Number of found documents: 250
Published from to

Hodnocení potencionálních vlivů skládky na životní prostředí
Vaverková, Magdalena Daria
2015 -
Výzkum skládky tuhého komunálního odpadu Štěpánovice se podrobně a komplexně zabýval problematikou skládkování a potenciálním vlivem skládky na životní prostředí. Tato otázka je aktuální především proto, že skládkování odpadů je v České republice stále nejrozšířenějším způsobem odstraňování komunálních odpadů. Obecně lze konstatovat, že skládkování odpadů může mít v některých případech negativní vliv na krajinu, popř. životní prostředí. Research of the municipal solid waste landfill in Štěpánovice dealt in detail and in a comprehensive way with the issue of waste disposal and potentional influence of the landfill on the environment. The issue is topical especially because landfilling is still the most common method of communal waste disposal in the Czech Republic. It can be generally stated that in some cases, waste disposal may have a negative influence on the landscape resp. on the environment. Keywords: skládky odpadů; rekultivace skládky; životní prostředí Available to registered users in the Library of Mendel University.
Hodnocení potencionálních vlivů skládky na životní prostředí

Výzkum skládky tuhého komunálního odpadu Štěpánovice se podrobně a komplexně zabýval problematikou skládkování a potenciálním vlivem skládky na životní prostředí. Tato otázka je aktuální především ...

Vaverková, Magdalena Daria
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Geoarcheologické přístupy studia antropogenně ovlivněné krajiny
Bajer, Aleš
2014 - Czech
Keywords: geomorfologie; geoarcheologie Available to registered users in the Library of Mendel University.
Geoarcheologické přístupy studia antropogenně ovlivněné krajiny

Bajer, Aleš
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Elektronické měření dříví
Janák, Karel
2014 - Czech
Keywords: měření dřeva; elektronické měření dříví; kalibrační laboratoř měřících zařízení Available to registered users in the Library of Mendel University.
Elektronické měření dříví

Janák, Karel
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Mimokořenová aplikace mikroelementů ve výživě slunečnice roční (Heliabthus annuus L.)
Škarpa, Petr
2014 - Czech
Mikroelementy, jako esenciální prvky, sehrávají v metabolismu rostlin nezastupitelnou roli a o nutnosti jejich optimálního obsahu v rostlinách s ohledem na tvorbu produkce a její kvality není pochyb. Cílem předkládané studie bylo přispět k doplnění řady známých a objasněných funkcí mikrobiogenních živin a jejich účinků ve výživě slunečnice roční. V práci byl vysledován pozitivní vliv mimokořenové aplikace B, Zn, Mo a Se v kontrolovaných podmínkách maloparcleních polních pokusů na produkci biomasy, obsah a odběr živin porostem, výnos a hmotnost 1000 nažek, olejnatost a produkce oleje a jeho kvalitu. Keywords: slunečnice roční; hnojení; mikroelementy Available to registered users in the Library of Mendel University.
Mimokořenová aplikace mikroelementů ve výživě slunečnice roční (Heliabthus annuus L.)

Mikroelementy, jako esenciální prvky, sehrávají v metabolismu rostlin nezastupitelnou roli a o nutnosti jejich optimálního obsahu v rostlinách s ohledem na tvorbu produkce a její kvality není pochyb. ...

Škarpa, Petr
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Kritéria rozvoje větrné eroze na těžkých půdách v podhůří Bílých Karpat
Kozlovsky Dufková, Jana
2014 - Czech
Větrná eroze, jev postihující především lehké výsušné půdy, se na několika místech České repoubliky vyskytuje i na půdách těžkých. Jednou z oblastí, kde se tato anomálie projevuje, je podhůří Bílých Karpat. Proces větrné eroze působí v tomto území převážně v zimním a předjarním období, kdy vlivem nízkých teplot dochází na zdejších půdách k výraznému rozpadu půdní struktury, a půdy, které by zrnitostně v jiných oblastech patřily mezi neohrožené, jsou zde větrnou erozí silně ohrožovány. Wind erosion, a phenomenon affecting light-textured soils primarily, occurs also on heavy-textured soils in some regions of the Czech Republic. The foothills of the Bílé Karpaty Mountains belong to the areas, where the anomaly could be found. The process of wind erosion affects the soil first of all in winter and pre-spring period, when a breakdown of soil aggregates can be observed due to low air temperatures. Keywords: větrná eroze; rozpadavost půdních agregátů Available to registered users in the Library of Mendel University.
Kritéria rozvoje větrné eroze na těžkých půdách v podhůří Bílých Karpat

Větrná eroze, jev postihující především lehké výsušné půdy, se na několika místech České repoubliky vyskytuje i na půdách těžkých. Jednou z oblastí, kde se tato anomálie projevuje, je podhůří Bílých ...

Kozlovsky Dufková, Jana
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Využití anatomických a morfologických studií dřevin k posouzení prostředí, stresu a fyziologických reakcí
Gebauer, Roman
2013 - Czech
Available to registered users in the Library of Mendel University.
Využití anatomických a morfologických studií dřevin k posouzení prostředí, stresu a fyziologických reakcí

Gebauer, Roman
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Komplexní pojetí zpřístupňování lesa
Hrůza, Petr
2013 - Czech
Keywords: zpřístupňování lesa; zájmová území; lesní cesty Available to registered users in the Library of Mendel University.
Komplexní pojetí zpřístupňování lesa

Hrůza, Petr
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Dřevo - stavba, vznik, variabilita vlastností a metody analýzy jeho struktury
Vavrčík, Hanuš
2013 - Czech
Keywords: vlastnosti dřeva; stavba dřeva; dřevo; struktura dřeva; analýza struktury dřeva Available to registered users in the Library of Mendel University.
Dřevo - stavba, vznik, variabilita vlastností a metody analýzy jeho struktury

Vavrčík, Hanuš
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Hodnocení antioxidačních komponent u zahradnických plodin
Sochor, Jiří
2013 - Czech
Keywords: zahradnické plodiny; antioxidační aktivita; polyfenolické sloučeniny Available to registered users in the Library of Mendel University.
Hodnocení antioxidačních komponent u zahradnických plodin

Sochor, Jiří
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Vybrané aspekty hodnocení dopadů konceptu Solventnost II
Vávrová, Eva
2010 - Czech
Keywords: pojišťovnictví; koncept Solventnost II; evropský pojistný trh Available to registered users in the Library of Mendel University.
Vybrané aspekty hodnocení dopadů konceptu Solventnost II

Vávrová, Eva
Mendelova univerzita v Brně, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases