Number of found documents: 225902
Published from to

Návrh proudového motoru pro RC modely
Petr Karel; Budínský Adam; Dub Martin
2017 - Czech
Tato práce je zaměřena na návrh proudového motoru pro RC modely. Na začátku práce je vypracována rešerše a popis principu funkce proudových motorů. Hlavní částí práce je výpočtová, kde je podrobně popsán výpočet kompresoru a difuzoru pro tah motoru o velikosti přibližně 200 N. Dále jsou přibližným výpočtem navržena ložiska proudového motoru. Součástí přílohy je výkres sestavy proudového motoru a výrobní výkresy rotoru a náboje.This thesis is focused on design of the jet engine for RC models. On the beginning of the thesis is retrieval part and description of the principle of jet engine function. The main part of the thesis is focused on a calculation where a centrifugal compressor and diffuser will be designed in order to give a thrust of approximately 200 N. Next step is approximate calculation of bearing capacity. The attachment contains assembly drawing of the jet engine and production drawings of rotor and stator. Keywords: Proudový motor; Odstředivý kompresor; Lopatkový difuzor; Bezlopatkový difuzor; Jet Engine; Centrifugal Compressor; Vaned Diffuser; Vaneless Diffuser Available in digital repository of ČVUT.
Návrh proudového motoru pro RC modely

Tato práce je zaměřena na návrh proudového motoru pro RC modely. Na začátku práce je vypracována rešerše a popis principu funkce proudových motorů. Hlavní částí práce je výpočtová, kde je podrobně ...

Petr Karel; Budínský Adam; Dub Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Domácí automatizace s Raspberry Pi
Oswald Cyril; Mach Marek; Plaček Viktor
2017 - Czech
Cílem této práce je představit možnosti prostředků, pomocí kterých se dá vytvořit systém domácí automatizace a navrhnout konkrétní řešení realizace. Bakalářská práce obsahuje v první části rešerši na téma možností prostředků pro vytvoření automatické domácnosti, a to zejména z oblasti reportování stavů, zjištěných pomocí senzorů, a případného upozornění na neobvyklé nebo nebezpečné stavy. V druhé části práce obsahuje popis realizace domácího reportovacího zařízení pomocí Raspberry Pi, vlastního cloud serveru a jednoduché webové stránky pro čtení údajů ze senzorů.The goal of this thesis is to present the possibilities of how one can create a system of home automation and to suggest a concrete solution for realization. This bachelor thesis in the first part contains the research on the possibilities of means for creation of an automated household, especially in the area of reporting statuses detected by sensors, and eventual warning of unusual or dangerous situations. In the second part of the thesis, there is a description of the implementation of the domestic reporting device using Raspberry Pi, private cloud server and a simple web page for reading sensor data. Keywords: Akční členy,Automatizace ,Chytrá domácnost,Cloud,Internet of Things,Python,Raspberry Pi,Senzory,Server,Smart Home; Actuators,automation,Smart Household,Cloud; Internet of Things,Python,Raspberry Pi,Sensors,Server,Smart Home Available in digital repository of ČVUT.
Domácí automatizace s Raspberry Pi

Cílem této práce je představit možnosti prostředků, pomocí kterých se dá vytvořit systém domácí automatizace a navrhnout konkrétní řešení realizace. Bakalářská práce obsahuje v první části rešerši na ...

Oswald Cyril; Mach Marek; Plaček Viktor
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Organizér
Karel Marian; Seho Anna - Myato; Kordovská Pavla
2017 - Czech
Organizér do interiéru - dělící stěna v prostoru. Objekt je určen hlavně do současných obytných interiérů, které jsou tvořeny otevřenými či kontinuálními prostory a jsou velkými prosklenými plochami propojeny s exteriérem, s vegetací. Organizér řeší ukládání předmětů do prostorů, kde je minimální možnost umístit nábytek ke zdi. Stěna je vyrobena z bukové překližky. Do jednotlivých desek jsou vloženy ohýbané polohovací díly. Organizér je tvořený třemi deskami s dvanácti odkládacími plochami. Stabilita je zajištěna využitím principu paravánu.Interior organizer - partition wall in room. The object is designed mainly for contemporary residential interiors, which are made up of open or continuous spaces and connected with exterior and vegetation by large glass wall. The organizer solves the storage of objects in areas where is a minimal possibility of placing the furniture to the wall. The wall is made of beech plywood. Bent positioning parts are inserted into individual boards. The organizer consists of three boards with twelve adjustable components. Stability is ensured by using the "paravan" principle. Keywords: Organizér; prostor; dělící stěna; ukládání; organizer,space; partition wall; storage Available in digital repository of ČVUT.
Organizér

Organizér do interiéru - dělící stěna v prostoru. Objekt je určen hlavně do současných obytných interiérů, které jsou tvořeny otevřenými či kontinuálními prostory a jsou velkými prosklenými plochami ...

Karel Marian; Seho Anna - Myato; Kordovská Pavla
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Sedací nábytek
Jaroš Jan; Klouzek Jakub; Bošková Zuzana
2017 - Czech
Křeslo je navrženo tak, aby bylo využito co nejjednodušších výrobních procesů a tím se snížila i koncová cena produktu. Křeslo je také možné sestavit z několika přednastavených dílů a přizpůsobit si ho tak vlastním požadavkům. Výsledkem mojí práce je první funkční prototyp, kde je sedák a opěrák tvořen čalounickými popruhy a několika typy polyuretanových pěn, pro dosažení ideální tuhosti sedáku. Područky jsou vytvořeny z dubového dřeva s drobnými řemeslnými detaily.The armchair is designed simply, to use just basic working proces to lower the price of final product. The armchair can be also assembled by few preset parts and adjusted to personal requirements. The result of my work is first functional prototype, where the seat is put together with upholstery straps and a few different types of polyurethane foam to create the ideal toughness of the seat. Armrests are made of oak wood with small craft details. Keywords: křeslo; dřevo; polstrování,variabilita; armchair,wood,upholstery ,variability Available in digital repository of ČVUT.
Sedací nábytek

Křeslo je navrženo tak, aby bylo využito co nejjednodušších výrobních procesů a tím se snížila i koncová cena produktu. Křeslo je také možné sestavit z několika přednastavených dílů a přizpůsobit si ...

Jaroš Jan; Klouzek Jakub; Bošková Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Masážní a stimulační přístroj na poprsí
Tvarůžek Martin; Salaquardová Petra; Kačmár Michal
2017 - Czech
Tématem této bakalářské práce je návrh designu masážního a stimulačního přístroje na poprsí. Produkt je určen pro ženy, které hledají nové zkušenosti v oblasti sexuality a zároveň se o svá ňadra chtějí starat a dávat jim náležitou lásku. Mým záměrem je upozornit na ozdravné účinky masáže prsou a pomoci ženám v řešení této problematiky.The theme of this thesis is design of massage and stimulation device for the breast. The product is designed for women, who search new experiences in the field of sexuality and want to really care about their breast with love. My intention is to show the healing effects of breast massage. Keywords: masáž; stimulace; masážní přístroj; poprsí,vibrace; massage,stimulation,device for massage,breast,vibration Available in digital repository of ČVUT.
Masážní a stimulační přístroj na poprsí

Tématem této bakalářské práce je návrh designu masážního a stimulačního přístroje na poprsí. Produkt je určen pro ženy, které hledají nové zkušenosti v oblasti sexuality a zároveň se o svá ňadra ...

Tvarůžek Martin; Salaquardová Petra; Kačmár Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Elektrocentrála
Tvarůžek Martin; Štosek Martin; Semrád David
2017 - Czech
Elektrocentrála je přenosné zařízení sloužící jako zdroj elektrické energie tam, kde není přístup k elektrické síti, nebo kde dojde k jejímu výpadku. Většinou se používá pro napájení domácích spotřebičů, nářadí, osvětlení a ostatní elektroniky. Ve svém návrhu jsem se zaměřil na zlepšení uživatelského komfortu při používání a manipulaci. To především díky správnému rozmístění ovládacích prvků a využití nových možností pro transport. Zvýšená přední část dává vzhledu zařízení osobitý charakter.A portable generator is a device which is used as a source of electricity where there is no electrical network available, or in case of power outage. It is usually used for power supply of home appliances, tools, lighting and another electronics. I focused on improving a user comfort during product use and manipulation in my design. I tried to achieve that especially through the correct layout of the controls and the use of new transport possibilities. The raised front gives the appearance of the device a distinctive character. Keywords: elektrocentrála,generátor,zdroj,robustnost,ergonomie,manipulace,transport; portable generator,generator,source,robust,ergonomics,manipulation,transport Available in digital repository of ČVUT.
Elektrocentrála

Elektrocentrála je přenosné zařízení sloužící jako zdroj elektrické energie tam, kde není přístup k elektrické síti, nebo kde dojde k jejímu výpadku. Většinou se používá pro napájení domácích ...

Tvarůžek Martin; Štosek Martin; Semrád David
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Energetický audit domácnosti
Skopec Pavel; Wudy Josef; Pečený Petr
2017 - Czech
Tato práce se zabývá výpočtem a změřením energetických spotřeb v domácnosti. Spočítané a naměřené hodnoty budou porovnány se skutečným stavem a budou navrženy možnosti na snížení nákladů.This study is focused on calculating and measuring of household energy consumption. Calculated and measured values will be compared with the actual situation and and cost reduction options will be proposed. Keywords: energie; spotřeba; zemní plyn; elektřina; energy,consumption,natural gas,elektricity Available in digital repository of ČVUT.
Energetický audit domácnosti

Tato práce se zabývá výpočtem a změřením energetických spotřeb v domácnosti. Spočítané a naměřené hodnoty budou porovnány se skutečným stavem a budou navrženy možnosti na snížení nákladů.This study is ...

Skopec Pavel; Wudy Josef; Pečený Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Skládací mobiliář
Jaroš Jan; Dvořáková Zuzana; Gallo Martin
2017 - Czech
Skládací mobiliář pro pohodlnou přípravu jídla na cestách. Jde o projekt určený ke stolování venku na zahradě nebo na cestách. Tvar a skládání umožní snadnou přepravu. Stůl se skládá z desky stolu, pouzdra na nádobí a popruhů díky kterým lze stůl snadno přenést.Folding furniture for easier preparing meals. This is a project designed for outdoor dining in the trip. The shape and folding allow easyier transport. The table consists of a table desk, dishes and straps for transfer. Keywords: Mobiliář; skládací; stůl; cestování; vaření; folding; table; travel; cooking Available in digital repository of ČVUT.
Skládací mobiliář

Skládací mobiliář pro pohodlnou přípravu jídla na cestách. Jde o projekt určený ke stolování venku na zahradě nebo na cestách. Tvar a skládání umožní snadnou přepravu. Stůl se skládá z desky stolu, ...

Jaroš Jan; Dvořáková Zuzana; Gallo Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Vliv stabilizace chitosanu na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů pro regeneraci kostní tkáně
Sedláček Radek; Kubášová Kristýna; Růžička Pavel
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá vlivem stabilizace chitosanu na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů buněk. V rámci teoretické části je popsána problematika tkáňového inženýrství a materiálů používaných v této oblasti. V experimentální části jsou z tlakové zkoušky porézních materiálů vyhodnocovány hodnoty poměrných deformací a napětí, z nich poté stabilní hladina napětí, elastický gradient a smluvní mez kluzu v tlaku.This bachelor thesis deals with the impact of stabilization on mechanical properties of composite cell carriers. The theoretical part describes tissue engineering and materials used in this area. Relative deformation and stress values are evaluated within the experimental part. These values are later used to evaluate the plateau stress level, gradient elasticity and compressive yield strength. Keywords: Tkáňové inženýrství; nosič; chitosan; kmenové buňky; Tissue engineering; scaffold; chitosan; mesenchymal stem cells Available in digital repository of ČVUT.
Vliv stabilizace chitosanu na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů pro regeneraci kostní tkáně

Bakalářská práce se zabývá vlivem stabilizace chitosanu na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů buněk. V rámci teoretické části je popsána problematika tkáňového inženýrství a materiálů ...

Sedláček Radek; Kubášová Kristýna; Růžička Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Návrh multifunkčního grilu
Mrázek Jiří; Karkulín Adam; Dub Martin
2017 - Czech
V práci je proveden návrh multifunkčního grilu pro venkovní použití. Gril je navrhován pro kompatibilitu s jehlou, roštem a kamennou deskou, a s možností manipulace topeniště pro regulaci intenzity ohřívání.The thesis deals with a construction design of multifunctional grill for outdoor uses. The grill is designed for compatibility with needle, grill grid and grill stone with manipulative fireplace for heat intensity regulation. Keywords: Multifunkční gril,Ventilátor,Šroubový zvedák; Multifunctional gril,Ventilator,Screw jack Available in digital repository of ČVUT.
Návrh multifunkčního grilu

V práci je proveden návrh multifunkčního grilu pro venkovní použití. Gril je navrhován pro kompatibilitu s jehlou, roštem a kamennou deskou, a s možností manipulace topeniště pro regulaci intenzity ...

Mrázek Jiří; Karkulín Adam; Dub Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases