Number of found documents: 1074
Published from to

Spotřeba energie klimatizačního systému
Lain Miloš; Muthusamy Praveen Kumar; Králíček Jan
2017 - English
The Main aim of this thesis work is energy consumption especially about air conditioning in a library building. Studied about air conditioning and heat gains in a building for different applications. Total heat gains have been calculated from the radiation, conduction and heat generated within by people, lights, computers and other sources in a building. The aim is to analyze this gain and compared with the real consumption in a building with different climate year to determine the overall energy consumption for cooling.The Main aim of this thesis work is energy consumption especially about air conditioning in a library building. Studied about air conditioning and heat gains in a building for different applications. Total heat gains have been calculated from the radiation, conduction and heat generated within by people, lights, computers and other sources in a building. The aim is to analyze this gain and compared with the real consumption in a building with different climate year to determine the overall energy consumption for cooling. Keywords: Internal heat gains,External heat gains,Analysis with real data,Bin method,Annual power consumption,Sizing of AC; Internal heat gains,External heat gains,Analysis with real data,Bin method,Annual power consumption,Sizing of AC Available in digital repository of ČVUT.
Spotřeba energie klimatizačního systému

The Main aim of this thesis work is energy consumption especially about air conditioning in a library building. Studied about air conditioning and heat gains in a building for different applications. ...

Lain Miloš; Muthusamy Praveen Kumar; Králíček Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Deus ex machina - digitální vesmír
Karel Marian; Kusy Juraj; Sivý Dávid
2017 - English
deus ex machine/god from the machine - the digital universe/digitální vesmír popis zadání projektu a očekávaného cíle řešení: textová část pojednávající o současném pokroku v digitální sféře, analýza a návrh řešení pro otázky designu budoucnosti, zejména uživatelské rozhrání (UX), doprava a vzdělávání, přesah do dalších společenských témat. popis závěrečného výsledku, výstupy a měřítka zpracování: digitální výstup; projekce a doprovodní materiály zobrazující nové uživatelské rozhrání se širokým záběrem podporovaných produktů, navázaní na dosavadní produkty z předchozího studia - keyless (dveřní klika), me.bula (předtim MMXX, chytrá mísa určená k bezdrátovému nabíjení a zálohování zařízění), u.welry (digitální šperky), plus přídaní koncepčně rozpracovaných vizí dalších produktu, napr. automobilu a vzdělávacích technologii s přesahem do architektury/urbanizmu.Prologue Human progress has been unprecedented for the last couple od decades and it's not going away. Quite contrary - over the course of the next 20 years, more will change around the way we do our work and create than has happened in the last 2,000. Now, when we take a look at history of mankind, we can focus on a perspective defined by the way we work that consists of four major historical eras. We can say that humans have lived in hunter-gather age for a few million years. Then, as tools progressed, agricultural age has followed for several thousand years, until the industrial age in 18th century began. It lasted for (quite literally) a couple of centuries followed by recent information age that only lasted a few decades leading us to today, which is on the verge of augmented age. What does this mean? Well, in this new era, our natural human capabilities are going to be augmented by computational systems that can help us think, robotic systems that help you make, and a digital nervous system that connects you to the world far beyond your natural senses. One could actually argue that we're already augmented. Imagine you're having a drink, and somebody asks you a question that you don't know the answer to. If you have your phone, in a few seconds, you can know the answer. But this is just a beginning. Even more advanced systems of today like Siri are just a passive tool. In fact, for the last three-and-a-half million years, the tools that we've had have been completely passive. They do exactly what we tell them and nothing more. Our very first tool only cut where we struck it. The chisel only carves where the artist points it. And even our most advanced tools do nothing without our explicit direction. We've always been limited by this need to manually push our wills into our tools - like, manual, literally using our hands, even with computers. But let's talk Iron Man's Jarvis here. Keywords: digitální vesmír,juraj kusy,manifest,uživatelské rozhrání,životné prostředí,doprava,vzdělávání; the digital universe,conceptual thesis,user experience,user interface,environment,transport,education Available in digital repository of ČVUT.
Deus ex machina - digitální vesmír

deus ex machine/god from the machine - the digital universe/digitální vesmír popis zadání projektu a očekávaného cíle řešení: textová část pojednávající o současném pokroku v digitální sféře, analýza ...

Karel Marian; Kusy Juraj; Sivý Dávid
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Věděcké centrum
Kordovský Petr; Kovačević Diana; Šabart Jan
2017 - English
Věděcké centrum inspirované průmyslovou a leteckou historií v Holešovicích představuje místo pro interaktivní učení pro všechny věkové kategorie. Věděcké centrum inspirované průmyslovou a leteckou historií v Holešovicích představuje místo pro interaktivní učení pro všechny věkové kategorie. Umístěno blízko řeky Vltavy, vedle Pražské tržnice. Forma objektu vychází z genia loci. V dnešních dnech je zájem o zachování industriálních staveb a oblastí a změnu jejich funkcí. V této konkrétní oblasti byly založeny první letecké výroby, takže námětem pro vnitřní konstrukce byly samotné konstrukce letadel. Skleněný box podél vnitřní konstrukce vytváří celou stavbu atraktivnější pro kolemjdoucí. Sklo kolem objektu navíc odráží okolní krajinu s řekou i okolní industriální stavby a zároveň je transparentní.Science center inspired by the industrial and aircraft history of the Holešovice quarter is designed to represent a place for interactive study and lifelong learning for all generations. Located near the river Vltava, next to Pražske tržnice, architecture of the object follows genious loci of the place. The industrial spirit is present nowadays as many buildings have been preserved and region has been regenerated with a change of functions. Furthermore, as the first aircraft manufactures were found in this region, the motive of inner structure of airplanes was interpolated on the facades and airplanes are enriching the interior. The concept of the glass box was introduced with attention to make the inner structure of the center more visiable and attractive to the passangers. Except transparency, reflection of the river and surronding nature as well as the industrial buildings, were the reasons for bringing on this glass envelope around the object. Keywords: Průmysl; strojní technika a letadla; expozice; interakce; vzdělání; kultura; 6)Industrial; machinery and aircrafts; expositions; interactions; education; culture Available in digital repository of ČVUT.
Věděcké centrum

Věděcké centrum inspirované průmyslovou a leteckou historií v Holešovicích představuje místo pro interaktivní učení pro všechny věkové kategorie. Věděcké centrum inspirované průmyslovou a leteckou ...

Kordovský Petr; Kovačević Diana; Šabart Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Řízení a vizualizace pro aplikaci speciálního pneumatického pohonu.
Martinásková Marie; Natarajan Arun; Škeřík Filip
2017 - English
This master thesis work mainly involves of the tact time measurements of the pneumatic actuator, with various types of load. The manual data are measured from the experiments done with using FESTO TP220 set. Aimed to gain knowledge about various types of actuators and compared those with TP220 supplements and know the actuators involved in the industries for transportation applications. Targeted to design a control by using PLC SIMATIC S7-200 also virtual control with GRAPHCET language. To prepare visualization of the semi-rotary drive using Reliance 4 Design SCADA software. The SCADA software design is used to monitor the process and to calculate the time of the semi-rotary drive. The entire process involves the communication between field level, PLC control and SCADA system. The communication is achieved from low level to high levels of automation.This master thesis work mainly involves of the tact time measurements of the pneumatic actuator, with various types of load. The manual data are measured from the experiments done with using FESTO TP220 set. Aimed to gain knowledge about various types of actuators and compared those with TP220 supplements and know the actuators involved in the industries for transportation applications. Targeted to design a control by using PLC SIMATIC S7-200 also virtual control with GRAPHCET language. To prepare visualization of the semi-rotary drive using Reliance 4 Design SCADA software. The SCADA software design is used to monitor the process and to calculate the time of the semi-rotary drive. The entire process involves the communication between field level, PLC control and SCADA system. The communication is achieved from low level to high levels of automation. Keywords: Actuators; Linear Drive; Semi-Rotary Drive; FluidSim?5.0; PLC SIMATIC S7-200; RELIANCE 4 SCADA; OPC; PC Access; Virtual PLC; GRAFCET; Industrial Communication Process.; Actuators; Linear Drive; Semi-Rotary Drive; FluidSim?5.0; PLC SIMATIC S7-200; RELIANCE 4 SCADA; OPC; PC Access; Virtual PLC; GRAFCET; Industrial Communication Process. Available in digital repository of ČVUT.
Řízení a vizualizace pro aplikaci speciálního pneumatického pohonu.

This master thesis work mainly involves of the tact time measurements of the pneumatic actuator, with various types of load. The manual data are measured from the experiments done with using FESTO ...

Martinásková Marie; Natarajan Arun; Škeřík Filip
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Image Recognition with Deep Learning for Web Scrapped Images
Bukovský Ivo; Essameldin Toubar Ahmed Mohamed Alaa; Hlaváč Vladimír
2017 - English
Cílem tohoto příspěvku je prozkoumat objektivní rozpoznávání v obrazech (ORI) pomocí umělé inteligence (AI) ve všeobecném smyslu a Deep Learning ve specifickém smyslu. AI prošla mnoha fázami od doby, kdy byl termín poprvé vytvořen počítačovým vědcem Johnem McCarthym v roce 1955 [1]. V tomto příspěvku budu poprvé popraskat v Web Scraping dat, abych dal ruce na důstojnou datovou sadu obrázků, které budu používat k aplikaci ORI pomocí AI. Pak budu zkoumat vývoj AI, aby pochopil obecný smysl toho, jak transformuje svět, v němž dnes žijeme. Poté budu zkoumat a analyzovat různé výpočetní platformy, které jsou v současné době k dispozici pro uživatele, aby využily sílu AI. Nakonec vyhodnotím efektivitu a účinnost AI jako prostředku ORI.This paper aims to explore Object Recognition in Images (ORI) using Artificial Intelligence (AI) in the general sense and Deep Learning in the more specific sense. AI has gone through a lot of phases ever since the term was first coined by the computer scientist John McCarthy in 1955[1]. In this paper, I will first loot at Web Scraping of data to put my hands on a worthy data set of images which I will use to apply ORI using AI. Then, I will explore the evolution of AI to grasp a general sense of how it is transforming the world that we live in today. After that, I will investigate and analyse the different computational platforms that are currently available for users to harness the power of AI. Finally, I will evaluate the efficiency and effectiveness of AI as a means of ORI. Keywords: Umělá inteligence; Hluboké učení; Počítačové vidění; Rozpoznávání objektů ve snímcích; Škrábání webu; Python; Artificial Intelligence; Deep Learning; Computer Vision; Object Recognition in Images; Web Scraping; Python Available in digital repository of ČVUT.
Image Recognition with Deep Learning for Web Scrapped Images

Cílem tohoto příspěvku je prozkoumat objektivní rozpoznávání v obrazech (ORI) pomocí umělé inteligence (AI) ve všeobecném smyslu a Deep Learning ve specifickém smyslu. AI prošla mnoha fázami od doby, ...

Bukovský Ivo; Essameldin Toubar Ahmed Mohamed Alaa; Hlaváč Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Řízení a vizualizace experimentů v technologii vakua.
Martinásková Marie; Rengarajan Surya; Škeřík Filip
2017 - English
Tato diplomová práce se zabývá vakuovou technologií používanou v průmyslové manipulační technice k analýze a měření dat prováděním experimentů s vakuovou technologií s kufříkem Festo (TP 230). Hlavním cílem této práce je provést experimenty s cílem porozumět principu použití vakua v manipulační technice, navrhnout řízení pomocí PLC SIMATIC S7 -200 pro snížení spotřeby stlačeného vzduchu a pro řízené uvolňování obrobků uchopovaných podtlakem, a navrhnout vizualizaci pro oba procesy v softwaru SCADA. Proces automatizace je monitorován softwarem Reliance 4 Design. Vyhodnocení dat z PLC je zpracováno v softwaru Reliance 4 Design.This master thesis deals with the Vacuum Technology used in industrial handling technology to analyze and measure the data by performing experiments on vacuum technology with Festo equipment kit (TP 230). The main aim of this thesis is to perform experiments to understand the principle of vacuum in handling technology, designing control by PLC SIMATIC S7 -200 for reducing the compressed air consumption and for controlled release of workpieces retained by a vacuum air. And to design visualization for the both process in the SCADA software. This involves communication between the field level elements and upper levels of automation. The automation process is monitored by the Reliance 4 Design software. Evaluation of the data from the PLC is processed in Reliance 4 Design software. Keywords: Programovatelný automat; SCADA; SIMATIC; OPC; PLC; Programmable logic controller; SCADA; SIMATIC; OPC Available in digital repository of ČVUT.
Řízení a vizualizace experimentů v technologii vakua.

Tato diplomová práce se zabývá vakuovou technologií používanou v průmyslové manipulační technice k analýze a měření dat prováděním experimentů s vakuovou technologií s kufříkem Festo (TP 230). Hlavním ...

Martinásková Marie; Rengarajan Surya; Škeřík Filip
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Vylepšení emulátoru bezkontaktní čipové karty v FPGA
Jeřábek Stanislav; Titov Denis; Buček Jiří
2017 - English
Tato pr´ace popisuje vylepˇsen´i pˇridan´a k jiˇz existuj´ic´imu emul´atoru ˇcipov´ych karet v FPGA. Byla pˇrid´ana moˇznost rekonfigurace emul´atoru za bˇehu a tak´e podpora pro propriet´arn´i protokoly podle normy ISO/IEC 14443-4. Pro splnˇen´i poˇzadavk°u t´eto normy byl zvolen hybridn´i pˇr´istup se dvˇema komponentami - FPGA a mikrokontroler. Komponenty jsou propojeny pomoc´i SPI.This thesis describes improvements to existing FPGA smart-card emulator. Run-time configuration was implemented and foundation for ISO/IEC 144434 based proprietary protocols support was laid out. To comply with these protocols requirements, hybrid approach with two components - FPGA and MCU - was used. Components are connected by SPI. Keywords: FPGA,mikrokontrol´er,ISO/IEC 14443-4,ˇcipov´e karty,emulace; FPGA,Microcontroller,ISO/IEC 14443-4,Smart card,Emulation Available in digital repository of ČVUT.
Vylepšení emulátoru bezkontaktní čipové karty v FPGA

Tato pr´ace popisuje vylepˇsen´i pˇridan´a k jiˇz existuj´ic´imu emul´atoru ˇcipov´ych karet v FPGA. Byla pˇrid´ana moˇznost rekonfigurace emul´atoru za bˇehu a tak´e podpora pro propriet´arn´i ...

Jeřábek Stanislav; Titov Denis; Buček Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Application for Automated Collection of Test Files for CSS Class via HTTP and for Local Plagiarism Check
Bukovský Ivo; Tandon Akshat; Cejnek Matouš
2017 - English
This thesis focuses on analysing and automating the examination process for the 'Computer Support for Study' course taught at Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague; and running the plagiarism check on answers from the test takers. An application called Testrek is built as a part for this thesis which should streamline much of the examination process for the CSS course. The application is written using Python programming language with support from external libraries which are discussed in the thesis. Testrek essentially checks and downloads the files from a publicly accessible network location (public_html folder), where answer files are uploaded by the test takers. The Plagiarism check is run using a library called fuzzywuzzy which in turn uses the Levenshtein distance to calculate the similarity between two strings. At the end, a technical walkthrough of the application is also provided for understanding of the use case. In conclusion, the required automation of examination process has been achieved. Consequently, the analysis in this thesis open opportunity for further scope of automation and making the application even more dynamic to cover more courses.This thesis focuses on analysing and automating the examination process for the 'Computer Support for Study' course taught at Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague; and running the plagiarism check on answers from the test takers. An application called Testrek is built as a part for this thesis which should streamline much of the examination process for the CSS course. The application is written using Python programming language with support from external libraries which are discussed in the thesis. Testrek essentially checks and downloads the files from a publicly accessible network location (public_html folder), where answer files are uploaded by the test takers. The Plagiarism check is run using a library called fuzzywuzzy which in turn uses the Levenshtein distance to calculate the similarity between two strings. At the end, a technical walkthrough of the application is also provided for understanding of the use case. In conclusion, the required automation of examination process has been achieved. Consequently, the analysis in this thesis open opportunity for further scope of automation and making the application even more dynamic to cover more courses. Keywords: python; process automation; string comparison; HTML parsers; plagiarism check,Testrek; python; process automation; string comparison; HTML parsers; plagiarism check; Testrek Available in digital repository of ČVUT.
Application for Automated Collection of Test Files for CSS Class via HTTP and for Local Plagiarism Check

This thesis focuses on analysing and automating the examination process for the 'Computer Support for Study' course taught at Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague; ...

Bukovský Ivo; Tandon Akshat; Cejnek Matouš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

MCTS knihovna pro plánování pohybu jednotek v real-time strategické hře StarCraft
Čertický Michal; Viazovskyi Mykyta; Trávníček Jan
2017 - English
Existuje společnost vývojářů umělé inteligence, kteří zkouší své nápady a pilně pracují, aby vytvořili neporazitelného protivníka pro živou strategickou hru Starcraft, což dokázali v Šachách a Go. Tato práce předvádí využití knihovny pro Monte CarloTree Search Considering durations algorytmus, který byl prvně navrhnut Albertem Uriarte a Santagem Ontańon z Drexelské univerzity. Tento algorytmus prokazuje vynikající výsledky v řízení armády v živých strategických hrách. Jako menší náhradu přidáme do knihovny vyhledávání Negamax. Naše využití algorytmu je vypracováno jako statická knihovna S++, která může být připojena k jakémukoli možnému botovi. Instalace je velmi jednoduchá a nenáročná. V průběhu práce vyhodnocujeme algoritmy, porovnáváme je a demonstrujeme jejich využití. Tyto algoritmy jsou založeny a testovány na platformě UAlberta bot.There is a live community of AI developers that are trying their ideas and putting effort to create an unbeatable rival for real-time strategy game Starcraft, as it was done with Chess and Go. This work presents an implementation of the library for the Monte Carlo Tree Search Considering Durations algorithm, that was recently proposed by Alberto Uriarte and Santiago Onta~n´on from Drexel University. It appears to bring outstanding results in real-time strategy army control. As a smaller substitute, we add a Negamax search to the library. Our implementation of the algorithms is designed as a static C++ library, which could be easily plugged in-to any possible bot. The setup is simple and intuitive. During the course of the work we evaluate the algorithms, compare them and demonstrate their usage. The algorithms are based and tested on UAlberta bot framework. Keywords: MCTSCD knihovna; Starcraft; strategie v reálném čase; prohledávání stavového prostoru; umělá inteligence videoher; MCTSCD library; Starcraft; real-time strategy; state space search; video game AI. Available in digital repository of ČVUT.
MCTS knihovna pro plánování pohybu jednotek v real-time strategické hře StarCraft

Existuje společnost vývojářů umělé inteligence, kteří zkouší své nápady a pilně pracují, aby vytvořili neporazitelného protivníka pro živou strategickou hru Starcraft, což dokázali v Šachách a Go. ...

Čertický Michal; Viazovskyi Mykyta; Trávníček Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Implementace klienta a serveru pro ovládání a interpretaci robota Karel
Trávníček Jan; Ćirić Stefan; Polách Radomír
2017 - English
Obsahem této práce je implementace systému klient-server pro robota Karla. Systém bude implementován na čipu Arduino ESP8266 WiFi, na který se uživatelé připojí pomocí WiFi a budou tak schopni komunikovat s robotem prostřednictvím poskytované webové stránky. Práce podrobně popisuje čip Arduino ESP8266 WiFi, na kterém je systém vyvíjen, zároveň plně vysvětluje pojmy programovací jazyk Karel, robot Karel a ukazuje, co je robotovým úkolem a čeho může dosáhnout. Druhá část se zaměřuje na návrh a implementační techniky vybrané pro splnění práce a předvádí vnitřní strukturu a architekturu projektu.The content of this thesis is the implementation of client and server system for Karel robot. The system will be implemented on an Arduino ESP8266 WiFi chip, through which users will connnect over a WiFi connection and be able to interact with the robot through the web page provided. It describes in detail the WiFi chip on which the system is developed, as well as fully explaining the concepts of the Karel language, Karel robot, showing what the robot's task is, and what it can accomplish. The second part focuses on the design and implementation techniques chosen to accomplish the task, going over the internal structure and architecture of the project. Keywords: implementace; uživatel; server; karel programování; c++ programování; arduino IDE; HTTP; HTML; ESP8266 WiFi čip; implementation; client; server; karel programming; c++ programming; arduino IDE; HTTP; HTML; ESP8266 WiFi chip Available in digital repository of ČVUT.
Implementace klienta a serveru pro ovládání a interpretaci robota Karel

Obsahem této práce je implementace systému klient-server pro robota Karla. Systém bude implementován na čipu Arduino ESP8266 WiFi, na který se uživatelé připojí pomocí WiFi a budou tak schopni ...

Trávníček Jan; Ćirić Stefan; Polách Radomír
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases