Number of found documents: 15293
Published from to

Komplexní zkouška dynamických vlastností skříně vývodů generátoru v elektrárně TermoTasajero II
Smolík, Luboš; Kroft, Roman
2016 - Czech
Keywords: skříň vývodů generátoru; elektrárna; testování; main terminal box; power plant; testing Available in the ZČU Library.
Komplexní zkouška dynamických vlastností skříně vývodů generátoru v elektrárně TermoTasajero II

Smolík, Luboš; Kroft, Roman
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Spring water: to drink or not to drink?
Bodyagina, Anastasia
2016 - English
This article deals with the topic the significance of which has not been appreciated yet, but it is steadily increasing throughout the world. It is a topic of unhealthy drinking water. It is fresh water that gradually comes out on the top in the list of the most valuable natural resources, and it will overtake leaving far behind such titans of the economies of all countries as oil and gas without which there is no one can see the future now. Much attention is given to the research and the study of the quality of spring water in a concrete example. Keywords: pitná voda; kvalita; drinking water; quality Available in the ZČU Library.
Spring water: to drink or not to drink?

This article deals with the topic the significance of which has not been appreciated yet, but it is steadily increasing throughout the world. It is a topic of unhealthy drinking water. It is fresh ...

Bodyagina, Anastasia
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Solárny kolektor na ohrev vody
Dzúriik, Tomáš; Pavlovkin, Ján
2016 - Slovak
Využitie slnečnej energie je v dnešnej dobe aktuálna téma, je preto potrebné poukázať na možnosti ako sa dá slnečná energia premeniť na iný druh energie. Slnečná energia je najdostupnejšia, a tiež, najčistejšia forma obnoviteľnej energie, ktorú môžeme získať. Lineárny parabolický kolektor slúži ako ukážka využitia slnečného žiarenia, je to funkčný model, pomocou ktorého je možné demonštrovať ohrievanie vody pôsobením slnečného žiarenia. Nowadays, use of solar energy is actual topic, therefore it is necessary to point out on possibilities, and how solar energy can be converted into another type of energy. Solar energy is the most available and also, the purest form of renewable energy that we can gain. Linear parabolic collector serves as a demonstration of the use of sunshine it is a functional model, which can be used to demonstrate the water heating by sunlight. Keywords: sluneční energie; ohřev vody; solar energy; heating of water Available in the ZČU Library.
Solárny kolektor na ohrev vody

Využitie slnečnej energie je v dnešnej dobe aktuálna téma, je preto potrebné poukázať na možnosti ako sa dá slnečná energia premeniť na iný druh energie. Slnečná energia je najdostupnejšia, a tiež, ...

Dzúriik, Tomáš; Pavlovkin, Ján
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Natural materials crafts lessons´ organization for the first grade of special (correctional) school of the VIIIth kind
Efimtseva, N.
2016 - English
The theme of this article is importance of working with natural materials on crafts lessons in specials (correctional) school of the VIIIth kind. The main goal of the research is to describe the structure of the crafts lesson, working with natural materials. Tema dannoj stat'i – značenie raboty s prirodnym materialom na urokach ručnogo truda v special'noj (korrekcionnoj) škole VIII vida. Osnovnaja čel' issledovanija zaključaetsja v opisanii struktury uroka ručnogo truda pri rabote s prirodnymi materialami. Keywords: mentálně postižení; děti; praktické činnosti; mentally retarded; children; practical activities Available in the ZČU Library.
Natural materials crafts lessons´ organization for the first grade of special (correctional) school of the VIIIth kind

The theme of this article is importance of working with natural materials on crafts lessons in specials (correctional) school of the VIIIth kind. The main goal of the research is to describe the ...

Efimtseva, N.
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Sociálne siete ako podporný prostriedok vzdelávania technických predmetov
Hodál, Peter
2016 - Slovak
Práca poskytuje ucelený obraz o sociálnych sieťach a ich možností využitia vo vzdelávaní. Je systematicky usporiadaná do jedného celku, ktorý obsahuje teoretickú i praktickú časť. Teoretická časť poskytuje popis množstva možností a funkcií, výhod a nevýhod, rizík a charakteristík sociálnych sieti. V tejto časti tiež navrhujeme metódy a postupy využitia sociálnych sieti vo vzdelávaní. V praktickej časti sme zistili, že študenti chcú vo vzdelávaní využívať rovnakú sociálnu sieť, akú používajú vo svojom súkromí. Ďalším nemenej dôležitým zistením je, že študenti majú skúsenosti s prácou na sociálnych sieťach. Tým pádom vyučujúci nemusí strácať čas na ich zaškolenie. V praktickej časti sme tiež zisti, že podľa študentov je vhodné zaradiť sociálnu sieť Facebook do vzdelávania ako jeho podporný prostriedok. The thesis provides a complex picture about social networks and options of their usage in education. It is systematically organized into one piece, which contains theoretical and empiric part. Theoretical part provides description of various options and functions, advantages, disadvantages, risks and characteristics of social networks. In this chapter we also design methods and ways of using social networks in education. We found out that the network students use in private is the same one they would like to use at school. What is more, students have much experience with the usage of social networks. That means a teacher does not have to spend time with teaching them how to work with social networks. In the empiric part we also found out that students consider insertion of the social network Facebook as supporting mechanism into education as suitable. Keywords: sociální sítě; vzdělávání; social network; education Available in the ZČU Library.
Sociálne siete ako podporný prostriedok vzdelávania technických predmetov

Práca poskytuje ucelený obraz o sociálnych sieťach a ich možností využitia vo vzdelávaní. Je systematicky usporiadaná do jedného celku, ktorý obsahuje teoretickú i praktickú časť. Teoretická časť ...

Hodál, Peter
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Robopošťák
Kocourková, Zuzana; Pivec, Jakub
2016 - Czech
Práce se zabývá konstrukcí a programováním statického poštovního robota. Je vytvořen ze stavebnice LEGO® Mindstorms® NXT 2.1 a simuluje třídění a distribuci odeslané pošty. V článku se také věnujeme možnosti využití modelu ve výuce. This thesis deals with the construction and programming of a static post robot. It is made of the set LEGO® Mindstorms® NXT 2.1 and it simulates sorting and distributing of sent mail. In the article we also focus on the possibility of using the model in the classroom. Keywords: robot; pošta; výuka; robot; post; teaching Available in the ZČU Library.
Robopošťák

Práce se zabývá konstrukcí a programováním statického poštovního robota. Je vytvořen ze stavebnice LEGO® Mindstorms® NXT 2.1 a simuluje třídění a distribuci odeslané pošty. V článku se také věnujeme ...

Kocourková, Zuzana; Pivec, Jakub
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Use of open educational resources (OER) in ASPETE: students´ attitudes, awareness and benefits
Komineas, Theodoros; Tassopoulou, Antonia
2016 - English
The Open Educational Resources (OER) primarily address and find applications in the educational field as a useful multifunctional "tool", which focuses on the production, use and feedback of learning resources, free access and open digital publication of abundant academic material, of high quality, thus making education and material accessible to all stakeholders. The purpose of this paper is to highlight and analyze the background of Open Educational Resources (OER), characteristics, functions, applications and the potential they hold, under the EPPAIK program of ASPETE in order to disclose the scope of their abilities, which involves upgrading the quality both in the educational field and in others. Keywords: výuka; otevřený přístup; student; teaching; open access; student Available in the ZČU Library.
Use of open educational resources (OER) in ASPETE: students´ attitudes, awareness and benefits

The Open Educational Resources (OER) primarily address and find applications in the educational field as a useful multifunctional "tool", which focuses on the production, use and feedback of learning ...

Komineas, Theodoros; Tassopoulou, Antonia
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Unity 3D: tvorba výučbových materiálov
Kuželovský, Lukáš
2016 - Slovak
Táto práca sa zaoberá aplikáciou systémov virtuálnej reality v edukácii a tvorbou didaktických materiálov prostredníctvom vývojového prostredia UNITY 3D a využitia frameworku spolupracujúcich systémov, za dodržania didaktických zásad a požiadaviek. Navyše taktiež pojednáva o možnej didaktickej technike špecializovanej na prezentáciu zhotovenej didaktickej pomôcky aj jej manipuláciu prostredníctvom systémov virtuálnej reality. Na záver popisuje tieto systémy a zameriava sa priamo na prácu vo vývojovom prostredí UNITY 3D. This work deals with the application of systems of a virtual reality in education and designing of didactic materials via the development environment of Unity 3D and the use of the framework collaborative systems, in compliance with the didactic principles and requirements. Furthermore discusses possible didactic technologies specialized for presenting of a constructed education tool and it's manipulation by the means of systems of a virtual reality. In conclusion also describes those systems and focuses directly on the work within the integrated development environment of Unity 3D. Keywords: didaktické pomůcky; virtuální realita; didactic aids; virtual reality Available in the ZČU Library.
Unity 3D: tvorba výučbových materiálov

Táto práca sa zaoberá aplikáciou systémov virtuálnej reality v edukácii a tvorbou didaktických materiálov prostredníctvom vývojového prostredia UNITY 3D a využitia frameworku spolupracujúcich ...

Kuželovský, Lukáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Lunix: vesmírná logistika (desková hra)
Lomnička, Zdeněk
2016 - Czech
LUNIX je desková hra s motivem vesmírné přepravy. Cílem hráčů je převážení zásilek (a tím plnění zakázek) v proměnlivém prostředí vesmíru. Toto prostředí je ve hře realizováno principem průběžné změny herního plánu v herních cyklech, čímž se neustále mění i podmínky letu a dochází k zajímavým situacím. Hra je vhodná pro 2 – 5 hráčů od 9 let. LUNIX is a board game with a motif of cosmic transportation. The aim of the game (and also the players) is transporting consignments (and fulfill the contracts) in the changing surroundings of space. This process is implemented in the game as a principle of continuous changes in the board (playing) area in game cycles, thus changing the conditions of the flight. These changes result in interesting situations. The game is suitable for 2-5 players from the age of 9. Keywords: hra; návrh; game; proposal Available in the ZČU Library.
Lunix: vesmírná logistika (desková hra)

LUNIX je desková hra s motivem vesmírné přepravy. Cílem hráčů je převážení zásilek (a tím plnění zakázek) v proměnlivém prostředí vesmíru. Toto prostředí je ve hře realizováno principem průběžné změny ...

Lomnička, Zdeněk
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Projectwork: flood protection Poplavna zaščita
Muršak, Anže; Postolova, Biljana; Bezjak, Jožica; Jančevski, Janko
2016 -
Today floods represent a threat to many urban areas. People have always preferred to construct homes along watercourses or near the sea, in lowland areas which are threatened by floods. Among these areas we can also find the south west part of Ljubljana, where a lot of people have settled since the middle of the last century. This area has always been at risk of flooding, but the people who settled there probably did not know that or just ignored that fact. Now the plan is to resolve this problem. There are plans to construct flood control reservoirs in municipalities Dobrova – Polhov Gradec and Horjul and to regulate river channels Mali graben and Mestna Gradašĉica, which will provide flood safety from floods which occur every 100 years or less. People of municipalities Dobrova – Polhov Gradec and Horjul strongly oppose the realization of the planned project and they are willing to take all the options available to prevent the construction of flood control reservoirs. The research work describes the planned project of constructing flood control reservoirs in municipalities Dobrova– Polhov Gradec and Horjul, including the reasons why the residents do not agree with realisation of this plan and how the residents of municipalities Dobrova – Polhov Gradec and Horjul are informed of the measures, which take place during and after a flood. In my research work I made an economic analysis which shows the influence of flood control. Poplave dan danes ogroţajo veliko urbaniziranih površin. Ljudje se ţe od nekdaj najraje naseljujemo v niţinskih predelih, ob vodotokih ali morjih. Zaradi tega je vedno veĉ prebivalstva na obmoĉjih, ki so poplavno ogroţena. Med temi obmoĉji najdemo tudi Viĉ in Kozarje v središĉu Slovenije. Na omenjenem obmoĉju se je od sredine prejšnjega stoletja naselilo veliko ljudi. To obmoĉje je ţe od nekdaj poplavno ogroţeno, vendar to pri naseljevanju ni bilo upoštevano, oziroma v ĉasu naseljevanja ljudje najverjetneje niso pomislili na nevarnost poplav. Sedaj je v naĉrtu rešiti to teţavo, naĉrtovana je izgradnja zadrţevalnikov poplavnih voda v obĉinah Dobrova – Polhov Gradec in Horjul ter ureditev Mestne Gradašĉice in Malega grabna, ki bi jugozahodnemu delu Ljubljane zagotovila poplavno varnost pred poplavnimi vodami s 100 letno povratno dobo in manj. Raziskali smo tudi izgradnjo razbremenilnika, ĉišĉenje struge malega grabna, zagotovitve treh premostitev ter vzpostavitev vodomernega sistema, ki bo vkljuĉeval videonadzor. Najprej smo raziskali poplavno obmoĉje za katerega smo se odloĉili (Viĉ) z opisom vseh treh najveĉjih poplav. Osredotoĉili smo se predvsem na vodogradbene protipoplavne ukrepe in preuĉili pet ukrepov, za konec pa predstavili še ukrepe, ki jih lahko za lastno varnost pri poplavi naredi vsak posameznik. Keywords: povodně; ochrana; flood; protection Available in the ZČU Library.
Projectwork: flood protection Poplavna zaščita

Today floods represent a threat to many urban areas. People have always preferred to construct homes along watercourses or near the sea, in lowland areas which are threatened by floods. Among these ...

Muršak, Anže; Postolova, Biljana; Bezjak, Jožica; Jančevski, Janko
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases