Number of found documents: 15293
Published from to

Modelování interakce nestlačitelné vazké tekutiny s tuhým tělesem pomocí lattice Boltzmannovy metody
Blažková, Eliška
2016 - Czech
Keywords: modelování; lattice Boltzmannova metoda; tekutina; modelling; lattice Boltzmann method; fluid Available in the ZČU Library.
Modelování interakce nestlačitelné vazké tekutiny s tuhým tělesem pomocí lattice Boltzmannovy metody

Blažková, Eliška
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Biological reaction-diffusion models
Fencl, Martin
2016 - English
Keywords: diferenciální rovnice; chemické látky; model; differential equation; chemical substances; model Available in the ZČU Library.
Biological reaction-diffusion models

Fencl, Martin
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Parametricky tvořený model standardizovaných testů kohezivních spojů
Hanzlík, Petr; Kroupa, Tomáš
2016 - Czech
Keywords: parametrický model; metoda konečných prvků; kohezivní spoje; parametric model; finite element method; cohesive bonds Available in the ZČU Library.
Parametricky tvořený model standardizovaných testů kohezivních spojů

Hanzlík, Petr; Kroupa, Tomáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Rekonstrukce pózy ruky z hloubkového obrazu
Herbig, Milan
2016 - Czech
Keywords: rekonstrukce; poloha; ruce; reconstruction; position; hands Available in the ZČU Library.
Rekonstrukce pózy ruky z hloubkového obrazu

Herbig, Milan
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Lips landmark detection using CNN
Hlaváč, Miroslav
2016 - English
Keywords: neuronové sítě; detekce; rty; neural networks; detection; lips Available in the ZČU Library.
Lips landmark detection using CNN

Hlaváč, Miroslav
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Modelování nenewtonských efektů proudění krve v reálných modelech karotické bifurkace
Hovorková, Pavla; Jonášová, Alena
2016 - Czech
Keywords: modelování; ateroskleróza; nenewtonská kapalina; modelling; atherosclerosis; non-newtonian fluid Available in the ZČU Library.
Modelování nenewtonských efektů proudění krve v reálných modelech karotické bifurkace

Hovorková, Pavla; Jonášová, Alena
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Řízení dialogového systému s využitím zpětnovazebního učen
Chýlek, Adam
2016 - Czech
Keywords: dialogový systém; zpětnovazební učení; dialogue system; feedback learning Available in the ZČU Library.
Řízení dialogového systému s využitím zpětnovazebního učen

Chýlek, Adam
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Počítačem generovaná hudba
Janeček, Zdeněk
2016 - Czech
Keywords: generativní hudba; počítač; generative music; computer Available in the ZČU Library.
Počítačem generovaná hudba

Janeček, Zdeněk
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Reactive high-power impulse magnetron sputtering of thermochromic VO2 films on silicon substrate at low deposition temperatures
Kolenatý, David; Houška, Jiří; Rezek, Jiří; Čerstvý, Radomír; Vlček, Jaroslav
2016 - English
Keywords: magnetronové naprašování; vanad uhličitý; teplota; magnetron sputtering; vanadium dioxide; temperature Available in the ZČU Library.
Reactive high-power impulse magnetron sputtering of thermochromic VO2 films on silicon substrate at low deposition temperatures

Kolenatý, David; Houška, Jiří; Rezek, Jiří; Čerstvý, Radomír; Vlček, Jaroslav
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Fučíkovo spektrum diferenčních operátorů druhého řádu
Looseová, Iveta; Nečesal, Petr
2016 - Czech
Keywords: Fučíkovo spektrum; čtvercová matice; Fučík spectrum; square matrix Available in the ZČU Library.
Fučíkovo spektrum diferenčních operátorů druhého řádu

Looseová, Iveta; Nečesal, Petr
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases