Number of found documents: 21610
Published from to

Sémantická analýza ve forenzním vyšetřování
2017 -
Keywords: abstrakt Available in the ZČU Library.
Sémantická analýza ve forenzním vyšetřování

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Data Science a umělá inteligence v O2
2017 -
Keywords: abstrakt Available in the ZČU Library.
Data Science a umělá inteligence v O2

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Relační a NoSQL databáze: dvě strany téže mince?
2017 -
Keywords: relační databáze; NoSQL databáze; velká data; velká analýza Available in the ZČU Library.
Relační a NoSQL databáze: dvě strany téže mince?

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Interaktívna vizualizácia výsledkov vyhľadávania informácií pomocou konceptových zväzov
2017 -
Keywords: formální konceptová analýza; vyhledávání informací; vizualizace Available in the ZČU Library.
Interaktívna vizualizácia výsledkov vyhľadávania informácií pomocou konceptových zväzov

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Towards user-friendly and high-performance analytics with big data historian
2017 -
Keywords: vícevrstvý perceptron; velká data; ontologie; vodní elektrárna Available in the ZČU Library.
Towards user-friendly and high-performance analytics with big data historian

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Recommending news articles using rule-based classifier
2017 -
Keywords: novinové doporučení; pravidla přidružení; CLEF NewsREEL Available in the ZČU Library.
Recommending news articles using rule-based classifier

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Analýza zpravodajských textů a jejich komentářů napříč jazyky
2017 -
Tento příspěvek představuje projekt MediaGist, jehož cílem je vy-tvoření online systému, který analyzuje a propojuje zpravodajské články a jejich komentáře v pěti jazycích. Umožňuje novinářům detekovat a prozkoumávat zpravodajská témata, která jsou kontroverzně reportována nebo diskutována na-příč různými jazyky/zeměmi. Sumarizace a analýza polarity textu jsou dvě hlavní technologie použité v textové analytice. Polarita slouží k výpočtu kon-troverze a souhrny pomáhají zkoumat rozdíly. Keywords: analýza textů; sumarizace; analýza polarity textu Available in the ZČU Library.
Analýza zpravodajských textů a jejich komentářů napříč jazyky

Tento příspěvek představuje projekt MediaGist, jehož cílem je vy-tvoření online systému, který analyzuje a propojuje zpravodajské články a jejich komentáře v pěti jazycích. Umožňuje novinářům ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Minimal transportation disruptions model and ontologies for modelling of disruptive events
2017 -
Keywords: překážky v dopravě; propojené údaje; pokročilý cestovní informační systém Available in the ZČU Library.
Minimal transportation disruptions model and ontologies for modelling of disruptive events

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Hierarchické prístupy k modelovaniu témy v dokumentoch
2017 -
Keywords: modelování; hierarchie; latentní Dirichletova alokace Available in the ZČU Library.
Hierarchické prístupy k modelovaniu témy v dokumentoch

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Automatizace klasifikace evropských projektů pomocí klasifikátoru
2017 -
Finanční prostředky Evropské unie do vytváření pracovních míst, do evropské ekonomiky a životního prostředí jsou poskytovány prostřednictvím pěti evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy). Ačkoliv EU má pro kategorizaci jednotlivých projektů jednotný kategorizační systém, tak jednotlivé členské země EU používají různé své vlastní kategorizační systémy. Některé země již přímo používají nový kategorizační systém, ale mnohé země takto stále ještě nepostupují. V dostupných datasetech o evropských projektech tak zůstává značné množství projektů nezařazeno s ohledem na jednotný kate-gorizační systém EU. Cílem této práce je vyzkoušení možnosti automatické kla-sifikace evropských projektů pomocí klasifikátoru. Podpora automatickou klasi-fikací by podpořila fiskální analýzy. Keywords: evropský projekt; číselník; strojové učení; klasifikace Available in the ZČU Library.
Automatizace klasifikace evropských projektů pomocí klasifikátoru

Finanční prostředky Evropské unie do vytváření pracovních míst, do evropské ekonomiky a životního prostředí jsou poskytovány prostřednictvím pěti evropských strukturálních a investičních fondů (ESI ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases