Number of found documents: 689
Published from to

Method Development for Speciation Analysis of Volatile Mercury Forms in Ambient Air and flue Gases from Incineration Plants.
Švehla, Jaroslav; Kratzer, J.; Svoboda, M.; Svoboda, Karel; Šyc, Michal; Ružovič, Tomáš
2018 - English
Potential of AAS for on-line speciation analysis of gaseous Hg0 (non-heated atomizer) and HgCl2 (heated atomizer) in flue gases is discussed. Keywords: mercury speciation analysis; flue gas; atomic absorption spectrometry Available in a digital repository NRGL
Method Development for Speciation Analysis of Volatile Mercury Forms in Ambient Air and flue Gases from Incineration Plants.

Potential of AAS for on-line speciation analysis of gaseous Hg0 (non-heated atomizer) and HgCl2 (heated atomizer) in flue gases is discussed.

Švehla, Jaroslav; Kratzer, J.; Svoboda, M.; Svoboda, Karel; Šyc, Michal; Ružovič, Tomáš
Ústav chemických procesů, 2018

Proton Detection of Carbon-Carbon Couplings between Chemically Equivalent Nuclei.
Blechta, Vratislav; Sýkora, Jan
2018 - English
Keywords: carbon-carbon couplings; chemical equivalent nuclei Available in a digital repository NRGL
Proton Detection of Carbon-Carbon Couplings between Chemically Equivalent Nuclei.

Blechta, Vratislav; Sýkora, Jan
Ústav chemických procesů, 2018

Faktory ovlivňující zdánlivý přístěnný skluz koloidních disperzí.
Pěnkavová, Věra; Tihon, Jaroslav; Wein, Ondřej
2018 - Czech
Tato přednáška je věnována památce profesora Ondřeje Weina, bez jehož přispění by nebylo možné proniknout tak hluboko do tajů přístěnných jevů. This lecture is dedicated to memory of professor Ondřej Wein without him it cannot be possible to penetrate such deep into secrets of wall phenomena. Keywords: apparent wall slip; colloidal dispersions; stagnant layer Available in a digital repository NRGL
Faktory ovlivňující zdánlivý přístěnný skluz koloidních disperzí.

Tato přednáška je věnována památce profesora Ondřeje Weina, bez jehož přispění by nebylo možné proniknout tak hluboko do tajů přístěnných jevů....

Pěnkavová, Věra; Tihon, Jaroslav; Wein, Ondřej
Ústav chemických procesů, 2018

Determination of Optical Purity of Arylpropanoic Acids.
Cuřínová, Petra; Holakovský, R.; Izák, Pavel; Hájek, P.; Janků, K.
2018 - English
Keywords: arylpropanoic acids; metabolism; nmr spectroscopy Available in a digital repository NRGL
Determination of Optical Purity of Arylpropanoic Acids.

Cuřínová, Petra; Holakovský, R.; Izák, Pavel; Hájek, P.; Janků, K.
Ústav chemických procesů, 2018

Teplosměnné kapaliny s využitím nanočástic.
Tihon, Jaroslav; Pěnkavová, Věra
2018 - Czech
V tomto příspěvku shrnujeme naše výsledky dosažené při studiu vodných suspenzí s malým přídavkem nanočástic Al2O3. Our experimental results obtained in the investigation of aqueous suspensions containing Al2O3 nanoparticles are summarized in respect to the suspension stability, rheology, and thermo-physical properties. Keywords: nanofluids; heat transfer fluids; thermal conductivity Available in a digital repository NRGL
Teplosměnné kapaliny s využitím nanočástic.

V tomto příspěvku shrnujeme naše výsledky dosažené při studiu vodných suspenzí s malým přídavkem nanočástic Al2O3....

Tihon, Jaroslav; Pěnkavová, Věra
Ústav chemických procesů, 2018

Sezónní porovnání těkavosti atmosférického aerosolu na pozaďové stanici Košetice.
Kubelová, Lucie; Vodička, Petr; Makeš, Otakar; Zíková, Naděžda; Ondráček, Jakub; Schwarz, Jaroslav; Ždímal, Vladimír
2017 - Czech
Těkavost atmosférického aerosolu je důležitou veličinou, neboť nám dává informace o zdroji, životnosti a způsobu odstranění částic z atmosféry. Přesný popis těkavosti aerosolu je také důležitý pro modelování kondenzace částečně těkavých sloučenin a také umožňuje lepší identifikaci zdrojů aerosolu (Wu et al., 2009). Nicméně, naše znalosti problematiky těkavosti atmosférických organických aerosolů a s tím souvisejících procesů jsou stále značně omezené. (Han et al., 2016). Volatility is an important characteristic of atmospheric aerosols as it affects their origin, lifetime and removal. Accurate description of aerosol volatilities is important for models calculating condensation of semi-volatile species and it also enables better identification of aerosol sources (Wu et al., 2009). However, our understanding of volatilities of organic atmospheric aerosols and the related processes is still rather poor (Han et al., 2016. Keywords: organic atmospheric aerosols; volatility; aerosol sources Available in a digital repository NRGL
Sezónní porovnání těkavosti atmosférického aerosolu na pozaďové stanici Košetice.

Těkavost atmosférického aerosolu je důležitou veličinou, neboť nám dává informace o zdroji, životnosti a způsobu odstranění částic z atmosféry. Přesný popis těkavosti aerosolu je také důležitý pro ...

Kubelová, Lucie; Vodička, Petr; Makeš, Otakar; Zíková, Naděžda; Ondráček, Jakub; Schwarz, Jaroslav; Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2017

Breaking of Rod-shaped Model Material during Compression.
Kulaviak, Lukáš; Pěnkavová, Věra; Růžička, Marek; Punčochář, Miroslav; Zámostný, P.; Grof, Z.; Štěpánek, F.; Schöngut, M.; Havlica, Jaromír
2017 - English
The breakage of a model anisometric dry granular material caused by uniaxial compression was studied. The bed of uniform rod-like pasta particles (8 mm long, aspect ratio 1:8) was compressed (Gamlen Tablet Press) and their size distribution was measured after each run (Dynamic Image Analysing). The compression dynamics was recorded and the effect of several parameters was tested (rate of compression, volume of granular bed, pressure magnitude and mode of application). Besides the experiments, numerical modelling of the compressed breakable material was performed as well, employing the DEM approach (Discrete Element Method). The comparison between the data and the model looks promising. Keywords: granular material; numerical modelling; compression Available in a digital repository NRGL
Breaking of Rod-shaped Model Material during Compression.

The breakage of a model anisometric dry granular material caused by uniaxial compression was studied. The bed of uniform rod-like pasta particles (8 mm long, aspect ratio 1:8) was compressed (Gamlen ...

Kulaviak, Lukáš; Pěnkavová, Věra; Růžička, Marek; Punčochář, Miroslav; Zámostný, P.; Grof, Z.; Štěpánek, F.; Schöngut, M.; Havlica, Jaromír
Ústav chemických procesů, 2017

Malé rozměrem, velké významem.
Ždímal, Vladimír
2017 - Czech
Keywords: atmospheric aerosols; global change; indoor sources Available in a digital repository NRGL
Malé rozměrem, velké významem.

Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2017

Chemicko-inženýrské aspekty procesů vedených v mikroreaktorech.
Stavárek, Petr
2017 - Czech
Keywords: microreactor; process intesification; hydrogenations Available in a digital repository NRGL
Chemicko-inženýrské aspekty procesů vedených v mikroreaktorech.

Stavárek, Petr
Ústav chemických procesů, 2017

Dynamika lámání tyčinkovítého granulárního materiálu během komprese.
Kulaviak, Lukáš; Pěnkavová, Věra; Růžička, Marek; Punčochář, Miroslav; Zámostný, P.; Grof, Z.; Štěpánek, F.; Schöngut, M.
2017 - Czech
Keywords: breakage; anisotropic particle shape; uniaxial compression Available in a digital repository NRGL
Dynamika lámání tyčinkovítého granulárního materiálu během komprese.

Kulaviak, Lukáš; Pěnkavová, Věra; Růžička, Marek; Punčochář, Miroslav; Zámostný, P.; Grof, Z.; Štěpánek, F.; Schöngut, M.
Ústav chemických procesů, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases