Number of found documents: 39
Published from to

Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu v kontextu používaných elektronických evidenčních systémů v příspěvkových organizacích MK ČR
Černá, Alena
2017 - Czech
Keywords: historické fotografie; historical photography; metody; dokumentární fotografie; dokumentace; evidence dokumentů; zálohování a archivace; oborové informační systémy Available in a digital repository NRGL
Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu v kontextu používaných elektronických evidenčních systémů v příspěvkových organizacích MK ČR

Černá, Alena
Národní památkový ústav, 2017

Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací
Wittlich, Filip a kol.
2017 - Czech
Keywords: historické fotografie; historic photography; dokumentární fotografie; metody; historické metody Available in a digital repository NRGL
Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací

Wittlich, Filip a kol.
Národní památkový ústav, 2017

Metodika pasportizace památky zahradního umění
Olšan, Jiří; Šnejd, Daniel; Ehrlich, Marek; Křesadlová, Lenka; Pavlátová, Marie
2016 - Czech
Cílem metodiky je definice postupu zpracování pasportu památ k y zahradního umění jako základního informační ho nást roj e , využitelného v činnosti správců kulturních památek a v procesech tvorby dalších nadstavbových dokumentů a koncepcí směřujících k dlouhodobé udržitelnosti kulturních památek. Dílčím cílem m etodik y je vytvoření návrhu modelu klasifikace hmotné str uktur y památek zahradního umění , využitelného v tvorbě databáze památek zahradního umění v geografickém informačním systému NPÚ. Keywords: zahradní umění; pasportizace; památky; památková péče; metodiky Available in a digital repository NRGL
Metodika pasportizace památky zahradního umění

Cílem metodiky je definice postupu zpracování pasportu památ k y zahradního umění jako základního informační ho nást roj e , využitelného v činnosti správců kulturních památek a v procesech tvorby ...

Olšan, Jiří; Šnejd, Daniel; Ehrlich, Marek; Křesadlová, Lenka; Pavlátová, Marie
Národní památkový ústav, 2016

Metodika dokumentace sakrální architektury (kostely a prostorové kaple)
Honys, Vít; Nejezchlebová, Táňa; Radová, Lucie; Veselá, Hana
2015 - Czech
Keywords: kultovní a sakrální stavby; dokumentace; kostely; kaple Available in a digital repository NRGL
Metodika dokumentace sakrální architektury (kostely a prostorové kaple)

Honys, Vít; Nejezchlebová, Táňa; Radová, Lucie; Veselá, Hana
Národní památkový ústav, 2015

Památky nás baví
Havlůjová, Hana; Hudec, Petr; Indrová, Martina
2015 - Czech
Keywords: metodiky; edukační programy; památková péče; kulturní dědictví Available in a digital repository NRGL
Památky nás baví

Havlůjová, Hana; Hudec, Petr; Indrová, Martina
Národní památkový ústav, 2015

Metodika prostorové analýzy památky zahradního umění
Křesadlová, Lenka; Pavlátová, Marie; Olšan, Jiří; Ehrlich, Marek
2015 - Czech
Keywords: prostorová analýza; památková péče; památky; zahradní umění; metodiky Available in a digital repository NRGL
Metodika prostorové analýzy památky zahradního umění

Křesadlová, Lenka; Pavlátová, Marie; Olšan, Jiří; Ehrlich, Marek
Národní památkový ústav, 2015

Metodika preventivní péče o historické knihovní fondy ve specifických podmínkách památkových objektů ve správě NPÚ
Ourodová, Ludmila; Vávrová, Petra; Neoralová, Jitka; Hájek, Pavel
2015 - Czech
Keywords: historické knihovní fondy; zámecké knihovny; ochrana knihovních fondů; památkové objekty; knihovní fondy Available in a digital repository NRGL
Metodika preventivní péče o historické knihovní fondy ve specifických podmínkách památkových objektů ve správě NPÚ

Ourodová, Ludmila; Vávrová, Petra; Neoralová, Jitka; Hájek, Pavel
Národní památkový ústav, 2015

Metodika pro přípravu a realizaci historicky poučených festivit v prostředí hradů a zámků
Bláha, Jiří; Kazárová, Helena; Olšan, Jiří; Pavelec, Petr; Reitinger, Lukáš; Slavko, Pavel; Voříšek, Martin; Pavelec, Petr (ed.); Slavko, Pavel (ed.)
2015 - Czech
Keywords: památkové objekty; hrady; zámky; kulturní akce; festivaly; metodiky Available in a digital repository NRGL
Metodika pro přípravu a realizaci historicky poučených festivit v prostředí hradů a zámků

Bláha, Jiří; Kazárová, Helena; Olšan, Jiří; Pavelec, Petr; Reitinger, Lukáš; Slavko, Pavel; Voříšek, Martin; Pavelec, Petr (ed.); Slavko, Pavel (ed.)
Národní památkový ústav, 2015

Metodika identifikace hodnot památek zahradního umění
Olšan, Jiří; Ehrlich, Marek; Křesadlová, Lenka; Pavlátová, Marie; Šnejd, Daniel
2015 - Czech
Keywords: památkové hodnoty; zahradní umění; památky; památková péče; metodiky; památková péče Available in a digital repository NRGL
Metodika identifikace hodnot památek zahradního umění

Olšan, Jiří; Ehrlich, Marek; Křesadlová, Lenka; Pavlátová, Marie; Šnejd, Daniel
Národní památkový ústav, 2015

Aristokratický interiér doby baroka ve světle historických inventářů
Lukášová, Eva; Otavská, Vendulka
2015 - Czech
Keywords: zámky; zámecké interiéry; baroko; inventáře; metodiky Available in a digital repository NRGL
Aristokratický interiér doby baroka ve světle historických inventářů

Lukášová, Eva; Otavská, Vendulka
Národní památkový ústav, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases