Number of found documents: 3966
Published from to

Diagnostický význam amplifikace genů hTERC a MYCC při vzniku a vývoji cervikálních intraepiteliálních dysplázií a karcinomu děložního hrdla
Kuglík, Petr; Mouková, Lucie; Masarykova univerzita
2014 - Czech
Keywords: biologie; onkologie; gynekologie a porodnictví; nádory děložního čípku; cervikální intraepiteliální neoplazie; geny myc; geny - amplifikace; cytogenetické vyšetření; srovnávací genomová hybridizace; časná detekce nádoru; prekancerózy; progrese nemoci; biologie Available in a digital repository NRGL
Diagnostický význam amplifikace genů hTERC a MYCC při vzniku a vývoji cervikálních intraepiteliálních dysplázií a karcinomu děložního hrdla

Kuglík, Petr; Mouková, Lucie; Masarykova univerzita
Národní lékařská knihovna, 2014

Epidemiologická studie významu proteinů tukové tkáně ve vztahu k inzulínové rezistenci
Horáková, Dagmar; Univerzita Palackého
2014 - Czech
Keywords: diabetologie; obezitologie; inzulinová rezistence; metabolický syndrom; adiponektin; proteiny vázající mastné kyseliny; epidemiologické studie; časná diagnóza; primární prevence; lékařství Available in a digital repository NRGL
Epidemiologická studie významu proteinů tukové tkáně ve vztahu k inzulínové rezistenci

Horáková, Dagmar; Univerzita Palackého
Národní lékařská knihovna, 2014

Komplexní analýza intrakraniálního EEG záznamu a identifikace epileptogenní zóny u pacientů s nelezionální farmakorezistentní epilepsií
Marusič, Petr; Kršek, Pavel; Univerzita Karlova
2014 - Czech
Keywords: neurologie; neurochirurgie; elektroencefalografie; intrakraniální tlak; záchvaty; epilepsie parciální; léková rezistence; neurochirurgické výkony; signály - zpracování pomocí počítače; magnetická rezonanční tomografie; výsledek terapie; kvalita života; lékařství Available in a digital repository NRGL
Komplexní analýza intrakraniálního EEG záznamu a identifikace epileptogenní zóny u pacientů s nelezionální farmakorezistentní epilepsií

Marusič, Petr; Kršek, Pavel; Univerzita Karlova
Národní lékařská knihovna, 2014

Virologická a genetická charakteristika viru chřipky typu A ve vztahu ke klinické závažnosti infekce
Havlíčková, Martina; Marešová, Vilma; Státní zdravotní ústav
2014 - Czech
Keywords: infekční lékařství; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie; epidemiologie; Influenzavirus A; virus chřipky A - podtyp H3N2; polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí; virus chřipky A - podtyp H1N1; hemaglutinačně inhibiční test; prospektivní studie; epidemiologické studie; kalcitonin; mutace; genotypizační techniky; C-reaktivní protein; diagnostické techniky molekulární; sekvenční analýza DNA; virologie; antivirové látky; mikrobiologie Available in a digital repository NRGL
Virologická a genetická charakteristika viru chřipky typu A ve vztahu ke klinické závažnosti infekce

Havlíčková, Martina; Marešová, Vilma; Státní zdravotní ústav
Národní lékařská knihovna, 2014

Účinnost internetového psychoedukačního kognitivně behaviorálního programu u bipolárních pacientů na thymoprofylaxi
Praško, Ján; Látalová, Klára; Fakultní nemocnice (Olomouc, Česko).
2014 - Czech
Keywords: psychiatrie; psychoterapie; bipolární poruchy; kognitivně behaviorální terapie; internet; vyučování; výsledek terapie; karbamazepin; lithium; kyselina valproová; srovnávací výzkum účinnosti; interview psychologický; dotazníky; psychiatrie Available in a digital repository NRGL
Účinnost internetového psychoedukačního kognitivně behaviorálního programu u bipolárních pacientů na thymoprofylaxi

Praško, Ján; Látalová, Klára; Fakultní nemocnice (Olomouc, Česko).
Národní lékařská knihovna, 2014

Monitoring tkáňového kyslíku a CBF v mozku pro detekci a léčbu mozkové ischemie u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení
Smrčka, Martin; Fakultní nemocnice (Brno, Česko).
2014 - Czech
Keywords: neurologie; ischemie mozku; mozek - krevní oběh; subarachnoidální hemoragie; monitorování fyziologických funkcí; ultrasonografie dopplerovská transkraniální; parciální tlak; lékařství Available in a digital repository NRGL
Monitoring tkáňového kyslíku a CBF v mozku pro detekci a léčbu mozkové ischemie u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení

Smrčka, Martin; Fakultní nemocnice (Brno, Česko).
Národní lékařská knihovna, 2014

Endoluminální radiofrekvenční ablace tumorů postihujících žlučové cesty
Válek, Vlastimil; Svobodová, Iva; Fakultní nemocnice (Brno, Česko).
2014 - Czech
Keywords: hepatologie; onkologie; nádory žlučového ústrojí; katetrizační ablace; angioplastika; stenty; prospektivní studie; randomizované kontrolované studie jako téma; lékařství Available in a digital repository NRGL
Endoluminální radiofrekvenční ablace tumorů postihujících žlučové cesty

Válek, Vlastimil; Svobodová, Iva; Fakultní nemocnice (Brno, Česko).
Národní lékařská knihovna, 2014

Autosomálně recesívní typ dědičné neuropatie CMT4C - analýza genu SH3TC2 a klinicko genetická studie u českých pacientů s demyelinizačním typem neuropatie pro efektivní a cílenou diagnostiku a terapii CMT
Seeman, Pavel; Laššuthová, Petra; Fakultní nemocnice v Motole (Praha, Česko).
2014 - Czech
Keywords: neurologie; genetika, lékařská genetika; biologie; Charcotova-Marieova-Toothova nemoc; genetická predispozice k nemoci; časná diagnóza; genetické poradenství; src homologní domény; mutace; diagnostické techniky molekulární; dědičné senzorické a autonomní neuropatie; fenotyp; prenatální diagnóza; lékařství Available in a digital repository NRGL
Autosomálně recesívní typ dědičné neuropatie CMT4C - analýza genu SH3TC2 a klinicko genetická studie u českých pacientů s demyelinizačním typem neuropatie pro efektivní a cílenou diagnostiku a terapii CMT

Seeman, Pavel; Laššuthová, Petra; Fakultní nemocnice v Motole (Praha, Česko).
Národní lékařská knihovna, 2014

Genetické aspekty sekundárních forem syndromu neklidných nohou
Kemlink, David; Šonka, Karel; Všeobecná fakultní nemocnice (Praha, Česko).
2014 - Czech
Keywords: genetika, lékařská genetika; neurologie; syndrom neklidných nohou; prevalence; genetické asociační studie; těhotenství; roztroušená skleróza; chronické selhání ledvin; kvalita života; polymorfismus jednoho nukleotidu; farmakoterapie - management; individualizovaná medicína; biologie; biologie Available in a digital repository NRGL
Genetické aspekty sekundárních forem syndromu neklidných nohou

Kemlink, David; Šonka, Karel; Všeobecná fakultní nemocnice (Praha, Česko).
Národní lékařská knihovna, 2014

Kvantitativní analýza somatostatinových receptorů v adenomech hypofýzy
Čáp, Jan; Beránek, Martin; Univerzita Karlova
2014 - Czech
Keywords: biologie; neurologie; onkologie; nádory hypofýzy; receptory somatostatinu; exprese genu; polymerázová řetězová reakce; akromegalie; somatostatin; dopamin; klinické lékařství; biologie Available in a digital repository NRGL
Kvantitativní analýza somatostatinových receptorů v adenomech hypofýzy

Čáp, Jan; Beránek, Martin; Univerzita Karlova
Národní lékařská knihovna, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases