Number of found documents: 145
Published from to

South Bohemian sacral architecture of the late Gothic 1450 - 1550 in the Rosenberg domain
Lavička, Roman; Kuthan, Jiří; Jarošová, Markéta
2014 - Czech
Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450 - 1550 na rožmberském panství Mgr. Roman Lavička Skupina pozdně gotických kostelů vznikala na panství Rožmberků v době, kdy naší zemi vládla dynastie Jagellonců a dodnes budí zaslouženou pozornost. Nemnoho archivních zpráv, výsledky dendrochronologických analýz a zachované stavby napovídají, že v druhé polovině 15. století probíhala na rožmberském panství především běžná stavební údržba. Počátkem 80. let se chýlila ke konci stavba nového poutního kostela v Kájově (1471/1474-1485) a teprve tehdy se prakticky současně začínají přestavovat nebo znovu budovat velké městské farní kostely v Trhových Svinech, Dolním Dvořišti, Hořicích na Šumavě, Chvalšinách a Nových Hradech. Kolem roku 1485 se na rožmberském panství staví téměř dvě desítky církevních staveb. Odrážejí vzrůstající ekonomickou prosperitu a sebevědomí městských i venkovských obcí, korporací i jednotlivců, manifestujících vlastní bohatství, úspěch a sílu. Z formálního a ideového hlediska lze hned v této počáteční etapě vysledovat skupinu příbuzných staveb, které zřejmě navrhl jediný architekt, označovaný jako Mistr Hořického presbytáře. Někdy kolem roku 1495 však pozorujeme na několika stavbách zřetelný předěl a nové tvarosloví, což dokládá, že zmíněný mistr buď zemřel a nebo z nějakého důvodu opustil... South Bohemian sacral architecture of the late Gothic1450 - 1550 in the Rosenberg domain Mgr. Roman Lavička A group of late-Gothic churches, which keeps attracting our attention, was built in the Rosenberg domain during the reign of the Jagiellon dynasty. Limited archival material, results of dendrochronologic analyses and preserved buildings suggest that it was mainly building maintenance that was in progress in the Rosenberg domain in the second half of the 15th century. In the early 1480s the building of the new pilgrimage church in Kájov (1471/1474- 1485) was coming to its end. And it was only then that big town parish churches in Trhové Sviny, Dolní Dvořiště, Hořice na Šumavě, Chvalšiny and Nové Hrady started being rebuild or constructed anew almost simultaneously. Around 1485 almost twenty religious buildings were being built in the Rosenberg domain. They reflect the increasing economic prosperity and self-confidence of the town and village municipalities, corporations as well as individuals manifesting their wealth, success and strength. From a formal and ideological point of view it is possible to trace down a group of related buildings directly in this initial phase. They were probably designed by a single architect who is referred to as Master of Hořice presbytery. However, around 1495 we can... Keywords: pozdně gotické kostely; kláštery a kaple; Rožmberkové; jižní Čechy; Horní Rakousko; kameník; kamenická značka; kroužená; sklípková; síťová klenba; H. Getzinger; M. Rubik; Mistr hořického presbytáře; kněžiště; sakristie; kostnice; depozitář; loď; věž; late-Gothic churches; monastery; chapel; Rosenberg; South Bohemia; Upper Austria; stonemason; mason's mark; flying ribs; cell- and net-vaulting; H. Getzinger; M. Rubik; Master of Hořice presbytery; sacristy; charnel-house; depository; nave; tower Available in a digital repository NRGL
South Bohemian sacral architecture of the late Gothic 1450 - 1550 in the Rosenberg domain

Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450 - 1550 na rožmberském panství Mgr. Roman Lavička Skupina pozdně gotických kostelů vznikala na panství Rožmberků v době, kdy naší zemi vládla ...

Lavička, Roman; Kuthan, Jiří; Jarošová, Markéta
Univerzita Karlova, 2014

South Bohemian sacral architecture of the late Gothic 1450 - 1550 in the Rosenberg domain
Lavička, Roman; Kuthan, Jiří; Jarošová, Markéta
2014 - Czech
Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450 - 1550 na rožmberském panství Mgr. Roman Lavička Skupina pozdně gotických kostelů vznikala na panství Rožmberků v době, kdy naší zemi vládla dynastie Jagellonců a dodnes budí zaslouženou pozornost. Nemnoho archivních zpráv, výsledky dendrochronologických analýz a zachované stavby napovídají, že v druhé polovině 15. století probíhala na rožmberském panství především běžná stavební údržba. Počátkem 80. let se chýlila ke konci stavba nového poutního kostela v Kájově (1471/1474-1485) a teprve tehdy se prakticky současně začínají přestavovat nebo znovu budovat velké městské farní kostely v Trhových Svinech, Dolním Dvořišti, Hořicích na Šumavě, Chvalšinách a Nových Hradech. Kolem roku 1485 se na rožmberském panství staví téměř dvě desítky církevních staveb. Odrážejí vzrůstající ekonomickou prosperitu a sebevědomí městských i venkovských obcí, korporací i jednotlivců, manifestujících vlastní bohatství, úspěch a sílu. Z formálního a ideového hlediska lze hned v této počáteční etapě vysledovat skupinu příbuzných staveb, které zřejmě navrhl jediný architekt, označovaný jako Mistr Hořického presbytáře. Někdy kolem roku 1495 však pozorujeme na několika stavbách zřetelný předěl a nové tvarosloví, což dokládá, že zmíněný mistr buď zemřel a nebo z nějakého důvodu opustil... South Bohemian sacral architecture of the late Gothic1450 - 1550 in the Rosenberg domain Mgr. Roman Lavička A group of late-Gothic churches, which keeps attracting our attention, was built in the Rosenberg domain during the reign of the Jagiellon dynasty. Limited archival material, results of dendrochronologic analyses and preserved buildings suggest that it was mainly building maintenance that was in progress in the Rosenberg domain in the second half of the 15th century. In the early 1480s the building of the new pilgrimage church in Kájov (1471/1474- 1485) was coming to its end. And it was only then that big town parish churches in Trhové Sviny, Dolní Dvořiště, Hořice na Šumavě, Chvalšiny and Nové Hrady started being rebuild or constructed anew almost simultaneously. Around 1485 almost twenty religious buildings were being built in the Rosenberg domain. They reflect the increasing economic prosperity and self-confidence of the town and village municipalities, corporations as well as individuals manifesting their wealth, success and strength. From a formal and ideological point of view it is possible to trace down a group of related buildings directly in this initial phase. They were probably designed by a single architect who is referred to as Master of Hořice presbytery. However, around 1495 we can... Keywords: pozdně gotické kostely; kláštery a kaple; Rožmberkové; jižní Čechy; Horní Rakousko; kameník; kamenická značka; kroužená; sklípková; síťová klenba; H. Getzinger; M. Rubik; Mistr hořického presbytáře; kněžiště; sakristie; kostnice; depozitář; loď; věž; late-Gothic churches; monastery; chapel; Rosenberg; South Bohemia; Upper Austria; stonemason; mason's mark; flying ribs; cell- and net-vaulting; H. Getzinger; M. Rubik; Master of Hořice presbytery; sacristy; charnel-house; depository; nave; tower Available in a digital repository NRGL
South Bohemian sacral architecture of the late Gothic 1450 - 1550 in the Rosenberg domain

Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450 - 1550 na rožmberském panství Mgr. Roman Lavička Skupina pozdně gotických kostelů vznikala na panství Rožmberků v době, kdy naší zemi vládla ...

Lavička, Roman; Kuthan, Jiří; Jarošová, Markéta
Univerzita Karlova, 2014

Morphology and ultrastructure of the molar area of mandibles in mayfly (Ephemeroptera) larvae
SROKA, Pavel
2010 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Morphology and ultrastructure of the molar area of mandibles in mayfly (Ephemeroptera) larvae

SROKA, Pavel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Specifika ošetřovatelské péče u dítěte se sluchovým postižením
MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina
2011 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Specifika ošetřovatelské péče u dítěte se sluchovým postižením

MUKNŠNÁBLOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Adipokinetic hormone counteracts oxidative stress elicited in insects by hydrogen peroxide: in vivo and in vitro study
BEDNÁŘOVÁ, Andrea
2013 - Czech
The involvement of members of Adipokinetic hormone (AKH) family in regulation of response to oxidative stress (OS) was investigated in the present study. OS was elicited in the insect body by exogenous application of hydrogen peroxide. In vivo experiments reveal that injection of hydrogen peroxide into the haemocoel of the firebug, Pyrrhocoris apterus, increases the level of AKH in the central nervous system (CNS) and in the haemolymph. The injection of hydrogen peroxide also increases the mortality of experimental bugs, whereas co-injection of hydrogen peroxide with Pyrap-AKH reduces mortality to control levels. Importantly, an increase in haemolymph protein carbonyl (an OS biomarker) levels is decreased to control levels when hydrogen peroxide is co-injected with Pyrap-AKH. Similar results were obtained using in vitro experiments. OS biomarkers such as malondialdehyde and protein carbonyls were significantly enhanced upon exposure of isolated CNS to hydrogen peroxide in vitro, whereas co-treatment of the CNS with hydrogen peroxide and Pyrap-AKH reduces their level significantly. Catalase activity was measured as well and the same pattern was observed. The results of the present study provide strong support on the feedback regulation between oxidative stressors and AKH action, and implicate AKH in counteracting OS. The involvement of members of Adipokinetic hormone (AKH) family in regulation of response to oxidative stress (OS) was investigated in the present study. OS was elicited in the insect body by exogenous application of hydrogen peroxide. In vivo experiments reveal that injection of hydrogen peroxide into the haemocoel of the firebug, Pyrrhocoris apterus, increases the level of AKH in the central nervous system (CNS) and in the haemolymph. The injection of hydrogen peroxide also increases the mortality of experimental bugs, whereas co-injection of hydrogen peroxide with Pyrap-AKH reduces mortality to control levels. Importantly, an increase in haemolymph protein carbonyl (an OS biomarker) levels is decreased to control levels when hydrogen peroxide is co-injected with Pyrap-AKH. Similar results were obtained using in vitro experiments. OS biomarkers such as malondialdehyde and protein carbonyls were significantly enhanced upon exposure of isolated CNS to hydrogen peroxide in vitro, whereas co-treatment of the CNS with hydrogen peroxide and Pyrap-AKH reduces their level significantly. Catalase activity was measured as well and the same pattern was observed. The results of the present study provide strong support on the feedback regulation between oxidative stressors and AKH action, and implicate AKH in counteracting OS. Keywords: Adipokinetic hormone; catalase; ELISA; hydrogen peroxide; malondialdehyde; oxidative stress; protein carbonyls; Adipokinetic hormone; catalase; ELISA; hydrogen peroxide; malondialdehyde; oxidative stress; protein carbonyls Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Adipokinetic hormone counteracts oxidative stress elicited in insects by hydrogen peroxide: in vivo and in vitro study

The involvement of members of Adipokinetic hormone (AKH) family in regulation of response to oxidative stress (OS) was investigated in the present study. OS was elicited in the insect body by ...

BEDNÁŘOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Telomery a fylogeneze živočichů
VÍTKOVÁ, Magda
2007 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Telomery a fylogeneze živočichů

VÍTKOVÁ, Magda
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Positive relationship between plant palatability and litter decomposition in meadow plants
PÁLKOVÁ, Kateřina
2008 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Positive relationship between plant palatability and litter decomposition in meadow plants

PÁLKOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Disturbing impact of outdoor cattle husbandry on community of arbuscular mycorrhizal fungi in upland pasture soil
JIROUT, Jiří
2010 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Disturbing impact of outdoor cattle husbandry on community of arbuscular mycorrhizal fungi in upland pasture soil

JIROUT, Jiří
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Arbuscular mycorrhizal symbiosis of herbaceous invasive neophytes in the Czech Republik
ŠTAJEROVÁ, Kateřina
2009 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Arbuscular mycorrhizal symbiosis of herbaceous invasive neophytes in the Czech Republik

ŠTAJEROVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Inorganic Indicators of Redox Conditions in a Horizontal Subsurface Flow Constructed Wetland
DIÁKOVÁ, Kateřina
2010 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Inorganic Indicators of Redox Conditions in a Horizontal Subsurface Flow Constructed Wetland

DIÁKOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases