Number of found documents: 108
Published from to

Závěrečná zpráva o ichtyologických pracích v rámci projektu NAZV č. QJ1620240 v roce 2018
Blabolil, Petr; Kubečka, Jan
2018 - Czech
Cílem studie bylo provedení průzkumu rybí obsádky v příbřežní části vodní nádrže Švihov se zvláštním zaměřením na zjištění přirozené reprodukce štiky obecné a zjištění prostorové disperze značeného plůdku bolena dravého. The aim of the study was to carry out a survey of fish stocks in the inshore part of Švihov Reservoir with a special attention on the natural reproduction of pike and the spatial dispersion of marked asp fry. Keywords: piscivorous fish; biomanipulation; electrofishing Available at various institutes of the ASCR
Závěrečná zpráva o ichtyologických pracích v rámci projektu NAZV č. QJ1620240 v roce 2018

Cílem studie bylo provedení průzkumu rybí obsádky v příbřežní části vodní nádrže Švihov se zvláštním zaměřením na zjištění přirozené reprodukce štiky obecné a zjištění prostorové disperze značeného ...

Blabolil, Petr; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2018

Hydroacoustic assessment of the fish stock in Lake Balaton in 2017
Tušer, Michal; Muška, Milan
2018 - English
This report describes a study of open-water fish assemblage in Lake Balaton, Hungary, in 2017. The lake was acoustically surveyed using two horizontally-oriented 120 kHz transducers. The observed fish stock was assessed on the basis of fish sizes, abundance, biomass, and spatial distribution in the lake. Keywords: biomass; abundance; open-water distribution Available at various institutes of the ASCR
Hydroacoustic assessment of the fish stock in Lake Balaton in 2017

This report describes a study of open-water fish assemblage in Lake Balaton, Hungary, in 2017. The lake was acoustically surveyed using two horizontally-oriented 120 kHz transducers. The observed fish ...

Tušer, Michal; Muška, Milan
Biologické centrum, 2018

Komplexní průzkum rybí obsádky jezera Most v roce 2017
Peterka, Jiří
2018 - Czech
Cílem ichtyologického průzkumu jezera Most bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky, přičemž důraz byl kladen zejména na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího vývoje rybí obsádky a doporučení dalšího obhospodařování jezera. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení pro další sledování jsou obsahem předkládané zprávy. Aim of the complex ichthyological survey of Lake Most was to map the current state and succession of lake’s fish stock with particular emphasis put on abundance and biomass estimates of all fish species, evaluation of possible risks to the further development of the fish stock and recommendations for the lake management. Summarization of achieved results and recommendations for further monitoring are included in the presented report. Keywords: revitalization; community succession; ecosystem monitoring Available at various institutes of the ASCR
Komplexní průzkum rybí obsádky jezera Most v roce 2017

Cílem ichtyologického průzkumu jezera Most bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky, přičemž důraz byl kladen zejména na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího ...

Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2018

Komplexní ichtyologický průzkum VN Lipno v roce 2017
Soukalová, Kateřina; Kubečka, Jan; Bartoň, Daniel; Děd, Vilém; De Moraes, K. R.; Jůza, Tomáš; Souza, Allan T.
2018 - Czech
Cílem studie byl monitoring celkového stavu rybí obsádky nádrže Lipno v klíčovém roce 2017, kdy došlo ke změně pravidel rybolovu. Byly vyhodnoceny úlovky mnohoočkových tenatních sírí, plůdkových tralování a zátahů, plůdkový elektrolov a odlovy pro zjištění početnosti sumce velkého. Bylo zjištěno druhové složení a relativní abundance ryb ve všech významných objemech nádrže, a byl kvantitativně oceněn ročník různých druhů narozený v roce 2017. Zpráva obsahuje i doporučení pro další rybářské obhospodařování nádrže. The aim of the study was to monitor the overall status of the fish stock of the Lipno reservoir in the key year 2017, when the fishing rules were changed. The catches of multimesh gillnets, fry trawling, seining and electrofishing, and the assessment of European catfish were evaluated. The species composition and relative abundance of fish in all significant reservoir volumes were found, and the year class strength of all species 2017 was quantified. The report also contains recommendations for further fishery management of the reservoir. Keywords: fish stock assessment; angling; population dynamics Available at various institutes of the ASCR
Komplexní ichtyologický průzkum VN Lipno v roce 2017

Cílem studie byl monitoring celkového stavu rybí obsádky nádrže Lipno v klíčovém roce 2017, kdy došlo ke změně pravidel rybolovu. Byly vyhodnoceny úlovky mnohoočkových tenatních sírí, plůdkových ...

Soukalová, Kateřina; Kubečka, Jan; Bartoň, Daniel; Děd, Vilém; De Moraes, K. R.; Jůza, Tomáš; Souza, Allan T.
Biologické centrum, 2018

Průzkum stavu populace sumce velkého v nádrži Žlutice v roce 2017
Vejřík, Lukáš; Peterka, Jiří
2018 - Czech
Keywords: apex predator; fish biomass; biomanipulation Available at various institutes of the ASCR
Průzkum stavu populace sumce velkého v nádrži Žlutice v roce 2017

Vejřík, Lukáš; Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2018

Ichtyologický průzkum stavu třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov v roce 2017
Šmejkal, Marek; Blabolil, Petr; Bartoň, Daniel; Kolařík, T.; Soukalová, Kateřina; Děd, Vilém; Boborová, K.; Michalička, P.; Zemanová, Z.; Kočvara, Luboš; Duras, J.; Kubečka, Jan
2018 - Czech
Cílem práce bylo odlovení části třecího hejna hlubinným elektrickým agregátem a označení ulovených jedinců bolena dravého individuálními čipovými značkami (PIT-tagy). Na základě značení byl proveden odhad početnosti třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov pomocí metody mark-recapture. Dále jsme stanovili meziročních délkové a hmotnostní přírůstky pohlavně dospělých jedinců. Značení jedinci byli monitorováni pomocí pasivní telemetrie na přítoku nádrže Švihov. The aim of the contract was to capture reproducing asp by electrofishing and tag fish individually using individual marking technique (PIT-tags). Estimate of asp reproductive population in the Švihov Reservoir was performed on the basis of mark-recapture methods. Furthermore, the length and weight increments were computed for recaptured asp individuals. Tagged individuals were monitored using passive telemetry systems on the tributary of Švihov Reservoir. Keywords: asp; fish reproduction; water management Available at various institutes of the ASCR
Ichtyologický průzkum stavu třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov v roce 2017

Cílem práce bylo odlovení části třecího hejna hlubinným elektrickým agregátem a označení ulovených jedinců bolena dravého individuálními čipovými značkami (PIT-tagy). Na základě značení byl proveden ...

Šmejkal, Marek; Blabolil, Petr; Bartoň, Daniel; Kolařík, T.; Soukalová, Kateřina; Děd, Vilém; Boborová, K.; Michalička, P.; Zemanová, Z.; Kočvara, Luboš; Duras, J.; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2018

Zpráva o výsledcích provedené redukce rybí obsádky protieutrofizační nádrže (PEN) a následného vysazení dravců
Peterka, Jiří
2018 - Czech
Keywords: eutrophication; biomanipulation; apex predators Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o výsledcích provedené redukce rybí obsádky protieutrofizační nádrže (PEN) a následného vysazení dravců

Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2018

Monitoring stavu rybí obsádky v Boleveckých rybnících v roce 2018
Jůza, Tomáš
2018 - Czech
Cílem studie byl monitoring celkového stavu rybí obsádky Boleveckých rybníků po redukci početnosti nežádoucích druhů ryb a rozvoji makrofyt. The aim of the study was to investigate fish community composition in Bolevecké ponds after fish stock reduction and massive development of submerged macrophytes.\n Keywords: revitalisation; biomanipulation; electrofishing Available at various institutes of the ASCR
Monitoring stavu rybí obsádky v Boleveckých rybnících v roce 2018

Cílem studie byl monitoring celkového stavu rybí obsádky Boleveckých rybníků po redukci početnosti nežádoucích druhů ryb a rozvoji makrofyt....

Jůza, Tomáš
Biologické centrum, 2018

Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2017
Hejzlar, Josef; Nedoma, Jiří; Znachor, Petr; Seďa, Jaromír; Peterka, Jiří
2018 - Czech
Zpráva sumarizuje dosažené výsledky hydrobiologického monitoringu jezera Medard za rok 2017 a navrhuje doporučení pro další výzkumné aktivity. Na začátku roku 2017 bylo jezero již téměř naplněno a koncem března bylo napuštěno z Ohře posledních cca 30 cm vodního sloupce. Ekosystém jezera se dostal z hlediska živinového zatížení do konečného stavu, pro který bude typická nízká úroveň úživnosti s nízkou produktivitou planktonních i rybích společenstev a specifickými sezónními změnami chemismu i biologických parametrů. The report summarizes the results of hydrobiological monitoring of Medard Lake 2017 and contains recommendations for further research activities. At the beginning of 2017, the lake was almost full, and at the end of March the last 30 cm water column was filled from the Ohře river. The ecosystem of the lake has reached its final nutrient load, which will be characterized by low levels of carrying capacity with low productivity planktonic and fish communities and specific seasonal changes in chemistry and biological parameters. Keywords: revitalization; community succession; ecosystem monitoring Available at various institutes of the ASCR
Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2017

Zpráva sumarizuje dosažené výsledky hydrobiologického monitoringu jezera Medard za rok 2017 a navrhuje doporučení pro další výzkumné aktivity. Na začátku roku 2017 bylo jezero již téměř naplněno a ...

Hejzlar, Josef; Nedoma, Jiří; Znachor, Petr; Seďa, Jaromír; Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2018

Zpráva o průzkumu chování a biomanipulační funkci populace sumce velkého v nádrži Římov 2017
Říha, Milan; Vejřík, Lukáš; Peterka, Jiří; Kubečka, Jan
2018 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky výzkumu chování a pohybu sumce velkého (Silurus glanis) na nádrži Římov v letech 2017-2018. Informace o pohybu a chování byly získány prosřednictvím pozičního telemetrického systému. Report summarizes our research of behavior and movement of wels catfish (Silurus glanis) in the Římov reservoir in years 2017-2018. Data about behavior and distribution were collected using a positioning telemetry system. Keywords: apex predator; biomanipulation; behavior Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o průzkumu chování a biomanipulační funkci populace sumce velkého v nádrži Římov 2017

Zpráva shrnuje výsledky výzkumu chování a pohybu sumce velkého (Silurus glanis) na nádrži Římov v letech 2017-2018. Informace o pohybu a chování byly získány prosřednictvím pozičního telemetrického ...

Říha, Milan; Vejřík, Lukáš; Peterka, Jiří; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases