část je věnována analýze efektivnosti a vlivu agentury na region. Součástí této kapitoly je zhodnocení činnosti a navrhované doporučení. Keywords: regionální rozvoj; podnikatelská infrastruktura; regionální rozvojová agentura; vědeckotechnický park; podnikatelský inkubátor; regional development; business infrastructure; regional development agency; science and technology park; business incubator Available in digital repository of UPCE.
Analýza vlivu vybraného prvku podnikatelské infrastruktury na region

Tato práce se zabývá analýzou efektivnosti Jihočeské agentury pro inovační podnikání a jejím vlivem na region. První část je věnována zejména regionálnímu rozvoji a regionální politice. Druhá ...

Zvárová, Markéta; Stejskal, Jan; Linhartová, Veronika
Univerzita Pardubice, 2017

Vytvoření návrhnu technicko-procesního zabezpečení letiště České Budějovice
Končelová, Michaela; Šourek, David
2010 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá perimetrickou ochranou Jihočeského letiště České Budějovice a.s. - mechanickými zábranami, elektronickými a kamerovými bezpečnostními systémy, které nabízí firmy na českém trhu. Tyto prvky jsem implementovala na letiště České Budějovice a následně jsem vyřešila jejich personální obsazení. Keywords: perimetrická ochrana; ochrana před protiprávními činy; Letecká doprava; letiště; technicko-bezpečnostní systém; procesně-personální bezpečnost; outer protection; shelter from illegal act; air traffic; airport; technicko- security system; procedural- personal safeness Available in digital repository of UPCE.
Vytvoření návrhnu technicko-procesního zabezpečení letiště České Budějovice

Tato diplomová práce se zabývá perimetrickou ochranou Jihočeského letiště České Budějovice a.s. - mechanickými zábranami, elektronickými a kamerovými bezpečnostními systémy, které nabízí ...

Končelová, Michaela; Šourek, David
Univerzita Pardubice, 2010

Srovnávací analýza urbanizačního vývoje Hradec Králové a jeho spádových oblastí s vybraným městem v rámci ČR a EU, efektivnost, obytná pohoda a hygiena prostředí
Bendlová, Sabina; Voráček, Vladimír
1998 - Czech
Práce pojednává o urbanizačním vývoji města Hradec Králové se zaměřením na účelově vybrané charakteristiky (historický vývoj, přírodní prostředí, urabnizační zásady, zdravotní stav obyvatelstva a obytná pohoda, předpokládaný rozvoj města a možná rizika). Pro srovnání vývojových tendencí bylo vybráno jihočeské město České Budějovice. Keywords: České Budějovice; Hradec Králové; prostorové plánování; urbanismus; územní plánování; Životní prostředí Available in the UPCE Library.
Srovnávací analýza urbanizačního vývoje Hradec Králové a jeho spádových oblastí s vybraným městem v rámci ČR a EU, efektivnost, obytná pohoda a hygiena prostředí

Práce pojednává o urbanizačním vývoji města Hradec Králové se zaměřením na účelově vybrané charakteristiky (historický vývoj, přírodní prostředí, urabnizační zásady, zdravotní stav obyvatelstva a ...

Bendlová, Sabina; Voráček, Vladimír
Univerzita Pardubice, 1998

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases