Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 16318
Published from to

Restaurování novodobých knižních vazeb s textilním potahem z fondů veřejných knihoven
Vávrová, Petra; Kašťáková, Tereza; Hřebecká, Dana; Boumová, Kristýna; Neoralová, Jitka; Sazamová, Tereza; Palánková, Lucie; Součková, Magda
2018 - Czech
Památkový postup se zabývá restaurováním novodobých knižních vazeb (tedy v NK ČR knih vyrobených po roce 1800) s textilním potahem z fondů veřejných knihoven. Množství knihovních jednotek v novodobých fondech významně přesahuje fondy obsahující historické knihy, proto je nezbytné přistupovat k restaurátorským zásahům u novodobých knih odlišně. Restaurátorský zásah na poškozené knize je veden s ohledem na úsporu času i prostředků, ale zároveň je kladen veliký důraz na funkčnost knihy po restaurátorském zásahu. Keywords: ochrana knihovních fondů; restaurování knihovních fondů; knižní vazby; textilní materiály; národní programy a projekty; organizace informačních fondů Available in a digital repository NRGL
Restaurování novodobých knižních vazeb s textilním potahem z fondů veřejných knihoven

Památkový postup se zabývá restaurováním novodobých knižních vazeb (tedy v NK ČR knih vyrobených po roce 1800) s textilním potahem z fondů veřejných knihoven. Množství knihovních jednotek v novodobých ...

Vávrová, Petra; Kašťáková, Tereza; Hřebecká, Dana; Boumová, Kristýna; Neoralová, Jitka; Sazamová, Tereza; Palánková, Lucie; Součková, Magda
Národní knihovna ČR, 2018

Měření světlostálosti materiálů novodobých knižních vazeb systémem Mikrofadeometr
Vávrová, Petra; Neoralová, Jitka; Palánková, Lucie
2018 - Czech
Cílem metodiky je představení principu a techniky měření pomocí systému Mikrofadeometr a jeho využití pro zjišťování světlostálosti materiálů za účelem účinnější ochrany materiálů kulturního dědictví citlivých na světlo. Keywords: ochrana kulturního dědictví; knižní vazby; ochrana materiálů; optické vlastnosti materiálů; měřicí systémy; národní programy a projekty; spotřební průmysl Available in a digital repository NRGL
Měření světlostálosti materiálů novodobých knižních vazeb systémem Mikrofadeometr

Cílem metodiky je představení principu a techniky měření pomocí systému Mikrofadeometr a jeho využití pro zjišťování světlostálosti materiálů za účelem účinnější ochrany materiálů kulturního dědictví ...

Vávrová, Petra; Neoralová, Jitka; Palánková, Lucie
Národní knihovna ČR, 2018

Opravy plastových vazeb novodobých knihovních fondů - konzervace novodobých knižních vazeb s plastovými prvky, čištění knižních vazeb vyrobených z PVC, preventivní konzervace
Vávrová, Petra; Neoralová, Jitka; Boumová, Kristýna; Součková, Magda; Mračková, Lucie; Hřebecká, Dana; Kašťáková, Tereza; Sazamová, Tereza
2018 - Czech
Památkový postup otevírá dosud nové a neřešené téma uchování a péče o syntetické materiály v knižní vazbě. Během systematického průzkumu fyzického stavu fondů, zaměřeném na syntetické potahy knih, byla nejčastější poškození nebo vizuální změny na obálkách z měkčeného PVC. Z tohoto důvodu je památkový postup zaměřen právě na problematické PVC obálky. Památkový postup zahrnuje všechny etapy od průzkumu knihovního dokumentu, zhodnocení stavu, ošetření a podmínky uložení. Keywords: ochrana knihovních fondů; konzervování knihovních fondů; restaurování knihovních fondů; preventivní péče o knihovní fondy; knižní vazby; plasty; národní programy a projekty; organizace informačních fondů Available in a digital repository NRGL
Opravy plastových vazeb novodobých knihovních fondů - konzervace novodobých knižních vazeb s plastovými prvky, čištění knižních vazeb vyrobených z PVC, preventivní konzervace

Památkový postup otevírá dosud nové a neřešené téma uchování a péče o syntetické materiály v knižní vazbě. Během systematického průzkumu fyzického stavu fondů, zaměřeném na syntetické potahy knih, ...

Vávrová, Petra; Neoralová, Jitka; Boumová, Kristýna; Součková, Magda; Mračková, Lucie; Hřebecká, Dana; Kašťáková, Tereza; Sazamová, Tereza
Národní knihovna ČR, 2018

The Algerian PhD students and Researchers Facing Constraints with Grey Literature
Bouderbane, Azzedine; Gamouh, Nadjia; Benkaid Kesba,Teboura
2017 - English
Keywords: vědci; researchers; šedá literatura; teze; doktorandské vzdělání Available in the NTK library.
The Algerian PhD students and Researchers Facing Constraints with Grey Literature

Bouderbane, Azzedine; Gamouh, Nadjia; Benkaid Kesba,Teboura
Národní technická knihovna, 2017

Digitální repozitář v praxi - víc než jen úložiště dat
Andrejčíková, Naděžda
2016 - Czech
Věda a výzkum generuje neustále větší množství dat. Pro orientaci v těchto datech by měl sloužit i digitální repozitář publikovaných výsledků vědy a výzkumu i samotných vědeckých dat. Svůj velký význam v něm mají metadata, jejichž prostřednictvím umíme propojit související data i z úplně odlišných externích zdrojů. V našem příspěvku se zaměřujeme na využití externích zdrojů při budování institucionálního repozitáře. Research generates ever more data. For guidance in these data a digital repository of published results of science and research should serve as well as a digital repository containing these scientific data. Metadata are very important in this process. They can link related data from completely different external sources. In our paper, we focus on the use of external resources in building institutional repositories. Keywords: digitální knihovny; otevřený přístup; katalogy Available in the NTK library.
Digitální repozitář v praxi - víc než jen úložiště dat

Věda a výzkum generuje neustále větší množství dat. Pro orientaci v těchto datech by měl sloužit i digitální repozitář publikovaných výsledků vědy a výzkumu i samotných vědeckých dat. Svůj velký ...

Andrejčíková, Naděžda
Národní technická knihovna, 2016

Pracují v českých knihovnách digitální kurátoři?
Římanová, Radka; Melichar, Marek
2016 - Czech
K rozvoji českých digitálních repozitářů se váže i potřeba nové české terminologie. Jedním z nových termínů je název pracovní pozice, specializace, „digitální kurátor“. Tento termín označuje specialistu, který je odpovědný za sbírku digitálních objektů. V rámci dostupné literatury se v kompetenčním modelu digitálního kurátorství snoubí technické, organizační i komunikační/marketingové dovednosti a znalosti. Z hlediska odborné přípravy se předpokládají znalosti z informatiky, ale i informační vědy a knihovnictví. Průzkum mezi několika správci českých digitálních knihoven hledá odpověď na otázku, jak lze profesně označit tuto skupinu zaměstnanců knihoven vzhledem k tomu, jaké činnosti tito lidé reálně vykonávají – digitální kurátoři, správci digitálních knihoven nebo digitální knihovníci? Význam označení pracovní pozice má pevné vazby nejen do systému studijních programů, ale i do oblasti managementu institucí a koordinovaného systému odměňování zaměstnanců knihoven, akademických a výzkumných institucí. The development of digital repositories reveals the need for new Czech terminologies for library positions. One such job title or specialization is “digital curator”, a term which refers to a specialist responsible for digital collections. Competencies for digital curators include technical, organizational, communication, and marketing skills as well as some level of expertise in computer science as well as in information and library science. A survey of several administrators of Czech digital libraries asks how to best professionally label this group of library staff with respect to the actual activities they perform in their jobs - digital curators, administrators of digital libraries, or digital librarians? Job titles have a strong impact on higher education curricula, on the management of libraries, and also on the coordinated system of remuneration of employees at libraries, academic, and research institutions. Keywords: digitální kurátoři; digital curators; digitální knihovny; knihovnictví; vysoké školy Available in the NTK library.
Pracují v českých knihovnách digitální kurátoři?

K rozvoji českých digitálních repozitářů se váže i potřeba nové české terminologie. Jedním z nových termínů je název pracovní pozice, specializace, „digitální kurátor“. Tento termín označuje ...

Římanová, Radka; Melichar, Marek
Národní technická knihovna, 2016

Vliv současných IT trendů na budoucnost šedé literatury
Savić, Dobrica
2016 - Czech
Příspěvek se zabývá současnými IT trendy a jejich vlivem na šedou literaturu. Je založený na analýze převládajících trendů v oblasti informačního managementu a nových informačních technologií, které budou ovlivňovat další vývoj informačního managementu a šedé literatury v digitální éře. Analýza byla vypracována na základě sedmi studií vydaných v roce 2016 pěti předními světovými poradenskými společnostmi, které mají zvláštní zájem na zkoumání dopadů IT technologií na naše podnikové prostředí, pracovní postupy a chování. This paper deals with emerging information technology (IT) and other trends and their impact on the grey literature. It is based on analysis of the most prevalent trends in general information management and new IT solutions, which will define and impact the digital future of related information management activities, as well as the grey literature. The analysis was done based on seven reports issued in 2016 by five world leading consulting and service companies that have a special interest in researching the impacts of IT on our business environments, work procedures and behaviors. Keywords: výpočetní technika; šedá literatura Available in the NTK library.
Vliv současných IT trendů na budoucnost šedé literatury

Příspěvek se zabývá současnými IT trendy a jejich vlivem na šedou literaturu. Je založený na analýze převládajících trendů v oblasti informačního managementu a nových informačních technologií, které ...

Savić, Dobrica
Národní technická knihovna, 2016

Digitální knihovna VUT v Brně – představení institucionálního repozitáře
Skůpa, Jan
2016 - Czech
Digitální knihovna VUT v Brně je institucionální repozitář, který byl stvořen (v prvé řadě) jako místo pro uložení VŠKP. Je postaven na systému DSpace, aktuálně ve verzi 5.3. Nabídka jeho služeb se postupně rozrůstá. Příspěvek se zabývá službami repozitáře, procesem zveřejňování závěrečných prací a hlavně podporou otevřené vědy. Repozitář umožnuje autorům z VUT v Brně ukládat výsledky své vědecké práce v režimu otevřeného přístupu. Uložení plného textu je integrováno do procesu vykazování publikační činnosti (RIV). The Brno University of Technology (BUT) Digital Library is an institutional repository running of DSpace (version 5.3) initially created in 2007 as a repository for theses. The Digital Library‘s range of services is gradually growing and this paper deals specifi cally with repository services, the process for publishing theses, and support for open access. The repository enables authors to store the research results in open access mode. Full text is integrated into the national Czech systems for reporting publications (RIV). Keywords: Vysoké učení technické v Brně; Brno University of Technology; digitální knihovny; otevřený přístup; šedá literatura Available in the NTK library.
Digitální knihovna VUT v Brně – představení institucionálního repozitáře

Digitální knihovna VUT v Brně je institucionální repozitář, který byl stvořen (v prvé řadě) jako místo pro uložení VŠKP. Je postaven na systému DSpace, aktuálně ve verzi 5.3. Nabídka jeho služeb se ...

Skůpa, Jan
Národní technická knihovna, 2016

Assessing awareness of library services
Chodounská, Alena; Krueger, Stephanie
2016 - English
In this paper, the authors present interim research results from an ongoing ethnographic examination of eight engineering undergraduate students from two technology universities in Prague, Czech Republic. A multi-layered data gathering strategy was employed, including semi-structured in-person interviews as well as in situ and virtual observations of participants interacting with learning environments. This data enabled the authors to examine whether or not students are aware of library services. “Library services” are here broadly defined to include not only traditional support services but also new, emerging areas of activity which can be categorized under the broader concept of undergraduate student support. Findings indicate very poor awareness of library offerings although participants were aware of the library as a study space. The authors additionally touch briefly upon the concept of “backward design” for service development, in which research data is gathered and considered prior to service design and launch. Keywords: studentská informační gramotnost; zpětný výukový design; engineering undergraduates; student-centered information literacy; backward instructional design; etnografie; informační gramotnost; studenti Available in the NTK library.
Assessing awareness of library services

In this paper, the authors present interim research results from an ongoing ethnographic examination of eight engineering undergraduate students from two technology universities in Prague, Czech ...

Chodounská, Alena; Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2016

Online vyhledávání disertací podle témat
Bratková, Eva
2016 - Czech
Příspěvek vyhodnocuje vyhledávání doktorských disertací podle tématu v různých online systémech. Představena je situace v ČR, diskutován je problém úspěšnosti tematického vyhledávání disertací – lze najít vše relevantní nebo postačí najít jenom něco? Porovnána je situace u významných systémů v zahraničí, zejména pak v USA, kde byla již nastoupena také nová cesta zpřístupňování disertací formou propojených otevřených dat, ve které jsou řízené slovníky termínů, vyjadřujících téma, důležitou podmínkou. Jak se vybrané evropské systémy, jejichž disertace jsou již dnes reprezentovány v databázi katalogu WorldCat, vyrovnají s výzvou: „... Časem tyto odkazy [na entity témat] budou nahrazeny trvalými URI na ... zdroje propojených dat“? This paper evaluates searching for doctoral dissertations by topic in various online systems. The situation in the Czech Republic is introduced, including the problems involved in completing successful topical searches for dissertations – is it possible to find all relevant materials, or is it sufficient just to find something? The Czech situation is then compared with how systems abroad, particularly in the United States, are being implemented with new access routes for dissertations in the form of linked open data, in which controlled vocabularies of subject terms figure prominently. The paper also discusses how selected European systems whose dissertations are already presented in the WorldCat database will cope with a challenge: “... Over time, these references [for topic entities] will be replaced with persistent URIs to... Linked Data resources”? Keywords: šedá literatura; vysokoškolské práce; disertace; vyhledávání informací; věcný popis Available in the NTK library.
Online vyhledávání disertací podle témat

Příspěvek vyhodnocuje vyhledávání doktorských disertací podle tématu v různých online systémech. Představena je situace v ČR, diskutován je problém úspěšnosti tematického vyhledávání disertací – lze ...

Bratková, Eva
Národní technická knihovna, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases