Number of found documents: 414289
Published from to

Doktrína odpovědnosti velitele se zaměřením na požadavek kauzality
CHADIMOVÁ, Michala; SVAČEK, Ondřej; BUREŠ, Pavel
2016 - English
Tato diplomová práce se zabývá problematikou odpovědnosti nadřízeného v mezinárodním trestním právu se zaměřením na její složky a vývoj kauzality dle judikatury Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) a Mezinárodního trestního soudu (ICC). První kapitoly pojednávají o vývoji doktríny odpovědnosti nadřízeného, se zaměřením na Norimberský a Tokijský tribunál a zakotvení doktríny ve Statutech ICTY, Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu (ICTR), Mimořádných soudních senátů v Kambodži (ECCC) a Zvláštního tribunálu pro Libanon (STL) a nejdůležitější judikatury těchto soudních orgánů v rámci této doktríny. Následující kapitoly pojednávají o složkách odpovědnosti nadřízeného před ICTY a ICC a o vývoji požadavku kauzality se zaměřením na nejnovější rozhodnutí v případu Bemba. This thesis is concerned with issues of superior responsibility doctrine under international criminal law with a focus on elements of superior responsibility and a development of causality requirement in the case law of the ICTY and ICC. First chapters of this study elaborates historical development of the doctrine, with main focus on the Nuremberg Trials and the Tokyo Trials and statutory development of superior responsibility in the Statutes of the ICTY, ICTR, ECCC and STL and its primarily case law on a command responsibility. Following chapters deal with elements of superior responsibility before the ICTY and elements before the ICC and a development of causality requirement under the superior responsibility doctrine with focused on recent Bemba judgement. Keywords: odpovědnost nadřízeného; odpovědnost velitele; složky odpovědnosti velitele; rozhodnutí ve věci bemba; kauzalita; superior responsibility; command responsibility; elements of superior responsibility; bemba judgement; causality requirement Available in digital repository of UPOL.
Doktrína odpovědnosti velitele se zaměřením na požadavek kauzality

Tato diplomová práce se zabývá problematikou odpovědnosti nadřízeného v mezinárodním trestním právu se zaměřením na její složky a vývoj kauzality dle judikatury Mezinárodního trestního tribunálu pro ...

CHADIMOVÁ, Michala; SVAČEK, Ondřej; BUREŠ, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Uprchlická krize a role Turecka
Tungul, Lucie;
2016 - Czech
Keywords: turecko; uprchlická krize; migrační krize; uprchlické právo; migrace; mezinárodní vztahy multilaterální Available in a digital repository NRGL
Uprchlická krize a role Turecka

Tungul, Lucie;
Evropské hodnoty o.s., 2016

Ředitel Českého rozhlasu spoluhráčem českých konspirátorů
Janda, Jakub;
2016 - Czech
Keywords: Český rozhlas; ředitel; rené zavoral; asociace nezávislých médií; krameriova cena za nezávislou žurnalistiku; rozhlasová studia; rozhlas; politická konspirace Available in a digital repository NRGL
Ředitel Českého rozhlasu spoluhráčem českých konspirátorů

Janda, Jakub;
Evropské hodnoty o.s., 2016

Krátká chronologie ruské agrese na Ukrajině aneb jak co přesně nazývat
Víchová, Lenka;
2016 - Czech
Keywords: ukrajinská krize; ruská agrese; anexe; krym; donbaský separatismus; mezinárodní konflikty Available in a digital repository NRGL
Krátká chronologie ruské agrese na Ukrajině aneb jak co přesně nazývat

Víchová, Lenka;
Evropské hodnoty o.s., 2016

Hodnocení stížnosti na zpravodajství České televize o Ukrajině
Máca, Roman;
2016 - Czech
Keywords: Česká televize; stížnost; ukrajina; zpravodajství; televize Available in a digital repository NRGL
Hodnocení stížnosti na zpravodajství České televize o Ukrajině

Máca, Roman;
Evropské hodnoty o.s., 2016

Vizualizace vstřikování paliva do sacího potrubí pro výzkum zážehových motorů
Karel Čech ; Celestýn Scholz
2016 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá vizualizací vstřikování paliva do sacího potrubí pro výzkum zážehových motorů. V první části práce je provedena rešerše problematiky tvorby palivové směsi u zážehových motorů. Dále jsou uvedeny možnosti vizualizace dějů uvnitř spalovacích motorů. V další části práce jsou navržené úpravy sacího potrubí pro zavedení endoskopu a popis vlastního měření. V závěru je provedeno vyhodnocení vizualizace a je navržena metoda pro zpracování výsledků měření. Available to registered users in the Library of TUL
Vizualizace vstřikování paliva do sacího potrubí pro výzkum zážehových motorů

Tato diplomová práce se zabývá vizualizací vstřikování paliva do sacího potrubí pro výzkum zážehových motorů. V první části práce je provedena rešerše problematiky tvorby palivové směsi u zážehových ...

Karel Čech ; Celestýn Scholz
Technická univerzita v Liberci, 2016

Transparentní kompozity
Ivan Moudrý ; Petr Lenfeld
2016 - Czech
Cílem diplomové práce bylo zhodnocení mechanických vlastností, optických vlastností a adheze na rozhraní vlákna a matrice transparentních kompozitů. Jako polymerní matrice byl použit polyamid 12 a polykarbonát typu CALIBRE 303 EP-22 a SICOKLAR E51 30, plnivem bylo skleněné vlákno. Zkoušky popsané v experimentální části byly provedeny na zařízení Technické univerzity v Liberci, resp. na Katedře strojírenské technologie (laboratoř pro zkoušení plastů) a na Katedře materiálu (laboratoř povrchových technologií). Available to registered users in the Library of TUL
Transparentní kompozity

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení mechanických vlastností, optických vlastností a adheze na rozhraní vlákna a matrice transparentních kompozitů. Jako polymerní matrice byl použit polyamid 12 a ...

Ivan Moudrý ; Petr Lenfeld
Technická univerzita v Liberci, 2016

Parametry ovlivňující mapování akustické intenzity
Jan Hübner ; Jan Novák
2016 - Czech
Diplomová práce spočívá v nalezení parametrů ovlivňující mapování akustické intenzity. Za tímto účelem je proveden experiment v podobě měření akustické intenzity sondou intenzity na spalovacím motoru. Způsob měření je modifikován a tím dochází k určení a popisu parametrů. Výsledkem práce je vyhodnocení objevených parametrů a vyvození doporučení pro další akustická měření. Available to registered users in the Library of TUL
Parametry ovlivňující mapování akustické intenzity

Diplomová práce spočívá v nalezení parametrů ovlivňující mapování akustické intenzity. Za tímto účelem je proveden experiment v podobě měření akustické intenzity sondou intenzity na spalovacím motoru. ...

Jan Hübner ; Jan Novák
Technická univerzita v Liberci, 2016

Pohon makety spalovacího motoru se simulací nerovnoměrnosti chodu
Petr Stejskal ; Karel Páv
2016 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá návrhem pohonu makety spalovacího motoru se simulací nerovnoměrnosti chodu. Práce je rozdělena na několik částí. V prvních částech je popsán současný stav, nerovnoměrnost chodu spalovacího motoru a různé možnosti vyvolání nerovnoměrnosti chodu pohonu. Praktická část této práce se zabývá řešením za pomocí kloubové hřídele a dále je popsán konstrukční návrh tohoto řešení. K diplomové práci je přiložena výkresová dokumentace a CD s elektronickou verzí této práce a 3D modelem. Available to registered users in the Library of TUL
Pohon makety spalovacího motoru se simulací nerovnoměrnosti chodu

Tato diplomová práce se zabývá návrhem pohonu makety spalovacího motoru se simulací nerovnoměrnosti chodu. Práce je rozdělena na několik částí. V prvních částech je popsán současný stav, ...

Petr Stejskal ; Karel Páv
Technická univerzita v Liberci, 2016

Návrh tvaru držáku elektrického střídače DC/AC pro vozy Škoda
Martin Vajgl ; Pavel Solfronk
2016 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na tvarový návrh držáku elektrického střídače DC/AC pro vůz Škoda. Navržený kovový držák je plánované sériově vyrábět technologií stříhání a ohýbání a proto je na tyto technologie zaměřena teoretická část. Experimentální část obsahuje návrh nového držáku, jeho prototypovou výrobu a následné funkční testy únavový test na vibračním shakeru a test odvodu tepla. Available to registered users in the Library of TUL
Návrh tvaru držáku elektrického střídače DC/AC pro vozy Škoda

Diplomová práce je zaměřena na tvarový návrh držáku elektrického střídače DC/AC pro vůz Škoda. Navržený kovový držák je plánované sériově vyrábět technologií stříhání a ohýbání a proto je na tyto ...

Martin Vajgl ; Pavel Solfronk
Technická univerzita v Liberci, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases